Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Το βάπτισμα του Ιησού μας διδάσκει ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα;«Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ’ αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ.γ:16-17).

Σύμφωνα μ’ αυτό το εδάφιο, ο Γιος του Θεού βαπτίστηκε, το Πνεύμα κατέβηκε σαν περιστέρι και μια φωνή ακούστηκε απ’ τον ουρανό. Απ’ το Λουκ.γ:22 παίρνουμε την πληροφορία ότι «και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή, ως περιστερά, επ’ αυτόν».

Tο δόγμα Αλεξάνδρειας-Νέας Ρώμης (unity και trinity). Οι καθολικιστές και οι εφεδρείες τους.

Η "καθολική" εκκλησία σαν ορολογία συναντάται τον 4ο αιώνα από τον Κύριλλο Ιεροσολύμων που χειροτονήθηκε επίσκοπος από τους αρειανιστές  και αργότερα συντάχθηκε με τους τριαδικούς, καθώς και από τον  Αυγουστίνο Ιππώνος. Ο όρος τον 4ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε εξίσου και από τους τρινιταριανούς και τους ουνιταριανούς (αρειανόφρονες). Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκκλησία των αρειανιστών μέχρι σήμερα εξακολουθεί να τιτλοφορείται ως καθολική (βλέπε: http://arian-catholic.org/) .

Οι δύο ομάδες διεκδίκησαν διαδοχικά την κυριότητα του καθολικισμού με την συνδρομή της κρατικής εξουσίας και των αρχόντων μεγιστάνων της οικονομικής ισχύος. Ετσι ο όρος "καθολική εξουσία" έγινε συνώνυμος του καθεστωτισμού, της ολοκληρωτικής επιβολής από τα πάνω, από την κοσμική εξουσία.

ΤΡΙΑΣ


Λένε κάποιοι: το εδάφιο “Και είπεν Κύριος ο Θεός, Ιδού, έγινεν ο Αδάμ ως είς εξ΄ υμών…” (Γένεσις: γ΄ 22) φανερώνει ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, υποστάσεις, ή οτιδήποτε άλλο. 

Πότε θα γίνει η Αρπαγή;Αν διδάσκουμε ότι η εκκλησία πρέπει να περάσει τη Μεγάλη Θλίψη, τότε δεν μπορούμε να κηρύττουμε ότι ο Κύριος μπορεί να έρθει και τώρα! Αυτό που θα καταφέρουμε είναι να εκπληρώσουμε τα λόγια του κακού δούλου που λέει: «Βραδύνει νά έλθη ο κύριός μου» (Ματθ.κδ:48). 

καλημέρα


ΔΕΚΑΤΑ (5)• Πώς μπορούμε να πούμε ότι η αγάπη του Θεού βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας εάν δεν δίνουμε από τα χρήματά μας το ελάχιστο που Αυτός έχει καθιερώσει;

• Εάν ο λαός του Θεού έδινε “δέκα τοις εκατό” την περίοδο του Νόμου του Μωυσή, πόσο πρέπει να δίνουμε εμείς σήμερα; Λιγότερο;

• Πώς μπορούμε να δώσουμε λιγότερα στο Θεό από εκείνους που ήταν υπό το κράτος της καταδίκης; Δεν θα ήταν αυτό σαν να λέγαμε στο Θεό και σ’ όλο τον κόσμο ότι ο Νόμος του Μωυσή είχε περισσότερη ισχύ από το νόμο του Χριστού;

• Οι Ισραηλίτες αγαπούσαν περισσότερο το Θεό, που έδιναν πιστά τα δέκατα τους, από μερικούς ανθρώπους σήμερα, που αφού απόλαυσαν την αγάπη και τη χάρη του Θεού, δεν θέλουν να δίνουν τουλάχιστον όσα εκείνοι (οι Ισραηλίτες) έδιναν και φτάνουν στο σημείο να δίνουν λιγότερα;  

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

καληνύχτα


ΑποκάλυψηΥπάρχουν διάφορες θέσεις όσον αφορά την ερμηνεία της Αποκάλυψης. 

