Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι υπερβολική αγάπη της αλήθειας.

Αποκ.ιγ:1-8    Δαν.ζ:7    Β’ Θες.β:3-4    Αποκ.ις:13-14

Ιωάν.ε:43 εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή.

Η πλάνη είναι πιο παλιά από το ανθρώπινο γένος. Αν και αυτή η κατάσταση επικρατεί σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής και έχει γίνει παγίδα για πλήθη ανθρώπων, η πλάνη έχει την αρχή της πριν τη δημιουργία του Αδάμ.

Πριν η γη κατοικηθεί από ανθρώπους, ο Εωσφόρος, ο γιος της αυγής, είχε μια εξέχουσα θέση στο σχέδιο του Θεού.


«Ησο χερούβ κεχρισμένον, διά νά επισκιάζης· καί εγώ σέ έστησα· ήσο εν τώ όρει τώ αγίω τού Θεού· περιεπάτεις εν μέσω λίθων πυρίνων» (Ιεζεκ.κη:14).

Ο Εωσφόρος όμως δεν ικανοποιήθηκε με τη θέση που του είχε δώσει ο Θεός και δημιούργησε την ψευδαίσθηση και την αυταπάτη ότι είναι ίσος με το Θεό.

Αυτή η φοβερή αυταπάτη γέμισε τον Εωσφόρο με ανομία κι έτσι έχουμε το πρώτο θύμα της πλάνης με αποτέλεσμα να εκθρονιστεί από τη θέση που είχε στον ουρανό.

Όταν ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν από το Θεό και μπήκαν στον κήπο της Εδέμ, ο Σατανάς χρησιμοποίησε την πλάνη σαν κόλπο για να τους κάνει να αμαρτήσουν και να χάσουν τη θέση τους. Καλλιέργησε την ίδια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει τη δική του πτώση, στην καρδιά και το μυαλό της Εύας.

Η Εύα εξαπατήθηκε από τους Σατανικούς υπαινιγμούς, και ενέδωσε στην αυταπάτη ότι θα να γίνει ίση με το Θεό. Σαν επακόλουθο ήρθε η πτώση με τις ολέθριες συνέπειές της που ταλαιπωρούν το ανθρώπινο γένος μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος δεν θερίζει απλά τις συνέπειες, η ψευδαίσθηση αυτή δε λέει να φύγει και διαποτίζει συνέχεια το ανθρώπινο γένος.

Η γενιά μας δεν είναι άτρωτη από την απάτη αυτής της πλάνης. Οι ουμανιστές (ανθρωπιστές), αγνοώντας τα μαθήματα της ιστορίας, αυγατίζουν την πλάνη τους με το παγκόσμιο μορφωτικό σύστημα που υποστηρίζει ότι: «Ο άνθρωπος είναι από μόνος του θεός. Ο ίδιος αποφασίζει το πεπρωμένο του. Ζήσε όπως σου αρέσει, κάνε ότι θέλεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ανθρώπινη διάνοια και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας».


Η ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ο Παύλος έγραψε: «διότι τό μυστήριον τής ανομίας ήδη ενεργείται» (Β’ Θες.β:7). Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις απαίσιες και επίμονες ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν.

Το πνεύμα του Αντίχριστου

«Σάς παρακαλούμεν δέ, αδελφοί, περί τής παρουσίας τού Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού καί τής εις αυτόν επισυνάξεως ημών, νά μή σαλευθήτε ταχέως από τού φρονήματός σας, μηδέ νά θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα τού Χριστού» (Β΄Θες.β:1-2).

Ο απόστολος Παύλος, εμπνευσμένος από το Πνεύμα της αλήθειας, πληροφορεί τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και όλους εμάς ότι δεν χρειάζεται να ταρακουνηθούμε σχετικά με τη μέρα του Κυρίου, ότι τάχα πλησίασε. Ο Κύριος θα επιστρέψει και όλοι εμείς θα μαζευτούμε προς Αυτόν. Ο Σατανάς προσπαθεί να αποσπάσει αυτή την ειρήνη από τις καρδιές των πιστών. Μάλιστα κάποιοι δεν περιμένουν την Αρπαγή, αλλά τη Μεγάλη Θλίψη γιατί θέλουν να περάσουν μέσα από εκεί!

Λόγια, απ’ όπου κι αν προέρχονται, πρέπει να μπαίνουν στη δοκιμασία του λόγου του Θεού. Αν δεν συμφωνούν με τις Γραφές, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι από το Θεό.

«διότι πάν ψεύδος εκ τής αληθείας δέν είναι» (Α΄Ιωάν.β:21)

Και αν τα λόγια είναι δια λόγου ή δι’ επιστολής, όπως είπαμε, εύκολα διακρίνονται. Αν όμως είναι δια πνεύματος, τότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Τα πνεύματα δεν μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε ή να τα δούμε. Τους αρέσει να δουλεύουν στο μυαλό μας με τα συναισθήματά μας και τις ευαισθησίες μας. Δυστυχώς, τα συναισθήματα κυριαρχούν σε πολλούς ανθρώπους που αν και τους έχει δειχτεί η αλήθεια, ο λόγος του Θεού, αυτοί επιμένουν και ενδίδουν στα συναισθήματα.

«Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, καί καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, καί τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα» (Α΄Ιωάν.β:18).

Κανείς, δεν έχει παρά να συνδέσει το Α΄Τιμ.δ:1 «Τό δέ Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από τής πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης καί εις διδασκαλίας δαιμονίων» με το προηγούμενο εδάφιο, για να καταλάβει ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται πάντοτε. Αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσκολληθούμε στο λόγο του Θεού και όχι στο πως αισθανόμαστε.

Ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες - ψευδοδιδάσκαλοι.

Οι ψευδόχριστοι είναι ακόμα μικρή απειλή για την εκκλησία, αντίθετα με τους ψευδοπροφήτες. Αυτοί οι απατεώνες συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί και απορρίπτονται, αν και υπάρχουν κάποιοι που ακολουθούν τέτοιους ανθρώπους.

Η εκκλησία μπορεί να διακρίνει αυτή την πλάνη. Οι ψευδοδιδάσκαλοι όμως, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό στην εκκλησία. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια και κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν όμως ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων – δολώνοντας έτσι το λόγο του Θεού. Απ’ αυτούς πρέπει να προσέχουμε.


  • Ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι’ αυτούς: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών…» (Ματθ.ζ:15-20).
  • Ο Παύλος μας προειδοποίησε γι’ αυτούς: «Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού» (Β’ Κορ.ια:13-15).
  • Ο Πέτρος μας προειδοποίησε γι’ αυτούς: «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι» (Β’ Πέτρ.β).
  •  Ο Ιούδας μας προειδοποίησε γι’ αυτούς: «εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι» (Ιούδας).

«Βλέπετε μή σάς εξαπατήση τις διά τής φιλοσοφίας καί τής ματαίας απάτης, κατά τήν παράδοσιν τών ανθρώπων, κατά τά στοιχεία τού κόσμου καί ουχί κατά Χριστόν» (Κολ.β:8).


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Κοινά, είναι γνωστός σαν ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί για να ενώσει και να κυβερνήσει για μικρό χρονικό διάστημα τον κόσμο. Η Γραφή όμως τον ονομάζει «ο άνθρωπος τής αμαρτίας», «ο υιός τής απωλείας», «ο άνομος», «θηρίον» (Β΄Θες.β:3,8 & Αποκ.ιγ:1-5).

Η άνοδος του Αντίχριστου.

Παρόλο που η Γραφή τον ονομάζει έτσι, η κοινωνία προφανώς θα τον ονομάσει με διαφορετικό όνομα. Για τον κόσμο θα είναι «η απάντηση». Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σ’ ένα κόσμο γεμάτο από εγκλήματα, πολέμους, ερήμωση, όλεθρο, πόνο, που διακαώς ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα αξιοθρήνητα διλήμματα του.

«Παρετήρουν τά κέρατα καί ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν τού οποίου τρία εκ τών πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· καί ιδού, εν τώ κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου καί στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα» (Δαν.ζ:8).

Ο προφήτης Δανιήλ είχε αποκάλυψη από το Θεό και τη μεταδίδει σ’ εμάς. Τέσσερις κοσμοκρατορίες υπήρξαν από τις μέρες του μέχρι που ο Κύριος θα έρθει σαν λίθος αποκομμένος άνευ χειρών (Δαν.β:45). Ο Κύριος θα χτυπήσει την τότε υπάρχουσα παγκόσμια κυβέρνηση στη βάση της και θα εγκαθιδρύσει τη δική Του βασιλεία (Δαν.η).

Ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει σαν ένας εξέχων ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, το Σατανά (Αποκ.ιγ:2,4). Ο Σατανάς θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων - μέσα απ’ αυτό τον άνθρωπο - που τρία έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του.

