Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Πνευματική ανωριμότητα

Ένα αποδεικτικό στοιχείο πνευματικής ανωριμότητας, είναι η επιθυμία να «ξαφνιάζεις» τους ανθρώπους στην "εκκλησία". Δυστυχώς όμως, υπάρχουν "χριστιανοί" που για καιρό τρέφονται από ασυνήθιστα, παράξενα και περίεργα λόγια, τόσο πολύ και τόσο πιεστικά που έχουν γίνει τελείως ακατάλληλοι πνευματικά για να δεχτούν ή να εκτιμήσουν την ορθή διδασκαλία.
 

Περιμένουν, πότε θα έρθει η Κυριακή, να πάνε στην «εκκλησία», για να ξαφνιαστούν από κάτι νέο ή να αισθανθούν ρίγη συγκίνησης από κάτι θαυμαστό που θα γίνει εκεί!
 
Είναι έτοιμοι να πιστέψουν το κάθε τι, άσχετα αν απέχει από τη διδασκαλία του λόγου του Θεού ή τις πεποιθήσεις όλων των ανά τους αιώνες σοβαρών χριστιανών.
 
Ένα κήρυγμα που καλεί σε μετάνοια, ταπείνωση και άγια ζωή, απορρίπτεται χωρίς καθυστέρηση σαν ντεμοντέ, ανιαρό, που δεν τραβάει κόσμο να έρθει στην εκκλησία.
 
Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται να ακούσουμε, γιατί από όλα αυτά θα κριθούμε εκείνη τη μεγάλη ημέρα του Χριστού.
 
Μια "εκκλησία" που τρέφεται από εξάψεις (μουσική, χορός, θεατρικές παραστάσεις, ψευτομολογίες, δήθεν θαύματα, όνειρα, οράσεις, Happenings, κτλ, κτλ) δεν έχει να κάνει τίποτα με την εκκλησία της Καινής Διαθήκης.
 
Η επιθυμία  μιας επιφανειακής τόνωσης είναι αδιάσειστο σημάδι της πεσμένης αμαρτωλής φύσης, για την οποία ο Χριστός πέθανε για να μας ελευθερώσει.
 
Ένα περίεργο πλήθος περιμένει κάθε Κυριακή ένα δήθεν θρησκευτικό «τσίμπημα» που θα τους «σηκώσει», θα τους διεγείρει και βέβαια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με μια αληθινή χριστιανική συνάθροιση.
 
Το γεγονός ότι διατρανώνουν την πίστη τους στην Αγία Γραφή, δεν αλλάζει τίποτα.
 
Ματθ.ζ:21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.
 
Πράξ.β:42-43 Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων.
 
Σκέψη
 
Είναι η διδασκαλία των αποστόλων το κέντρο των συναθροίσεών μας και της λατρείας μας ή μήπως πάμε στην εκκλησία για να ακούσουμε όμορφες ιστοριούλες και να ψυχαγωγηθούμε χριστιανικά;
 
Ίσως χρειαζόμαστε η πραγματική δύναμη του Πνεύματος να φανερωθεί με σημεία και τεράστια.

 
Κύριε, δώσε μας πείνα για στερεά τροφή που τρέφει την καρδιά και μια άγια δυσαρέσκεια για οτιδήποτε λιγότερο.