Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019Ο Υιός του Θεού.


Ματθ.κζ:54 Ο δε εκατόνταρχος και οι μετ' αυτού φυλάττοντες τον Ιησούν, ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες· Αληθώς Θεού Υιός ήτο ούτος.


Ποια είναι η σημασία και η σπουδαιότητα του τίτλου «Υιός Θεού»; Ο όρος αυτός δίνει έμφαση στη θεία φύση του Ιησού και το γεγονός της παρθενικής Του γέννησης. Είναι Γιος του Θεού γιατί συνελήφθη από το Πνεύμα του Θεού έτσι ώστε να είναι κυριολεκτικά Πατέρας Του ο Θεός (Λουκ.α:35).

Όταν ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Ιησούς ήταν «ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ.ις:16), στην πραγματικότητα αναγνώρισε το Μεσσιανικό ρόλο και τη θεότητα του Ιησού. Οι Εβραίοι κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιησούς όταν ονόμαζε τον εαυτό Του Υιό Θεού ή όταν έλεγε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας Του, γιατί προσπάθησαν να Τον σκοτώσουν επειδή έκανε τον εαυτό Του Θεό (Ιωάν.ε:18  ι:33). Με λίγα λόγια, ο όρος «Υιός Θεού» αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση του Ιησού, ενώ την ίδια στιγμή έλκει την προσοχή στη θεότητά Του. Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019


Τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι καινούργια.


Στη σημερινή εποχή έχουν πολλαπλασιαστεί και επιδεινωθεί. Μπορεί να μας εμφανίζονται με νέα μορφή, αλλά στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες θλίψεις, τις ίδιες δοκιμασίες που πάντοτε αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα.

Από την Εδέμ το ανθρώπινο γένος δοκιμάζεται συνεχώς με τρία άλυτα και βασανιστικά προβλήματα: τη διαφθορά, την ασθένεια και το θάνατο. Η διαφθορά έχει γεμίσει τις φυλακές μας, η αρρώστια τα νοσοκομεία μας και ο θάνατος τα νεκροταφεία μας. Εξαιτίας της διεφθαρμένης και αμαρτωλής φύσης του ο άνθρωπος είναι γεμάτος μίσος, απληστία και ζήλια. Η κατάρα της αμαρτίας είναι πάνω στο σώμα του και πάντοτε τον κατέχει ο φόβος του επερχόμενου θανάτου. Ο άνθρωπος παρ' όλη την εφευρετική ιδιοφυΐα του αν και κατόρθωσε να αλλάξει τα πάντα, δεν μπόρεσε να αλλάξει τον εαυτό του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019


Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού!


Ο νους του ανθρώπου διαφθείρεται!

Το αποτέλεσμα είναι η πτώση από την απλότητα «της εις τον Χριστόν»!

Έτσι, κάποιοι έρχονται και κηρύττουν «άλλον Ιησούν», τον οποίον οι απόστολοι δεν κήρυξαν!

Ο φόβος ή το ενδεχόμενο του Παύλου για «άλλον Ιησούν» που ίσως μερικοί κηρύττουν, είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019


Τα δεξιά του Θεού (2)


Αρκετά εδάφια στην Καινή Διαθήκη λένε ότι ο Ιησούς κάθεται στα δεξιά του Θεού. Ο Πέτρος χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση στις Πράξ.β:34, αναφερόμενος στον Ψαλμ.ρι:1. Σύμφωνα με το Πράξ.ζ:55, ο Στέφανος κοίταξε ψηλά στον ουρανό την ώρα που τον λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου και «είδε την δόξαν του Θεού, και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τι σημαίνει αυτή η φράση; Μήπως σημαίνει ότι υπάρχουν δύο φυσικές φανερώσεις του Θεού στον ουρανό, ο Θεός και ο Ιησούς, με τον δεύτερο να στέκεται συνέχεια στα δεξιά του πρώτου; Αυτό είδε ο Στέφανος;

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019


ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1)


Η Βίβλος διδάσκει ότι ο Θεός είναι αόρατο πνεύμα, όμως Τον περιγράφει και με όρους που σχετίζονται με το ανθρώπινο σώμα. Πολλοί τριαδικοί χρησιμοποιούν αυτές τις περιγραφές για να υποστηρίξουν τη θεωρία τους, ιδιαίτερα τα εδάφια που μιλάνε για το δεξί χέρι του Θεού και το πρόσωπο του Θεού. Ας ψάξουμε να δούμε τι εννοεί η Βίβλος με αυτούς τους όρους.

Ιωάν.δ:24 λέει, «Ο Θεός είναι Πνεύμα». Αυτό σημαίνει ότι η αιώνια ουσία Του δεν είναι ανθρώπινη ή φυσική. Πέρα από την φανέρωση του Θεού στο σώμα του Ιησού Χριστού, ο Θεός δεν έχει φυσικό Σώμα. «πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει» (Λουκ.κδ:39). Ο Θεός δεν είναι «σαρξ και αίμα» (Ματθ.ις:17).

