Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Το μαγικό κουτί της ευλογίας και της κατάρας


Ο τεχνικός πολιτισμός του καιρού μας, μαζί με την υπερπροσφορά υλικών αγαθών και μέσων για άνετη ζωή, δημιουργεί, παράλληλα, πολλά και σοβαρά προβλήματα. Ένα τέτοιο είναι οι ηθικές συνέπειες που προκύπτουν απ' την κακή χρήση της τηλεόρασης. Η θαυμαστή τούτη εφεύρεση παρουσιάζει (όπως άλλωστε μπορεί να συμβεί με κάθε άλλη επινόηση του ανθρώπου) δύο όψεις: τη θετική και την αρνητική.

Μπορεί λοιπόν ν' αποβεί απαράμιλλο μέσον εκπαίδευσης, μόρφωσης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, διδασκαλίας, εξευγενισμού, ανόδου της πολιτιστικής, πνευματικής και ηθικής στάθμης της κοινωνίας. Όπως μπορεί να γίνει και ολέθριο μέσον παραπλάνησης, διαφθοράς, πνευματικού υποβιβασμού, ηθικής αποσάθρωσης, πτώσης του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο χρησιμοποίησής της και την ποιότητα του υλικού που προβάλλεται.

Καλημέρα


Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Οι παραβολές (2)Α. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μερικές απ' τις παραβολές του Κυρίου μας δίδαξαν αλήθειες σχετικά με την προσευχή.  Σ' αυτές τις παραβολές διδασκόμαστε ότι ο Θεός απαντά στην προσευχή.  Θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα λάβουμε απ' Αυτόν επειδή μας αγαπάει και έχει υποσχεθεί ότι θα απαντήσει.  Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της επιμονής.  Επιμονή σημαίνει να ζητάς και να ικετεύεις με αγωνία και επίμονα, μέχρι να έρθει η απάντηση.  Ποτέ δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε ή να αφήνουμε την πίστη μας να μετακινείται μέχρι να λάβουμε από το Θεό.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 14 - Κοσμικότητα (2)

Σπορ. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό με τα σπορ καθαυτά.

Μπορούν να είναι ωφέλιμες δραστηριότητες που συμβάλουν στη φυσική υγεία, τη φιλία, τη διασκέδαση και την ανάπτυξη του χαρακτήρα.

Όταν παίζουμε σε μια απλή φιλική, χριστιανική ατμόσφαιρα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο, είναι καλό. Όμως υπάρχουν μερικά προβλήματα σε σχέση με το να παίζεις ή να παρακολουθείς παιχνίδια στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο ή επαγγελματικά.

Απλή λογική, εσύ τι νομίζεις;

Ο απόστολος Παύλος, στην Α΄Κορ.η:6 λέει μεταξύ άλλων: "αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ". Αν ο Ιησούς δεν είναι ο Πατέρας τότε δεν είναι Θεός!

Εργαζόμενη μητέραΑντίθετα από την ισχυρή αξίωση για τα «γυναικεία δικαιώματα», που οδήγησαν εκατομμύρια γυναίκες παγκόσμια, στο εργατικό δυναμικό, παιδιά εξακολουθούν να γεννιούνται.

Ίσως αυτό να μην είχε προβλεφθεί από όλες εκείνες που προτιμούσαν μάλλον μιαν επαγγελματική σταδιοδρομία, παρά να είναι η σπονδυλική στήλη της οικογενειακής ζωής.

Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό μητέρων με παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών εργάζονται έξω από το σπίτι.  Εκατομμύρια παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι ανάγκη να βρουν καταφύγιο στη φροντίδα κάποιου άλλου. Αυτός μπορεί να είναι ένας συγγενής, ένας γείτονας ή κάποιος που οι γονείς πληρώνουν.

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Έλεγχος - Νουθεσία - Μετάνοια


Οι τρεις προϋποθέσεις της εξομολόγησης

Οι τρεις λέξεις του άρθρου αυτού, - έλεγχος, νουθεσία, μετάνοια - αποτελούν τις προϋποθέσεις της εξομολόγησης. Για να γίνει αποδεκτή από το Θεό αλλά και από τους ανθρώπους μια πνευματική εξομολόγηση, χρειάζεται πρώτ' απ' όλα ειλικρινή μετάνοια. Αλλά και η μετάνοια προϋποθέτει τον έλεγχο περί αμαρτίας και την πνευματική νουθεσία.

