Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (4)

ΙΙΙ. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Το μέρος της προφητείας που ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους, είναι αυτό που έχει να κάνει με το μέλλον. Ξέροντας ότι ο λόγος του Θεού πάντοτε εκπληρώνεται, περιμένουμε με αδημονία τις υποσχέσεις του Θεού για μας.

Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ένα πράγμα: οι προφήτες που μιλάνε για το μέλλον μας, είναι οι ίδιοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που μας έδωσαν το μήνυμα της πρώτης έλευσης του Χριστού.

Εφευρέσεις


Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να σωθείς, από την «εύκολη πίστη»!

ΔΕΝ μπορείς να αντέξεις το κόστος του λάθους σχετικά με τη σωτηρία. Η ψυχή σου είναι πάρα πολύ πολύτιμη, η λίμνη της φωτιάς είναι πραγματικότητα και η αιωνιότητα ατελείωτη, ώστε να κάνεις το λάθος.

Το κύριο σχέδιο του Σατανά είναι να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, όταν στην πραγματικότητα είναι ακόμα χαμένοι. Το σχέδιό του είναι πονηρό, πανούργο και παραπλανητικό. Το χρονοδιάγραμμα του είναι απλά τέλειο. Το όνομα της πλάνης του είναι «Εύκολη πίστη». 

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Λατρευτές του ΠατέραΡωμ.ε:12-21

Το ανθρώπινο γένος τάσσεται κάτω από δύο αρχηγούς.

Α’ Κορ.ιε:44-45 σπείρεται σώμα ζωϊκόν, ανίσταται σώμα πνευματικόν. Είναι σώμα ζωϊκόν, και είναι σώμα πνευματικόν. Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν.
   

  • Πρώτος Αδάμ: παρακοή, αμαρτία, ΘΑΝΑΤΟΣ (Σαρκική γέννηση)
  • Δεύτερος Αδάμ: υπακοή, δικαιοσύνη, ΖΩΗ (Αναγέννηση)
Το νήπιο εν Χριστώ, δεν είναι λιγότερο κοινωνός της φύσης Του!

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (3)

ΙΙ. Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

Η βεβαιότητα της εκπλήρωσης του λόγου του Θεού όπως Αυτός ορίζει, είναι ένα ακλόνητο σημείο της ανωτερότητας και της παντογνωσίας Του. Τα πάντα είναι στην εξουσία Του. Όπως ο Δανιήλ είπε στο Ναβουχοδονόσορ, υπάρχει: «ουράνια εξουσία» (Δαν.δ:26).

Ο Θεός προκάλεσε τους ειδωλολάτρες ν’ αποδείξουν την αξία των θεών τους και δεν μπόρεσαν. Αντίθετα, ο Θεός είπε τι θα συμβεί και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τους σκοπούς Του.

Εφευρέσεις


Προς Ρωμαίους (044)

Ρωμ.η:21  Αυτή η ελπίδα είναι η μελλοντική απελευθέρωση της κτίσης από τα δεσμά της φθοράς, που θα συμβεί όταν τα παιδιά του Θεού έρθουν στην πληρότητα της κληρονομιάς τους. Κάποια μέρα, η κτίση δεν θα είναι πλέον κάτω από κατάρα (Αποκ.κβ:3). Ο Θεός θ’ αποκαταστήσει τη δημιουργία στην αρχική της ομορφιά, αρμονία και ειρήνη. Προφανώς, αυτό θα απαιτήσει αλλαγές στα παλιά πρότυπα του ανταγωνισμού, της αρπαγής και της επιβίωσης του ισχυρότερου.

Kαλημέρα


Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Ο εργάτης του ΘεούIV. Κοινωνία με αδελφούς

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος. Και κανένας εργάτης δε θα πρέπει να είναι μόνος. Η φιλία και η κοινωνία είναι μεγάλης σπουδαιότητας στη ζωή του καθενός, αλλά ιδιαίτερα για έναν εργάτη. Μία σύζυγος και τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλές ανάγκες αλλά καθώς ο χρόνος κυλά, άλλες ανάγκες αναδύονται που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από άλλους εργάτες, ανθρώπους που βαδίζουν στα ίδια ίχνη, ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή.

Εφευρέσεις


Γιατί ο Θεός αφήνει να υπάρχει ο Σατανάς;

Εβρ.β:5-9 Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην την μέλλουσαν, περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε τις εν τινί μέρει, λέγων· Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν, Η ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; Έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου· Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν· τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού.


Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (2)1. Άγνοια και υποκειμενικές κρίσεις

Οι περισσότεροι αυτοί σκεπτικιστές και επικριτές της Βίβλου και του Χριστιανισμού, είναι κυρίως φιλόσοφοι, μη ειδικοί πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Βίβλου και του αρχαίου υποβάθρου της, των πρωτοτύπων γλωσσών που γράφτηκε, του πολιτισμού των λαών της, καθώς και στη βιβλική αρχαιογνωσία, αρχαιολογία, παλαιογραφία, παπυρολογία κ.λπ.

Πως να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας να μην εξοργίζεται από τους άλλους!Μερικές φορές συμβαίνει να καβγαδίζουμε για κάποιο θέμα με κάποιο φίλο, τους συνεργάτες μας ή τους συγγενείς. Είναι μια άτυχη στιγμή που αποπροσανατολίζει τις σχέσεις μας με αυτά τα πρόσωπα. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν οι πληγές είναι ακόμα νωπές και βράζουμε από θυμό ώστε να σβήσουμε όλο αυτό το πάθος και να μην μας επηρεάζει; Μπορούμε με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας να μας απεγκλωβίσει από αυτή την τοξική συνήθεια;

Καλημέρα


Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείαςΙωάν.κ:17 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Μη μου άπτου· διότι δεν ανέβην έτι προς τον Πατέρα μου. Αλλ' ύπαγε προς τους αδελφούς μου και ειπέ προς αυτούς· Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας.

Είναι μια αναφορά στην ανθρώπινη φύση του Ιησού επειδή είπε στη Μαρία, «ύπαγε προς τους αδελφούς μου». Ο Χριστός, είναι σαν άνθρωπος αδελφός μας (Εβρ.β:11-13). Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δεν ήταν πλέον ο Πατέρας, άλλα ότι μιλούσε σαν άνθρωπος. Ένας νεκρός Θεός αναστήθηκε και αναλήφθηκε σ’ έναν άλλο Θεό;

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (1)
Πλανάσθε μη ειδότες τας Γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού Ματθ.κβ:29

Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν; Ιωάν.η:25

Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,
ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος. 1 Πετρ. 3:15

«Τι κάθομαι και συζητάω μαζί σου, αφού…»

Αξιόπιστος ΚύριοςΨαλμ.θ:10 Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.


Παρ.ιη:10 Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός· ο δίκαιος, καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία.


Ησ.ιβ:2 Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου· θέλω θαρρεί και δεν θέλω φοβείσθαι· διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμίς μου και το άσμα· και εστάθη η σωτηρία μου.


Καλημέρα


Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Το θέμα είναι τα πρόσωπα στη θεότητα και όχι κατά πόσον οι όροι πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα αναφέρονται μαζί. Όπως φαίνεται παρακάτω, αυτοί οι όροι δεν προσδιορίζουν τρία διαφορετικά πρόσωπα στη θεότητα, αλλά δείχνουν τους διαφορετικούς ρόλους, ή λειτουργήματα, μέσω των οποίων ο ένας Θεός λειτουργεί και αποκαλύπτει τον εαυτό Του. Η πίστη σε ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα είναι σε άμεση σύγκρουση με τις Γραφές.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (2)

Β. Ο σκοπός της προφητείας

Ο Πέτρος έγραψε ότι σκοπός της προφητείας είναι: ➤ να μας αφυπνίσει ώστε να θυμηθούμε τι ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν, υπενθυμίζοντάς μας ότι έχει ήδη εκπληρώσει πολλές προφητείες και μας έχει δώσει τις γενικές γραμμές του σχεδίου Του για τη σωτηρία. ➤ να μας κάνει προσεκτικούς στον προφητικό λόγο ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις τελευταίες μέρες. ➤ να αλαφρύνει την αγνωσία μας σε προφητικά γεγονότα ➤ να εξηγήσει τη μακροθυμία και τη χάρη του Θεού ώστε να μην εξασθενήσουμε στην πορεία, ➤ να μας κάνει συγκρατημένους σε σχέση με τη συμπεριφορά μας στον κόσμο ➤ να κατευθύνει την προσοχή μας με ελπίδα στο μέλλον (Β’ Πέτρ.γ:1-14).
 

