Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ;
Ιωάν.δ:21-24 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.

Ο Ιησούς δίδαξε ότι το αποκλειστικό αντικείμενο λατρείας είναι ο Πατέρας, και ότι «οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα» (υπάρχουν πολλοί προσκυνητές, αλλά δεν είναι αληθινοί, αλλά ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν). Γιατί ο Ιησούς αποδέχτηκε λατρεία; Είναι επειδή Αυτός είναι ο Πατέρας εν σαρκί (Ης.θ:6, Κολ.β:9, Β’ Κορ.ε:19).

Προς Ρωμαίους (045)

Ρωμ.η:29 φανερώνει την πρόνοια του Θεού, παρουσιάζοντας το αιώνιο σχέδιό Του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το σχέδιο έχει πέντε φάσεις:

(1) πρόγνωση. Το σχέδιο του Θεού ξεκίνησε με τη γνώση Του για το μέλλον. Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, ήξερε ότι θα αμάρτανε. Κατά συνέπεια, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, είχε ήδη σχεδιάσει to Γολγοθά (A’ Πέτρου α:18-20). Προείδε ότι κάποιοι άνθρωποι θα δεχόταν την προσφορά της σωτηρίας και ότι θα είχε μια εκκλησία, έτσι σχεδίασε ένα σχέδιο για αιώνια σωτηρία της Εκκλησίας.

Εφευρέσεις


Αγάπη
Ιωάν.ιγ:1-17

Η αγάπη όταν είναι γνήσια, ποτέ δεν λέει «μέχρις εδώ». Η «δεν μπορώ να κάμω τίποτα άλλο για σένα».

Σαν άνθρωποι, αδυνατούμε να αγαπήσουμε έτσι. Μόνο αν βιώνουμε μέσα μας, την αγάπη του Χριστού. Αγάπη χωρίς όρια!

Ας το βάλουμε στόχο, ας την ζητήσουμε απ’ Αυτόν!

Ας πλησιάσουμε ευλαβικά, τούτη τη μοναδική αγάπη. Ήταν...

Καλημέρα


Σάββατο 29 Απριλίου 2017

ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑΑυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο γράφημα των τριαδικών. Ας δούμε τι μας λέει:

Εκτός από το τραγικό: ο Πατέρας είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ➽ 3 θεοί,


  • Μας λέει ότι ο Πατέρας δεν είναι ο Ιησούς, αλλά ο λόγος του Θεού στα εδάφια Ης.θ:6, Ιωάν.ι:30, ιδ:8-11, Πράξ.β:24 με Ιωάν.β:19-21 λέει ότι είναι.
  • Μας λέει ότι ο Πατέρας δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά  Ιωήλ β:27-29 με Πράξ.β:1-4, 16-18, Ιωάν.γ:16 με Ματθ.α:18-20 & Λουκ.α:35, και Ματθ.ι:20 με Μάρκ.ιγ:11 μας διδάσκει ότι είναι.
  • Μας λέει ότι ο Ιησούς δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, όμως Α’ Πέτρ.α:10-11 με Β’ Πέτρ.α:21, Ιωάν.ς:40 με Ρωμ.η:11, Ιωάν.ιδ:16 με Ιωάν.ιδ:18 & Ματθ.κη:20, Πράξ.β:4 με Κολ.α:27 μας διδάσκουν ότι είναι.


Εμείς τώρα τι θα πιστέψουμε, το γράφημα ή την Βίβλο;

Καλημέρα


Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (5)

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Η Γραφή μαρτυρεί για τη θέση μας μέσα στην προφητεία, με σημεία που ήδη έχουν συμβεί, με σημεία που συμβαίνουν τώρα και άλλα που πρόκειται να συμβούν.

Ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι για τις έσχατες ημέρες.

 Ματθαίος κδ   
Β΄Τιμοθέου γ
Μάρκος ιγ  
Λουκάς κα:25-35
Ιούδας
Ρωμαίους ιγ:11

Ματθαίος κδ:3 «Καί ενώ εκάθητο επί τού όρους τών  Ελαιών, προσήλθον πρός αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ πρός ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, καί τί τό σημείον τής παρουσίας σου καί τής συντελείας τού αιώνος;»
 

Ο εργάτης του ΘεούV. Προτεραιότητες

Προτεραιότητα είναι κάτι στο οποίο δίνουμε προβάδισμα προσδιορίζοντας ένα βαθμό επείγοντος ή σπουδαιότητας γι' αυτό. Πολλοί εργάτες δεν έχουν διευθετήσει το ζήτημα για το ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές τους. Ανάμεσα σ' εκείνες που έχουν, πολύ λίγοι ζουν σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητες.

