Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να σωθείς, από την «εύκολη πίστη»!

ΔΕΝ μπορείς να αντέξεις το κόστος του λάθους σχετικά με τη σωτηρία. Η ψυχή σου είναι πάρα πολύ πολύτιμη, η λίμνη της φωτιάς είναι πραγματικότητα και η αιωνιότητα ατελείωτη, ώστε να κάνεις το λάθος.


Το κύριο σχέδιο του Σατανά είναι να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, όταν στην πραγματικότητα είναι ακόμα χαμένοι. Το σχέδιό του είναι πονηρό, πανούργο και παραπλανητικό. Το χρονοδιάγραμμα του είναι απλά τέλειο. Το όνομα της πλάνης του είναι «Εύκολη πίστη». 


Περίπου το 95% όλων των προτεσταντικών εκκλησιών το έχει αποδεχτεί και διακηρύττεται σαν αλήθεια του Ευαγγελίου.


Έχει σαρώσει όλο τον κόσμο, σε μια εποχή που οι μάζες φωνάζουν: «Μας αρέσει να είναι εύκολο και άνετο». Κάποιος, μπορεί να γίνει εκατομμυριούχος σε μια νύχτα, αν εφεύρει ένα  τέχνασμα που θα κάνει μια σκληρή δουλειά εύκολη, ή μια εύκολη δουλειά ευκολότερη. Μπορείτε να δείτε αυτήν την αρχή στην επιτυχία που είχαν τα ατσαλάκωτα (μόνιμα σιδερωμένα) ρούχα, οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ηλεκτρικά ανοιχτήρια πορτών γκαράζ, τα αυτόματα πλυντήρια πιάτων και τα ηλεκτρικά μαχαίρια. Όλοι φωνάζουν, «Κάνε το πιο εύκολο, φίλε».


Ο Σατανάς φρόντισε στο σχέδιό του, να περιλαμβάνονται και αποσπάσματα της Βίβλου που θα προσθέτουν σεβασμό και αξιοπιστία στην πλάνη του και ταυτόχρονα διαστρέφει τις αλήθειες και αλλάζει τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ραφιναρισμένη μισή αλήθεια που είναι πιο επικίνδυνη από ένα τεράστιο ψέμα. Μόνο η αλήθεια, όλη η αλήθεια και τίποτα άλλο παρά μόνο η αλήθεια, θα σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία.


Είναι κάποιος σωσμένος, επειδή απλά λέει ότι θεωρεί τον Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα; Πολλές εκκλησίες σήμερα διδάσκουν ότι ένα άτομο είναι έτοιμο να αρπαχτεί, επειδή σήκωσε το χέρι του και επανέλαβε τη φράση «Δέχομαι τον Χριστό σαν προσωπικό μου Σωτήρα». Αυτό το σχέδιο είναι απλό, εύκολο, μαλακό, ήπιο και αβίαστο, αλλά είναι ΛΑΘΟΣ! Τέτοιοι «εργάτες» θα κριθούν από τον Θεό, λόγω εγκληματικής αμέλειας, που επιτρέπουν στα μέλη της εκκλησίας τους να συνεχίζουν τις αμαρτωλές τους συνήθειες και την ίδια στιγμή να πιστεύουν ότι είναι ένδοξα σωσμένοι. Σωσμένοι από ΤΙ;


Η σωτηρία είναι κάτι περισσότερο, απ’ αυτή την «Εύκολη πίστη». Παρακαλώ προσέξτε το Πράξ.ις:31, «Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, (μέλλοντας) συ και ο οίκός σου.


Ο απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε μέλλοντα χρόνο, «θέλεις σωθή», που τοποθετεί την πράξη ή το συμβάν στο μέλλον. Δεν είπε, «πίστεψε στον κύριο Ιησού Χριστό, και είσαι σωσμένος», όπως τόσοι πολλοί κάνουν σήμερα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να σωθείς από το να πεις «Πιστεύω».


Το Ιάκ.β:14 διδάσκει ότι η πίστη από μόνη της δεν μπορεί να σώσει. «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγη τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; μήπως η πίστις δύναται να σώση αυτόν;».  


Ιακ.β:20 Θέλεις όμως να γνωρίσης, ω άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά; Δεν έχεις πίστη εάν δεν έχεις έργα. Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν μπορεί να σε σώσει αν είναι μόνη της. Τα έργα αποτελούν την απόδειξη της πίστης. Εάν τα έργα αποδεικνύουν την πίστη, τότε η απουσία έργων σηματοδοτεί την απιστία. Ναι, η πίστη είναι απαραίτητη για να σωθείς, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή πίστη.


