Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Ξεπέρασαν τους 17.000 οι άστεγοι στην Αττική - προβλέπεται ραγδαία αύξηση.


Μεγάλες διαστάσεις που μπορεί να γίνουν και εκρηκτικές, έχει προσλάβει η κρίση στέγης. 

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Κρήτης 17.700 άνθρωποι μόνο στο λεκανοπέδιο Αθηνών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τη στέγασή τους.

Εκείνοι οι οποίοι έχουν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πρόβλημα αποπληρωμής ενοικίου ή δανείου, και βρίσκονται υπό καθεστώς έξωσης ή που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, καθώς και όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς, σε ιδρύματα ή κοιμούνται στο αυτοκίνητό τους, κατά μεθοδολογικούς υπολογισμούς -γιατί δεν μπορούν να υπολογιστούν πραγματικά- ξεκινούν από 93.000 και μπορεί να φτάνουν και μισό εκατομμύριο.

Ενδεικτικό του εύρους του προβλήματος είναι και το ακόλουθο: για την ένταξη στις ρυθμίσεις του πρώτου νόμου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, υπεβλήθησαν 300 χιλιάδες αιτήσεις.  Από αυτούς ζήτησαν επιδότηση στέγης 90 χιλιάδες. 

Από τις 300.000 αιτήσεις, οι 140 χιλιάδες ζητάνε ρεύμα. Και το πιο τραγικό: Από τις τριακόσιες χιλιάδες αιτήσεις, οι 297.000 ζητούν σίτιση.