Η πνευματική μετάνοια δεν είναι απλά μεταμέλεια για κάποια κακή μας πράξη που έφερε άσχημα αποτελέσματα στη ζωή μας ή στη ζωή των άλλων. Η πνευματική μετάνοια είναι μια βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και συγχρόνως μια αλλαγή της ζωής μας ώστε να μην επαναλάβουμε την ίδια αμαρτία. Αυτό άλλωστε εννοεί και η λέξη "μετάνοια". Αλλαγή του νου μας, (μετα-νοώ).

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Η θεωρία της τριάδας έχει σοβαρά προβλήματα

Τι πιστεύουμε σχετικά με τον Ιησού Χριστό;

Είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ή το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας;

Αν ο Ιησούς δεν είναι ο Γιάχβε, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, τότε πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε και να δεχτούμε τα παρακάτω εδάφια;

Καλημέρα


Ερώτηση: Πώς μπορώ να αναγνωρίσω έναν ψευδοδιδάσκαλο / ψευδοπροφήτη;

Απάντηση: Ο Ιησούς μας προειδοποίησε ότι «θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ.κδ:23-27, βλέπε επίσης Β’ Πέτρ.γ:3 και Ιούδα 17-18).

Η καλύτερη προστασία απέναντι στο ψεύδος και τους ψευδοδιδασκάλους είναι να ξέρεις την αλήθεια. Για να διακρίνεις ένα πλαστό πράγμα, μελέτησε το γνήσιο. Κάθε πιστός που «ορθοτομεί τον λόγο της αλήθειας» (Β’ Τιμ.β:15), και μελετάει προσεκτικά την Αγία Γραφή, μπορεί να αναγνωρίζει τις λάθος διδασκαλίες. Το «πρώτο βήμα», λοιπόν, είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και η σύγκριση όλων των διδασκαλιών με ό,τι λέει η Γραφή.

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Tίτος 2: 11-14

Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους,  διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού όστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας και να μας καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.

το παγκόσμιο (τριαδικό) συμβούλιο εκκλησιών

Οι τριαδικες εκκλησίες ευθύνονται αποκλειστικά για την δημιουργία του παγκοσμίου συμβουλίου εκκλησιών, οπου χρόνια τώρα συμπροσεύχονται με μουσουλμάνους,βουδιστές ,παγανιστές . 
Πρόκειται για γενική πρόβα δημιουργίας παγκόσμιας εκκλησίας "σούπα" στο όνομα της "ενότητας " κάτω από την εξουσία της τριάδας (διάβολος-αντίχριστος-ψευδοπροφήτης). Ας δουμε αποσπάσματα απο την προσευχή του συμβουλίου το 2006 στο Πόρτο Αλεγκρε της Βραζιλίας ...
 

Απόδραση ενός εκατομμυρίου κατσαρίδων από εκτροφείο στην Κίνα !

Το θέαμα πρέπει να είναι τρομακτικό για τους καλλιεργητές καλαμποκιού στο Νταφένγκ της Κίνας: τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατσαρίδες απέδρασαν από τη φάρμα όπου εκτρέφονταν ως συστατικό για παραδοσιακά φάρμακα.
Οι κατσαρίδες το έσκασαν και πλημμύρισαν τις καλλιέργειες της επαρχίας Γιανγκσού όταν ένας «άγνωστος δράστης» άνοιξε το πλαστικό θερμοκήπιο όπου αναπτύσσονταν, αναφέρει η εφημερίδα Modern Express.

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Κουτσομπολιό

Κάθε πρωί, σκυφτή και μ’ ένα κατσαρόλι στο χέρι, η κυρά Ευγενία, περνούσε απ’ το δρόμο μας πηγαίνοντας σε κάποιο μακρινό σπίτι, που είχαν αγελάδα, για να πάρει το γάλα της οικογένειας. Τα μαλλιά της ήταν άσπρα και στο στόμα της δεν είχε απομείνει ούτε ένα δόντι, όμως η γλώσσα της δούλευε πάρα πολύ καλά, μάλιστα τώρα που δεν υπήρχαν κάγκελα να την περιορίζουν.

Δίπλα στο σπίτι μας έμενε η θεία Κατίνα, μια πιστή γυναίκα που, καθώς οι ανάγκες της αγροτικής οικογένειας το απαιτούσαν, συχνά συνέβαινε να βρίσκεται στην αυλή την ώρα που περνούσε η κυρά Ευγενία για τη συνηθισμένη της διαδρομή.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Προς Κολοσσαείς (1)
Κεφάλαιο α

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Κολοσσαίς

Οι Κολοσσαίς βρισκόταν περίπου 160 χλμ. ανατολικά της Εφέσου σ’ ένα εμπορικό δρόμο προς την Ανατολή, κοντά στις πόλεις Λαοδίκεια και Ιεράπολις. Ο απόστολος Παύλος, χωρίς αμφιβολία, είχε ταξιδέψει στις Κολοσσαίς, αλλά φαίνεται ότι δεν γνωριζόταν με τους χριστιανούς εκεί (β:1). Είναι πολύ πιθανό η εκκλησία αυτή να ιδρύθηκε απ’ την εκκλησία της Εφέσου που ήταν αποτέλεσμα της διακονίας του Παύλου.

2. Η επιστολή προς Κολοσσαείς

Αυτή η επιστολή γράφτηκε απ’ τον Παύλο περίπου το 61-63 μ.Χ., ενώ βρισκόταν στη φυλακή της Ρώμης. Ο Επαφράς, ένας διάκονος της εκκλησίας των Κολοσσαίων, είχε έρθει στη Ρώμη και είχε πληροφορήσει τον Παύλο για μια αίρεση που άρχισε να διαφαίνεται. Ο Παύλος έστειλε την επιστολή με τον Τυχικό και τον Ονήσιμο μαζί με τις προς Εφεσίους και Φιλήμωνα.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 14 - Κοσμικότητα (1)

<Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω, εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ> (Α΄Ιωάν.β:15)

<Από παντός είδους κακού απέχεσθε> (Α΄Θεσ.ε:22)

Κατευθυντήριες γραμμές.

Στα προηγούμενα κεφάλαια, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε και να μιλήσουμε για τις διδασκαλίες της Γραφής σχετικά με τα βασικά θέματα του αγιασμού. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να σκεφτούμε, τί σημαίνει ο αγιασμός εκτός από αυτά τα βασικά θέματα. Θέλουμε να βρούμε μερικές βασικές κατευθύνσεις και μετά να τις εφαρμόσουμε σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και που δεν αντιμετώπιζαν οι Χριστιανοί στις μέρες της Βίβλου.
 
 

πεπερασμένα μεγαλεία

έχουν σχέση με την ταπεινότητα του Ιησού Χριστού οι αρχιερατικές στολές ;

Tο κόστος των αρχιερατικών στολών είναι ευθέως ανάλογο με την ποιότητα του υφάσματος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το κέντημα αλλά και από το αν τα μοτίβα στα άμφια είναι χειροποίητα.

Έτσι, το κόστος μιας ιερατικής στολής εξαρτάται από τις απαιτήσεις των ίδιων των ιερωμένων. Αν και η μέση τιμή για μια αρχιερατική στολή κυμαίνεται από πεντακόσια έως οκτακόσια ευρώ, υπάρχουν αρχιερείς που έχουν πληρώσει έως και 40.000 ευρώ για μια τέτοια αμφίεση. Στο ίδιο ποσό μπορεί να φτάσει το κόστος και για την αρχιερατική μίτρα: αν πρόκειται για μια απλή, κεντημένη στο χέρι με χρυσή κλωστή, το κόστος της δεν ξεπερνά τα 4.500 ευρώ. Αν όμως περιλαμβάνει πολύτιμους λίθους, τότε το κόστος εκτοξεύεται στα 40.000 - 45.000 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά η ακριβή αρχιερατική στολή, μαζί με τη μίτρα που έχει
πολύτιμους λίθους, μπορεί να φθάσει τα 80.000 ευρώ. Τα ιερατικά άμφια είναι όλα κεντημένα στο χέρι και διακρίνονται για τα έντονα χρώματά τους (χρυσό, κόκκινο, γκρενά), γεγονός που οφείλεται στο βυζαντινό τυπικό. «Όλες οι λεπτομέρειες διακόσμησης των αρχιερατικών στολών βασίζονται σε πάγιες αρχές που ακολουθούμε κατά τη ραφή, κι έχουν τον δικό τους συμβολισμό. Για παράδειγμα, τα δώδεκα κουδουνάκια που φέρουν επάνω τους αντιστοιχούν στους 12 Αποστόλους(!), ενώ τα επτά κομμάτια της αρχιερατικής στολής (στιχάριο, φαιλόνιο, επιτραχήλιο, επιγονάτιο, δύο επιμανίκια, ζώνη) αντιστοιχούν στα επτά μυστήρια της Εκκλησίας. 

καλημέρα


Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

καληνύχτα


η οργάνωση του ψέματος

Ποικίλες διδασκαλίες λειτουργούν σαν «δούρειος ίππος» εκεί που το «μακρύ» χέρι της εκκλησιαστικής εξουσίας δεν μπορεί να φτάσει εύκολα.
Εμφανίζονται με βιβλικό μανδύα ώστε οι διδαχές τους να είναι περισσότερο εύπεπτες μέσα από μια φαινομενικά γνήσια ευαγγελιστική διάθεση. Η μεθοδολογία τους είναι οι τετριμμένες αποστροφές για το φαρισαικό εκκλησιαστικό σύστημα με στόχο να εξασφαλίσουν την αποδοχή του αναγνώστη.

Στη συνέχεια όμως τον οδηγούν σε κάποια παραλλαγή του συστήματος δι άλλης οδού,εφόσον το «ερμαφρόδιτο» είναι που αποπροσανατολίζει πιο μεθοδικά και επικίνδυνα.

πόσοι είναι πραγματικά οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα μας είναι το 8,4% του πληθυσμού ήτοι 912000.  Ακόμη όπως προκύπτει από τα στοιχεία των επιχειρήσεων της αστυνομίας ποσοστό 7% των ελεγχόμενων είναι χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Ετσι μια απλή αναγωγή αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των παράνομων μεταναστών δεν ξεπερνά τις 65000.

Αν λάβουμε όμως υπ όψην μας ότι:   
  • 1,8% των ξένων ήτοι 195000 περίπου είναι ευρωπαικής υπηκοότητας,
  • ο πιο πάνω πληθυσμός περιλαμβάνει και μη οικονομικούς μετανάστες ή προσφυγες (π.χ. επιχειρηματίες, διπλωμάτες, στελέχη επιχειρήσεων,συνταξιούχους από χώρες της δύσης που έχουν κατοικία στην ελλάδα, κλπ, 
  • οι έλεγχοι της αστυνομίας γίνονται συνήθως σε περιοχές φτωχές που το ποσοστό των μεταναστών χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
  • στο παραπάνω ποσοστό περιλαμβάνονται και νόμιμοι μετανάστες που δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν την άδειά τους,
  • ο αριθμός των ξένων σήμερα, 2 χρόνια μετά τείνει να μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης,
..καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός αριθμός των παράνομων μεταναστών είναι ακόμα μικρότερος. Η EUROSTAT τον υπολογίζει σε 55000...δηλαδή  αμελητέος σε ένα πληθυσμό 11 εκατομυρίων.

καλημέρα


Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Το είδωλο επιτυχία


 
Φυσικά και υπάρχουν είδωλα. Και μπορεί να είσαι ειδωλολάτρης και να μη το ξέρεις. Μη τρομάζεις με τη λέξη. Μπορεί να είσαι άρρωστος και να μην το ξέρεις. Και πεθαμένος μπορεί να είσαι και να μην το ξέρεις. Ο πιστός δούλος του Θεού είναι σαν τον αρχαιολόγο. Ψάχνει διαρκώς και ανακαλύπτει  είδωλα. Και κάθε τόσο όλο και κάποιο βρίσκεται.­

Ένα απ’ αυτά, ­λέγεται επιτυχία. Καταραμένο είδωλο. Μεγάλη παγίδα. Τρομερός απατεώνας.

Από τα προβλήματα στο θρίαμβο


Ιακώβου α:1-4


H διαφορά ανάμεσα σ’ αυτόν που είναι γνήσιος χριστιανός και σ’ αυτόν που απλά λέει ότι είναι χριστιανός, φαίνεται από το πώς αντιδρούν μέσα σε δύσκολες καταστάσεις.

Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στην πίστη τους, πιστεύουν ότι είναι σταθεροί. Όμως αυτή η πίστη πρέπει να ελεγχθεί στις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις. Το πώς ένας άνθρωπος χειρίζεται  τα προβλήματά του, θα αποκαλύψει αν η πίστη του είναι ζωντανή ή νεκρή, γνήσια ή ψεύτικη.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Το “μυστήριον”
Ο λόγος του Θεού ζητάει από τους Χριστιανούς: «Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε» (Ιακ.ε:16).

Οι χριστιανοί που ακολουθούν εκκλησίες που θεωρούν την εξομολόγηση σαν μυστήριο, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την αμαρτία τους με κάποιον, που υποτίθεται ότι είναι περισσότερο πνευματικός από αυτούς, και να λάβουν κάποια βοήθεια ή προτροπή. [Αν αυτό συμβαίνει ή όχι στην πραγματικότητα, δεν είναι της παρούσης].

Οι χριστιανοί που ανήκουν σε εκκλησίες που δεν έχουν τον θεσμό της εξομολόγησης, υποτίθεται ότι εξομολογούνται την αμαρτία τους απευθείας στο Θεό. [Αν αυτό συμβαίνει ή όχι στην πραγματικότητα, δεν είναι της παρούσης].

Καλημέρα


Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Τα συστήματα του Θεού και τα συστήματα των ανθρώπων

Με απασχολεί σοβαρά και καθημερινά αυτό, που πιστεύω απασχολεί και εσάς. Ψάχνω να βρω την αιτία της ανεπάρκειάς μας. Ψάχνω να βρω γιατί γίναμε μικροί και ασήμαντοι. Γιατί δεν παράγουμε, δεν αναπτυσσόμαστε, γιατί λιγοστεύουμε, γιατί υποκύπτουμε, γιατί πεθαίνουμε, γιατί είμαστε πιο συχνά νικημένοι παρά νικητές, γιατί θαυμάζουμε, αλλά δε μας θαυμάζουν όπως γινόταν παλιά…, γιατί ο κατάλογος των απολεσθέντων ή εξαφανισμένων μακραίνει, ενώ ο κατάλογος των νέων έχει μείνει σχεδόν χωρίς ονόματα. Τι φταίει και δεν μας ευλογεί ο Θεός; Τι φταίει και οι ευλογίες Του περνούν πάνω από τα κεφάλια μας σαν κατάφορτα σύννεφα, που θα μπορούσαν να γεμίσουν τον τόπο με ευλογημένη, καρποφόρα βροχή και φεύγουν μακριά από εμάς και ποτίζουν άλλους κήπους, άλλα μποστάνια, που όντως είναι γεμάτα καρπό και ευλογία Θεού;

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ - Ο Θεός μου έδειξε ότι εγώ είμαι ο αληθινός ποιμένας!
ΕΡΩΤΗΣΗ:
             
Ο Θεός δεν μιλάει πια σε μεμονωμένα άτομα; Εγώ ξέρω ότι μιλάει σε μένα. Όμως ο ποιμένας μου μου λέει ότι πρέπει να υπακούω σ’ αυτόν κι ότι αυτές οι φωνές είναι απ’ το διάβολο. Ακόμα είμαι πεπεισμένος ότι ο Θεός μου αποκαλύπτει πράγματα που έχει ανάγκη αυτή η εκκλησία. Μου έχει πει ότι ο ποιμένας είναι ο λίθος προσκόμματος που η εκκλησία δεν προχωράει κι ότι δεν αγαπάει πραγματικά τις ψυχές. Ακόμα μου έδειξε ότι άτομα είναι σε θέσεις που δεν έπρεπε να είναι. Ο Θεός μου έδειξε ότι εγώ είμαι ο πραγματικός ποιμένας. Θέλει να οδηγήσω το λαό Του σε βαθιές πνευματικές αλήθειες, όμως ο ποιμένας αφήνει τους ανθρώπους να λιμοκτονούν και δεν μ’ αφήνει να κάνω το θέλημα του Θεού.

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 55 - Υποκρισία

 
Ιερεμ.ιζ:9 Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα, και σφόδρα διεφθαρμένη, τις δύναται να γνωρίση αυτήν;

 
Η υποκρισία, στην καρδιά των παιδιών του Θεού, μπορεί να καταστρέψει το βάδισμά τους τόσο, όσο οποιαδήποτε γνωστή αμαρτία και πολλές φορές φέρνει μεγάλη καταστροφή σε μια νικηφόρα ζωή. Το θλιβερό μ' αυτή την υπόθεση είναι ότι ο διάβολος μπορεί να παρασύρει μια φτωχή ψυχή σε υποκρισία, πολύ πιο εύκολα από κάποια άλλη αμαρτία που φαίνεται, γιατί καλύπτεται απ' τα μάτια του κόσμου, τουλάχιστον για κάμποσο καιρό. Κάποιος μπορεί να κάνει πράγματα μπροστά στο Θεό που δεν θα τα έκανε ποτέ μπροστά σε ανθρώπους, γιατί αν το καταλάβουν θα τον λογοκρίνουν αυστηρά.

Αναζητώντας την αλήθεια - 029

Α. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Έξι μήνες μετά την αναγγελία της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή, η Μαριάμ πληροφορήθηκε από τον ίδιο άγγελο ότι θα συνελάμβανε και θα γεννούσε ένα γιο ο οποίος θα ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν τόσο καιρό. Η Μαριάμ ήταν ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες γιατί αυτή θα έφερνε στο φως τον καρπό της υπόσχεσης, το Σωτήρα του κόσμου. Μέσω θείας σύλληψης θα γεννούσε ένα γιο, τον οποίο θα ονόμαζε Ιησού που σημαίνει «ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Σωτήρας».

Πριν να συμβεί αυτό η Μαριάμ είχε αρραβωνιαστεί με έναν ευσεβή άνδρα, τον Ιωσήφ. Μαθαίνοντας ότι θα γεννούσε παιδί έφυγε αμέσως να επισκεφθεί την εξαδέλφη της, την Ελισάβετ που θα γινόταν η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμό της Μαριάμ, το μωρό σκίρτησε στην κοιλιά της και η Ελισάβετ πληρώθηκε με το Άγιο Πνεύμα. Η Μαριάμ μετά από τρεις μήνες περίπου επέστρεψε στο σπίτι της. Όταν ο Ιωσήφ έμαθε ότι ήταν έγκυος σκέφτηκε να την διώξει αλλά ένας άγγελος του παρουσιάστηκε και του είπε: «Μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου». Ματθ. α:20.

Ο Ιησούς είναι Κύριος

Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Κύριος στη ζωή σου, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Παρακάτω απαριθμούνται μερικές πιθανές αιτίες:

·     Ίσως να φοβάσαι τη γελοιοποίηση και το τι θα πουν οι άλλοι για σένα
Όστις επαισχυνθή δι' εμέ και τους λόγους μου, διά τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επαισχυνθή, όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των αγίων αγγέλων (Λουκάς.θ:26).
·     Ίσως να είναι εξαιτίας της ασυνέπειας αυτών που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.
Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν (Ρωμαίους ιδ:12).

καλημέρα


Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

αστρολογία και τριαδικός "δημιουργός"...

Αστρολογικό ινδιάνικο ειδωλολατρικό τοτέμ, με τα ζώδια,τον τροχό της ιατρικής, τις 4 εποχές κλπ.Πίστευαν ότι καθένα από αυτά τα τοτέμ είχε ορισμένες ιδιότητες που θα μπορούσαν να μεταδοθούν στους ανθρώπους ανάλογα με το φεγγάρι κάτω από την οποίο γεννήθηκαν. Εκείνοι που γεννήθηκαν κάτω από το ίδιο φεγγάρι τείνουν να μοιράζονται ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά.

Στη μέση ο "θεός" που λατρεύουν οι παγανιστές σαν δημιουργό συμβολίζεται με την triquetra, δηλαδή τo σύμβολο της τριάδας..

Η διδαχή των.."αποστόλων"

Προκειται για έργο αγνώστου που η συγγραφή του τοποθετείται τον 1ο ή 2ο αιώνα ,και χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθούν ποικίλες θρησκευτικές παρεκτροπές , καθώς μιλάει για νηστεία Τετάρτης-Παρασκευής , και για τριαδικό βάπτισμα σε τρία ονόματα , με τρείς καταδύσεις .
  Η "Διδαχή" χρησιμοποιείται σαν να είναι  έγκυρο έγγραφο , βέβαιης προελεύσης και περιόδου όχι μόνο από καθολικούς και ορθοδόξους αλλά (ακόμα πιο πεισματικά) από τους προτεστάντες που το ονομάζουν αλφαβητάρι της αρχαίας εκκλησίας.
Η πραγματικότητα είναι οτι :

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Οι παραβολές (1)

Α. ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ

Ματθ.ιγ:10-17 "Και προσελθόντες οι μαθηταί, είπον προς αυτόν, Διά τι λαλείς προς αυτούς διά παραβολών;...και να ακούσωσιν όσα ακούετε, και δεν ήκουσαν."

Ματθ.ιγ:34-35 "Ταύτα πάντα ελάλησεν διά παραβολών ο Ιησούς προς τους όχλους, και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς...κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου."

Μάρκ.δ:11-12 "Και έλεγε προς αυτούς, Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού, εις εκείνους δε τους έξω, διά παραβολών τα πάντα γίνονται..."

Μάρκ.δ:33  "Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούσωσι."

Ορισμός της παραβολής: Κάποιος επιχείρησε να ορίσει την παραβολή σαν "μια γήινη ιστορία μ' ένα ουράνιο νόημα". Σίγουρα η παραβολή είναι μια ιστορία - μια κατασκευασμένη ιστορία που αναφέρεται σε κάτι που ίσως να έχει συμβεί και λέγεται με σκοπό την κατανόηση μιας αλήθειας. Είναι, δηλαδή, μια γλαφυρή εικόνα που ρίχνει φως σε κάποια διδαχή. Η παραβολή είναι συνήθως μια μικρή ιστορία,  αλληγορική στη φύση της. Αλληγορία είναι η περιγραφή ενός πράγματος κάτω απ' την εικόνα ενός άλλου.

(Ψαλ. 105:43)

Eξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλλιάσει, τους εκλεκτούς αυτού εν χαρά· 

Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - Μελέτη χαρακτήρων

Παρόλο που ο Πέτρος και ο Παύλος είναι οι δύο κύριοι χαρακτήρες στην ιστορία της πρώτης Εκκλησίας όπως καταγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, οι μελετητές του βιβλίου αυτού πρέπει να γνωρίσουν καλά τους κύριους χαρακτήρες, το ρόλο που έπαιξαν σ’ αυτή την ιστορία, και που θα βρουν τις αναφορές για το κάθε τι απ’ αυτά. Πρέπει να είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι μ’ αυτό το βιβλίο, ώστε αμέσως να μπορούν να ανατρέχουν στην ιστορία που αναφέρεται σ’ αυτούς τους χαρακτήρες. 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 13 - Λατρεία, συναισθήματα και μουσική (2)

Μουσική στη λατρεία.

Η μουσική μπορεί να διώξει μέριμνες και κακές σκέψεις και να φέρει ειρήνη, ενθάρρυνση και αμεσότητα προς το Θεό.

Όπως φαίνεται στο βιβλίο των Ψαλμών, η μουσική είναι ένα πολύ σπουδαίο μέσο λατρείας. (Στην πραγματικότητα αυτό το βιβλίο γράφτηκε αρχικά σαν υμνολόγιο για τον Ισραήλ).

Ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού με ψαλμούς, μπαίνουμε στις πύλες Του με ευχαριστία και στις αυλές Του με δοξολογία (Ψαλμ.ρ). Πολλά εδάφια στους Ψαλμούς μας νουθετούν να λατρεύουμε με ψαλμούς και με μουσικά όργανα. Ο Ψαλμ.ρν αναφέρει τα ακόλουθα όργανα που χρησιμοποιούσαν στη λατρεία: Σάλπιγγα, ψαλτήρι, άρπα, ντέφι ή τύμπανο, πνευστό όργανο, εύηχα όργανα και κύμβαλα αλαλαγμού. Μια μελέτη της Π.Δ. μας δείχνει πόσο δύναμη μπορεί να έχει και η ψαλμωδία και η μουσική στο να βοηθά τον άνθρωπο να λατρεύσει και να ανταποκριθεί στο Πνεύμα του Θεού.
 
 

Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013


Είναι το παιδί μου "άσωτο";

Ένας βασικός λόγος που ο Κύριος Ιησούς είπε την παραβολή του Ασώτου (Λουκ.ιε:11-32) ήταν για ν’ απαντήσει στη νοοτροπία των Φαρισαίων που Τον κατέκριναν επειδή συναναστρέφονταν με αμαρτωλούς.  Η παραβολή, ωστόσο, είναι αποκαλυπτική για το πώς ένας σοφός πατέρας μπορεί ν’ αντιμετωπίσει οικογενειακά προβλήματα όπως τον αδελφικό ανταγωνισμό, τις συνέπειες της προσωποληψίας και το πρόβλημα της τάσης των νέων να χωρίζονται από τους γονείς «φτιάχνοντας τη δική τους ζωή».

Αποκαλ. 19:10


όργιο παραπληροφόρησης


Οι ίδιοι που πριν 70 χρόνια καλούσαν τον Χίτλερ να.. "αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον" δηλαδή οι καλόγεροι του "αγίου" όρους, απειλούν με..απόσχιση από την ελληνική πολιτεία !

Αιτία το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων των "ιερών" μονών, τα οποία βρίσκονται..εκτός(!) της χερσονήσου του Αθω..

Τις εκβιαστικές τους απαιτήσεις φρόντισαν να αναπαράγουν και ηλεκτρονικά μέσα από εκατοντάδες ιστοσελίδες ελεγχόμενες από το εκκλησιαστικό (και όχι μόνο) παρακράτος: 

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί;

Όλες οι άλλες εκκλησίες λένε ότι είμαστε σε λάθος διδασκαλία επειδή είμαστε οι μόνοι που πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ. Μπορεί όλοι αυτοί να είναι λάθος κι εμείς μόνο να είμαστε οι σωστοί; Ακόμα γελάνε μαζί μας με τα πρότυπα αγιασμού που έχουμε σχετικά με την ενδυμασία μας. Γιατί πρέπει να είμαστε διαφορετικοί σε τόσα πράγματα; Κουράστηκα να με θεωρούνε τρελό, μπορώ κι εγώ να κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου.


Αφιέρωση


Ίσως, η μεγαλύτερη ανάγκη της εκκλησίας σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει αφιέρωση! Δεν υπάρχει η αφιέρωση που κάποτε υπήρχε!

Όμως τι είναι η αφιέρωση και γιατί είναι τόσο σημαντική. Γιατί η έλλειψή της να είναι το μεγαλύτερο πνευματικό μας πρόβλημα;

Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του "φλερτ" από τον "γάμο";

Γάμος σημαίνει αφιέρωση, σημαίνει ισόβια δέσμευση, σημαίνει ευθύνη, ταύτιση. Φλερτ σημαίνει επιπόλαιο παιχνίδι χωρίς δέσμευση, απόλαυση των χαρών και των συγκινήσεων της αγάπης χωρίς καμιά αφιέρωση στο πρόσωπο ή τον δεσμό, χωρίς ευθύνες, χωρίς καμιά ταύτιση!

υπο διωγμό το ελεύθερο κάμπινγκ

 Υπό διωγμόν και το ελεύθερο κάμπινγκ και όσοι τολμούν μπορεί να βρεθούν να χρωστούν στην Εφορία. Ο νέος εχθρός της Πολιτείας γι' αυτό το καλοκαίρι είναι οι ελεύθεροι κατασκηνωτές.

 Απόλυτα προσηλωμένες στα συντηρητικά στερεότυπα της δεκαετίας του '70, που αντιμετώπιζαν τους ελεύθερους κατασκηνωτές ως «αλητοτουρίστες», οι αστυνομικές αρχές επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο και καταδιώκουν με συστηματικές επιχειρήσεις-σκούπα τους πολίτες που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διακοπών.