Τι σημαίνει βέβηλος και γραώδης μύθος;

Η απόλυτη ερμηνεία των λέξεων "βέβηλος" και "γραώδης" μύθος:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Και τώρα τι κάνουμε;


Είναι το ψηφιακό περιβάλλον εθιστικό ή όχι;Με τα μάτια κολλημένα στην οθόνη του κινητού, περπατάμε στο δρόμο, γευματίζουμε, πίνουμε καφέ με παρέα, βλέπουμε τηλεόραση…

Είμαστε εθισμένοι στις οθόνες, ή σε αυτά τα οποία κάνουμε μέσα από αυτές, που είναι διαφορετικά για τον καθένα, και ποικίλουν από την κατανάλωση ειδήσεων, στο e-shopping, στον διαδικτυακό τζόγο, στα social media, στο Candy Crush;

Η ανάπαυσή ΤουΕβρ.δ:3 Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν· Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου· αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου.

Η αλήθεια και απόλυτη ανάγκη:
Η «Αρπαγή» και η Δεύτερη Έλευση είναι ξεχωριστά γεγονότα!


Η σύγκρουση των εντολών
   
   1. Τι και ποιοι πρέπει να υπακούσουν; Ο Παύλος δίνει εντολή στους Εβραίους πιστούς να σταματήσουν τις τελετουργίες του Νόμου στις επιστολές προς Εβραίους, Εφεσίους, Κολοσσαείς και Τιμόθεο. Ωστόσο, στη Μεγάλη θλίψη, οι διατάξεις του Νόμου θα επανέλθουν (Δαν.θ:27, Ματθ.κδ:15,20, Β’ Θες.β:4). Αυτό θα ήταν σαφής παραβίαση των εντολών του Χριστού μέσα από τον απόστολο Παύλο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (1)

1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ
Β’ Πέτρου α:16-21   
Γένεση ιβ
Α’ Θεσσαλονικείς δ:13-18
Ρωμαίους ιε:4   
Πράξεις β

Β’ Πέτρ.α:19 «Καί έχομεν βεβαιότερον τόν προφητικόν λόγον, εις τόν οποίον κάμνετε καλά νά προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, έωσού έλθη η αυγή τής ημέρας καί ο φωσφόρος ανατείλη εν ταίς καρδίαις υμών»

Ο εργάτης του Θεού

III. Αφιερωμένη Ζωή

Ίσως να ακούγεται παράξενο, αλλά διαρκής έκθεση σε πνευματικά πράγματα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα. Ένας εργάτης μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλά, να απασχολείται με «άγια πράγματα» όλη τη μέρα, όπως το να μελετά τη Βίβλο και να προσεύχεται με ανθρώπους. Πιθανόν να προσεύχεται ή να μεσιτεύει πέντε ή έξι φορές τη μέρα καθώς κάνει επισκέψεις σαν ποιμένας. Τυπικά διαβάζει πολλά θρησκευτικά βιβλία και περιοδικά.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάνοντας αυτά τα πράγματα είναι ο επαγγελματισμός.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ο εργάτης του ΘεούII. Χαρακτήρας

Η προσωπική ζωή του εργάτη με το Θεό είναι το μυστικό του Χριστιανικού χαρακτήρα, η πηγή της δύναμης για υπηρεσία, η γραμμή ζωής για όλα όσα ο εργάτης πρέπει να είναι και να κάνει. Η εσωτερική ζωή της ψυχής τρέφει την εξωτερική ζωή που ο καθένας μπορεί να δει.

