Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Θέλω λοιπόν...

Εάν τα ρούχα που φοράς είναι το πλαίσιο (κάδρο) από το οποίο η δόξα του Θεού λάμπει στο πρόσωπο σου, τότε είναι κατάλληλη. Εάν η ενδυμασία σου τραβά την προσοχή στο σώμα σου, για να το κάνει να σε προσέξουν, τότε είναι αισθησιακή.

Θέλω λοιπόν…..και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς,

Θέλει τις γυναίκες να στολίζονται!


Ώστε το στόλισμα δεν είναι κακό. Αλλά αυτό το στόλισμα, που θα δούμε στο εδάφιο 10 (Α’ Τιμ.β), είναι έργα αγαθά, θεοσέβεια, ένα ήσυχο και υποταγμένο πνεύμα.

«Θέλω λοιπόν…..και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν» Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ενδυμασίες που είναι ακατάλληλες για μια Χριστιανή γυναίκα.

Γυναίκες, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Οι άνδρες δεν είναι τόσο κουτοί όσο εσείς νομίζετε. Εάν έμπαινε από την πόρτα τώρα μια πολύ όμορφη γυναίκα, κάθε άνδρας σ’ αυτό το χώρο που θα γύριζε και την κοίταζε θα έλεγε: «Λοιπόν αυτή είναι μια πολύ όμορφη κυρία». «Αυτή είναι μια πολύ κομψή κυρία». «Αυτή είναι μια ωραία κυρία.»

Αλλά, υπάρχουν γυναίκες που δεν είναι ούτε κατά το ήμισυ ελκυστικές όπως την προηγούμενη κύρια. Ούτε στο πρόσωπο ή στο σώμα. Και αυτές θα μπορούσαν να έμπαιναν εδώ μέσα. Την στιγμή που κάθε άνδρας άκουγε να ανοίγει η πόρτα και κοιτούσε προς τα εκεί, εάν ήταν ευσεβής, θα έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη. Επειδή αυτό δεν είναι ομορφιά. Είναι αισθησιασμός.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ομορφιάς και αισθησιασμού. Και ο Θεός δεν είναι εναντίον της ομορφιάς. Είναι εναντίον του αισθησιασμού.

Στους Φιλιπ.δ:8 μας λέει «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε». 

Ο τρόπος με τον οποίο μια γυναίκα εκδηλώνεται και ο τρόπος που ντύνεται πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες λέξεις: Σεμνότητα, Διακριτικότητα, Σοφία, Ομορφιά, Κομψότητα, Ευγένεια. Αλλά όχι: Αισθησιασμό, Χλιδή, Σπατάλη.

Δεν υπάρχει κάτι πιο ελκυστικό από μια γυναίκα που έχει αυτή την όψη της σοφίας της διακριτικότητας της ευγένειας και της απλότητας. Απλότητα. Έχει απλά μια αγνή ομορφιά.