Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Aποκ.ιγ:12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε την γήν και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον του οποίου εθεραπεύθη η θανατηωόρος πληγή.

Ασκεί, όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, του Α/Χ. Βλέπουμε πόσο δεμένα είναι αυτά τα δύο θηρία που το ένα στηρίζει το άλλο. Και αυτό είναι μια παλιά τακτική του Σατανά να χρησιμοποιεί την πολιτική εξουσία για να στερεώσει τη θρησκευτική εξουσία, και με τη θρησκευτική εξουσία να στερεώνει την πολιτική εξουσία.

Ο ψευδοπροφήτης στρέφει όλο τον κόσμο στο να προσκυνήσει τον Α/Χ. Ενεργεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον του, δηλαδή ενώπιον του ίδιου του Α/Χ.
 
Η θανατηφόρος πληγή που θεραπεύτηκε αναφέρεται στην κυβέρνηση του Α/Χ, που όταν θεραπεύθηκε και ανέζησε, έκανε τον κόσμο να θαυμάσει για το θηρίο. Και τώρα ο ψευδοποοφήτης κάνει τους ανθρώπους να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που εθεραπεύθει, δηλαδή το σύστημα του Α/Χ που ανέζησε.
 
Αποκ.ιγ:13 Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πύρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γήν ενώπιον των ανθρώπων
 
Να, και που ο διάβολος κάνει θαύματα! Και όταν μιλάμε στους ανθρώπους για την σωτηρία στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι έτοιμοι να αναφέρουν αρκετά «άλλα» ονόματα που και αυτά κάνουν θαύματα!
 
Στη Β' Θεσ.β αναφέρονται ορισμένα από τα μεγάλα σημεία που θα κάνει. Και λέει για τον ίδιο τον Α/Χ ότι θα έλθει κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους. Και αυτό το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης ενεργεί σημεία ενώπιον του. Τα σημεία που θα γίνουν από τον ψευδοπροφήτη θα είναι ψευδή, και σκοπό θα έχουν να πείσουν τον κόσμο ότι ο Α/Χ είναι άξιος να τον προσκυνήσουν σαν Θεό.

Aποκ.ιγ:14 Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γής, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον πρός τους κατοικούντας επί της γής, να κάμωσι εικόνα εις το θηρίον το οποίον είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε
 
Βλέπουμε ότι τα σημεία που κάνει ο ψευδοπροφήτης έχουν δοθεί σ' αυτόν για να τα κάνει, που σημαίνει ότι ο Θεός του επιτρέπει να τα κάνει επειδή οι άνθρωποι πλέον τα θέλουν, τα διάλεξαν, ήθελαν να μένουν σ' αυτά και όπως τα βρήκαν. Την ίδια στιγμή οι άγιοι της θλίψης θα θανατώνονται για το λόγο της μαρτυρίας τους, και γι' αυτό ο Θεός θα τους πει: Ψέμα θέλετε, πάρτε και με το παραπάνω! (Ψαλμ.ιη:26). Ο Θεός έχει σκεύη προς τίμια χρήση και σκεύη προς άτιμον χρήση (Β' Τιμ.β:20) (Ρωμ.ια:22)
 
Β' Θεσ.β:9-12 Εδώ αναφέρεται πάλι η ίδια πλάνη και απάτη, με την οποία θα πλανήσει τους ανθρώπους. Και λέει ότι θα πει στους κατοίκους της γης να κά¬νουν εικόνα στο θηρίο που είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε.
 
Αυτή η εικόνα του θηρίου μπορεί να είναι:
 
Το ίδιο το σύστημα του Α/Χ. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν εικόνα στο θηρίο με το να γίνουν μέλη του συστήματος αυτού και να συνεργαστούν μαζί του, υποτάσσοντας τη ζωή τους σ' αυτό. Υποτασσόμενοι στο σύστημα αυτό είναι σαν να προσκυνούν την εικόνα του θηρίου.
 
