Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΞΑΣΚΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ

Ματθ.ιε:25 “Η δε ελθούσα προσεκύνει αυτόν.”
Λουκ.κδ:52 “Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν.”
Λουκ.ζ:48  “Και είπεν προς αυτήν, Συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι σου.”
Μάρκ.β:5   “Τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου.”

Στην διακονία Του ο Ιησούς εξάσκησε όλα τα προνόμια της θεότητας, πράγμα που αποδεικνύει ότι Αυτός είναι ο Θεός.  Τα τρία προνόμια στα οποία θα αναφερθούμε εδώ είναι τα εξής:
1.   Το δικαίωμα να λατρεύεται
2.   Το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες
3.   Το δικαίωμα και η δύναμη να δημιουργεί


Ο Ιησούς όχι μόνο αποδέχτηκε τη λατρεία αλλά και την ενθάρρυνε. Ποτέ δεν επέπληξε αυτούς που Τον προσκύνησαν.  Ήταν ο Ίδιος που είπε, “Θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου και Αυτόν μόνον θέλεις λατρέψει” (Λουκ.δ:8) και το γεγονός ότι αποδέχτηκε ελεύθερα τη λατρεία αποδεικνύει ότι Αυτός είναι ο Θεός.
Κάθε αμαρτία στρέφεται ενάντια στο Θεό και γι’  αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες. Οι Φαρισαίοι το ήξεραν αυτό και κατηγόρησαν τον Ιησού ότι διαπράττει βλασφημία επειδή συγχωρούσε αμαρτίες. Παρόλ’ αυτά ο Ιησούς συγχωρούσε αμαρτίες, γεγονός που είναι μία ακόμα απόδειξη της θεότητάς Του.
            Ο Ιησούς φανέρωσε ότι είναι ο μέγας Δημιουργός:
·     Μετατρέποντας το νερό σε κρασί (Ιωάν.β:1-11)
·     Ταίζοντας τα πλήθη (Ιωάν.ς:1-13)
·     Βαδίζοντας πάνω στη θάλασσα (Ιωάν.ς:19)
·     Ησυχάζοντας την τρικυμία (Μάρκ.δ:39)
Δεν υπάρχουν δύο Δημιουργοί.  Υπάρχει μόνο ένας - ο Ιησούς Χριστός.

Β.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Ιωάν.ι:30  “Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα”
Ιωάν.ιδ:9  “Όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα”
Ιωάν.ιζ:22Διά να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν”
Οι Εβραίοι κατανόησαν τον Ιησού πολύ καλύτερα απ’ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Κατάλαβαν ότι ισχυριζόταν ότι είναι ένα με τον Πατέρα και αυτός ήταν ο λόγος που προσπάθησαν να τον λιθοβολήσουν. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε το Θεό είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Ο Φίλιππος δεν το κατάλαβε και ρώτησε τον Ιησού. Αν δεν τον είχε ρωτήσει μπορεί να συνέχιζε να θεωρεί τον Ιησού ξεχωριστό από τον Πατέρα. Ο Ιησούς είπε, “Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν” (Ιωάν.ιδ:7).
Όταν ο Φίλιππος ζήτησε από τον Ιησού να τους δείξει τον Πατέρα, ο Ιησούς είπε, “Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; Όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα, και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;” (Ιωάν.ιδ:9).
Αυτή η ενότητα με τον Πατέρα πρέπει να γίνει κατανοητή με την αριθμητική της έννοια. Δεν είναι μια σύνθετη ενότητα με την έννοια που ένας άνδρας και μια γυναίκα είναι μία σάρκα αλλά είναι μία αριθμητική μονότητα με την έννοια ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας, ένα πρόσωπο που φέρει ένα όνομα.

Γ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

Ιωάν.ιδ:16 “Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα”
Ιωάν.ιδ:18Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς”
Ιωάν.ιδ:20 “Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου, και εσείς εν εμοί, και εγώ εν υμίν”
Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα έστελνε στους μαθητές Του, “άλλον Παράκλητο”. “Παράκλητος” σημαίνει κάποιος που προσκαλείς να σε υπερασπίσει, παίρνοντας το μέρος σου, όπως ένας πελάτης καλεί ένα δικηγόρο. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στην Α’Ιωάν.β:1 “Παράκλητος”.  Το επίθετο “άλλος” δεν σημαίνει ένα διαφορετικό πρόσωπο αλλά μια καινούρια διακονία.
Ο Ιησούς ταυτίζει τον εαυτό Του με τον Παράκλητο.  Είπε ότι κατοικούσε μαζί τους και θα ήταν μέσα τους. Μετά είπε, “Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς” (Ιωάν.ιδ:18). Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει “Δεν θα σας αφήσω χωρίς πατέρα, ορφανούς.”  Ο Ιησούς είπε, “Θα έρθω προς εσάς” και “Εν εκείνη τη ημέρα θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου, και σεις εν εμοί, και εγώ εν υμίν.”

Δ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο “ΕΓΩ ΕΙΜΙ”

Ιωάν.η:58 “Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Πριν γείνη ο Αβραάμ εγώ είμαι.”
Ιωάν.ς:48 “Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής.”
Ιωάν.η:12 “Εγώ είμαι το φως του κόσμου.”
Ιωάν.ι:11 “Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός.”
Το “Εγώ Ειμί” είναι ένας από τους σπουδαιότερους τίτλους του Κυρίου μας. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον υπάρχουν σ’ αυτές τις λέξεις. “Εγώ Ειμί” σημαίνει “Ο Αιώνια Παρών, ο Αυθύπαρκτος.”  Αυτός είναι ο τίτλος που ο Γιάχβε έδωσε όταν μίλησε στον Μωυσή απ’ την καιγόμενη βάτο.  Αυτός ο τίτλος αποδεικνύει ότι ο Ίδιος που κάλεσε τον Μωυσή είναι Αυτός που είναι ο Σωτήρας μας.  Δεν μπορούν να υπάρξουν δύο “Εγώ Ειμί.”
Η δήλωση του Κυρίου μας, “Πριν τον Αβραάμ, εγώ είμαι” σημαίνει ότι ο Αβραάμ ήταν εξαρτημένος από τον Ιησού, και όχι ο Ιησούς απ’ τον Αβραάμ.  Ο Αβραάμ ήρθε στην ύπαρξη μια ορισμένη χρονική στιγμή, αλλά ο Ιησούς στη θεότητά Του, είναι Ο Αιώνια Παρών, ο Υπάρχων που κατοικεί στο αιώνιο παρόν. Ο τίτλος “Εγώ Είμαι” είναι αδιάσειστη απόδειξη ότι ο Γιάχβε της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης.

Ε.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ιωάν.η:19 “Εάν ηξεύρετε εμέ, ηθέλετε εξεύρει και τον Πατέρα μου.”
Ιωάν.η:24 “Εάν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών.”
Ο Ιησούς ήξερε ότι Τον κατηγορούσαν για βλασφημία επειδή έλεγε ότι ήταν ο Θεός. Ο Ιησούς επίσης ήξερε ότι εξαιτίας αυτού θα τον κάρφωναν στο σταυρό του Γολγοθά.  Παρόλ’ αυτά, ούτε μία φορά δεν αρνήθηκε την θεότητά Του.
Ο Ιησούς όχι μόνο αναγνώριζε την θεότητά Του, αλλά δίδαξε ότι η σωτηρία του ανθρώπινου γένους εξαρτιόταν απ’ αυτή την αλήθεια της θεότητάς Του. Δεν θα υπήρχε καμιά δύναμη στο όνομά Του εάν δεν ήταν ο Θεός.
Ο Ιησούς μάλιστα προχώρησε περισσότερο λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο να γνωρίζει κανείς αυτή την αλήθεια για να σωθεί. Αν δεν γνωρίσουν ότι είναι ο Θεός, οι άνθρωποι θα πεθάνουν μέσα στις αμαρτίες τους.

Ζ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Λουκ.ι:22 “Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου, και ουδείς γιγνώσκει τις είναι ο Υιός, ειμή ο Πατήρ, και τις είναι ο Πατήρ, ειμή ο Υιός, και εις όντινα θέλη ο Υιός να αποκαλύψη αυτόν.”
Ματθ.ις:17 “Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Μακάριος είσαι Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς.”
Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να καταλάβει την θεότητα του Ιησού είναι με θεία αποκάλυψη. Για την μεγάλη πλειοψηφία, η αποκάλυψη της θεότητας του Κυρίου μας είναι ακόμη μια κρυμμένη αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν κλείσει επίτηδες τις διάνοιές τους σ’ αυτή την αλήθεια και έχουν διαλέξει την παράδοση.  Παρόλ’ αυτά, ένα άτομο δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι σχετικά με την σημαντικότατη αλήθεια της θεότητας του Χριστού.  Αυτός επιθυμεί να αποκαλύψει τον εαυτό Του στα παιδιά Του.