Η οξυδέρκεια του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο, που πολύ γρήγορα η προσοχή όλου του κόσμου θα επικεντρωθεί σ’ αυτόν. Κυριολεκτικά θα έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον ωθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχτεί παγκόσμιος κυβερνήτης. Στο ζενίθ της δύναμής αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά αυταπάτη του, να γίνει ίσος με το Θεό.

Θα οδηγήσει αυτό τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας.

«ώστε νά καθήση εις τόν ναόν τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύων έαυτόν ότι είναι Θεός» (Β΄Θες.β:4).

«Καί θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί τής γής, τών οποίων τά ονόματα δέν εγράφησαν εν τώ βιβλίω τής ζωής τού  Αρνίου τού εσφαγμένου από καταβολής κόσμου» (Αποκ.ιγ:8).

Τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου.

Ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά σαν ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη Γραφική εικόνα του. Σύμφωνα με το Δαν.ια:21 θα είναι ένας ανήθικος άνθρωπος: «Καί αντ' αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις, εις τόν οποίον δέν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς καί κυριεύσει τό βασίλειον εν κολακείαις».

Παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο εύκολα γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δήμαρχοι, υπουργοί και πρωθυπουργοί μπορεί να κατηγορούνται για ομοφυλοφιλικές τάσεις και να παραμένουν στις θέσεις τους. Η συζυγική απιστία είναι τόσο κοινή πια στους πολιτικούς, που γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία, τους ψηφοφόρους.

Αυτός «ο άνθρωπος της ανομίας» θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα να πλανά τους ανθρώπους.
«θέλει ελθεί ειρηνικώς καί κυριεύσει τό βασίλειον εν κολακείαις…. Καί τούς ανομούντας εις τήν διαθήκην θέλει διαφθείρει εν κολακείαις» (Δαν.ια:21,32).

Ο ηγέτης αυτός θα έχει «στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα» (Δαν.ζ:8). Στόμα «λαλούν μεγάλα πράγματα» (Δαν.ζ:20). Ανάμεσα στα «μεγάλα πράγματα» που θα λέει ο «υιός της απωλείας», θα είναι λόγια ενάντια στον Ύψιστο Θεό: «Καί θέλει λαλήσει λόγους εναντίον τού  Υψίστου» (Δαν.ζ:25).

«καί εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα καί βλαφημίας· καί εδόθη εις αυτό εξουσία νά κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. Καί ήνοιξε τό στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον τού Θεού, νά βλαφημήση τό όνομα αυτού καί τήν σκηνήν αυτού καί τούς κατοικούντας εν τώ ουρανώ» (Αποκ.ιγ:5-6).

Οι Γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψευδοθρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη.

Για τους ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει «το Θεό» σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού Νόμου, θα είναι αρχικά ανεκτός μέχρι φαινομενικά συμπαθητικός. Θα «στερεώσει την διαθήκην» για μια βδομάδα (7 χρόνια) και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στον Γιάχβε, το πρώτο μισό της εβδομάδας.

«Καί θέλει στερεώσει τήν διαθήκην εις πολλούς εν μια έβδομάδι· καί εν τώ ημίσει τής έβδομάδος θέλει παύσει η θυσία καί η προσφορά, καί επί τό πτερύγιον τού  Ιερού θέλει είσθαι τό βδέλυγμα τής ερημώσεως, καί έως τής συντελείας τού καιρού θέλει δοθή διορία επί τήν ερήμωσιν» (Δαν.θ:27).

Ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στον ψευδόχριστο. Αυτός ο ψευδοπροφήτης, θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μέρος της μεγάλης πλάνης, γιατί θα κάνει μεγάλα θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης (Αποκ.ιγ:11-14).

«Καί είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ τής γής, καί είχε κέρατα δύο όμοια μέ αρνίου, καί ελάλει ως δράκων. Καί ενήργει όλην τήν εξουσίαν τού πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Καί έκαμε τήν γήν καί τούς κατοικούντας εν αυτή νά προσκυνήσωσι τό θηρίον τό πρώτον, τού οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Καί έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε καί πύρ έκαμνε νά καταβαίνη εκ τού ουρανού εις τήν γήν ενώπιον τών ανθρώπων. Καί επλάνα τούς κατοικούντας επί τής γής διά τά σημεία, τά οποία εδόθησαν εις αυτό νά κάμη ενώπιον τού θηρίου, λέγον πρός τούς κατοικούντας επί τής γής νά κάμωσιν εικόνα εις τό θηρίον, τό οποίον έχει τήν πληγήν τής μαχαίρας καί έζησε».

Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου.

Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλευάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει σαν ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως, τότε, τι σημαίνουν τα λόγια της Γραφής: «Καί ήνοιξε τό στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον τού Θεού» (Αποκ.ιγ:6);

Συνήθως, όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε ότι κάποιος μιλάει βέβηλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και για άγια πράγματα. Υπάρχει όμως μια τελείως διαφορετική άποψη για τη βλασφημία.

Ο Ιησούς Χριστός, καθόσον ήταν ο Θεός εν σαρκί, κράτησε ψηλά ότι ήταν αληθινά άγιο. Η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό, είπε γι’ Αυτόν: «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τόν οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ.γ:17). Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «εγώ κάμνω πάντοτε τά αρεστά εις αυτόν» (Ιωάν.η:29).

Ακόμα, ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις, κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν Τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν ήταν ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Προσέξτε την απάντηση που έδωσε:

«Σύ είπας· πλήν σάς λέγω, Εις τό έξής θέλετε ιδεί τόν Υιόν τού ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών τής δυνάμεως καί ερχόμενον επί τών νεφελών τού ουρανού» (Ματθ.κς:64).

Η αντίδραση του Καϊάφα:

«Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τά ιμάτια αυτού, λέγων ότι εβλασφήμησε· τί χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων; ιδού, τώρα ηκούσατε τήν βλασφημίαν αυτού» (κς:65).

Ο Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμία περίπτωση δεν είπε βέβηλα λόγια για τον Θεό ή για άγια πράγματα. Συλλογιστείτε επίσης την περίπτωση που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Ιησού.

«Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του Πατρός μου· διά ποίον έργον εξ αυτών με λιθοβολείτε;» (Ιωάν.ι:32).

Η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή.

«Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, λέγοντες· Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι συ άνθρωπος ων κάμνεις σεαυτόν Θεόν» (Ιωάν.ι:33).

Αυτό που τους είχε πει ο Ιησούς ήταν: «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Ιωάν.ι:30). Η κατηγορία που Του απέδωσαν; Βλασφημία! (Δες Ιωάν.ι:36). Γιατί; Επειδή ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον Εαυτό Του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στο Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ήταν ο Θεός με μορφή ανθρώπου – ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί!

Ο Αντίχριστος θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, όχι θεός και πολύ περισσότερο δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση αλλά σατανική κάλυψη.

Ο Σατανάς, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδαίσθησή του ότι είναι ίσος με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφημίας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού (τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής) «αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός» (Β’ Θες.β:4). Ένας θνητός άνθρωπος θα διακηρύττει ότι είναι ο Θεός!

Η βασιλεία πάνω στη Γη.

Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει (μόνο φαινομενικά) για τα διλήμματα του κόσμου, και των δυνάμεων που θα του δοθούν από το Σατανά ώστε να κάνει θαύματα, η δημοτικότητά του θα εκτιναχτεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου. Η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα τρία έθνη ώστε να τα ελέγχει. Κυβερνώντας σωστά αυτά τα έθνη, θα ανακηρυχτεί ηγέτης της αναβιωμένης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο.

Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης απ’ οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη, που οι άνθρωποι θ’ αρχίσουν να τον λατρεύουν λέγοντας: «Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό;» (Αποκ.ιγ:4,7). Αυτή η δύναμη που ο υιός της απωλείας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη.

Η Γραφή έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του αντίχριστού. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 31/2 χρόνια και μετά θα τελειώσει (Αποκ.ιβ:6 ,14  ιγ:5).

Το σημάδι του θηρίου.

Υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής:
1.     Θρησκεία
2.     Οικονομία
3.     Πολιτική

Ένας παγκόσμιος ηγέτης, για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη, πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις αυτούς τομείς. Πολύ σοβαρές προσπάθειες έχουν γίνει και γίνονται (παγκοσμιοποίηση) για να επιτευχθεί ενότητα σ’ αυτές τις περιοχές.

Ενώ όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται σε όλο τον κόσμο με γοργούς ρυθμούς, η τεχνολογία και η ζωή η ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα.