Ο Α/Χ, ο Σατανάς και η φιλοσοφία του αντανακλώνται τότε στη ζωή τους, δηλαδή το πνεύμα του Σατανά και του Α/Χ φανερώνονται στη ζωή τους, και με αυτό τον τρόπο η ζωή τους γίνεται μια αντανάκλαση και μια προέκταση του θηρίου και του συστήματος του.
 
Υπάρχει η πιθανότητα να πρόκειται για πραγματικό είδωλο που κατασκεύασαν, για πραγματική εικόνα κάποιας μορφής. Και αυτό γιατί από την αρχή στο Σατανά άρεσε να διαστρεβλώνει την αληθινή προσκύνηση στο πρόσωπο του Θεού και γι' αυτό βλέπουμε από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, οι άνθρωποι να φτιάχνουν εικόνες και να τις προσκυνούν. Απ’ την άλλη μεριά ο Θεός συνέχεια ασχολείται με την αποφυγή της ειδωλολατρίας γιατί Αυτός είναι Πνεύμα και κανείς δεν Τον έχει δει!
 
Όμως ήδη σήμερα, στις μέρες μας, υπήρξαν ηγέτες που τους λάτρευσαν σαν Θεούς. Για παράδειγμα στην Περσία λάτρευαν τον Χομεϊνί, κι όμως δεν βλέπουμε να έχουν κατασκευάσει κάποια εικόνα και να την προσκυνούν. Μπορεί βέβαια η εικόνα του Χομεϊνί να βρίσκεται παντού υποχρεωτικά, όπως στην χώρα μας κάποτε ήταν η εικόνα του δικτάτορα, που αντιπροσωπεύει το σύστημα.
 
Και οι Ρώσοι σήμερα κατά κάποιο τρόπο λατρεύουν το Λένιν. Το σώμα του φυλάσσεται στο Κρεμλίνο και πάντα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που πάνε να δούνε το σώμα του Λένιν. Είναι σαν να προσεύχονται σ' αυτόν. Όμως δεν έχουν κατασκευάσει κάποια εικόνα του και να την προσκυνούν.
 
Έτσι φαίνεται ότι δεν πρόκειται για πραγματική εικόνα, αλλά εννοεί ότι οι άνθρωποι θα υποταχθούν πλήρως στο σύστημα του Α/Χ και θα συνεργασθούν μαζί του.
 
Μια τρίτη πιθανότητα είναι, να αναφέρεται στην τρισδιάστατη τηλεόραση. Μπορεί δηλαδή να προβάλλεται κανονικά τρισδιάστατα μπροστά από κάθε συσκευή η εικόνα του Α/Χ και να υπάρχει κάποια ώρα λατρείας.
 
Και θα παρακολουθούνται όλα τα σπίτια αν όντως λατρεύουν τον Α/Χ, γιατί με τα νέα συστήματα που υπάρχουν και ήδη έχουν κυκλοφορήσει δοκιμαστικά στην αγορά, μπορούν μέσα από πολύ μικροσκοπικά κυκλώματα να παρακολουθούν τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.

Αποκ.ιγ:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου, και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.
 
Ο ψευδοπροφήτης δίνει ζωή, πνεύμα και δύναμη στην εικόνα του θηρίου. Του δόθηκε εξουσία να δώσει ζωή στην εικόνα. Αυτή η εικόνα του θηρίου μιλάει και κάνει τους ανθρώπους που δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα, να θανατωθούν. Είναι πολύ αμφίβολο να υποστηρίξουμε ότι πρόκειται για πραγματική εικόνα ή άγαλμα, που άρχισε ξαφνικά να μιλάει.
 
Πρόκειται για το σύστημα του θηρίου το οποίο ξαναζεί, παίρνει πνεύμα και ζωή από τις ενέργειες του ψευδοπροφήτη.
 
Ο ψευδοπροφήτης χρησιμοποιεί την επιρροή του πάνω στις καρδιές των ανθρώπων μέσω της θρησκείας και του ελέγχου, ώστε να δώσει ζωή στο θηρίο, και να τους κάνει να υποστηρίξουν το σύστημα του θηρίου και να συνεργασθούν πλήρως μαζί του. Το ότι δίνει πνεύμα και ζωή στην εικόνα του θηρίου, αυτό σημαίνει ότι δίνει πνεύμα και ζωή στο σύστημα του θηρίου.
 
Οι άνθρωποι υποτάσσονται και προσκυνούν τον Α/Χ και το σύστημά του. Και κάνουν την εικόνα του θηρίου, το σύστημά του, είδωλο μέσα στην καρδιά τους.
 
Δεν ζουν βέβαια στην εποχή που οι άνθρωποι λάτρευαν τις πέτρες, τα ξύλα, το χρυσάφι και άλλα μέταλλα. Αλλά ζουν στην εποχή που τα είδωλα βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
 
Έτσι αυτή η εικόνα είναι αντανάκλαση του Α/Χ και όλων αυτών που αντιπροσωπεύει στο σύστημά του. Είναι το πνεύμα του Σατανά που εργάζεται στη ζωή των ανθρώπων ώστε να υποταχθούν στο σύστημα και να προσκυνήσουν τον Α/Χ. Και είπαμε ότι δεν πρόκειται για πραγματική εικόνα, αλλά ότι ο ψευδοπροφήτης και το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα με το να πείσουν τους ανθρώπους να υποταχτούν και να προσκυνήσουν το θηρίο, τους κάνουν να οικοδομήσουν αυτή την εικόνα σαν είδωλο μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καρδιά τους.
 
Ο ψευδοπροφήτης λοιπόν έδωσε πνεύμα και ζωή στο σύστημα του θηρίου, μέσω της ενέργειας δαιμονικών σημείων και τεράτων, και μέσω της ψευτοαγάπης και ψευτοενότητας, θα κάνει τους ανθρώπους να εμπιστευτούν και να υποταχτούν στον Α/Χ και στο σύστημά του. Και στο επόμενο εδ.16 του κεφ.ιγ βλέπουμε ότι ο ψευδοπροφήτης κάνει τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου.
 
Παρατηρούμε πόσο στενή θα είναι η συνεργασία του Α/Χ & του ψευδοπροφήτη, του πολιτικού και του θρησκευτικού συστήματος και των ηγετών τους.
 
Μερικά χειρόγραφα, όπως του Γουέστκοτ & Χόρτ λένε «και εδόθη εις αυτήν να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου». Αν τώρα αυτό είναι σωστό, τότε θα σήμαινε την παγκόσμια πόρνη εκκλησία. Το δεύτερο θηρίο θα αντιπροσώπευε και την παγκόσμια ψευδοεκκλησία και τον ψευδοπροφήτη.
 
Όμως το ελληνικό κείμενο UBS λέει «και εδόθη εις αυτό» & όχι εις αυτήν. Βέβαια το θηρίο αυτό είναι και ο ψευδοπροφήτης και το ψευδοθρησκευτικό σύστημα του. Και όταν λέει ότι εδόθη εις αυτό, η πηγή κάθε εξουσίας και δυνάμεως του συστήματος του θηρίου είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Ο Σατανάς έδωσε σ’ αυτό την εξουσία.
 
Παρατηρούμε ότι αργότερα όταν το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα καταστρέφεται, ο ψευδοπροφήτης συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό δείχνει ότι έχει περισσότερη δύναμη και εξουσία από το θρησκευτικό σύστημα. Έχει και πολιτική και οικονομική εξουσία.
 
Αποκ.ιθ:2,3 Εδώ αναφέρεται το τέλος της εκκλησίας της πόρνης της μεγάλης που έφθειρε την γη. Και λέει ότι ο καπνός αυτής ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων.
 
Αποκ.ιθ:20 Εδώ βλέπουμε ότι ο ψευδοπροφήτης υπάρχει ακόμη μαζί με τον Α/Χ στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού, και ρίπτονται ζωντανοί στη Λίμνη του πυρός.
 
Η συνεργασία του δεύτερου θηρίου με το πρώτο θηρίο επίσης δίδει πνεύμα, δύναμη και ζωή στο σύστημα αυτό.
 