Η πρώτη μας ευθύνη είναι να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο και να επιζητούμε να Τον ευχαριστούμε. Μόνο τότε θα μπορούμε να υπηρετούμε επαρκώς τους ανθρώπους Του.


Ο θάνατος στον Ιουδαϊσμό: ταφικά έθιμαΑυτή η ανάρτηση οφείλει να αρχίσει με μια παραδοχή: δεν υπάρχουν «εβραϊκά ταφικά έθιμα». Πώς θα μπορούσε άλλωστε να υπάρχει μόνο μια κωδικοποιημένη μορφή έκφρασης του πιο έντονου ανθρώπινου συναισθήματος, αυτό της απώλειας και ειδικά σε μια θρησκεία που χαρακτηρίζεται από την απουσία δογμάτων. Έτσι λοιπόν θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στα ελληνικά ταφικά έθιμα – επιπλέον δεν θα αναφερθώ αναλυτικά αλλά θα επικεντρωθώ στην σύγχρονη μορφή τους μεταπολεμικά, μαζί με ορισμένες μεσοπολεμικές αναφορές όπου είναι απαραίτητο. Σκοπός όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ανάρτηση που αναφέρεται στις εβραϊκές πεποιθήσεις για τον θάνατο είναι μια προσέγγιση ενός εξαιρετικά σημαντικού κομματιού του εβραϊκού κύκλου της ζωής και οδηγός για τους χριστιανούς που θα θελήσουν να παραβρεθούν στην κηδεία ενός φίλου ή συγγενή τους.

Προς Ρωμαίους (043)

Ρωμ.η:15  Εδώ χρησιμοποιεί μια αναλογία σχετικά με την υιοθεσία.  Η αναγέννηση, αν και δεν αναφέρεται εδώ, έχει να κάνει με την καινούρια μας φύση, αλλά η υιοθεσία με τη θέση μας και τα προνόμιά μας. Οι δύο αυτοί όροι (αναγέννηση & υιοθεσία) είναι συμπληρωματικοί τρόποι για να δούμε το έργο του Θεού στη σωτηρία. Η σχέση της υιοθεσίας δίνει έμφαση στο γεγονός ότι δεν είμαστε απλά μικρά παιδιά, αλλά ενήλικες και γι’ αυτό κληρονόμοι του Θεού.


Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

The Greek LanguageΈχουμε τόσο ωραία και πλούσια γλώσσα, που είναι απορίας άξιο γιατί συνήθως χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις στο καθημερινό μας λεξιλόγιο.


Γιατί έχει επικρατήσει η ιδεοληψία, πως αν μεταχειριστούμε την ξένη λέξη θα προκαλέσουμε καλύτερη εντύπωση και ο λόγος μας θα γίνει πιο πειστικός; Πρόκειται άραγε για σύμπλεγμα κατωτερότητας;


Ο εργάτης του ΘεούI. Κλήση

Το υπέρτατο καθήκον του κήρυκα επάνω στη γη είναι να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων και να προσφέρει το ευαγγέλιο σε όσους πεθαίνουν χωρίς σωτηρία. Παρόλο που χρειάζεται εκπαίδευση, κανένας δεν μπορεί ποτέ να μάθει την τέχνη της υπηρεσίας απλά παρακολουθώντας ένα Βιβλικό σχολείο, ή ένα σεμινάριο. Ένα άτομο δεν μπορεί ποτέ να μάθει πώς να γίνει κήρυκας. Η τεχνική μπορεί να διδαχθεί, η τέχνη όχι. Ένας αρχιμάγειρας μπορεί να δώσει τη σωστή συνταγή, αλλά το να μεταβιβάσει το «αίσθημα» προκειμένου να γίνει το φαγητό νόστιμο είναι ένα δύσκολο ζήτημα.

Εφευρέσεις


Το μυαλό μας δουλεύει με ό,τι το «ταΐσουμε»Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

…Ο φόβος αυτός πηγάζει κυρίως από δύο πηγές. Πρώτον, από τη σκέψη ότι τα γηρατειά ίσως φέρουν φτώχεια. Δεύτερον, και μακράν από την κοινή προέλευση, από ψευδή και σκληρές «διδασκαλίες» του παρελθόντος που έχουν καλά αναμιχθεί με «φωτιά και θειάφι» και άλλες ανοησίες επιτηδευμένα σχεδιασμένες για να σκλαβώσουν τον άνθρωπο μέσω του φόβου.

Kαλημέρα


Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Το μυαλό μας δουλεύει με ό,τι το «ταΐσουμε»Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΠΟΙΟΥ

…ο φόβος αυτός φανερά προέκυψε από τη πολυγαμική συνήθεια του ανθρώπου στο να κλέβει το ταίρι του συνανθρώπου του… …προσεκτική ανάλυση έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς σ’ αυτό το φόβο παρά οι άντρες.

Αντόν Τσέχωφ


Διπλή φύσηΤο να μας κατηγορούν ότι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι πατέρας και γιος του Εαυτού Του, είναι μια άμεση διαστρέβλωση της αλήθειας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνολική παρανόηση της διπλής φύσης του Ιησού. 

Ό, τι φαίνεται παράξενο ή αδύνατο, εάν εφαρμοστεί σ’ ένα απλό άνθρωπο, γίνεται κατανοητό όταν το βλέπουμε στο πλαίσιο που ο λόγος του Θεού μας φανερώνει τον Ιησού: είναι ο Θεός και την ίδια στιγμή τέλειος άνθρωπος. 

Κάθε φορά που βλέπουμε μια περιγραφή των δύο φύσεων σε σχέση με τον Ιησού, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τον Θεό σαν Πνεύμα και τον άνθρωπο σαν σάρκα. Επειδή ο Ιησούς είχε διπλή φύση, δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο ότι μπορούσε να εκπληρώνει δύο ρόλους ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι το αιώνιο Πνεύμα γέννησε τη σάρκα ή τον άνθρωπο Ιησού, τον Γιο του Θεού. Σαν ο Θεός, ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Σαν Γιος, είναι η ανθρώπινη σάρκα, μέσα στην οποία κατοικεί η θεότητα (Κολ.β:9). Δεν διδάσκουμε, όπως κάποιοι λένε, ότι ο Θεός γέννησε Θεό, ή ότι ο Ιησούς είχε δύο πατέρες.

Εφευρέσεις


Η δίαιτα του Ιωάννη

Κανείς ποτέ δεν τον είπε χοντρό, ούτε του πρότειναν να χάσει κανένα κιλό. Η σιλουέτα του δεν τον ενόχλησε ποτέ. Επέλεξε να κάνει μια εθελοντική δίαιτα. Είναι η μόνη διατροφή, που για το μικρότερο, ο Θεός σε προσέχει περισσότερο.

Η δίαιτα του Ιωάννη δεν έχει πραγματικά τίποτα να κάνει με μέτρηση θερμίδων, με χορτοφαγία, με προσοχή στους υδατάνθρακες ή αποφυγή λιπαρών. Σ’ αυτή τη δίαιτα, μπορείς να φας ό, τι επιθυμείς, επειδή η διατροφή είναι μόνο στο μυαλό. Αυτό είναι σωστό. Η δίαιτα έχει να κάνει με το μυαλό και όχι με το στόμα.

Καλημέρα


Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Εφευρέσεις


Η έννοια της δικαιοσύνης στο μήνυμα του Αμώς και των άλλων προφητών

Διαβάζοντας τους προφήτες δεν μπορούμε να μην ακούσουμε την κραυγή τους για δικαιοσύνη. Η «κοινωνική κριτική» είναι ένα από τα κεντρικά θέματα του μηνύματος του βιβλίου του προφήτη Αμώς (ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περικοπές του βιβλίου, β:6-8, γ:9-15, δ:1-3, 4-5, ε:4-7, 10-13, 14-15, 21-27, ς:1-8, 11-12 και η:4-7).
 
Ποιο είναι όμως το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το αίτημα της δικαιοσύνης προβάλλεται και διατυπώνεται;