Οι διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργεί δυσκολίες στο εμπόριο. Η λύση; Το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα που θα υιοθετηθεί απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων, είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα εισηγηθεί σε όλο τον κόσμο.

Οι θρησκευτικές ρίζες που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς θα ξεριζωθούν σθεναρά. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική πνευματική ανάπτυξη.

Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα «άλλο τρόπο σκέψης» στους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή που οι μεγαλύτεροι προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις, οι νεότεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στο ντύσιμο και στον τρόπο λειτουργίας. Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα.

Έτσι, και στις τρεις περιοχές που προαναφέραμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθεί το ¼ των κατοίκων της Γης (Αποκ.ς:3-8).

Για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά απ’ αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της Γης:

«Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών» (Αποκ.ιγ:16).

Το σύστημα του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Ο αριθμός αυτός, η Βίβλος μας λέει ότι θα είναι το 666, και τον βλέπουμε όλο και πιο συχνά σε διάφορες μορφές (Αποκ.ιγ:18).

Η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω απ’ αυτόν. Βέβαια, η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ, «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις», αλλά θα είναι μια «κοινή αίσθηση» ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής.

Θα σταματήσουν οι ληστείες, αφού κανείς πια δεν θα κουβαλάει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς επιταγές, χωρίς μετρητά, θα συναλλάσσεται μέσω των computers και των τηλεφώνων (telebanking). Οι λογαριασμοί θα πληρώνονται πληκτρολογώντας στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο κάποια δεδομένα. Για όλα αυτά, θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο χέρι ή στο μέτωπο.

Το χάραγμα θα είναι τόσο ζωτικό, όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει ή να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή.

«και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού» (Αποκ.ιγ:17).

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η αλήθεια είναι μια θεία παρηγοριά!

«Διότι όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών» (Ρωμ.ιε:4)

Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει. Ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία του λόγου του Θεού, αντί δε διάφορα «συμβάντα»!

Ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση.

«Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού» (Β’ Θες.β:6-8).

Υπάρχει τώρα κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους. Ο Σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Ο άνομος, ο διεστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Γιατί; Ο Θεός έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου, αλλά πριν «ανέβει στη σκηνή του εξελισσόμενου δράματος», εμποδίζεται. Ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει το Σατανά είναι ο Θεός (Ιώβ α:12, β:6).

Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφτεί «έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα».

το μυστήριον των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τας επτά λυχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και αι επτά λυχνίαι, τας οποίας είδες, είναι αι επτά εκκλησίαι» (Αποκ.α:20).

Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, βρίσκεται ανάμεσα στην εκκλησία Του, το σώμα των πιστών πάνω σ’ όλο το πρόσωπο της Γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο (Ματθ.ιη:20). Ο Ιησούς μέσα στην εκκλησία είναι Αυτός που εμποδίζει τον Αντίχριστο τώρα.

Πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς Του, την εκκλησία Του, να Τον συναντήσουν στον αέρα.

Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Η βασιλεία του όμως θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Ιησού και της εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ότι και όποτε θέλει.

Ο αφανισμός του Αντίχριστου.

Οι Γραφές μας μιλάνε γι’ αυτό το διεστραμμένο άνθρωπο με τα εξής λόγια:

«και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι» (Β΄Θες.β:8-10).

Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν απ’ αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απαίτησή του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα.

Η μάχη του Αρμαγεδδώνα θα λάβει χώρα την στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας περιγράφει αυτή τη σύγκρουση. Ο Κύριος θα εκπληρώσει το Β’ Θες.β:8-9 τιμωρώντας αυτούς που επιτέθηκαν εναντίον της Ιερουσαλήμ (Ζαχ.ιδ:1-15).

Η λαμπρότητα του Κυρίου θα κατακάψει τις σάρκες τους «Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών» (ιδ:12).

Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα ριχτούν ζωντανοί στη λίμνη του πυρός και του θείου (Αποκ.ιθ:20). Μετά από 1.000 χρόνια, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί (Αποκ.κ:10).

Η αγάπη της αλήθειας.

Θα χαθούν όσοι πλανηθούν:

«και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι» (Β’ Θες.β:10).

Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε, είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας.

«και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν.η:32).

Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια αλλά με έργα, ζώντας ανάλογα, (Α΄Ιωάν.γ:18).

«Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας, και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού» (Α’ Ιωάν.γ:19).

Αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στον Αντίχριστο.