Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Η δίαιτα του Ιωάννη

Κανείς ποτέ δεν τον είπε χοντρό, ούτε του πρότειναν να χάσει κανένα κιλό. Η σιλουέτα του δεν τον ενόχλησε ποτέ. Επέλεξε να κάνει μια εθελοντική δίαιτα. Είναι η μόνη διατροφή, που για το μικρότερο, ο Θεός σε προσέχει περισσότερο.

Η δίαιτα του Ιωάννη δεν έχει πραγματικά τίποτα να κάνει με μέτρηση θερμίδων, με χορτοφαγία, με προσοχή στους υδατάνθρακες ή αποφυγή λιπαρών. Σ’ αυτή τη δίαιτα, μπορείς να φας ό, τι επιθυμείς, επειδή η διατροφή είναι μόνο στο μυαλό. Αυτό είναι σωστό. Η δίαιτα έχει να κάνει με το μυαλό και όχι με το στόμα.


Ο Ιωάννης δεν εξήγησε τη δίαιτα, με μεγάλη λεπτομέρεια, στους φίλους του. Μόνο είπε ότι ένιωθε την ανάγκη να την κάνει. Είπε απλά:

Ιωάν.γ:30 Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττόνωμαι.

Η δίαιτα της ψυχής είναι η πιο σημαντική δίαιτα του κόσμου. 

Σήμερα, η νοοτροπία της μάζας, είναι κυρίως η τροφοδοσία τροφίμων, για την ικανοποίηση της σάρκας. Οι τελευταίες γενιές, επικεντρώνονται στο: «αν αισθάνεσαι καλά, κάνε το!»

Ο Ιωάννης έκανε μια στροφή 180° από το σύγχρονο τρόπο σκέψης. Πραγματικά, συνειδητοποίησε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είχε να κάνει μ’ αυτόν, αλλά αποκλειστικά με τον Ιησού.

Ο απόστολος Παύλος ευλόγησε αυτή τη δίαιτα λέγοντας στην : Α’ Κορ.ιε:31 «Καθ' ημέραν αποθνήσκω………..».

Ταπεινοφροσύνη, υποταγή, παραχώρηση, παράδοση, υπακοή και άρνηση του εαυτού, είναι μερικά από τα βασικά συστατικά για μια προσωπική αναζωπύρωση. Αν το Πνεύμα του Θεού είναι να αυξηθεί στη ζωή κάποιου, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή μείωση των σαρκικών επιθυμιών.

Όταν μειώνεται η σάρκα, αυξάνει το πνεύμα. Μην αφήνετε τη σάρκα σας να μπαίνει στο δρόμο που ο Θεός έχει σχεδιάσει για τη ζωή σας.

Δοκιμάστε τη δίαιτα του Ιωάννη! Θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα!