Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑΑυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο γράφημα των τριαδικών. Ας δούμε τι μας λέει:

Εκτός από το τραγικό: ο Πατέρας είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ➽ 3 θεοί,


  • Μας λέει ότι ο Πατέρας δεν είναι ο Ιησούς, αλλά ο λόγος του Θεού στα εδάφια Ης.θ:6, Ιωάν.ι:30, ιδ:8-11, Πράξ.β:24 με Ιωάν.β:19-21 λέει ότι είναι.
  • Μας λέει ότι ο Πατέρας δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά  Ιωήλ β:27-29 με Πράξ.β:1-4, 16-18, Ιωάν.γ:16 με Ματθ.α:18-20 & Λουκ.α:35, και Ματθ.ι:20 με Μάρκ.ιγ:11 μας διδάσκει ότι είναι.
  • Μας λέει ότι ο Ιησούς δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, όμως Α’ Πέτρ.α:10-11 με Β’ Πέτρ.α:21, Ιωάν.ς:40 με Ρωμ.η:11, Ιωάν.ιδ:16 με Ιωάν.ιδ:18 & Ματθ.κη:20, Πράξ.β:4 με Κολ.α:27 μας διδάσκουν ότι είναι.


Εμείς τώρα τι θα πιστέψουμε, το γράφημα ή την Βίβλο;


Όπως είδαμε, κανένα από αυτά τα εδάφια δεν απεικονίζει τον ένα Θεό, σαν τρία ξεχωριστά και διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό που δείχνουν, είναι η πλάνη της εν λόγω λογικής. Επιβεβαιώνουν τους πολλαπλούς ρόλους και έργα που περιγράφονται με τους όρους Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, καθώς και διπλή φύση του Χριστού.

Ο τριαδικός λόγιος, Alexander Hislop, ισχυρίζεται ότι οι Βαβυλώνιοι λάτρευαν έναν Θεό σε τρία πρόσωπα και χρησιμοποιούσαν το ισόπλευρο τρίγωνο, σαν σύμβολο αυτής της Τριάδας. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι η ιδέα της τριάδας δεν προήλθε από τον Χριστιανισμό, αλλά ότι είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών παγανιστικών θρησκειών και φιλοσοφιών πριν από τη χριστιανική εποχή.

Το παραπάνω γράφημα εμφανίζει τη σύγχυση της Τριαδικής έννοιας του Θεού, σε σύγκριση με το φως των Γραφών.