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019


Η 10η εντολή: Μην επιθυμήσεις παν ό,τι είναι του πλησίον σουΈξοδος κ:17, Β' Σαμουήλ ια:1-5, Ρωμαίους ζ:5-12

«Μη επιθυμήσης την οικίαν του πλησίον σου· μη επιθυμήσης την γυναίκα του πλησίον σου· μηδέ τον δούλον αυτού· μηδέ την δούλην αυτού, μηδέ τον βουν αυτού, μηδέ τον όνον αυτού, μηδέ παν ό,τι είναι του πλησίον σου».

Η πλεονεξία, η απληστία βρίσκονται πιο συχνά από κάθε άλλη διάθεση πίσω από την επιθυμία για αυτά που ανήκουν στους άλλους.

Η λέξη «επιθυμία» δεν είναι κακή λέξη, ούτε έχει αναγκαστικά κακή σημασία. Σαφώς και υπάρχουν καλές επιθυμίες. Ο Χριστός μας είπε να ζητούμε τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του (Ματθ.ς:33). Αυτή είναι μια καλή επιθυμία. Οι φυσικές μας επιθυμίες, δεν είναι αμαρτία. Η πείνα (Ματθ.δ:2), η δίψα (Ιωάν.ιθ:28-29), η ανάγκη για ξεκούραση (Λουκ. η:23).

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019


Αγιασμός, ο δρόμος του Θεού.


Λευιτ.ιθ:2 Λάλησον προς πάσαν την συναγωγήν των υιών Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Άγιοι θέλετε είσθαι· διότι άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να αναφέρεται στις Γραφές. Αν ο Παντοδύναμος Θεός είναι Άγιος, τότε κι εμείς, τα παιδιά του επουράνιου Πατέρα, θα είμαστε άγιοι καθώς Αυτός είναι Άγιος. Οι θρησκείες του κόσμου δεν βρίσκονται στις Γραφές, ποτέ δεν ήταν, ούτε θα είναι ποτέ! Ο αγιασμός είναι η ακλόνητη πεποίθησή μας, και είναι ο τρόπος του Θεού, οπότε πρέπει να είναι και ο δικός μας τρόπος ζωής. Όλες οι θρησκείες έχουν ιδρυτές ανθρώπους, δίνοντας μια αρχή και ένα τέλος στη θρησκεία τους, αλλά όχι ο αγιασμός. Η Βίβλος λέει:

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019


Το πρότυπο σωτηρίας του Θεού.Είναι επιτακτική ανάγκη να «αγωνιζόμεθα δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους». Αυτό είναι μια οδηγία που μας δόθηκε από τον μεγάλο υπηρέτη του Κυρίου μας, Ιούδα (α:3). Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε, τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη.

Συμμορφωνόμαστε ταπεινά με αυτά που οι απόστολοι άφησαν γραπτά, για να εκπαιδεύσουμε και να κυβερνήσουμε τους ανθρώπους του Θεού, ώστε να μην απομακρύνονται από την υγιαίνουσα διδασκαλία και την σώζουσα πίστη του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Παντοδύναμος Θεός.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019


Ποιος είναι ο ρόλος της συζύγου του ποιμένα;

Η Βίβλος αντιμετωπίζει το ρόλο της συζύγου ενός ποιμένα; Όχι συγκεκριμένα, αλλά μια ματιά στα προσόντα των πρεσβύτερων ή των ποιμένων στην Α’ Τιμ.γ και Τίτ.α προσφέρει κάποια γνώση σ’ αυτό το σημαντικό θέμα.

  1. Στην Α’ Τιμ.γ:2 διαβάζουμε ότι ένας πρεσβύτερος θα πρέπει κυριολεκτικά να είναι «μιας γυναικός ανήρ» (επίσης Τίτ.α:6). Αυτό αναφέρεται σ’ έναν άντρα που είναι γνωστός για μια πιστή σχέση γάμου με την σύζυγό του. Αυτό φυσικά σημαίνει επίσης, ότι η γυναίκα του είναι γνωστή για την πιστή σχέση της με τον σύζυγό της.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019


6 σημάδια μιας υγιούς σχέσης


Ο Λέων Τολστόι ξεκινά την περίφημη ιστορία της Άννα Καρένινα με μία από τις πιο γνωστές προτάσεις στη λογοτεχνία: «Οι ευτυχισμένος οικογένειες είναι όλες ίδιες, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυσαρεστημένη με το δικό της τρόπο».

Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Είναι αλήθεια; Είναι όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες ίδιες;

Και αν είναι αλήθεια (Ο Τολστόι στο κάτω-κάτω ήταν ένας από τους πιο έξυπνους φοιτητές της ανθρώπινης φύσης που έζησε ποτέ), τότε αυτό σημαίνει ότι οποιουδήποτε είδους υγιής σχέση είναι ίδια με οποιαδήποτε άλλη του ίδιου είδους; Σημαίνει ότι μια υγιής σχέση μεταξύ οποιουδήποτε πατέρα και γιου είναι ουσιαστικά η ίδια με κάθε άλλου πατέρα και γιου; Η έμφυτη δυναμική σε μια υγιή σχέση μεταξύ συζύγων, είναι ουσιαστικά η ίδια με τις εμπειρίες που βιώνει οποιοδήποτε άλλο παντρεμένο ζευγάρι;

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019


5 συναρπαστικοί τρόποι που ο Ιησούς είναι πάντα μαζί σου
1. Ο Ιησούς είναι πράγματι τέλειος άνθρωπος και ο Θεός — αυτό το γεγονός αλλάζει τα πάντα.

Από τη στιγμή που ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί, είναι μαζί μας με ένα πιο βαθύ τρόπο από ποτέ άλλοτε. Ο Ιησούς γεννήθηκε προκειμένου να ενώσει για πάντα το πνευματικό με το φυσικό — να γεφυρώσει το χάσμα που είχε δημιουργήσει η αμαρτία.

Ματθ.α:23 Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός.

Και αυτό αλλάζει τα πάντα, ακριβώς εδώ, τώρα. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε τι μπορεί να είναι εναντίον μας (Ρωμ.η:37–39); Ο Θεός κατοικεί ανάμεσά μας:

Ιωάν.α:14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019


3: Ο τέλειος αριθμός – ο συμβολισμός της τριάδας σε θρησκευτικές παραδόσεις όλου του κόσμου

Η έννοια της τριάδας ή η τριαδική φύση του θεού, έχει γίνει ένα μέρος της ψυχής εκατομμυρίων ανθρώπων, για χιλιάδες χρόνια. Την βρίσκουμε σε ιστορίες για τη δημιουργία, σε μύθους, σε θρησκευτικά συγγράμματα και ιερά κείμενα, σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι σήμερα, η θεωρία της τριάδας, θεωρείται ότι έχει την προέλευσή της στην ρωμαιοκαθολική εκκλησία — και πιο συγκεκριμένα στη σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μ.Χ. Τότε, που αποφασίστηκε η κοινή πίστη για όλες τις «χριστιανικές» εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της πίστης στον τριπλό χαρακτήρα του προσώπου του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019


Η 9η Εντολή - Μην ψευδομαρτυρήσεις (2)


Έξοδος κ:16, Α' Βασιλέων κα:1-13, Ματθαίος κς:57-61

Ο λόγος του Θεού με αυτή την εντολή μας διδάσκει πως το σύστημα της δικαιοσύνης πρέπει να λειτουργεί «καθαρά». Πρέπει ο καθένας να προστατεύεται από ψευδομαρτυρία εναντίον του αλλά και να «εξασφαλίζεται» η απονομή δικαιοσύνης.

Εκτός από την απαγόρευση της ψευδομαρτυρίας, και οι κριτές έπρεπε να μείνουν αμερόληπτοι. Δεν έπρεπε να δωροδοκηθούν. Όταν ο Ιοθόρ είπε στον Μωυσή να διαλέξει ανθρώπους για να τους αναθέσει ευθύνες και αυτοί να σηκώνουν μαζί του το βάρος του λαού, είπε τα εξής:

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019


Προϋπήρχε ο Υιός;Στην ερώτηση αν προϋπήρχε ο Υιός του Θεού, η Βίβλος απαντάει ναι. Σίγουρα προϋπήρχε. Αλλά πώς; Θα δούμε την προΰπαρξη Του στην πρόγνωση του Θεού.

Ο Θεός δεν δεσμεύεται από χρονικά όρια, όπως εμείς. Εμείς σκεφτόμαστε και λειτουργούμε στα πλαίσια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ο Θεός είναι ένα αιώνιο παρόν. Καλεί «τα μη όντα ως όντα» (Ρωμ.δ:17). 

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019


Μήπως Αμφιβάλλεις;
Δεν υπάρχει φίλε μου αμφιβολία πως οι μέρες που περνάμε είναι μέρες δύσκολες και επικίνδυνες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία νομίζω πως το κακό γύρω μας, αντί να υποχωρεί ή έστω κάπως να ελαττώνεται, θεριεύει σαν καλοταϊσμένο αγρίμι.

Δεν υπάρχει πιστεύω αμφιβολία πως όχι μόνον οι άλλοι, αλλά κι εμείς οι ίδιοι, εσύ, εγώ, τα παιδιά μας, κινδυνεύουμε καθημερινά από το φούντωμα της κακίας, της αγριάδας στις μέρες μας. Οι άνθρωποι, το μάτι τους, οι αντιδράσεις τους, οι ενέργειές τους…

Κ α λ η μ έ ρ α