Εμείς πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού ότι: Πρώτα γίνεται η Αρπαγή, μεσολαβούν 7 χρόνια της βασιλείας του Α/Χ που στα πρώτα 3 ½ χρόνια σκοτώνονται οι άγιοι της θλίψης και αρπάζονται στον ουρανό.

Η ιστορία της Κινέζας ρακοσυλλέκτριας

Στην Κίνα, η βρεφοκτονία και η βρεφική εγκατάλειψη είναι σε τρομερή έξαρση λόγω των σκληρών πολιτικών μέτρων που επιτρέπουν μόνο ένα παιδί σε κάθε οικογένεια που ζει σε πόλη.

Έτσι οι Κινέζοι ωθούμενοι από τη φτώχεια και την τεράστια πολιτική πίεση αναγκάζονται να προβούν σε εγκατάλειψη μωρών εφόσον είναι τα δεύτερα της οικογένειας ή ακόμα και σε βρεφοκτονίες αν το πρώτο τους παιδί είναι κορίτσι. Νομίζουν ότι ένα αγόρι θα ανταποκριθεί καλύτερα στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - α:12Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ, καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς.

(από τώρα και στο εξής θα χρησιμοποιούμε το κριτικό κείμενο UBS)

«Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν»

Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ιωάννης, ενώ είναι εν Πνεύματι στην ημέρα του Κυρίου, είναι Αυτός που θα του πει όλα όσα πρόκειται να γίνουν.

Έστρεψε λοιπόν να δει τη φωνή που του μιλούσε και είναι πολύ φυσικό η καρδιά του να σκίρτησε όταν άκουσε αυτή τη φωνή, γιατί ήταν η ίδια φωνή που άκουγε στη γη, μόνο που τώρα δεν ήταν η ήσυχη σιγανή εκείνη φωνή, αλλά δυνατή σαν ήχος σάλπιγγας. Αυτό συμβαίνει γιατί τώρα ο Χριστός φανερώνεται σαν ο Τέλειος, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτωρ Θεός του σύμπαντος και Άρχων των βασιλείων της γης.

καλημέρα


Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

καληνύχτα


Χριστιανική ζωήΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο Θεός, ο Δημιουργός των πάντων είναι Παντοδύναμος, Παντογνώστης, πανταχού Παρών και Αιώνιος.

Ο θαυμαστός Θεός μας δημιούργησε τον άνθρωπο με το προνόμιο της λογικής και της ελεύθερης εκλογής γιατί ήθελε ένα λαό, ο οποίος κάτω από διάφορους πειρασμούς θα διάλεγε να Τον αγαπάει και να Τον υπηρετεί πάνω από καθετί άλλο. 

Έθεσε μόνο μια απαγόρευση μέσα στον κήπο της Εδέμ, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, για να δοκιμάσει την αγάπη και την υπακοή του Αδάμ και της Εύας. Ωστόσο, σαν Παντογνώστης, ο Θεός γνώριζε πριν ακόμη δημιουργηθεί ο Αδάμ και η Εύα ότι θα έπαιρναν απ’ τον απαγορευμένο καρπό. Γι’ αυτό, προσχεδίασε τον τρόπο σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού για το πεσμένο ανθρώπινο γένος.

Πόλεμος εναντίον των μικρών ιδιόκτητων κήπων στις ΗΠΑ

Ένας ανοιχτός πόλεμος εναντίον των μικρών ιδιόκτητων κήπων έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.Με διάφορες αφορμές, δημοτικές αρχές σε διάφορα σημεία της χώρας εξαναγκάζουν τους πολίτες να διαλύσουν τους μικρούς ιδιόκτητους κήπους των σπιτιών τους.

