Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν ν' ακούσουν την αλήθεια, επειδή θα ταράξει την ψεύτικη ελπίδα που έχουν ότι θα πάνε στον ουρανό, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα πάνε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στο Χριστιανισμό που πιστεύουν ότι είναι εντάξει με το Θεό, που πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, επειδή τους το είπε κάποιος κήρυκας, ο οποίος θα έπρεπε να ξοδέψει περισσότερο χρόνο στη μελέτη της Βίβλου και λιγότερο χρόνο στο κήρυγμα.

Ακούω ανθρώπους να λένε ότι είναι σωσμένοι και τους ρωτάω πώς το ξέρουν ότι είναι σωσμένοι. Η απάντηση είναι, επειδή πιστεύουν. Και κανένας δεν τους έκανε τη δεύτερη ερώτηση: Πώς γνωρίζεις ότι πιστεύεις;

Όλοι οι άνθρωποι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, πιστεύουν ότι πιστεύουν. Κι εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν πηγαίναμε σε ταβέρνες ή σε χώρους που χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες απόψε, αν πηγαίναμε σε καζίνο οπουδήποτε σ' αυτόν τον κόσμο, θα βρίσκαμε ανθρώπους που πιστεύουν ότι πιστεύουν. Κι η ερώτηση είναι: Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εμείς πιστεύουμε, όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν κι εμείς ξέρουμε ότι δεν πιστεύουν.

Έχουμε συνδυάσει δύο διδασκαλίες κι έχουμε χάσει και τις δύο. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές διδασκαλίες στη Χριστιανική πίστη. Η πρώτη είναι αυτό που κοινώς αποκαλούμε η ασφάλεια του πιστού, ότι κάθε άτομο που έχει αληθινά πιστέψει στον Ιησού Χριστό είναι αναγεννημένο και ασφαλές. Ο ίδιος Θεός που τους έσωσε, θα τους κρατήσει σωσμένους. Η ασφάλεια του πιστού.
 
Υπάρχει όμως κι άλλη μία διδασκαλία, την οποία δεν την ακούμε πολύ. Δεν είναι μόνο η διδασκαλία της ασφάλειας, αλλά και η διδασκαλία της βεβαιότητας. Είναι αλήθεια ότι η δύναμη του Θεού φυλάει κάθε αληθινό πιστό. Αυτή είναι η διδασκαλία της ασφάλειας, αλλά η διδασκαλία της βεβαιότητας είναι: Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι είσαι αληθινός πιστός;