Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2007

ο μεσαίωνας και οι σταυροφόροι


Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να πιστεύει ότι «τα πανεπιστήμια αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τη στρατολόγηση τρομοκρατών» και γι' αυτό, σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα που διέρρευσαν στα βρετανικά ΜΜΕ, σχεδιάζει να «αναθέσει» σε καθηγητές των πανεπιστημίων την καταγγελία στην αστυνομία των μουσουλμάνων φοιτητών και μαθητών, τους οποίους υποψιάζονται για εξτρεμιστικές δραστηριότητες.