Ο Σίμων ο μάγος ήταν σωσμένος στις Πράξ.η:13 με την «Εύκολη πίστη»; Αντιγράφω: «Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε...». Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι «όχι», ο Σίμων δεν σώθηκε μόνο πιστεύοντας. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι γεγονός από την οξύτατη επίπληξη του αποστόλου Πέτρου, Πράξ.η:20-21. Ακούστε τι είπε, «... το αργύριόν σου ας ήναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διά χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρον εν τω λόγω τούτω· διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού». Αυτός πίστευε, αλλά δεν ήταν ακόμα σωσμένος.


Ακόμη και ο Σίμων Πέτρος πίστευε και έκανε μια ομολογία πίστης στο Ματθ.ις:16 «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος». Ο Πέτρος σώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας της Καινής Διαθήκης, από την ομολογία της πίστης; Η Αγία Γραφή Διδάσκει ότι δεν ήταν. Στο Λουκ.κβ:32, ο Ιησούς αποκάλυψε την πνευματική κατάσταση του Πέτρου, λέγοντας, «... και συ, όταν ποτέ επιστρέψης, (μέλλοντας) στήριξον τους αδελφούς σου».


Το Μάρκ.ιδ:71 μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πέτρος ήταν ακόμα στην παλιά κατάσταση, λέγοντας ψέματα και κατάρες. Στην Αποκ.κα:8 διαβάζουμε ότι πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον.


Τι γίνεται με τον ληστή στον Σταυρό; Στο Λουκ.κγ:43, διαβάζουμε, «Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω». Πώς σώθηκε ο ληστής χωρίς να υπακούσει στο σχέδιο της σωτηρίας με την αναγέννηση; Η απάντηση είναι ότι, ο ληστής στην πραγματικότητα έζησε στην οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης και δεν είχε πρόσβαση στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος όπως το ξέρουμε σήμερα. Αυτό γίνεται σαφές στο Ιωάν.ζ:39, «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη». Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ή η κληρονομιά της Καινής Διαθήκης, δεν θα μπορούσε να δοθεί μέχρι να πεθάνει ο διαθέτης (Εβρ.θ:16-17). Ο ληστής δεν σώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας της Καινής Διαθήκης που βρίσκεται στο Πράξ.β:38.


Τι γίνεται με το Ρωμ.ι:9; «εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή». Και πάλι, σημειώστε, ότι ο απόστολος χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο, τοποθετώντας τη σωτηρία στο μέλλον. Ο απόστολος Παύλος συνειδητοποίησε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί πραγματικά να ομολογήσει τον Χριστό χωρίς το Άγιο Πνεύμα.


Α’ Κορ.ιβ:3 «…ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου».


Παρόλα αυτά, δεν τους αντιμετωπίζει σαν αμαρτωλούς, αλλά σαν μια εκκλησία σωσμένων ατόμων. Το ξέρουμε αυτό, επειδή τους ονομάζει αδελφούς στην Α’ Κορ.ιβ:1.


Ήταν οι μαθητές σωσμένοι σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας της Καινής Διαθήκης στο Ιωάν.ς:66-69 όταν έκαναν την ομολογία πίστης; Ας διαβάσουμε, «ημείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος». Η Εύκολη πίστη πρέπει να απαντήσει «ναι, σώθηκαν εδώ». Όμως, ας παρατηρήσουμε τι είπε ο Ιησούς στους ίδιους μαθητές στο Ματθ.ιη:1-3. Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές στον Ιησού... και ο Ιησούς είπε, «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών». 

Αν οι μαθητές δεν μπορούσαν να είναι σωσμένοι με την Εύκολη πίστη, τότε ούτε εμείς μπορούμε.


Σώζονται τα δαιμόνια; Η Εύκολη πίστη πρέπει να απαντήσει καταφατικά. Γιατί? Επειδή ο Ιάκ.β:19 διδάσκει «και τα δαιμόνια πιστεύουσι...». Ας εξετάσουμε τώρα τη Γραφή για να δούμε αν σώζονται τα δαιμόνια. Στην Αποκ.κ:10 λέει, «και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου...». Β’ Πέτρ.β:4 «Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διά να φυλάττωνται εις κρίσιν». Όχι! Τα δαιμόνια δεν σώζονται, επειδή πιστεύουν μόνο.


Στις Πράξ.ι:1-6 είναι η περίπτωση του εκατόνταρχου Κορνήλιου. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος και ευσεβής άνθρωπος, που φοβόταν τον Θεό, έκανε ελεημοσύνες και προσευχόταν πάντα στον Θεό. Ήταν σωσμένος κάνοντας όλα αυτά; Ο ίδιος είπε ότι ο άγγελος του ανήγγειλε να στείλει ανθρώπους στην Ιόππη και να προσκαλέσει τον Πέτρο, «όστις θέλει λαλήσει προς σε λόγους, δι' ων θέλεις σωθή συ και πας ο οίκός σου» (Πράξ.ια:14). Στις Πράξ.κς:27-29 διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς Αγρίππας πίστεψε «Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίππα, εις τους προφήτας; εξεύρω ότι πιστεύεις...». Όμως, ο βασιλιάς Αγρίππας δεν σώθηκε.


Ποιο είναι το σχέδιο της Καινής Διαθήκης για τη σωτηρία; Μόνο πίστη; Δέξου τον Χριστό; Πήγαινε σε μια εκκλησία; Δίνε τα δέκατά σου; Όχι!


Στις Πράξεις β:38 βρίσκεται το αληθινό σχέδιο. «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Μετάνοια, βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, και η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος ήταν τα κλειδιά για τη Βασιλεία που μίλησε ο Ιησούς στο Ματθ.ις:19. Είναι η εκπλήρωση της γέννησης «εξ ύδατος και Πνεύματος» στο Ιωάν.γ:5, καθώς και η δύναμη της ανάστασης της Εκκλησίας, όπως καταγράφεται στην Ρωμ.η:11. Όπως υπήρξε θάνατος, ταφή και ανάσταση στη ζωή του Ιησού, έτσι για μας η μετάνοια είναι ο θάνατος ως προς την αμαρτία, το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού είναι η ταφή, και η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι η ανάσταση (για να περπατήσουμε σε νέα ζωή). Η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ πίστεψε αυτό το σχέδιο στις Πράξ.β:38. Στην εκκλησία της Σαμάρειας πίστευαν σε μετάνοια, βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, και την λήψη του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.η:12, 16, 22). Η εκκλησία της Καισαρείας επιβεβαίωσε αυτή την αλήθεια στις Πράξ.:44-48. Η εκκλησία στην Έφεσο υπάκουσε το κήρυγμα του Παύλου, βαφτίστηκαν στο όνομα του Ιησού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα (Πράξ.ιθ:5-6). Όπως μπορείτε να δείτε, είναι απαραίτητο να πιστέψει κανείς στον Ιησού, αλλά αφού πίστεψαν, αυτοί οι άνθρωποι στο βιβλίο των Πράξεων, προχώρησαν σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, και έλαβαν το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ (με το σημείο της ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑΣ, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσινΠράξ.β:4).


Πολλοί σήμερα θα πουν, ότι δεν μπορείς να σωθείς με τα έργα, ως εκ τούτου δεν σώζεσαι με το βάπτισμα στο νερό ή το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, με το σημείο της γλωσσολαλιάς. Και όμως, είναι τόσο ΛΑΘΟΣ. Το βάπτισμα είναι κάτι που γίνεται σε σένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το δεχτείς. Το ίδιο ισχύει και με την λήψη της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα δώρο! Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να το λάβεις. Κάνεις κάποιο έργο όταν κάποιος σου δίνει ένα δώρο; Απολύτως όχι! Αν αυτό είναι έργο, τότε αυτή καθ’ αυτή η πράξη αποδοχής του Ιησού σαν Σωτήρα σου ή η μετάνοια των αμαρτιών σου θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί έργο.


Υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι, χαρισματικοί άνθρωποι, ακόμη ευσεβείς άνθρωποι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Πολλοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αλλά δεν είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα του Θεού, απορρίπτοντας την πλήρη αλήθεια του Θεού εξαιτίας προσωπικής μελέτης, ή λόγω θεολογικών ή δογματικών πεποιθήσεων. Το πιο επικίνδυνο ψέμα είναι αυτό που είναι τυλιγμένο σε τόση αλήθεια ώστε να μην μπορείς να δεις το ψέμα που θα σε στείλει στην κόλαση.


Προσευχήσου ο Θεός να σου αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με το σχέδιό Του για τη σωτηρία. Στη συνέχεια, μελέτησε το λόγο του Θεού από μόνος σου. Εκεί, το μαύρο είναι μαύρο και το άσπρο είναι άσπρο.. Δεν υπάρχουν μυστήρια και κανένας δεν είναι τόσο τυφλός ώστε να μην μπορεί να δει.


Μπορεί να διαφωνείς με πολλά πράγματα στην Αγία Γραφή, πολλά από τα οποία θα τα μάθουμε σιγά-σιγά. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κανένα λάθος στο σχέδιο της σωτηρίας. Για να σωθείς, πρέπει πρώτα πιστέψεις, μετά να μετανοήσεις (στροφή, μακριά από) τις αμαρτίες σου, να βαφτιστείς με καταβύθιση στο νερό στο όνομα του Ιησού, να βαφτιστείς στο Άγιο Πνεύμα, με το σημείο της γλωσσολαλιάς. Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ!