Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2008

..ελεήμων εταιρία


Με προκήρυξη της ελεήμονος εταιρείας (γηροκομείο -πτωχοκομείο) εκποιούνται κάποια ακίνητα :  

..σύμφωνα με το indymedia athens το τρίτο ακίνητο της προκήρυξης(Μαρούσι)είναι κομμάτι δασικής   έκτασης ,που φαίνεται στην αεροφωτογραφία πιο κάτω :
Το κείμενο υπογράφει ο (αρχιμανδρίτης)πρόεδρος.
Nα υποθέσουμε οτι η πώληση  είναι έργο φιλόπτωχο και
θεάρεστο; Πωλείται απο το ίδρυμα το δάσος , για να γίνει τι ;
 Θυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία των προσφορών παρήλθε χτές..