Θα διακηρύσσει αγάπη και ενότητα, που όμως θα είναι ψευδής. Θα λέει: «ας ενωθούμε όλοι μαζί εν αγάπη, όλοι είμαστε αδελφοί, παιδιά του ίδιου Θεού, ας γίνουμε ένα, όπως ο Θεός μας δημιούργησε. Ο Θεός δεν θέλει να διαφέρουμε ο ένας απ' τον άλλο. Όλοι λατρεύουμε τον ίδιο Θεό. Όλοι είμαστε το ίδιο».
 
Όμως αυτό είναι ένα ψέμα του Σατανά. Και θα πείσει τους ανθρώπους να ενωθούν όλοι μαζί, ότι είναι πράγματι αυτό που ήθελαν, αυτό που ο κόσμος πράγματι είχε ανάγκη. Θα τους πείσει να αφήσουν τις παραδόσεις τους, τις προκαταλήψεις τους και τις διαφορές τους, και να ενωθούν όλοι μαζί ώστε να πραγματοποιήσουν το σχέδιο του Θεού πάνω στη γη.
 
Θα αναφέρει και εδάφια της Αγίας Γραφής, όπως αυτό που είπε ο Ιησούς στην προσευχή Του, «Πάτερ, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να γίνουν ένα» Βλέπουμε με τι δόλο και απάτη θα εξαπατήσει τους ανθρώπους, με δυνάμεις, σημεία και τέρατα ψεύδους.
 
Και καθώς οι άνθρωποι πολλές φορές δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αληθινή αγάπη από την ψεύτικη αγάπη, θα πλανηθούν και θα υποταχθούν στο Σατανά.
 
Η ψυχή του ανθρώπου έχει ανάγκη από αγάπη, από προστασία, από αναγνώριση, και χρειάζεται κάτι κάτω από το οποίο να υποταχθεί για να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια. Έτσι θα πάρουν οτιδήποτε τους προσφερθεί, ακόμη κι αν είναι ψεύτικο και απατηλό.
 
Επίσης το γεγονός ότι όλος ο κόσμος γύρω τους κλονίζεται, τους κάνει να ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο να ξεφύγουν απ' αυτή την κατάσταση. Και θα εμπιστευτούν οποιονδήποτε τους προσφέρει κάποια λύση.
 
Η εκκλησία θα τον υποστηρίξει και οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν. Και θα δεχτούν την άποψη του. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι οι άνθρωποι θα μείνουν στις «εκκλησίες» τους και θα οδηγούνται μέσα στην απάτη και το ψεύδος, γιατί η εκκλησία τους πρόκειται να συμμετάσχει σ' αυτή την απάτη. Έτσι πολλές πολύτιμες ψυχές θα μείνουν μέσα εκεί, απ' όπου μας καλεί ο Θεός να εξέλθουμε και να αποχωριστούμε, για να μην λάβουμε από τις πληγές της. Πρέπει να βγούμε μέσα από το κοσμικό αυτό σύστημα, αλλιώς θα χαθούμε αιώνια.
 
Αποκ.ιγ:4 Εδώ λέει ότι οι άνθρωποι προσκύνησαν το θηρίο και είπαν, ποιός είναι όμοιος με το θηρίο   
 
Αποκ.ιγ:15 Όμως εδώ λέει ότι προσκυνούν την εικόνα του θηρίου.
 
Αποκ.ιδ:9 Και εδώ μας λέει ότι οι άνθρωποι προσκύνησαν και το θηρίο και την εικόνα του θηρίου.
 
Πίσω όμως από το θηρίο και την εικόνα του, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στην ουσία προσκυνούν τον ίδιο το Σατανά, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι. Θα υπάρχουν και εκείνοι βέβαια που εν γνώσει τους θα προσκυνήσουν το Σατανά.
 
Ο Σατανάς είναι εκείνος που ενισχύει και εξουσιάζει πάνω σ' όλο αυτό το σύστημα, και αυτός δίνει δύναμη και ισχύ στον Α/Χ. Έτσι στην πραγματικότητα είναι σαν να υποτάσσουν τη ζωή και την ψυχή τους στο Σατανά.