Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Βαθμοί τιμωρίας.


Η Βίβλος αναφέρει ότι οι αμαρτωλοί θα υποφέρουν με διάφορους βαθμούς τιμωρίας, ανάλογα με τη γνώση και τις ευκαιρίες που είχαν στη γη. Ωστόσο, αυτό δεν μικραίνει το γεγονός της τιμωρίας που θα γευτούν όλοι οι αμαρτωλοί, ή το μεγαλείο της σωτηρίας που έχασαν. Μας βοηθά όμως να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη δικαιοσύνη του Θεού, και μας ενθαρρύνει να μην κάνουμε εξαιρέσεις στο ευαγγέλιο εξαιτίας συμπάθειας προς αυτούς που φαίνεται ότι τους αξίζει λιγότερη τιμωρία απ’ ότι σε άλλους. Ο Θεός θα αξιολογήσει δίκαια το βαθμό ευθύνης κάθε αμαρτωλού και θα απονείμει ανάλογα την τιμωρία. Η Βίβλος δεν εξηγεί ακριβώς πως ο Θεός θα εφαρμόσει αυτή την αρχή, αλλά τα παρακάτω εδάφια μας διδάσκουν ότι έτσι θα γίνει:
(1) Ο Ιησούς δίδαξε: «όστις όμως μή γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών, θέλει δαρθή ολίγον· εις πάντα δέ, εις τόν οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού, καί εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ' αυτού» (Λουκ.ιβ:48) και για να δώσει μια σαφή εικόνα αυτής της αλήθειας είπε την παραβολή που διαβάζουμε παραπάνω, (ιβ:42-47).

(2) Οι υποκριτές θα τιμωρηθούν περισσότερο από τους άλλους (Μάρκ.ιβ:38-40).

(3)  Οι αποστάτες θα τιμωρηθούν περισσότερο παρά αν δεν γνώριζαν την αλήθεια (Ματθ.ιβ:43-45  Β’ Πέτρ.β:20-22).

(4) Οι άγιοι που σώθηκαν δια πίστεως, θα λάβουν βραβεία ανάλογα με τα καλά τους έργα (Α’ Κορ.γ:11-15). Αν η ίδια αρχή εφαρμοστεί και για τους αμαρτωλούς, θα τιμωρηθούν ανάλογα με τα έργα τους.

(5)  Όλοι θα κριθούν ανάλογα με τα έργα τους και τη γνώση που είχαν όταν τα έκαναν. (Ρωμ.β:6, 11-16). Κανείς δεν θα σωθεί εκτός από το Ευαγγέλιο, αλλά αμαρτωλοί που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ακολούθησαν το νόμο της συνείδησης θα δικαιολογηθούν γι’ αυτές τις περιπτώσεις ενώ όσοι τις καταπάτησαν θα τιμωρηθούν (Ρωμ.β:14-15). Αυτή η διάκριση έχει νόημα, μόνο αν υπάρχουν διάφοροι βαθμοί τιμωρίας.

(6)  Αν κάποιος άνθρωπος κάνει μια καλή πράξη για το ευαγγέλιο ή για κάποιο Χριστιανό, δεν θα χάσει το μισθό του ότι και να γίνει (Ματθ.ι:40-42  Μάρκ.θ:41). Πιθανόν, κάποιοι αμαρτωλοί να μην λάβουν ολόκληρο το μισθό τους σ’ αυτή τη ζωή, αλλά με κάποιο τρόπο θα δρέψουν οφέλη στη μέλλουσα ζωή.


Συμπέρασμα.

Η Βίβλος δεν διδάσκει εξαιρέσεις στο απλό μήνυμα της αναγέννησης που περιλαμβάνει μετάνοια για τις αμαρτίες, βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Ιησού και βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Δεν πρέπει να διδάσκουμε εξωβιβλικές θεωρίες και εικασίες σαν αποκεκαλυμένη αλήθεια, αλλά πρέπει να βασίζουμε κάθε δόγμα μόνο στην καθαρή διδασκαλία του λόγου του Θεού. Ο Θεός θα σώσει τον καθένα που ειλικρινά ζητά την αλήθεια με όλη του την καρδιά και πιστεύει απόλυτα στον Ιησού Χριστό.