Οι πολλές επιλογές της ζωής συναγωνίζονται το χρόνο μας, και για τον οποιοδήποτε έλεγχο επάνω στις ζωές μας πρέπει να αποφασίσουμε εκ των προτέρων σε τι δίνουμε τους εαυτούς μας. Ο αντικειμενικός σκοπός του να βάζουμε προτεραιότητες, είναι να κατανέμουμε ορισμένα ποσά χρόνου και χρημάτων όπου ο Θεός μας κατευθύνει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Η διαφορά ανάμεσα στην Αρπαγή και τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού.Οδηγός για να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στην Αρπαγή και τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού.

Βλέπουμε πολλές χριστιανικές εκκλησίες σήμερα, που δεν ορθοτομούν τη Βίβλο, να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της Αρπαγής και της δεύτερης έλευσης. Λένε ότι είναι το ίδιο γεγονός. Αλλά θα δούμε με ακράδαντα επιχειρήματα, ότι λόγω των πολυποίκιλων διαφορών μεταξύ της Αρπαγής της Εκκλησίας και της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, ότι είναι αδύνατο να είναι το ίδιο γεγονός.

ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ, ΟΧΙ ΘΕΟΣ ΥΙΟΣ
Ο Ιησούς, δεν αποκαλείται έτσι, απλά, σαν ο Υιός του Θεού. Είναι ένα Γραφικό γεγονός που διακήρυξε ο άγγελος Γαβριήλ (Λουκ.α:35). Ωστόσο, η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί τον όρο «θεός υιός» ούτε μια φορά. Δεν είναι σωστός όρος, γιατί ο Υιός του Θεού αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Υιός είναι η σάρκα ή ο άνθρωπος. Ο Πατέρας είναι το αιώνιο πνεύμα που κατοίκησε μέσα στον Γιο. Ο όρος «θεός υιός», αναφέρεται στη σάρκα σαν να είναι θεός. Έτσι, έχουν ένα θεό που γεννήθηκε, θεό που έπαθε και θεό που πέθανε. Σίγουρα δεν συμφωνούμε μ’ αυτό.

Οι δήθεν καλλιεργημένοιΕκείνοι που το παίζουν. Εκείνοι που νομίζουν πως σπουδάζοντας και διαβάζοντας ποίηση και μερικά βιβλία, απέκτησαν τόση καλλιέργεια, που αυτός ο κόσμος είναι τόσο μικρός για να τους χωρέσει και να τους καταλάβει!

Εκείνοι που έχουν άποψη για όλα…

Εκείνοι που κρίνουν τους ανθρώπους από τα πτυχία και από τα ψαγμένα βιβλία που διαβάζουν!

Καλημέρα


Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΟ Θεός έχει μόνο μία θεία φύση, μία ουσία που είναι αδιαίρετη, δεν μπορεί να διαχωριστεί σε πολλαπλότητα προσώπων. Αν υπάρχει μόνο ένας Θεός, και ο Θεός είναι ο Πατέρας (Μαλαχ.β:10), και αν ο Ιησούς είναι Θεός, τότε προκύπτει λογικά ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να δούμε τον Ιησού σαν Θεό, παρά μόνο αν Τον δούμε σαν τον Πατέρα (Α’ Κορ.η:6). Όταν κάποιος αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας, είναι σαν να αρνείται τη θεότητά Του!

Αξιόπιστος ΚύριοςΑν έπρεπε να διαλέξεις μερικά αξιόπιστα άτομα στη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτά; Είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε πολλούς ανθρώπους.


