Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!!!Πατριωτισμός

Δεν μπορώ να φανταστώ τον Ιησού να κυματίζει μια Ελληνική σημαία, έχοντας κάποιο ανάλογο τατουάζ του τύπου «Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα». 

Ο Ιησούς δεν ήταν ενάντια στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, αν είσαι πιστός, η Βίβλος σου λέει να προσεύχεσαι γι’ αυτούς που είναι σε θέσεις εξουσίας στη χώρα σου (Α’ Τιμ.β:1-4). 


Αλλά ο Ιησούς ήταν πολύ ξεκάθαρος όσο αφορά στο πως το όνομα του Θεού θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα το κάνει η εκκλησία. Καμία κυβέρνηση, κανένα έθνος. Η εκκλησία. Και στην εκκλησία δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην.


Δεν έχουν λοιπόν καμία θέση οι σημαίες πίσω από τους άμβωνες ή τα σημαιάκια πάνω σ’ αυτούς.
Φιλ.γ:20 Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν