Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιγ:9 Οστις έχει ωτίον, ας ακούση
 
Ο Θεός λέει σ' αυτούς που είναι πρόθυμοι να λάβουν σοβαρά υπ' όψιν αυτή την προειδοποίηση και την παραίνεση του Θεού, να την τηρήσουν πιστά και θα τους δώσει τον στέφανο της ζωής. Όποιος έχει πνευματικά αυτιά, ας ακούσει τους λόγους του Θεού και τι λέγει το Πνεύμα προς την εκκλησία.

Αποκ.ιγ:10 Οστις φέρει εις αιχμαλωσίαν εις αιχμαλωσία υπάγει' όστις Φονεύσει με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων.
 

Το γεγονός ότι οι άγιοι γνωρίζουν ότι αυτά πρόκειται να γίνουν, αυτό γίνεται η βάση της πίστης τους. Επειδή γνωρίζουν τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, αυτό τους δίνει δύναμη να υπομείνουν και να μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου.
 
Στην Αποκ.ια:5 είδαμε ότι από το στόμα των δύο μαρτύρων εξέρχεται πυρ και κατατρώγει τους εχθρούς τους. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί πάνω στη Γη και κηρύττουν το λόγο του Θεού. Και εξαγγέλλουν την κρίση του Θεού ενάντια στο σύστημα του Α/Χ.
 
Αυτοί οι δύο μάρτυρες διακηρύσσουν ότι αυτοί που θα παραμείνουν μέσα σ' αυτό το σύστημα και θα συνεχίσουν να σκληραίνουν την καρδιά τους ενάντια στο Θεό, πρόκειται να απολεσθούν, και με αυτό τον τρόπο διακηρύσσουν αυτά που αναφέρει στο κεφ.ιγ:10
 
όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει
 
Εκείνος που οδηγεί στην αιχμαλωσία, που είναι μέσα στην αιχμαλωσία ή για την αιχμαλωσία, θα πάει στην αιχμαλωσία.
 
Αυτό σημαίνει ότι όλοι εκείνοι που έθεσαν τους μάρτυρες της θλίψης σε αιχμαλωσία ή φυλακή, θα πάνε σε μια πολύ μεγαλύτερη φυλακή, σε μια αιώνια αιχμαλωσία, στη Λίμνη του πυρός. Και αυτοί είναι ο Α/Χ και το σύστημά του. Και επομένως οι δύο μάρτυρες αποκτούν περισσότερη υπομονή και πίστη να βαστάξουν όλο το βάρος της Μεγ. Θλίψης, γιατί γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε προσωρινή θλίψη κι αν περάσουν, αυτοί που τους καταθλίβουν και τους καταδιώκουν θα υποστούν μεγαλύτερη καταδίκη και θα πάνε στην αιώνια φυλακή της κόλασης. Επίσης γνωρίζουν ότι αν αποστατήσουν από την πίστη και συμβιβαστούν με το σύστημα του Α/Χ, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα χειρότερη και αιώνια τιμωρία από αυτή που δοκίμασαν κατά τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγ. Θλίψης. Και ο Θεός τους παρηγορεί με αυτή την διακήρυξη ότι εκείνος που φέρει σε αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία θα πάει.
 
όστις φονεύσει με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν
 
Αυτά τα λόγια καθώς και τα προηγούμενα μας φέρνουν πίσω στην Π.Δ. στο Νόμο, στο «οφθαλμός αντί οφθαλμού», στην περίοδο που δεν υπήρχε η χάρις του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι όποιος προκαλεί θάνατο στους μάρτυρες της θλίψης, θα εξολοθρευθεί από τον Κύριο και θα υποστεί τον αιώνιο θάνατο. Και εξ αιτίας της γνώσης αυτής, οι μάρτυρες θα μπορέσουν να υπομείνουν όλη αυτή τη θλίψη εναντίον τους. Ο Θεός θα τιμωρήσει με όλεθρο αιώνιο και θα ανταποδώσει θλίψη μεγάλη σε όσους θλίβουν τους αγίους Του.
 
εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων
 
Οι άγιοι της θλίψης υπομένοντας τη Μεγ. Θλίψη, γνωρίζουν ότι η σύντομη δοκιμασία της πίστης τους και η προσωρινή θλίψη τους που πρέπει να βαστάξουν, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αιώνια δόξα που θα απολαύσουν στον ουρανό. Αυτοί όμως που τους βασάνισαν και τους καταδίωξαν, θα υποστούν αιώνιο βασανισμό, γιατί απέρριψαν την αλήθεια και γιατί κατέθλιψαν τους αγίους του Θεού.
 
Η υπομονή και η πίστη των αγίων είναι αποτέλεσμα δύο γεγονότων:
 
Στην Αποκ.ιγ:10 λέει ότι αυτοί που τους βασάνισαν θα αντιμετωπίσουν την κρίση του Θεού. Αυτό είναι μια πηγή δύναμης και υπομονής γι' αυτούς, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο Θεός θα κάνει κρίση και εκδίκηση για το αίμα των αγίων Του. Επίσης στην Αποκ.ιδ:9-12 υπάρχει μια άλλη αιτία που τους δίνει δύναμη και υπομονή. Εδώ λέει ότι αυτοί που λαμβάνουν το χάραγμα του θηρίου, θα έχουν αιώνια καταδίκη. Πρόκειται για μια αρνητική αιτία που υπάρχει σαν συνέπεια αν δεν βαδίσουν μαζί με το Θεό.
 
Οι χριστιανοί της θλίψης ιδιαίτερα αυτή την ώρα θα έχουν απόλυτη ανάγκη από την αποκάλυψη αυτή της τιμωρίας των βασανιστών τους και της αιώνιας δόξας που θα έχουν με τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει να κρατήσουν μέσα στην καρδιά τους αυτή την αποκάλυψη για να μπορέσουν να δουν τα πράγματα από την αληθινή τους όψη, και να έχουν τη δύναμη να ζήσουν για το Θεό.

Αποκ.ιγ:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γής, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.
 
Εδώ ο Ιωάννης βλέπει ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει μέσα από τη γη. Πρόκειται για ένα δεύτερο θηρίο που εμφανίζεται την ίδια χρονική περίοδο όπως το πρώτο θηρίο.
 
Στο επόμενο εδ.12 λέει ότι αυτό το θηρίο έκανε τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Όμως στο εδάφιο 4 βλέπουμε ότι οι άνθρωποι προσκύνησαν το πρώτο θηρίο και έλεγαν, ποιός είναι όμοιος με το θηρίο; Και ποιός μπορεί να κάνει πόλεμο με αυτό;
 
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ενέργειά του αυτή για να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, έλαβε χώρα στην αρχή της Μεγ. Θλίψης.
 
Το θηρίο αυτό ανέβηκε από την γη. Είδαμε ότι η γη συμβολίζει το ανθρώπινο θρησκευτικό σύστημα. Και όπως η γη είναι σταθερή, έτσι και αυτό το σύστημα είναι σταθερό, αλλά δεν είναι ουράνιο. Είναι επίγειο, και αυτό το ανθρώπινο θρησκευτικό σύστημα αναδεικνύει το θηρίο αυτό, που είναι ο ψευδοπροφήτης, που είναι ο ηγέτης της ψευδοεκκλησίας.
 
και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων
 
Το θηρίο είχε δύο κέρατα, και γνωρίζουμε ότι τα κέρατα συμβολίζουν ισχύ & εξουσία. Το ότι είχε δύο κέρατα, αυτό σημαίνει ότι η εξουσία του είχε δύο όψεις. Και αναφέρονται στο γεγονός ότι είχε και θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Ακριβώς όπως η «Ορθόδοξη» και η «Καθολική» εκκλησία σήμερα, έχει και πολιτική και θρησκευτική εξουσία. (Το Αρνίο το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου έχει 7 κέρατα που φανερώνουν την πληρότητα της εξουσίας του Θεού Αποκ.ε:6)
 
Δεν λέει ότι θα έχει και τεράστια οικονομική δύναμη, την οποία θα έχει κατά κάποιο τρόπο. Κυρίως όμως αναφέρεται στην θρησκευτική και πολιτική εξουσία. - Είναι φανερό μέσα από την ιστορία και τις μέρες που ζούμε, ότι αυτά τα δύο συστήματα (πολιτικό & θρησκευτικό) είναι τόσο αλληλένδετα που δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο γιατί το ένα στηρίζει το άλλο.
 
Λέει ότι είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίου. Όταν μιλάμε για θηρίο εννοούμε άγριο θηρίο που θέλει να κάνει κακό. Όταν ο λόγος του Θεού αναφέρεται στα 4 ζώα που είναι στο μέσο του θρόνου, χρησιμοποιεί μόνο τη λέξη «ζώο» και όχι θηρίο, αν και αναφέρεται και σε λιοντάρι. Αντίθετα στην περίπτωση που η έχιδνα δάγκασε τον Παύλο, ο λόγος του Θεού μιλάει για «θηρίο» Πράξ.κη:3,4)
 
Επομένως αυτά τα κέρατα ήταν πραγματικά κέρατα άγριου θηρίου, που ήταν όμοια με αρνίου. Δεν λέγει ότι το ίδιο το θηρίο ήταν όμοιο με αρνίο, αλλά τα κέρατά του. Τα κέρατα συμβολίζουν ισχύ, ενώ το αρνί είναι σύμβολο της αγνότητας, της ευγένειας και της αθωότητας.
 
Επομένως τα δύο αυτά κέρατα αναφέρονται στην ισχύ που έχει το θηρίο, που ασκείται όμως με πολύ ευγενικό και αθώο τρόπο, όπως ακριβώς ενεργεί το αρνί.
 
Το θηρίο το δεύτερο, ο ψευδοπροφήτης έχει μεγάλη ισχύ, και ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσει για να επιβληθεί, θα είναι με μεγάλη ευγένεια και αθωότητα και με φαινομενική ειλικρίνεια, θα λέγει ωραία λόγια, δεν θα μιλάει σκληρά, και θα κηρύττει για αγάπη, ειρήνη, ενότητα.
 
Ταυτόχρονα όμως θα κατασυντρίβει με ορμή, όποιον έρχεται σε αντίθεση με το σύστημά του και στρέφεται ενάντια σ' αυτό.
 
και ελάλει ως δράκων
 
Η αλήθεια αρχίζει να φαίνεται. Η δύναμη και η εξουσία του θηρίου μοιάζει με του αρνίου, όταν όμως μιλάει, μιλάει σαν δράκων και ξέρουμε ότι ο δράκων είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Και ο Σατανάς όταν μιλάει δεν λέγει τίποτε άλλο από ψέματα ή μισές αλήθειες που σκοπό έχουν να στείλουν τον άνθρωπο στην κόλαση, και ακριβώς έτσι μιλάει και το θηρίο αυτό. Μπορεί τα λόγια του να είναι μελιστάλακτα, αλλά στέλνουν τους ανθρώπους στην κόλαση γιατί δεν έχουν σχέση με "την αλήθεια". Είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Σατανάς, με όλη την πανουργία, την απάτη και το ψεύδος. Χρησιμοποιεί όμως και ορισμένα στοιχεία αλήθειας, όπως η αγάπη και η ενότητα.
 
Αποκ.ε:8-10 Οι άγιοι που βρίσκονται ήδη στην παρουσία του Θεού, στην υψηλή και δοξασμένη θέση, μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα, χωρίς να χρειάζεται να υψώσουν την φωνή τους και να πουν μεγάλα λόγια. Μιλούν με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και συναισθανόμενοι την ένδοξη θέση στην οποία τώρα βρίσκονται.
 
Και ο Σατανάς τώρα εργάζεται μέσω του ψευδοπροφήτη και του Α/Χ για να υποτάξει το κάθε τι κάτω απ' αυτόν.
 
Αποκ.ιγ:14 Κάνει θαύματα και σημεία ενώπιον του πρώτου θηρίου, του Α/Χ, και πλανά τους κατοίκους της γης, ώστε να προσκυνήσουν την εικόνα του. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό το σύστημα θέλει τους ανθρώπους να τα θέλουν 'όπως τα βρήκαν' και να αρνούνται να ακούσουν για την αλήθεια, και να αρκούνται σε εικόνες που κλαίνε ή κουνιούνται....
 
Αποκ.ιθ:20 Εδώ αναφέρεται πάλι στο ίδιο πρόσωπο, τον ψευδοπροφήτη, και λέει ότι πιάστηκε μαζί με τον Α/Χ, και ζώντες ερρίφθησαν στη λίμνη του πυρός.
 
Αποκ.ις:13 Και πάλι εδώ βλέπουμε τον δράκοντα, το θηρίο, και τον ψευδοπροφήτη σε τέλεια ταύτιση και σύνδεση, και σε πλήρη συνεργασία.
 
Αποκ.κ:10 Εδώ ο διάβολος ρίπτεται στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων.