Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥΑποτελεί συχνά σκάνδαλο για τους νέους αναγεννημένους Χριστιανούς, που προσπαθούν να βγουν μέσα από το φρόνημα του κόσμου, να βλέπουν παλαιότερους Χριστιανούς, που έχουν πολλά χρόνια στην πίστη, να ντύνονται με κοσμικό και άσεμνο τρόπο. Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί: «Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γείνει πρόσκομμα εις τους ασθενείς» (Α’ Κορ.η:9).

Ο Παύλος είχε κάθε δικαίωμα να τρώγει κρέας ειδωλόθυτο, που προηγουμένως δηλαδή είχε προσφερθεί στα είδωλα. Όμως λέει παρακάτω στο εδ.13 «Δια τούτο, εάν το φαγητόν μου σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου»


Αν η εμφάνισή σου κάνει τον αδελφό σου να προσκόπτει ή να σκανδαλίζεται, μη τον κατακρίνεις γι’ αυτό. Καλύτερα είναι να πάρεις το πρόσκομμα απ’ το δρόμο του, αλλάζοντας την εμφάνισή σου!!!!

Αυτό δεν είναι απλά ένα ζήτημα που κάνει μόνο τους ασθενείς Χριστιανούς ή τους καινούριους στην πίστη να προσκόψουν ή να σκανδαλιστούν. Η κοσμική συμπεριφορά και στάση είναι απρεπής και προσβάλλει και τους ώριμους Χριστιανούς, οι οποίοι μισούν το φρόνημα του κόσμου, της επαναστατικότητας και του πνεύματος του Α/Χ.