Αν και καμία επίσημη αρχή δεν αναφέρει ανώτερες κυβερνητικές διαταγές για το «ξήλωμα», αυξάνονται και πληθύνονται οι αντιδράσεις απέναντι στους νέους διατροφικούς νόμους, τους οποίους όλοι πλέον υποπτεύονται για την νέα κατάσταση που δημιουργείται.Όλο και περισσότερα είναι τα περιστατικά στα οποία οι δημοτικές αρχές με διάφορες αιτιολογίες αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες μικρών κήπων να τους καταστρέψουν, να τους μεταφέρουν, ή ακόμα και να τους σμικρύνουν.

Παλιά Κρήτηκαλημέρα


Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΞΟΔΟΣ - Μελέτη στη Σκηνή του Μαρτυρίου (8)ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Έξ.λ:11-15)

Το θεμέλιο της σκηνής ήταν από ασήμι, καθώς αποτελείτο από 100 ασημένια υποβάσια. Δύο βρισκόταν κάτω από κάθε μία από τις 48 σανίδες και 4 κάτω από τις κολόνες του καταπετάσματος. Κάθε υποβάσιο ζύγιζε ένα τάλαντο ή περίπου 45 κιλά (Έξοδ.λη:27). Αυτά τα ασημένια υποβάσια φτιάχτηκαν από τα χρήματα της απολύτρωσης που κάθε άνδρας πάνω από 20 χρονών έδωσε σαν λύτρα για την ψυχή του. Ο τιμή που ο καθένας πλήρωσε ήταν μισό σέκελ.

Αναζητώντας την αλήθεια - 032
Α.  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. (Ματθ.ις:13-19)
Κάποια μέρα που ο Ιησούς περπατούσε με τους μαθητές Του, Τους ρώτησε ποιος νόμιζαν οι άνθρωποι ότι ήταν. Του απάντησαν ότι μερικοί έλεγαν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, και άλλοι ο Ιερεμίας, ή ένας από τους  προφήτες. Μετά ο Ιησούς είπε : «Αλλά σείς τίνα με λέγετε ότι είμαι;»
Είναι πολύ απαραίτητο να ξέρουμε ποίος είναι ο Ιησούς γιατί ενδιαφέρεται πολύ στο τι οι άνθρωποι νομίζουν για Αυτόν. Ο Πέτρος απάντησε: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Μακάριος είσαι Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι αποκάλυψε τούτο, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. Και εγώ δε σοι λέγω, Ότι σύ είσαι ο Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατ’ αυτής».

Μαζική ιδιωτικοποίηση ανθρώπων

Σήμερα, στην εποχή κατά την οποίαν η καταναλωτική μας υπόσταση βρίσκεται στο ζενίθ της ανάπτυξής της, το σύγχρονο άτομο καταναλωτής λειτουργεί σαν να έχει πλήρως «αυτονομηθεί» από τον άνθρωπο - φυσικό φορέα του, γεγονός που είναι εμφανές από τις «ατομικές επενδύσεις» στις οποίες επιλέγει να προβεί για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του βίου του αλλά, κυρίως, από τις απλές καθημερινές του κινήσεις, συνήθειες και πρακτικές, από αυτό που ονομάζουμε δηλαδή πολύ απλά ως στάση ζωής και που όλοι συμφωνούμε συζητώντας θεωρητικά, ότι η συνολική στάση ζωής όλων μας διαμορφώνει το ποιόν του συστήματος εντός του οποίου ζούμε, και ότι η αλλαγή του τοπίου γύρω μας προϋποθέτει την προσωπική αλλαγή του καθενός από μας.

καλημέρα


Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΚΑΤΑ (4)

Τυπολατρία ή υποχρέωση αγάπης;

Ο δεκατισμός ισχύει ακόμα και κάτω απ’ τη χάρη, σαν μια θεία αρχή. Εξυπηρετεί σαν μοντέλο ή σχέδιο που ο Θεός καθιέρωσε για να μας δείξει το ελάχιστο ποσό που πρέπει να δίνουμε στο έργο Του.

