Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει

Αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι Τον γνωρίζουμε, όχι επειδή μία φορά μετανοήσαμε, αλλά επειδή συνεχίζουμε να μετανοούμε και σήμερα. Δεν είναι επειδή μία φορά βαδίσαμε μ' Εκείνον. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μ' Εκείνον σήμερα, επειδή Εκείνος που άρχισε ένα καλό έργο, θα το τελειώσει.

Β' Κορ.ιγ:5 Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι.

Ο Παύλος είχε έρθει σε μία εκκλησία όπου όλοι επαγγέλλονταν τον Ιησού, αλλά πολλοί απ' αυτούς βάδιζαν σαρκικά. Δεν τους λέει: «Να σας ρωτήσω κάτι; Πότε ήταν η πρώτη φορά που ζητήσατε τον Ιησού Χριστό να έρθει στην καρδιά σας;» Μιλάει για τον παρόντα χρόνο και τους λέει τα λόγια του παραπάνω εδαφίου.


Αν κάποιος για τρία-τέσσερα χρόνια φαίνεται να έχει βαδίσει με το Θεό, αγαπούσε τους αδελφούς, έκανε φιλότιμες προσπάθειες στην προσευχή, γνώριζε το λόγο, συναθροιζόταν με τους άλλους πιστούς και όλα τα συναφή κι έπειτα αρχίζει βαθμιαία να πέφτει, να απομακρύνεται, να επιτρέπει στον κόσμο την αμαρτία και σε άλλα πράγματα να μπουν στη ζωή του, να απολαμβάνει την κοινωνία με τους ασεβείς, τι θα του πεις; Ότι είναι πιστός; