Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Πρέπει να πληρώνω τους φόρους;

Ματθ.ιζ:24-27 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;. λέγει· ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;. εἰπόντος δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἄρα γε ἐλεύθεροι εἰσιν οἱ υἱοί. ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.


ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΩΝ (2)
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΩΖΕ ΨΥΧΕΣ

Το ίδιο το όνομα του Ιησού φανερώνει ότι η δουλειά κι ο σκοπός Του ήταν να σώζει ψυχές. Ο άγγελος είχε πει στον Ιωσήφ εκείνη τη μέρα «...και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ.α:21). Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σημαίνει ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ (ΓΙΑΧΒΕ) ΣΩΤΗΡΑΣ.

Αυτή ήταν η καρδιά της διακονίας του Ιησού. Μετά που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σύστησε τον Ιησού με τα λόγια «Ιδού ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωαν.α:29), ο Αντρέας και ο Ιωάννης άρχισαν ν’ ακολουθούν τον Κύριο. Ωστόσο, ήταν Αυτός που τους αντιμετώπισε πρώτος, με τα λόγια «Τί ζητείτε;» (Ιωαν.α:38). Είναι σαν να τους έλεγε: «Τί ψάχνετε φίλοι μου;» Ο Αντρέας μόνο ρώτησε τον Ιησού που μένει κι Αυτός όπως κάθε ευαγγελιστής πρέπει να κάνει, τους κάλεσε να δουν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Μπορούμε ακόμα να πιστεύουμε στη ζωή μετά τον θάνατο;

Έχεις γνωρίσει ποτέ Σαδδουκαίο; Ούτε εγώ.

Αυτό δεν είναι παράξενο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος πέθανε πριν από 2.000 χρόνια. Ακόμη και τότε, δεν υπήρχαν πάρα πολλοί από αυτούς. Ήταν πάντα μια πολύ επίλεκτη ομάδα, όπως μια λέσχη για πολύ πλούσιους. Αν ζούσες στην Ιεριχώ, ήταν πολύ πιο πιθανό να συναντήσεις ένα Φαρισαίο παρά ένα Σαδδουκαίο. Ήταν μια πολύ επίλεκτη ομάδα με μερικές πολύ παράξενες απόψεις.


Σωτηρία ψυχών (1)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρπός του δικαίου είναι δένδρον ζωής και όστις κερδίζει ψυχάς είναι σοφός (Παρ.ια:30).

Και οι συνετοί θέλουσιν εκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες, εις τους αιώνας των αιώνων (Δαν.ιβ:3).

Το να κερδίσει ένας Χριστιανός ψυχές για τον Κύριο, είναι ένα από τα βασικά καθήκοντά του και η πιο υψηλή κλήση για την οποία μπορεί να καυχηθεί.  Στην Παλαιά Διαθήκη ο Δαβίδ ονομάζεται “άνδρας κατά την καρδίαν του Θεού” (Πραξ.ιγ:22). Ο Δαβίδ ήταν πολεμιστής του Θεού και πολεμούσε για τη δικαιοσύνη.  Με το να κατακτήσει όλα τα εδάφη και τα έθνη για τον Κύριο, κέρδισε τον τίτλο αυτό.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι υπερβολική αγάπη της αλήθειας.

Αποκ.ιγ:1-8    Δαν.ζ:7    Β’ Θες.β:3-4    Αποκ.ις:13-14

Ιωάν.ε:43 εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή.

Η πλάνη είναι πιο παλιά από το ανθρώπινο γένος. Αν και αυτή η κατάσταση επικρατεί σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής και έχει γίνει παγίδα για πλήθη ανθρώπων, η πλάνη έχει την αρχή της πριν τη δημιουργία του Αδάμ.

Πριν η γη κατοικηθεί από ανθρώπους, ο Εωσφόρος, ο γιος της αυγής, είχε μια εξέχουσα θέση στο σχέδιο του Θεού.


Προς Ρωμαίους (071)

B. Διαγωγή σαν πολίτες του κράτους (ιγ:1-10)

Οι Χριστιανοί όχι μόνο έχουν την υποχρέωση να υποτάσσονται στον Θεό και στους αδελφούς, αλλά έχουν επίσης την ευθύνη να υποτάσσονται στην πολιτική κυβέρνηση. Επιπλέον, έχουν ένα χρέος αγάπης, όχι μόνο για τους αδελφούς, αλλά και για τους γείτονες και τους συμπολίτες, στην πραγματικότητα για όλο τον κόσμο.

Καθήκοντα απέναντι στην κυβέρνηση του κράτους (ιγ:1-7)
Αυτό το μέρος ασχολείται με το καθήκον του Χριστιανού να υποτάσσεται στην πολιτική κυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι η κυβέρνηση της εκκλησίας, αν και πολλές από τις αρχές ισχύουν και στις δύο περιοχές. Η διδασκαλία εδώ είναι στην πραγματικότητα μια διευρυμένη εκδοχή των λόγων του Χριστού, «Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα» Ματθ.κβ:21). Παρόμοιες διδασκαλίες μπορούν να βρεθούν στο Τίτος γ:1 και Α’ Πέτρ.β:13-17 και δ:15.

Καλημέρα


Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Η φτώχεια αλλάζει το μυαλόΕάν δει κανείς την απεικόνιση ενός ανθρώπινου εγκεφάλου σε λειτουργία θα διαπιστώσει ότι στο μπροστινό μέρος ακριβώς πίσω από το μέτωπο είναι ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος επιλύει προβλήματα, θέτει στόχους και εκτελεί εργασίες.

Ο προμετωπιαίος φλοιός λειτουργεί σε «συνεργασία» με το μεταιχμιακό σύστημα (ένα σύνολο ανατομικών δομών που βρίσκονται μεταξύ φλοιού και υποθαλάμου), το οποίο είναι κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου.

Το μεταιχμιακό σύστημα επεξεργάζεται τα συναισθήματα και προκαλεί συναισθηματικές αποκρίσεις, εν μέρει λόγω της αποθήκευσης της μακροχρόνιας μνήμης.


Η ΑΝΑΛΗΨΗΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Με την ανάληψη εννοούμε την ενέργεια της υπερνίκησης του νόμου της βαρύτητας και τη σωματική ανάληψη στον ουρανό.
Έχουμε παραδείγματα κι άλλων που αρπάχτηκαν και θ’ αρπαχτούν με την ίδια δύναμη:
1.   Ο Ενώχ μετατέθηκε στον προκατακλυσμιαίο κόσμο, στην ηλικία των 365 ετών (Γεν. ε:18-24, Εβρ. ια:5).
2.   Ο Ηλίας μετατέθηκε στην Ιεριχώ (Β Βασ. β:9-13)
3.   Η Εκκλησία θα μετατεθεί (Β Θεσ. δ:13-18).
Ο Ιησούς αναλήφθηκε απ’ το Ορος των Ελαιών αφού εμφανιζόταν στους μαθητές Του για σαράντα ημέρες (Λουκ. κδ: 51, Πρ. α:9-11).

Καλημέρα


Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 25 - Προφητεία, Γλώσσες και ΕρμηνείαΑ΄Κορ.ιδ

Σ’ αυτό το θέμα θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις προσεκτικά διατυπωμένες οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο της Α΄Κορινθίους. Πολλές φορές αγνοούμε ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή σ’ αυτή την απλή διδασκαλία.

«Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας» (εδ.5)

Ας προσέξουμε, αρχικά, ότι ο Παύλος δεν ασχολείται εδώ με τις γλώσσες σαν σημείο ότι κάποιος έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Μελετάμε τώρα τα «Πνευματικά χαρίσματα» (εδ.1). Έτσι, οι γλώσσες που αναφέρει εδώ, είναι αυτές που μιλούνται από τους Αγίους που είναι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα.


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΜατθ.κδ:14  “Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος”.
Ματθ.κη:19,20  “Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς...”
Μάρκ.ις:15  “Και είπε προς αυτούς, Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσην”.
Λουκ.κδ:47    “Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ”.
Ιωάν.κ:22,23  “...Λάβετε Πνεύμα Αγιον. Αν τινων συχγωρήσητε τις αμαρτίες είναι συγκεχωρημέναι εις αυτούς, αν τινων κρατήτε, είναι κεκρατημέναι”.
Πρ.α:8  “Aλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Αγιον Πνεύμα εφ’ ημάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου της γης”.

Καλημέρα


Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 24 - Τα χαρίσματα του ΠνεύματοςΑ’ Κορ.ιβ:1 Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοήτε.

Α’ Κορ.ιβ:4-7 Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον.

Συχνά ακούμε ανθρώπους να λένε ότι χρειαζόμαστε τα χαρίσματα του Πνεύματος ανάμεσά μας, και μιλούν σαν να μην λειτουργεί κανένα από αυτά.


H ANAΣTAΣHΑ. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι αναγκαία για την σωτηρία μας. Όλα είναι μάταια αν το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε απ’ τους νεκρούς.
Αν ο Ιησούς είχε παραμείνει θαμμένος στον τάφο, η ιστορία της ζωής και του θανάτου Του θα είχε μείνει στον τάφο μαζί Του. Η ανάσταση δεν προέρχεται απ’ την ιστορία της ζωής Του, αλλά η όμορφη ιστορία της ζωής του Χριστού προέρχεται απ’ το γεγονός της ανάστασής Του. Μ’ άλλα λόγια, η ανάσταση του σώματος του Χριστού απ’ τον τάφο αποδεικνύει την θεότητα του Ιησού και τη δύναμη του αίματός Του να σώζει αμαρτωλούς.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Κίνηση του μήνα


ΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΤα λόγια που είπε ο Ιησούς πάνω στο σταυρό ήταν πολύ σημαντικά κι είχαν βαθύ νόημα. Γι’ αυτό το λόγο, θα αναφερθούμε σ’ αυτό το μάθημα και θα μελετήσουμε προσεκτικά αυτά τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας, ενώ γευόταν την αγωνία του θανάτου.

Α. “ΠΑΤΕΡ, ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ ΑΥΤΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΟΥΣΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΣΙ” (Λουκ.κγ:34).
Τη στιγμή της μεγαλύτερης αγωνίας Του, ο Ιησούς προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση των εχθρών και των βασανιστών Του. Οι καταδικασμένοι σε σταυρικό θάνατο συνήθως στρίγκλιζαν, καταριόνταν και έφτυναν τους θεατές και τους δημίους. Κανείς άσχημος λόγος δεν βγήκε απ’ τα χείλη του Ιησού, κανένα παράπονο, καμία προσευχή για έλεος. Ο Ιησούς λυπόταν τους βασανιστές Του περισσότερο απ’ τον εαυτό Του.  Δεν σκεφτόταν πόσο υπέφερε Αυτός αλλ’ η καρδιά Του συμπονούσε και θλιβόταν γι’ αυτούς που Τον θανάτωναν. “Δεν εξεύρουσι τι πράττουσι”. Η μεγάλη Του αγάπη Τον έκανε να συγχωρεί και να προσεύχεται ακόμα και για τους εχθρούς Του ενώ βρισκόταν κρεμασμένος κι αγωνιούσε.

Κλείσε πόρτες...


ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 23 - Τα οφέλη της βάπτισης με Πνεύμα Άγιο  • Tο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος μας κάνει μέλη της εκκλησίας.

Α’ Κορ.ιβ:13  - Εφες.α:22, 23. Οι περισσότεροι δάσκαλοι της Βίβλου συμφωνούν με αυτό και διδάσκουν ότι η εκκλησία γεννήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν χρειάστηκε το Άγιο Πνεύμα για να σχηματιστεί η εκκλησία, σίγουρα θα χρειαστεί η ίδια εμπειρία για να προστεθεί ένα μέλος στην εκκλησία!

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Κανόνες καλής συμπεριφοράς

Οι εθιμοτυπικοί κανόνες δεν είναι μια απλή επισημότητα για τα γκαλά και τους πολιτικούς. Είναι κανόνες συμπεριφοράς που δημιουργήθηκαν για τους άλλους ανθρώπους για να αισθάνονται άνετα με την παρουσία μας.


Συγκεντρώσαμε κάποιους σύγχρονους κανόνες συμπεριφοράς που μπορεί να μην γνωρίζετε.Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣΓραφικές αναφορές: Ματθ.κζ:32-61   Μάρκ.ιε:21-47   Λουκ.κγ:26-49   Ιωάν.ιθ:16-42

Α.  Η ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ
Η μαστίγωση λάμβανε χώρα πριν απ’ τη σταύρωση. Ήταν μία τιμωρία τόσο φριχτή που το μυαλό μουδιάζει και μόνο στη σκέψη της. Το θύμα γυμνωνόταν δημόσια, δενόταν απ’ τα χέρια σε κυρτή στάση πάνω σ’ ένα πάσσαλο κι ύστερα, στα τεντωμένα νεύρα της γυμνής πλάτης που συσπόνταν, έριχναν χτυπήματα με δερμάτινα λουριά, τα οποία κατέληγαν σε βαριές, οδοντωτές άκρες από κόκαλο και μολύβι. Με κάθε χτύπημα σκιζόταν το δέρμα μέχρι που φαίνονταν οι φλέβες. Συχνά, το μαστίγιο έπεφτε πάνω στο πρόσωπο κι “έβγαζε” τα μάτια και τα δόντια. Το θύμα, τις περισσότερες φορές, λιποθυμούσε και συχνά πέθαινε.  Οταν μαθαίνουμε πόσο φριχτό ήταν το μαστίγωμα των Ρωμαίων, τα λόγια του Πέτρου, “Με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε” (Α’ Πέτρ.β:24) αποκτούν καινούριο νόημα.

Κ α λ η μ έ ρ αΔευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Τι θέλει μια γυναίκα απ’ τον άντρα της:

Να αισθάνεται ότι την αγαπά

Με απλά λόγια, οι γυναίκες έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι τις αγαπούν. Μια γυναίκα αισθάνεται αγαπημένη, όταν είναι το # 1, στη ζωή του συντρόφου της. Χρειάζεται να ξέρει ότι την υπολογίζει πάνω από τη δουλειά, τους φίλους, τους συνεργάτες, το χόμπι, τη μαμά του και τα παιδιά. Όταν μια γυναίκα αντιληφθεί ότι έχει τη δεύτερη θέση σε οποιαδήποτε περιοχή των προτεραιοτήτων του άντρα της, θα αρχίσει να χτίζει ένα τείχος γύρω της για να προστατευτεί συναισθηματικά. 

H ΔΙΚΗΜατθ.κs:57, κζ:25,  Μάρκ.ιδ:53, ιε:19  Λουκ.κβ:66, κγ:24, Ιωάν.ιη:19,  ιθ:16

Α. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
Μετά τη σύλληψη του Ιησού στη Γεθσημανή, τα μέλη του Εβραϊκού συνεδρίου (Σανχεντρίν) συγκεντρώθηκαν βιαστικά για να επιβάλλουν την ποινή που είχαν ήδη αποφασίσει. Οι στρατιώτες έφεραν, δίχως καθυστέρηση, τον Ιησού μέσα απ’ τους ήσυχους δρόμους της πόλης που κοιμόταν στο παλάτι του αρχιερέα Καϊάφα. Ηταν άνθρωπος πονηρός, χωρίς ηθικές αρχές, φανατικός και σκληρός. Ο Καϊάφας ήταν γαμπρός του Αννα.
Ο Αννας ήταν αρχιερέας απ’ το 6 ως το 15 μ.Χ.  Με την έξυπνη πολιτική του, κατόρθωσε να εξασφαλίσει απ’ τους Ρωμαίους την μεταβίβαση του αξιώματός του στους πέντε γιους του και τώρα στο γαμπρό του, τον Καϊάφα. Ο Αννας κατείχε το περίφημο Παζάρι του Αννα, το οποίο είχε την αποκλειστικότητα της πώλησης ζώων για τις θυσίες και τους πάγκους των αργυραμοιβών. Μίσησε τον Ιησού απ’ την ημέρα που καθάρισε για πρώτη φορά το ναό κι από τότε έψαχνε, αδιάκοπα, τρόπους να Τον παγιδέψει με λόγο ή πράξη. Εφεραν, λοιπόν, τον Ιησού στον Αννα, ο οποίος ήταν απ’ τους μεγαλύτερους εχθρούς Του, για μία προκαταρκτική ακρόαση. Μετά τον Αννα, Τον έφεραν στον Καϊάφα κι απ’ εκεί στο συνέδριο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Έσεσθε τέλειοι

Ματθ.ε:48 εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

Αισθανόμαστε ότι ο λόγος είναι μεγάλος και βαρύς με αποτέλεσμα να φέρνει αμηχανία!

Είναι εφικτό στον άνθρωπο να είναι τέλειος; Και μάλιστα ακόμα πιο βαρύ όταν ζητά: καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος!!!

Τελικά τι είναι; Ανέφικτη θρησκευτική θεωρία ή ευλογημένη ζωντανή πραγματικότητα (κάτω από ορισμένες συνθήκες);

Προς Ρωμαίους (070)Ρωμ.ιβ:19 Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· διότι είναι γεγραμμένον· εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος.

(22) Μην παίρνετε εκδίκηση. Αντίθετα, αφήστε την οργή να ακολουθήσει το δρόμο της χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Κάποιοι ερμηνεύουν το γεγονός αυτό, ότι θα πρέπει να ανεχτούμε το άλλο μέρος, να ξεθυμάνει την οργή του. Το πιο πιθανό είναι να σημαίνει να αφήσουμε την οργή του Θεού (θεία δίκη) να οδηγήσει τα πράγματα. Με άλλα λόγια, εμείς δεν πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, αλλά να την στρέψουμε στο Θεό και να αφήσουμε να επιβάλει οποιαδήποτε απόφαση θεωρεί αναγκαία. Αυτό το νόημα είναι φανερό από το  εδάφιο που χρησιμοποιεί υποστηρικτικά ο Παύλος (Δευτ.λβ:35), όπου ο Θεός υπόσχεται να τιμωρήσει κάθε κακό ο ίδιος και βεβαιώνει την αποκλειστική αρμοδιότητα να το πράξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιζητούμε την εκδίκηση του Θεού για να ικανοποιήσουμε τα προσωπικά μας συναισθήματα, αλλά η στάση μας πρέπει να είναι: Εάν οφείλεται οποιαδήποτε εκδίκηση, θα αφήσω το Θεό να την κάνει, όχι εγώ.

Καλημέρα


Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Διαστρεβλώνοντας τις Γραφές

Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, αποφύγετε την εγωιστική ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Να είστε προσεκτικοί, επειδή ο Σατανάς διαστρεβλώνει την Γραφή!

Για παράδειγμα:

Ο Θεός: Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν (Μάρκ.ιβ:31). 

Ο Σατανάς: Δεν είναι δυνατό να αγαπάς τους άλλους μέχρι πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου (αυτοεκτίμηση).


ΙΟΥΔΑΣ
Η πιο τραγική μορφή του θείου δράματος

Κάποια μέρα ένα αγόρι γεννήθηκε στην πόλη Κηριώθ. Οι γονείς του το ονόμασαν “Δοξολογία” (Ιούδα). Πολλά χρόνια αργότερα, ο Κύριος Ιησούς κάλεσε το ανδρωμένο πια παιδί, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, να γίνει δικός Του απόστολος. Ήταν ο μόνος απ’ τους μαθητές που κατάγονταν από την Ιουδαία-οι υπόλοιποι ήταν όλοι Γαλιλαίοι-κι ίσως εξαιτίας του γνωστού ταλέντου των Ιουδαίων στα οικονομικά, ανέλαβε τη διαχείριση του κοινού ταμείου των μαθητών.

Καλημέρα


Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Θέλω λοιπόν...

Εάν τα ρούχα που φοράς είναι το πλαίσιο (κάδρο) από το οποίο η δόξα του Θεού λάμπει στο πρόσωπο σου, τότε είναι κατάλληλη. Εάν η ενδυμασία σου τραβά την προσοχή στο σώμα σου, για να το κάνει να σε προσέξουν, τότε είναι αισθησιακή.

Θέλω λοιπόν…..και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς,

Θέλει τις γυναίκες να στολίζονται!


Η ΠΡΟΔΟΣΙΑΟ Ιούδας ο Ισκαριώτης ήταν ένας απ’ τους 12 μαθητές. Ο πατέρας του ήταν ο Σίμων ο Ισκαριώτης. Τα κίνητρα για ν’ ακολουθήσει το Χριστό φαίνεται πως ήταν συμφεροντολογικά κι ότι περίμενε να κερδίσει κοσμικά προνόμια όταν εγκαθιδρυόταν η βασιλεία του Κυρίου.

Όταν μελετάμε το χαρακτήρα του, παραξενευόμαστε που ήταν ένας απ’ τους δώδεκα:

Καλημέρα