Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

«ΕΨΩΜΙΣΕ ΤΟΝ ΓΟΜΟ»
Ιεζ.β:1-γ:11

Δύσκολο το έργο στο οποίο ο Θεός απέστειλε τον Ιεζεκιήλ, γι’ αυτό και η πνευματική προετοιμασία θα έπρεπε να είναι κατάλληλη. Ας την παρακολουθήσουμε και... ας τη μιμηθούμε:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιγ:16 Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετώπων αυτών.

Αυτή η ενέργεια του θηρίου να λάβουν το χάραγμα είναι μέρος του ότι έδωσε πνεύ­μα και ζωή στην εικόνα του θηρίου. Και κάνει όλους τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα είτε στο χέρι τους, είτε στο μέτωπο τους.
Μπορεί να πρόκειται για πραγματικό χάραγμα. Όμως θα δούμε άλλες γραφές, όπου το χάραγμα αυτό ήταν ένα πνευματικό σημείο και όχι πραγματικό.
Αποκ.γ:12 Εδώ είναι σαν σύμβολο ότι ανήκει στον Ιησού, είναι δικός Του.
Αποκ.ιδ:1 Και πάλι αυτό δείχνει ότι ανήκαν στον Ιησού Χριστό, ήταν δικοί Του. Ο νους τους ήταν γεμάτος με την αλήθεια του Θεού. Τον γνωρίζουν και Τον ακολουθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για κάποιο πνευματικό σημείο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Βίαιες αποφάσεις


Δαν.β:1-24

«Διά τι η βιαία αυτή απόφασις;» (εδ.15). Να υπήρχε ένας Δανιήλ μπροστά μας, όσες φορές κάποια βίαιη απόφαση εκτροχιάζει τη σκέψη μας, λερώνει τα χείλη μας, κηλιδώνει την οικογενειακή ή κοινωνική μας υπόληψη και σκορπίζει γύρω τόσο και τέτοιο κακό, που τίποτα - ούτε και η μετέπειτα μεταμέλειά μας - να μη μπορεί αργότερα να επανορθώσει!..
 

Οι τέσσερεις πτυχές της σωτηρίας - (3) Υιοθεσία

Υιοθεσία είναι η πράξη της εκλογής και της τοποθέτησης ενός παιδιού σε σπίτι. Η αναγέννηση δηλώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού εξαιτίας μιας νέας, πνευματικής γέννας. Η υιοθεσία σημαίνει ότι ενηλικιωνό­μαστε σαν παιδιά του Θεού και γινόμαστε κληρονόμοι μετά από συνει­δητή εκλογή Του. Η υιοθεσία λοιπόν, αναφέρεται στη θέση μας σαν παιδιά του Θεού με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτή τη θέση.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Αταλάντευτοι στόχοι


Δαν.α:1-21

«Ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή» (εδ. 8). Μέσα βαθιά στην καρδία του ο άνθρωπος, δίνει τις πιο μεγάλες και κρίσιμες μάχες στη ζωή του. Εκεί, παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Και από κει «οι εκβάσεις της ζωής» (Παρ.δ:23).
 

Τούτο φαίνεται καλά να το ’ξερε ο Δανιήλ, όπως και οι τρεις σύντροφοί του.
 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Aποκ.ιγ:12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε την γήν και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον του οποίου εθεραπεύθη η θανατηωόρος πληγή.

Ασκεί, όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, του Α/Χ. Βλέπουμε πόσο δεμένα είναι αυτά τα δύο θηρία που το ένα στηρίζει το άλλο. Και αυτό είναι μια παλιά τακτική του Σατανά να χρησιμοποιεί την πολιτική εξουσία για να στερεώσει τη θρησκευτική εξουσία, και με τη θρησκευτική εξουσία να στερεώνει την πολιτική εξουσία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει

Αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι Τον γνωρίζουμε, όχι επειδή μία φορά μετανοήσαμε, αλλά επειδή συνεχίζουμε να μετανοούμε και σήμερα. Δεν είναι επειδή μία φορά βαδίσαμε μ' Εκείνον. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μ' Εκείνον σήμερα, επειδή Εκείνος που άρχισε ένα καλό έργο, θα το τελειώσει.

