Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2007

κοσμικότητα , το όπιο του λαού

αφίσσα από τους δρόμους λέει ότι ο κόσμος είναι αγέλη ατομικιστών.
    Δέν έφερε λοιπόν η ικανοποίηση τών βιολογικών αναγκών της σάρκας την επί της Γής ευτυχία;  
o υλισμός το "όπιο" τού λαού.
   Μήπως η αθεία δέν είναι η πιό απεχθής ΘΡΗΣΚΕΙΑ η πιό ανελέητη και αντιεπιστημονική λατρεία τού θανάτου  ;
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ ....
 ..και πάντα με αγάπη σε όσους (ες) μπορούν ακόμα να βλέπουν ότι χρειάζεται αναδάσωση πρώτα στα καμένα μυαλά...