Αξιόπιστος, είναι το είδος του ανθρώπου που μπορείς να βασιστείς, άσχετα με τι. Θα είναι εκεί για σένα, και στα πάνω σου και στα κάτω σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ο πλέον άξιος της εμπιστοσύνης σου. Είναι σημαντικό να έχουμε τουλάχιστον ένα άτομο στη ζωή μας που μπορούμε να το εμπιστευόμαστε πλήρως. Χρειαζόμαστε ένα άτομο που να μπορούμε να του μιλάμε και να ξαλαφρώνουμε, ανά πάσα στιγμή.


Καλημέρα


Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (3)2. Οι σύγχρονοι κριτικοί αναμηρυκάζουν τους αρχαίους χριστιανομάχους

Οι σύγχρονοι κριτικοί της Βίβλου, οι σύγχρονοι αυτόκλητοι διαφωτιστές, δεν κάνουν τίποτ’ άλλο, απ’ το ν’ αναμασούν τα επιχειρήματα αρχαίων αλλά και νεωτέρων φιλοσόφων που έγραψαν εναντίον της Βίβλου και του Χριστιανισμού. Προβάλλουν τους ίδιους ακριβώς ισχυρισμούς που προέβαλαν οι αρχαίοι Χριστιανομάχοι από τον 2ο μ.Χ. αιώνα και, ιδίως, οι Κέλσος, Πορφύριος, Ιεροκλής, Ιουλιανός κ.α., αγνοούντες εκουσίως ότι τα επιχειρήματα αυτά των εθνικών φιλοσόφων, έτυχαν απαντήσεως από ισάριθμους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.

Εφευρέσεις


ΕΔΑΦΙΑ ΛΑΘΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΗς.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

Το δώρο και ο δωρητής δεν είναι αναφορές σε ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα στη θεότητα, όπως κάποιοι υπονοούν, αλλά αναφορά στη διπλή φύση του Χριστού. Ως προς την θεότητά Του είναι «Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος (αιώνιος Πατέρας στο Εβραϊκό), και είναι ο δωρητής του δώρου. Υπάρχουν μήπως δύο ισχυροί θεοί; Υπάρχει ισχυρός Θεός έξω από τον Ιησού; Ως προς την ανθρώπινη φύση Του, είναι το παιδί που γεννήθηκε και ο γιος που δόθηκε, και είναι το δώρο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (4)

ΙΙΙ. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Το μέρος της προφητείας που ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους, είναι αυτό που έχει να κάνει με το μέλλον. Ξέροντας ότι ο λόγος του Θεού πάντοτε εκπληρώνεται, περιμένουμε με αδημονία τις υποσχέσεις του Θεού για μας.

Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ένα πράγμα: οι προφήτες που μιλάνε για το μέλλον μας, είναι οι ίδιοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που μας έδωσαν το μήνυμα της πρώτης έλευσης του Χριστού.

Εφευρέσεις


Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να σωθείς, από την «εύκολη πίστη»!

ΔΕΝ μπορείς να αντέξεις το κόστος του λάθους σχετικά με τη σωτηρία. Η ψυχή σου είναι πάρα πολύ πολύτιμη, η λίμνη της φωτιάς είναι πραγματικότητα και η αιωνιότητα ατελείωτη, ώστε να κάνεις το λάθος.


Το κύριο σχέδιο του Σατανά είναι να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, όταν στην πραγματικότητα είναι ακόμα χαμένοι. Το σχέδιό του είναι πονηρό, πανούργο και παραπλανητικό. Το χρονοδιάγραμμα του είναι απλά τέλειο. Το όνομα της πλάνης του είναι «Εύκολη πίστη». 

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Λατρευτές του ΠατέραΡωμ.ε:12-21

Το ανθρώπινο γένος τάσσεται κάτω από δύο αρχηγούς.

Α’ Κορ.ιε:44-45 σπείρεται σώμα ζωϊκόν, ανίσταται σώμα πνευματικόν. Είναι σώμα ζωϊκόν, και είναι σώμα πνευματικόν. Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν.
   

  • Πρώτος Αδάμ: παρακοή, αμαρτία, ΘΑΝΑΤΟΣ (Σαρκική γέννηση)
  • Δεύτερος Αδάμ: υπακοή, δικαιοσύνη, ΖΩΗ (Αναγέννηση)
Το νήπιο εν Χριστώ, δεν είναι λιγότερο κοινωνός της φύσης Του!