Β' Κορ.ιγ:5 Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι.

Ο Παύλος είχε έρθει σε μία εκκλησία όπου όλοι επαγγέλλονταν τον Ιησού, αλλά πολλοί απ' αυτούς βάδιζαν σαρκικά. Δεν τους λέει: «Να σας ρωτήσω κάτι; Πότε ήταν η πρώτη φορά που ζητήσατε τον Ιησού Χριστό να έρθει στην καρδιά σας;» Μιλάει για τον παρόντα χρόνο και τους λέει τα λόγια του παραπάνω εδαφίου.

Οι τέσσερεις πτυχές της σωτηρίας - (2) Αναγέννηση

Αναγέννηση σημαίνει καινούρια γέννηση. Είναι κάτι περισσότερο από μεταρρύθμιση ή αναδιάρθρωση της παλιάς φύσης. Ο αναγεννημένος άνθρωπος παίρνει μια καινούρια, άγια φύση, που έχει εξουσία απέ­ναντι στην παλιά αμαρτωλή φύση. Η νέα γέννηση περιλαμβάνει δύο στοιχεία: (1) κατάργηση της δύναμης της παλιάς φύσης (Β΄Κορ.ε:17) και (2) μετάδοση νέας φύσης, που στην πραγματικότητα είναι η ίδια η φύση του Θεού (Εφες.δ:24, Κολ.γ:10, Β’ Πέτρ.α:4).

Αταλάντευτη πορεία
Δαν.ς:1-28

«Καθώς έκαμνε πρότερον» (εδ. 10).

Πλουσιότατο σε πνευματικά μηνύματα, το σημερινό μας ανάγνωσμα. Όμως το παραπάνω εδάφιο, μας δίνει ένα πολύ αποφασιστικής σημασίας μάθημα. Και τούτο είναι ότι, η πνευματική ζωή του ανθρώπου - του αληθινά πιστού - δεν αλλοιούται και δεν μεταβάλλεται, όταν και όσο κι αν οι εξωτερικές συνθήκες μεταβληθούν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Πολύ αργά...

Και τον/την ρωτάς, πως ξέρεις ότι έχεις σωθεί. Και σου απαντά: «Λοιπόν, απλά ξέρω ότι το ξέρω.» Τους λες ότι  Υπάρχει οδός, ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον (Παρ.ιδ:12). Και σε κοιτάζουν περίεργα, και χαμογελάνε!!


Άλλοι λένε: «Λοιπόν, ξέρω μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μου ότι είμαι σωσμένος». Η Βίβλος λέει ότι  Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν;
(Ιερ.ιζ:9).

ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΡΙΣΗ;


Ιεζ.θ:1 – ι:2
 
Στο παραπάνω ερώτημα, ένας θα βιαζόταν να απαντήσει: «βέβαια από κει που η αμαρτία έχει απελπιστικά πληθύνει». Τέτοια είναι η ανθρώπινη λογική και διαδικασία: Τιμωρείται ο πολύ φταίχτης, έπειτα ο λιγότερο και ούτω καθεξής. Όμως στο σημερινό μας ανάγνωσμα - και όχι μόνο σ’ αυτό - διδασκόμαστε ότι αντίστροφη είναι η διαδικασία του Θεού.
«Αρχίσατε από του αγιαστηρίου μου» (6).
 

Συμβουλή:


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιγ:9 Οστις έχει ωτίον, ας ακούση
 
Ο Θεός λέει σ' αυτούς που είναι πρόθυμοι να λάβουν σοβαρά υπ' όψιν αυτή την προειδοποίηση και την παραίνεση του Θεού, να την τηρήσουν πιστά και θα τους δώσει τον στέφανο της ζωής. Όποιος έχει πνευματικά αυτιά, ας ακούσει τους λόγους του Θεού και τι λέγει το Πνεύμα προς την εκκλησία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΕΑΝ»

Ιωάν.ιδ:25-31


Από τις μεγάλες και ευλογημένες ομιλίες του Κυρίου μας, αυτή στο ανώγειο, ξεχωρίζει για τον αποχαιρετιστήριο και παραινετικό της τόνο. Είναι ο γλυκύς Κύριος που - υπόσχεται, παρηγοράει, προτρέπει. Την κατήφεια που σκυθρώπασε το πρόσωπό τους για την επικείμενη αναχώρησή Του, θέλει να την αφαιρέσει και να τους κάμει χαρούμενους.


Ναι, Αυτός θα φύγει. Όμως οι μαθητές δεν θα μείνουν ορφανοί (εδ.18). Θα έλθει και θα μείνει κοντά τους για πάντα, σαν «Παράκλητος». Μάλιστα «τους συμφέρει» αυτό (ις:7).


Οι τέσσερεις πτυχές της σωτηρίας - (1) Δικαίωση

«Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών» (Α΄Κορ.ς:11).

Η σωτηρία που προμηθεύει ο Θεός θα θεραπεύσει κάθε πρόβλημα που δημιούργησε η αμαρτία. Επιτέλους, θα αποκατασταθεί κάθε τι που έχασε ο Αδάμ και όχι μόνο (Ρωμ.ε:15-21) και θα μας κάνει ξανά «συμ­μόρφους της εικόνος του Υιού αυτού» (Ρωμ.η:29, Α΄Ιωάν.γ:2).

Θα δούμε τις τέσσερεις βασικές πτυχές της σω­τηρίας: τη δικαίωση, την αναγέννηση, την υιοθεσία και τον αγιασμό.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Το αντιστάθμισμα
Ιωάν.κα:15-19

Στο εδάφιο 17 διαβάζουμε ότι· «ελυπήθη ο Πέτρος, που ο Χριστός τον ρώτησε τρεις φορές». Δεν είναι δε δύσκολο να καταλάβουμε, γιατί. Του θύμισε την τριπλή του άρνηση, όταν ο Κύριός του υποβαλλόταν στον εξευτελισμό της θρησκευτικής δίκης.

Όμως, γιατί ο Κύριος συμπεριφέρθηκε έτσι στον Πέτρο; Μάλιστα, δημόσια! Μήπως, δεν «είχε κλάψει πικρά ο Πέτρος για την πτώση του αυτή» (Ματθ.κς:75)! Και μήπως δεν είχε προηγηθεί η προσωπική συνάντηση με το Χριστό (Α' Κορ.ιε:7)! Υπήρχε ακόμη κάποια εκκρεμότητα!..

Βοήθεια ετοιμοτάτη


Σαν τα παιδιά

Μάρκ.ι:14-15 Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.

Λουκ.ιη:15-17 Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, διά να εγγίζη αυτά· ιδόντες δε οι μαθηταί, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.

Κ α λ η μέ ρ α


Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Προειδοποίηση αγάπης


Πνευματική ανωριμότητα

Ένα αποδεικτικό στοιχείο πνευματικής ανωριμότητας, είναι η επιθυμία να «ξαφνιάζεις» τους ανθρώπους στην "εκκλησία". Δυστυχώς όμως, υπάρχουν "χριστιανοί" που για καιρό τρέφονται από ασυνήθιστα, παράξενα και περίεργα λόγια, τόσο πολύ και τόσο πιεστικά που έχουν γίνει τελείως ακατάλληλοι πνευματικά για να δεχτούν ή να εκτιμήσουν την ορθή διδασκαλία.
 

Βαθμοί τιμωρίας.


Η Βίβλος αναφέρει ότι οι αμαρτωλοί θα υποφέρουν με διάφορους βαθμούς τιμωρίας, ανάλογα με τη γνώση και τις ευκαιρίες που είχαν στη γη. Ωστόσο, αυτό δεν μικραίνει το γεγονός της τιμωρίας που θα γευτούν όλοι οι αμαρτωλοί, ή το μεγαλείο της σωτηρίας που έχασαν. Μας βοηθά όμως να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη δικαιοσύνη του Θεού, και μας ενθαρρύνει να μην κάνουμε εξαιρέσεις στο ευαγγέλιο εξαιτίας συμπάθειας προς αυτούς που φαίνεται ότι τους αξίζει λιγότερη τιμωρία απ’ ότι σε άλλους. Ο Θεός θα αξιολογήσει δίκαια το βαθμό ευθύνης κάθε αμαρτωλού και θα απονείμει ανάλογα την τιμωρία. Η Βίβλος δεν εξηγεί ακριβώς πως ο Θεός θα εφαρμόσει αυτή την αρχή, αλλά τα παρακάτω εδάφια μας διδάσκουν ότι έτσι θα γίνει:

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Μήπως είσαι ψευτοχριστιανός της αίρεσης «Μη κρίνετε»;


Φυλάγεσθε,
 
Από αυτούς τους χριστιανούς που η πίστη τους βασίζεται στις ιδέες τους, στα συναισθήματά τους, σε ότι αυτοί πιστεύουν ότι είναι σωστό και όχι στο λόγο του Θεού.
 
Μήπως,
 
Είσαι «Χριστιανός», που ομολογείς τον Ιησού με τα χείλη σου, αλλά με τα έργα σου Τον αρνείσαι; Δεν είσαι Χριστιανός, ψεύτης είσαι!
 
Τον τελευταίο καιρό, έχω παρατηρήσει μια αυξανόμενη τάση που έχει γίνει πολύ δημοφιλής: την υπεράσπιση κακών και άδικων πρακτικών, με το πρόσχημα του «μη κρίνεις».  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιγ:7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυ­τούς και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος
Εδόθη εξουσία στο θηρίο να κάνει προμελετημένο πόλεμο εναντίον των αγίων. Στο κεφ.ια:7 είδαμε ότι το θηρίο θα κάνει πόλεμο με τους δύο μάρτυρες, τους αγίους της θλίψης, θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει.
Στο Δαν.ζ:21,22 λέγει ότι το κέρας το μικρό, που είναι ο Α/Χ, έκανε πόλεμο με τους αγίους και υπερίσχυσε κατ' αυτών.
Υπάρχουν ορισμένοι που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, ότι το θηρίο έκανε πόλεμο κατά των αγίων, για να αποδείξουν ότι οι άγιοι θα περάσουν μέσα από τη Μεγάλη θλίψη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Καληνύχτα


Το αντίδοτο του φόβου


Ιωάν.κ:19-23

Το χαιρετισμό που δίνει ο αναστημένος Χριστός στους μαθητές του, τον επαναλαμβάνει δυο φορές, στα εδ.20&21. Φρονούμε, πως η επανάληψη, υπογραμμίζει τη σημασία του. Ακόμη και την απόλυτη επικαιρότητά του.

Τι γίνεται με τα νήπια;Στη μελέτη μας αυτή δεν πραγματευτήκαμε την περίπτωση των παιδιών που πεθαίνουν πριν μεγαλώσουν αρκετά ώστε συνειδητά να πιστέψουν στο Θεό και να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, καθώς και την περίπτωση των διανοητικά ανίκανων ατόμων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις πάνω στο θέμα:
(1) Δεν μπορούν να πάνε στον ουρανό εξαιτίας της αμαρτωλής φύσης τους (Ψαλμ.να:5 Ρωμ.ε:12-21). Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η αμαρτωλή φύση δεν εξαναγκάζει μόνο κάποιον να αμαρτήσει, αλλά ενέχει και μια κληρονομική ενοχή άσχετα από τις πράξεις του καθένα. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από Καθολικούς και Ορθόδοξους, που διδάσκουν ότι τα βρέφη πρέπει να βαπτίζονται για να καθαρίζονται από το προπατορικό αμάρτημα. Μάλιστα έχουν επινοήσει ένα μη βιβλικό τόπο για τα αβάπτιστα μωρά, που τον ονομάζουν (limbo) λήθη, όπου δεν υπάρχει πόνος, αλλά ούτε χαρά.

Γιατί ο πρώτος μεσημβρινός της Γης "μετακινήθηκε".

Δορυφορική φωτογραφία του Γκρίνουιτς. Η διακεκομμένη γραμμή σημειώνει τον παραδοσιακό πρώτο μεσημβρινό, η συμπαγής γραμμή τον νέο (Πηγή; Stephen Malys,et al. / Google Maps, Infoterra Ltd. & Bluesky)  

Το 1884, οι χώρες που συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο Μεσημβρινού στην Ουάσινγκτον αποφάσισαν να ορίσουν τον πρώτο μεσημβρινό της Γης -με βάση τον οποίο υπολογίζεται το γεωγραφικό μήκος- ως τον μεσημβρινό που διέρχεται από το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς έξω από το Λονδίνο. Σήμερα, όμως, ο πρώτος μεσημβρινός βρίσκεται 102 μέτρα πιο ανατολικά.

Ο λόγος για αυτή τη μάλλον μεγάλη διαφορά είναι το GPS, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφόρους για να μετρά τις ακριβείς συντεταγμένες σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η τεχνική αυτή διαφέρει σημαντικά από αυτές που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στο Γκρίνουιτς, εξηγεί μια νέα μελέτη για την ιστορία του πρώτου μεσημβρινού στην επιθεώρηση Journal of Geodesy.

Καλημέρα


Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Καληνύχτα


Αλγόριθμος επεξεργασίας χρωμάτων διαχωριζει αυθεντικό πίνακα από το αντίγραφο.

Αλγόριθμο ο οποίος είναι σε θέση να διακρίνει έναν αυθεντικό πίνακα από το αντίγραφο, με την απαραίτητη επεξεργασία των χρωμάτων, ανέπτυξαν Σέρβοι επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, καλλιτέχνης που αντιγράφει έναν πίνακα, ακόμα κι αν το έργο είναι δικό του, θα επεξεργαστεί τα χρώματα διαφορετικά σε σχέση με το πρωτότυπο, ισχυρίζονται Σέρβοι επιστήμονες πληροφορικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας τεχνολογίας Gizmodo.

Μια υποδεέστερη νέα γέννηση.Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί κανείς να αναγεννηθεί, χωρίς να συμμορφωθεί απόλυτα με το αποστολικό πρότυπο. Για να υποστηρίξουν αυτή τη θέση, αναφέρονται σε παραδείγματα που ο Θεός έσωσε ανθρώπους μέσα στο σχέδιό Του για τις μέρες τους, αλλά με ένα ασυνήθιστο και απρόσμενο τρόπο.
Παραδείγματα από την Π.Δ. είναι της Ιεριχούς, του Βαλαάμ και της Νινευή. Επίσης, ο ληστής πάνω στο σταυρό σώθηκε κάτω από το Νόμο, αλλά με τον Ιησού να είναι ιερέας και θυσία γι’ αυτόν. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός έχει την ελευθερία να εκπληρώσει το σχέδιό Του δε δικούς Του τρόπους, αλλά εμείς δεν πρέπει να μένουμε πολύ σ’ αυτό το παράδειγμα, εφόσον συνέβη σε μια μοναδική περίπτωση και χρονική στιγμή.

Τι είναι αλήθεια;
Ιωάν.ιη:28-40

Από τη συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα τούτη στιχομυθία του Πιλάτου με τον Ιησού, μια ερώτηση ξεχωρίζει· «τι είναι αλήθεια;» (εδ.38).

Η αλήθεια!..

Βροχή αστεριών στον ελληνικό ουρανό σήμερα Τετάρτη

Το βράδυ της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης θα κορυφωθεί η "βροχή" αστεριών του Φθινοπώρου, λεγόμενα και Ωριωνίδες.

Οι Ωριωνίδες είναι μια μέσης έντασης βροχή διαττόντων, που κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Καλημέρα


Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Καληνύχτα


Σε λίγες ημέρες στα φαρμακεία η “κρητική ασπιρίνη” από ελαιόλαδο και αρωματικά φυτά

Στις 9 Νοεμβρίου θα αρχίσει να κυκλοφορεί στα φαρμακεία το φάρμακο κατά της γρίπης που αποτελείται από ελαιόλαδο και αρωματικά φυτά της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής Πειραματικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηλίας Καστανάς, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για το ελαιόλαδο που πραγματοποιήθηκε στην Κριτσά Λασιθίου το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου.

Μια δεύτερη ευκαιρία μετά το θάνατο.Κάποιοι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Μορμόνοι και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, διδάσκουν ότι υπάρχει περίπτωση να σωθούν μετά θάνατο, τουλάχιστον όσοι δεν είχαν «πλήρη» ευκαιρία σ’ αυτή τη ζωή. Αυτές οι θεωρίες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες για διαλογισμό, αλλά η Βίβλος δεν μας δίνει το δικαίωμα να τις κηρύξουμε σαν Ευαγγέλιο. 
Η Βίβλος πουθενά δεν διδάσκει ότι μπορεί να υπάρξει ευκαιρία να δεχτεί κάποιος το Ευαγγέλιο αφού η επίγεια ζωή του τελειώσει, αντίθετα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση: «Καί καθώς είναι αποφασισμένον εις τούς ανθρώπους άπαξ νά αποθάνωσι, μετά δέ τούτο είναι κρίσις» (Εβρ.θ:27). «Μή θαυμάζετε τούτο· διότι έρχεται ώρα, καθ' ήν πάντες οι εν τοίς μνημείοις θέλουσιν ακούσει τήν φωνήν αυτού, καί θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τά αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δέ πράξαντες τά φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως» (Ιωάν.ε:28-29). «Καί έδωκεν η θάλασσα τούς εν αυτή νεκρούς, καί ο θάνατος καί ο 'δης έδωκαν τούς εν αυτοίς νεκρούς, καί εκρίθησαν έκαστος κατά τά έργα αυτων» (Αποκ.κ:13).

Μπορεί μια γυναίκα να μιλάει στην εκκλησία;(Α’ Τιμ.β:11-12, Α’ Κορ.ιδ:34-35)

Α’ Τιμ.β:11-12
Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής· εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη.

Τι λένε αυτά τα εδάφια της Αγίας Γραφής; Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι το ίδιο αμαρτία να κατακρατείς πράγματα που ο Θεός έχει αποκαλύψει στο λόγο Του, όσο και να ανέχεσαι λιγότερα από όσα έχουν διαταχτεί.

Μήπως αυτή η δήλωση απαγορεύει σε μια γυναίκα να διδάσκει παντελώς;

Έρευνα για εμπλοκή «παραγόντων» της κρατικής εκκλησίας στη ναρκο-υπόθεση του Noor 1

Εάν υπήρξε προσπάθεια πίεσης της προέδρου του δικαστηρίου της υπόθεσης του Noor 1 από υπάλληλους της μητρόπολης Πειραιά ερευνούν οι αστυνομικές και οι δικαστικές Αρχές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος γράφει στο «Βήμα» ότι οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές αναζητούν εάν υπήρχε προσπάθεια πίεσης της προέδρου του δικαστηρίου για την υπόθεση του Noor 1 από υπαλλήλους της Μητρόπολης Πειραιά.

Αναλυτικά αναφέρει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Βήματος..

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Γιόγκα και διαλογισμός


Πολλοί άνθρωποι αγνοούν το μυστικισμό της Μέσης Ανατολής κάτω από το πρόσχημα της γιόγκα και του διαλογισμού. Να ξέρεις ότι παρόλο που οι προθέσεις σου μπορεί να είναι καθαρές, του Σατανά δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με τη Βιβλική πνευματικότητα. Πολλές ανατολικές θρησκείες διδάσκουν ότι η πηγή της σωτηρίας βρίσκεται μέσα μας, και ότι το θεμελιώδες ανθρώπινο πρόβλημα δεν είναι η αμαρτία ενάντια σ’ ένα Άγιο Θεό, αλλά η άγνοια της πραγματικής μας κατάστασης.