Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Διαστρεβλώνοντας τις Γραφές

Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, αποφύγετε την εγωιστική ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Να είστε προσεκτικοί, επειδή ο Σατανάς διαστρεβλώνει την Γραφή!

Για παράδειγμα:

Ο Θεός: Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν (Μάρκ.ιβ:31). 

Ο Σατανάς: Δεν είναι δυνατό να αγαπάς τους άλλους μέχρι πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου (αυτοεκτίμηση).


Λάθος: Αγαπώντας τους άλλους δεν σημαίνει ότι τους θαυμάζεις. Σημαίνει ότι τους φέρεσαι όπως θα ήθελες να σου φέρονται (Ματθ.ζ:12).

Στην πραγματικότητα, μας λέγεται να αρνηθούμε τον εαυτό μας και να φερόμαστε στους άλλους καλύτερα από τον εαυτό μας (Φιλιπ.β:3-4, Ματθ.ις:24).

Όταν επικεντρωνόμαστε στον Θεό και τους άλλους, έχουμε μια πιο υγιή αυτοεκτίμηση.


Ένα άλλο παράδειγμα:

Ο Θεός: Να συλλογίζεσαι ό, τι είναι καλό (Φιλιπ.δ:8).

Ο Σατανάς: Να συλλογίζεσαι ό, τι είναι καλό για σένα και θα είσαι ένα καλύτερο άτομο.

Σφάλμα: Ο σκοπός αυτού του εδαφίου είναι η ειρήνη και η ευγνωμοσύνη, δεν είναι η αυτοεκτίμηση (Φιλιπ.δ:9). 

Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, όταν ταπεινά παραδεχόμαστε τις αμαρτίες μας, ζητάμε την βοήθεια του Θεού και είμαστε ειλικρινείς όσο αφορά στις αδυναμίες μας (Ρωμ.ιβ:3, Ιάκ.δ:10).

Ο Σατανάς πείραξε την Εύα, λέγοντάς της ότι θα γινόταν σαν τον Θεό, και από τότε ο εγωισμός κυριάρχησε στην ανθρώπινη καρδιά (Γέν.γ:5).

Ας είμαστε πρόθυμοι να τιμούμε πρώτα και κύρια τον Θεό και να προσέχουμε τις εγωιστικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής (Ματθ.ς:33).