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (3)

ΙΙ. Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

Η βεβαιότητα της εκπλήρωσης του λόγου του Θεού όπως Αυτός ορίζει, είναι ένα ακλόνητο σημείο της ανωτερότητας και της παντογνωσίας Του. Τα πάντα είναι στην εξουσία Του. Όπως ο Δανιήλ είπε στο Ναβουχοδονόσορ, υπάρχει: «ουράνια εξουσία» (Δαν.δ:26).

Ο Θεός προκάλεσε τους ειδωλολάτρες ν’ αποδείξουν την αξία των θεών τους και δεν μπόρεσαν. Αντίθετα, ο Θεός είπε τι θα συμβεί και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τους σκοπούς Του.

Εφευρέσεις


Προς Ρωμαίους (044)

Ρωμ.η:21  Αυτή η ελπίδα είναι η μελλοντική απελευθέρωση της κτίσης από τα δεσμά της φθοράς, που θα συμβεί όταν τα παιδιά του Θεού έρθουν στην πληρότητα της κληρονομιάς τους. Κάποια μέρα, η κτίση δεν θα είναι πλέον κάτω από κατάρα (Αποκ.κβ:3). Ο Θεός θ’ αποκαταστήσει τη δημιουργία στην αρχική της ομορφιά, αρμονία και ειρήνη. Προφανώς, αυτό θα απαιτήσει αλλαγές στα παλιά πρότυπα του ανταγωνισμού, της αρπαγής και της επιβίωσης του ισχυρότερου.

Kαλημέρα


Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Ο εργάτης του ΘεούIV. Κοινωνία με αδελφούς

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος. Και κανένας εργάτης δε θα πρέπει να είναι μόνος. Η φιλία και η κοινωνία είναι μεγάλης σπουδαιότητας στη ζωή του καθενός, αλλά ιδιαίτερα για έναν εργάτη. Μία σύζυγος και τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλές ανάγκες αλλά καθώς ο χρόνος κυλά, άλλες ανάγκες αναδύονται που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από άλλους εργάτες, ανθρώπους που βαδίζουν στα ίδια ίχνη, ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή.

Εφευρέσεις


Γιατί ο Θεός αφήνει να υπάρχει ο Σατανάς;

Εβρ.β:5-9 Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην την μέλλουσαν, περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε τις εν τινί μέρει, λέγων· Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν, Η ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; Έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου· Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν· τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού.


Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (2)1. Άγνοια και υποκειμενικές κρίσεις

Οι περισσότεροι αυτοί σκεπτικιστές και επικριτές της Βίβλου και του Χριστιανισμού, είναι κυρίως φιλόσοφοι, μη ειδικοί πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Βίβλου και του αρχαίου υποβάθρου της, των πρωτοτύπων γλωσσών που γράφτηκε, του πολιτισμού των λαών της, καθώς και στη βιβλική αρχαιογνωσία, αρχαιολογία, παλαιογραφία, παπυρολογία κ.λπ.

Πως να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας να μην εξοργίζεται από τους άλλους!Μερικές φορές συμβαίνει να καβγαδίζουμε για κάποιο θέμα με κάποιο φίλο, τους συνεργάτες μας ή τους συγγενείς. Είναι μια άτυχη στιγμή που αποπροσανατολίζει τις σχέσεις μας με αυτά τα πρόσωπα. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν οι πληγές είναι ακόμα νωπές και βράζουμε από θυμό ώστε να σβήσουμε όλο αυτό το πάθος και να μην μας επηρεάζει; Μπορούμε με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας να μας απεγκλωβίσει από αυτή την τοξική συνήθεια;

Καλημέρα


Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείαςΙωάν.κ:17 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Μη μου άπτου· διότι δεν ανέβην έτι προς τον Πατέρα μου. Αλλ' ύπαγε προς τους αδελφούς μου και ειπέ προς αυτούς· Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας.

Είναι μια αναφορά στην ανθρώπινη φύση του Ιησού επειδή είπε στη Μαρία, «ύπαγε προς τους αδελφούς μου». Ο Χριστός, είναι σαν άνθρωπος αδελφός μας (Εβρ.β:11-13). Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δεν ήταν πλέον ο Πατέρας, άλλα ότι μιλούσε σαν άνθρωπος. Ένας νεκρός Θεός αναστήθηκε και αναλήφθηκε σ’ έναν άλλο Θεό;

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (1)
Πλανάσθε μη ειδότες τας Γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού Ματθ.κβ:29

Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν; Ιωάν.η:25

Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,
ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος. 1 Πετρ. 3:15

«Τι κάθομαι και συζητάω μαζί σου, αφού…»

Αξιόπιστος ΚύριοςΨαλμ.θ:10 Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.


Παρ.ιη:10 Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός· ο δίκαιος, καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία.


Ησ.ιβ:2 Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου· θέλω θαρρεί και δεν θέλω φοβείσθαι· διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμίς μου και το άσμα· και εστάθη η σωτηρία μου.


Καλημέρα


Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Το θέμα είναι τα πρόσωπα στη θεότητα και όχι κατά πόσον οι όροι πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα αναφέρονται μαζί. Όπως φαίνεται παρακάτω, αυτοί οι όροι δεν προσδιορίζουν τρία διαφορετικά πρόσωπα στη θεότητα, αλλά δείχνουν τους διαφορετικούς ρόλους, ή λειτουργήματα, μέσω των οποίων ο ένας Θεός λειτουργεί και αποκαλύπτει τον εαυτό Του. Η πίστη σε ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα είναι σε άμεση σύγκρουση με τις Γραφές.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (2)

Β. Ο σκοπός της προφητείας

Ο Πέτρος έγραψε ότι σκοπός της προφητείας είναι: ➤ να μας αφυπνίσει ώστε να θυμηθούμε τι ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν, υπενθυμίζοντάς μας ότι έχει ήδη εκπληρώσει πολλές προφητείες και μας έχει δώσει τις γενικές γραμμές του σχεδίου Του για τη σωτηρία. ➤ να μας κάνει προσεκτικούς στον προφητικό λόγο ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις τελευταίες μέρες. ➤ να αλαφρύνει την αγνωσία μας σε προφητικά γεγονότα ➤ να εξηγήσει τη μακροθυμία και τη χάρη του Θεού ώστε να μην εξασθενήσουμε στην πορεία, ➤ να μας κάνει συγκρατημένους σε σχέση με τη συμπεριφορά μας στον κόσμο ➤ να κατευθύνει την προσοχή μας με ελπίδα στο μέλλον (Β’ Πέτρ.γ:1-14).
 

Τι σημαίνει βέβηλος και γραώδης μύθος;

Η απόλυτη ερμηνεία των λέξεων "βέβηλος" και "γραώδης" μύθος:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Και τώρα τι κάνουμε;


Είναι το ψηφιακό περιβάλλον εθιστικό ή όχι;Με τα μάτια κολλημένα στην οθόνη του κινητού, περπατάμε στο δρόμο, γευματίζουμε, πίνουμε καφέ με παρέα, βλέπουμε τηλεόραση…

Είμαστε εθισμένοι στις οθόνες, ή σε αυτά τα οποία κάνουμε μέσα από αυτές, που είναι διαφορετικά για τον καθένα, και ποικίλουν από την κατανάλωση ειδήσεων, στο e-shopping, στον διαδικτυακό τζόγο, στα social media, στο Candy Crush;

Η ανάπαυσή ΤουΕβρ.δ:3 Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν· Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου· αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου.

Η αλήθεια και απόλυτη ανάγκη:
Η «Αρπαγή» και η Δεύτερη Έλευση είναι ξεχωριστά γεγονότα!


Η σύγκρουση των εντολών
   
   1. Τι και ποιοι πρέπει να υπακούσουν; Ο Παύλος δίνει εντολή στους Εβραίους πιστούς να σταματήσουν τις τελετουργίες του Νόμου στις επιστολές προς Εβραίους, Εφεσίους, Κολοσσαείς και Τιμόθεο. Ωστόσο, στη Μεγάλη θλίψη, οι διατάξεις του Νόμου θα επανέλθουν (Δαν.θ:27, Ματθ.κδ:15,20, Β’ Θες.β:4). Αυτό θα ήταν σαφής παραβίαση των εντολών του Χριστού μέσα από τον απόστολο Παύλο.

Κ α λ η μ έ ρ α