Το δέκατο είναι ένα ακριβές, αμετάβλητο ποσό που εξυπηρετεί σαν μια βάση με την οποία μετράμε τη διαχείριση των οικονομικών μας. Σταθερά μέτρα είναι το μέτρο που έχει 100 εκατοστά, το χιλιόμετρο που έχει 1000 μέτρα κτλ. Το δέκατο είναι ένα σταθερό μέτρο.  

Το ελάχιστο ποσό που ένας πιστός πρέπει να δίνει στο Θεό κάτω από χάρη είναι ένα δέκατο του εισοδήματός του. Το δέκατο κάτω από χάρη είναι το ελάχιστο αφού ο Θεός δεν μας δεσμεύει μόνο σ’ αυτό το ποσό.

περί μονοθεισμού και πεντηκοστής

Πρόκειται για άρθρο στο περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», τεύχος 47 σχετικά με τους μονοθειστές που εξήλθαν από τους κόλπους του καθολικού (τριαδικού) πεντηκοστιανισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και προσέγγισαν τις θέσεις της αποστολικής εκκλησίας. Παραθέτουμε τα επιχειρήματα (με τις αντίστοιχες δικές μας επισημάνσεις): 

" ... Οι αντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί είναι ένας κλάδος της παγκόσμιας πεντηκοστιανής κίνησης, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ΑΠΟΡΡΙΨΗ του Μυστηρίου της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος..."

  • Να θυμήσουμε οτι οι τρινιταριανοί όταν λένε "ομοούσιος" εννοούν "ομοιοούσιος" (ημι αρειανική ομολογία πίστης). Δηλαδή δεν πιστεύουν σε μία ουσία του Θεού, αλλά τρείς μεταξύ τους όμοιες. Την παραπλανητική αυτή διδασκαλία τους ονομάζουν "μυστήριο". 

Τα κουμπιάΈχετε προσέξει ποτέ τη μικρή αλλά χαρακτηριστική διαφορά, που διαχωρίζει τα αντρικά από τα γυναικεία πουκάμισα; Τα κουμπιά και οι κουμπότρυπες είναι… ανάποδα.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα αντρικά πουκάμισα έχουν τα κουμπιά στα δεξιά και τις κουμπότρυπες στα αριστερά, ενώ στα γυναικεία ισχύει το αντίθετο, δηλαδή τα κουμπιά στα αριστερά και οι κουμπότρυπες στα δεξιά.

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Β' Προς Τιμόθεο (1)Αυτή η επιστολή είναι η τελευταία της Καινής Διαθήκης που έγραψε ο απόστολος Παύλος. Περιέχει τα τελευταία λόγια προτροπής και την προσωπική του ομολογία λίγο πριν πεθάνει. Είναι σημαντικό να μελετηθεί προσεκτικά.

Το βιβλίο των Πράξεων τελειώνει με τον Παύλο στη φυλακή περίπου το έτος 63 μ.Χ. Κατά την πρώτη του φυλάκιση, ο Παύλος ζούσε σε “ιδιαιτέρα μισθωτή οικία” (Πραξ.κη), μπορούσε να δέχεται τους φίλους που ερχόταν να τον δουν και φυλαγόταν από ένα μόνο στρατιώτη. Τον μεταχειρίστηκαν δηλαδή αρκετά καλά για φυλακισμένο. Αθωώθηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα και την Ασία. Τον συνέλαβαν πάλι περίπου το 66 μ.Χ. - πιθανόν στη Νικόπολη της Ηπείρου (Τιτ.γ:12) - και τον πήγαν πίσω στη Ρώμη με την κατηγορία ότι σαν Χριστιανός συνωμότησε στην πυρπόληση της Ρώμης το 64 μ.Χ. και γιατί εισήγαγε καινούρια παράνομη θρησκεία.

ημείς όμως έχομεν νούν Χριστού


ΕΥΗΜΕΡΙΑ

 

Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους για να κάνει τα παιδιά Του να ευημερούν, αλλά η ευημερία δεν είναι απαραίτητα οικονομική. Η Γραφή μας προειδοποιεί να μη σπεύδουμε να πλουτίζουμε (Α’Τιμ.ς:9, Παρ.κη:20). Μερικοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να ζουν για τα χρήματα, αντί να τα χρησιμοποιούν για να ζήσουν. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι και με τα πολλά και με τα λίγα (Α’Τιμ.ς:6, Φιλ.δ:11-12).

ΔΕΚΑΤΑ (3)

 
 Να δίνω στον άνθρωπο του Θεού πρώτα; Ο σαρκικός άνθρωπος απορρίπτει αυτή την ιδέα αμέσως γιατί είναι εγωιστής και τα θέλει όλα δικά του. Όμως όταν το Άγιο Πνεύμα ανακαινίσει το νου μας, τότε  θέλουμε να μοιραζόμαστε ότι έχουμε με τους άλλους.

Όταν ο Ηλίας έφθασε στο σπίτι της χήρας από τη Σαρεπτά, τη βρήκε να μαζεύει ξύλα και της είπε: “φέρε μοι, παρακαλώ, ολίγον ύδωρ εν αγγείω, διά να πίω, (Α’Βασ.ιζ:9-16).  

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - α:11λεγούσης, Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

Ορισμένα χειρόγραφα αναφέρουν μεταξύ της λέξεως «λεγούσης» και του «ο βλέπεις» τα εξής: «Εγώ είμαι το Α και το Ω ο πρώτος και ο έσχατος». Οι καλύτερες περγαμηνές δεν το αναφέρουν, όμως το ίδιο υπάρχει στο α:8, κα:6, κβ:13, ακόμα στον Ησ.μδ:6, μη:42.

Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (13)

«εν αυτώ ζωή ην...»Ο Ιωάννης συνεχίζει να αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, τον ενδιάθετο, αλλά ταυτισμένο συνάμα με το πρόσωπο του Χρίστου.


Μέσα σ' αυτό το Λόγο του Θεού, του οποίου προσωποποίηση είναι ο Ιησούς Χριστός, μας λέει ότι «ζωή ην».


Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός που γεννήθηκε σαν το προσωποποιημένο Ρήμα και Λόγος του Θεού, είναι η Ζωή του κόσμου, είναι ο λόγος της Ζωής.


Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: τὸ πνεῦμα ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμα ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν (Ιωάν.ς:63).


Ο Χριστός μας είπε ΤΟ ΛΟΓΟ του Θεού, το θέλημα και την αλήθεια του Πατέρα και αυτός ο λόγος, τα ρήματα αυτά του Πατέρα που μας λάλησε ο Κύριος, είναι Πνεύμα και Ζωή.


Λίγο παρακάτω στο εδ.68 ο Σίμων Πέτρος λέει: «….κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις».

ΠειρασμοίΟ πειρασμός κάποτε δεν είναι ευχάριστος, αλλά τις περισσότερες φορές είναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι ποτέ ακίνδυνος.

Ματθ.ς:13 «και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν»

Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής και τις ανάγκες της στιγμής.
Εμείς βλέπουμε τα πράγματα επιπόλαια. Ο Κύριος ξέρει τις βαθύτερες ανάγκες μας και γι’ αυτό προσεύχεται το Πνεύμα για μας (Ρωμ.η:26).

ΔΕΚΑΤΑ (2)

Πάνω στο οικονομικό θέμα υπάρχουν πολλές λάθος γνώμες, που οφείλονται κατά μεγάλο βαθμό στην έλλειψη γνώσης. Η Βίβλος τονίζει: “Διά τούτο ο λαός μου εφέρθη εις αιχμαλωσίαν, διότι δεν έχει επίγνωσιν” (Ησ.ε:13).

Πολλοί πιστοί είναι δεμένοι με διάφορες αβάσιμες γνώμες σχετικά με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Θεό, απλά γιατί δεν έχουν αρκετή γνώση σ’ αυτό τον σημαντικό τομέα της χριστιανικής ζωής. Πολλοί Χριστιανοί δεν δίνουν δέκατα γιατί είναι αιχμάλωτοι στο λάθος. 

Aυτές είναι οι 11 πολυεθνικές που ζήτησαν κατώτατο μισθό των 250-300 ευρώ

(Παρ. 23:5).. διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίως εις εαυτόν πτέρυγας.. 

Σύμφωνα με το "ΒΗΜΑ" αυτές είναι οι 11 πολυεθνικές που έχουν ζητήσει από τον υπουργό ανάπτυξης μισθό 250-300 ευρώ για τους νέους άνεργους προκειμένου να κάνουν επενδύσεις :

καλημέρα


Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Benny HinnΤελευταία, διαβάζω κάποια δημοσιεύματα, σχετικά με τον κ.Benny Hinn, με την ευκαιρία που επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Ισραήλ.

Κάποιοι τον ονομάζουν τηλε-ευαγγελιστή, αλλά ο όρος δεν με βρίσκει σύμφωνο ως προς το δεύτερο συνθετικό! Ευαγγελιστής είναι αυτός που φέρει τα καλά νέα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά αυτός ο κύριος δεν έχει απολύτως καμία σχέση μ’ αυτό (θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ).

Άλλοι καταφέρονται εναντίον του και άλλοι τον υποστηρίζουν υπερβολικά. Ποιος είναι όμως ο Μπένυ Χίν;

Το κράτος δεν φείδεται εξόδων για να ικανοποιήσει τα θεάματα της κρατικής εκκλησίας..

Η μητρόπολη Πειραιά της ανατολικής καθολικής εκκλησίας αποφάσισε να μεταφέρει μέρος λειψάνου του αγίου της  Νεκταρίου. Με δικά της έξοδα; Φυσικά όχι..

Τα "ιερά" λείψανα μεταφέρθηκαν με έξοδα του ελληνικού λαού με πλωτό περιπολικό του λιμενικού.. και στη συνέχεια στον ναό του αγίου Νικολάου..Στην σχετική υποδοχή του ειδώλου παρέστησαν ο γενικός γραμματέας ναυτιλίας, ο πρόεδρος του ΟΛΠ , οι υπαρχηγοί του λιμενικού, αντιναυάρχοι κλπ , ενώ τιμές απέδωσε άγημα και η μπάντα του λιμενικού...

Λειψανολατρεία μετά τιμών..

Ευκολίες - δυσκολίεςΕίναι εύκολο να κρίνεις τα λάθη των άλλων.

Δύσκολο είναι να αναγνωρίσεις τα δικά σου λάθη.Είναι εύκολο να βλάψεις κάποιον που σ' αγαπάει.

Δύσκολο είναι να θεραπεύσεις αυτή την πληγή.

καλημέρα


Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Συγκλονιστικές εικόνες ρουμάνου φωτογράφου από εκτρώσεις(προσοχή σκληρές εικόνες)

Το συγκλονιστικό φωτογραφικό άλμπουμ του Narcis Virgiliu για τις εκτρώσεις φιλοξενείται στη ρουμανική ιστοσελίδα provitabucuresti.

Η provita παρακινεί να ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις εικόνες και να απαντηθεί η παρακάτω ερώτηση:

Αν η έκτρωση είναι ένα «δικαίωμα των γυναικών" πού είναι τα δικαιώματα του παιδιού;

ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείαςΌταν γράφουμε κάτι, και ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά τις αιώνιες αλήθειες του Θεού, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί.

Να μη βρίσκουμε 14 εδάφια που φαίνεται ότι υποστηρίζουν την άποψή μας και ν’ αρχίζουμε να θεολογούμε, ούτε να λέμε εύκολα αμήν σε κάτι αν δεν είναι πραγματικά μέσα από το λόγο του Θεού.

ΔΕΚΑΤΑ (1)

Σε πολλές αρχές του λόγου του Θεού, κάποιοι έχουν την τάση να δικαιολογούνται και να βγάζουν τον εαυτό τους έξω από τους κανονισμούς και τις αρχές του Θεού!
Μ’ αυτό τον τρόπο νομίζουν πως κερδίζουν πράγματα, όμως δεν συνειδητοποιούν ότι αυτόματα βγάζουν τον εαυτό τους έξω κι από τις μεγαλύτερες ευλογίες!

Ζωή άφθονηΙωάν.ι:10 «Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία».

Άφθονη σημαίνει όχι μόνο τα βασικά, αλλά ευτυχισμένη, ευλογημένη.

·        Όχι απλά να υπάρχεις, αλλά να ζεις.
·        Όχι απλά να αγγίζεις αλλά αισθάνεσαι.
·        Όχι απλά να βλέπεις, αλλά να παρατηρείς.
·        Όχι απλά να ακούς, αλλά να καταλαβαίνεις.
·        Όχι απλά να σκέφτεσαι, αλλά να εμβαθύνεις.
·        Όχι απλά να μιλάς, αλλά να λες πράγματα που αξίζουν.

Παλιά Κρήτη


Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (12)

«πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν»

Η φράση αυτή συνεχίζει να αναφέρεται στο Λόγο, πριν γίνει σάρκα, πριν πάρει ανθρωπινή υπόσταση. Άρα αναφέρεται στον ενδιάθετο Λόγο, τον προγνωρισμένο Χριστό μέσα τον οποίο είναι συγκεφαλαιωμένα τα πάντα.

Ο ενδιάθετος αυτός Λόγος, το περιεχόμενο του νου του Θεού, ο σκοπός και το θέλημα Του σχετικά με τη δημιουργία, στην αρχή εκφράστηκε σαν θείο Ρήμα.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 13 - Νέος ουρανός και νέα γη (2)


ΙΙΙ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΑ

Α. Νέος ουρανός και νέα γη

Μας δίνεται η υπόσχεση για ένα νέο ουρανό και μια νέα γη κι αυτή είναι η ελπίδα στην οποία προσβλέπουν οι χριστιανοί. Ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά της νέας γης είναι ότι θα κατοικεί δικαιοσύνη πλέον σ’ αυτήν. Η προστυχιά και το κακό δεν θα υπάρχουν πλέον.


Β΄Πέτρ.γ:13 «Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί».

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Αλήθειες μέσα από την Αγία Γραφή


1. Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η χριστιανική διδασκαλία, η πίστη, η ελπίδα κι ό,τι αφορά τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, μπορεί να βρεθεί μόνο σ’ ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή.
Πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη, ο αλάνθαστος λόγος του Θεού.
Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, προς επανόρθωσιν, πρός εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης” (Β’ Τιμοθ.γ:16) .
Η Βίβλος έχει επιζήσει από επιθέσεις δαιμόνων και απίστων και θα επιζήσει ότι κι αν συμβεί στο μέλλον. Θα μείνει όταν ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. 
Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει” (Ματθ.κδ:35) .
Η Βίβλος είναι η μόνη δοσμένη απ’ το Θεό εξουσία που έχει ο άνθρωπος. Επομένως όλη η διδασκαλία, η πίστη, η ελπίδα κι  η οδηγία για την εκκλησία πρέπει να βασίζεται και να εναρμονίζεται  μ’ αυτή. Πρέπει να διαβάζεται και να μελετάται από όλους τους ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο, μπορεί όμως να κατανοηθεί καλύτερα από εκείνους που είναι χρισμένοι από το Άγιο Πνεύμα.

ΕΞΟΔΟΣ - Μελέτη στη Σκηνή του Μαρτυρίου (7)ΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Ι. ΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΣΑΝ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  (Έξ.κς:26-29).

Οι σανίδες συγκρατιόταν στη θέση τους από 5 ξύλινους μοχλούς καλυμμένους με χρυσάφι, κατά μήκος των πλευρών της σκηνής. Οι σανίδες έπρεπε να είναι στερεωμένες με ασφάλεια ώστε ο σκελετός να μην πέσει κάτω από δυνατό άνεμο γιατί αν συνέβαινε αυτό, τότε και όλα τα παραπετάσματα της σκηνής θα σωριαζόταν σαν μια άμορφη μάζα.

Αν η θεότητα του Ιησού μπορούσε να ανατραπεί, τότε οποιαδήποτε άλλη χριστιανική διδασκαλία θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Η Γραφή όμως διακηρύττει ότι ο Ιησούς θα «θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού» (Α΄Κορ.ιε:25). Αν δεν εδραιωθεί η θεότητα του Ιησού, αν στην πραγματικότητα δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, κάτι που μόνο σαν ο Θεός μπορούσε να κάνει, τότε ο Παύλος λέει: «αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη ματαία η πίστις σας έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών» και «οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν» (Α΄ Κορινθίους ιε:17-20). Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσες επιθέσεις ενάντια στη θεότητα του Ιησού Χριστού, τη φανέρωση του Θεού εν σαρκί, την παρθενική γέννηση του Χριστού, τη σωματική Του ανάληψη κτλ.

Δέκατο«Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, Μη φοβού· ύπαγε, κάμε ως είπας· πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πήτταν και φέρε εις εμέ, και έπειτα κάμε διά σεαυτήν και διά τον υιόν σου»(A΄ Βας.ιζ:13)
Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό περιστατικό της Γραφής, που μας δείχνει μια μεγάλη αλήθεια που μπορεί να ξεκλειδώσει μεγάλες ευλογίες για τη ζωή μας.
Μία από τις βασικότερες αρχές του λόγου του Θεού, είναι η σπορά και ο θερισμός! Στην Γαλ.ς:7 μας λέει «Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει».
Τώρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό καλύπτει κάθε τομέα της ζωής μας! Δηλαδή αν σπέρνουμε αγάπη, θα θερίσουμε αγάπη. Ο λόγος του Θεού μας λέει στην Γέν.α:11 ότι ο κάθε σπόρος παράγει σύμφωνα με το είδος του! Δηλαδή αν πας σήμερα σε ένα χωράφι και σπείρεις σπόρο ντομάτας, αυτό που θα πάρεις θα είναι ντομάτα και όχι πατάτα! Αυτό που θα σπείρεις αυτό θα θερίσεις!
Όλο το φυσικό σύστημα στο οποίο ζούμε κινείται με χρήματα και αν δεν μάθετε να είστε καλοί διαχειριστές των χρημάτων από νωρίς….τότε θα βρεθείτε σε πολύ άσχημη θέση αργότερα! 

Καλημέρα


Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Άσχετες οι πνευματιστικές εμπειρίες των "ησυχαστών" με την χριστιανική γλωσσολαλιά..


Το  "Κέντρο Πνευματικότητας και Εγκεφάλου" που λειτουργεί στο πανεπιστήμιο της Pennsylvania, έχει σαν ερευνητικό πεδίο την σχέση της πνευματικότητας με την φυσιολογία του εγκεφάλου. Μελετούν με τελευταίας τεχνολογίας απεικονιστικά μηχανήματα, την λειτουργία του εγκεφάλου διαφόρων ανθρώπων, σε σχέση με την πνευματική κατάσταση που βρίσκονται.

Το ιατρικό ίδρυμα, έχει προϋπολογισμό 2,9 δις δολάρια και αναλαμβάνει επιστημονικές έρευνες σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης υγείας.Oπως έχει επισημάνει ο διευθυντής του κέντρου καθηγητής A.Newberg ραδιολόγος ψυχίατρος, υπάρχουν λίγοι επιστήμονες που έχουν απασχοληθεί με την καθαρά ιατρική φυσιολογία του εγκεφάλου ατόμων, την ώρα που βρίσκονται σε μια πνευματική κατάσταση, αλλά και με το πως οι πεποιθήσεις και τα πιστεύω τους, επηρεάζουν την υγεία και την συμπεριφορά τους.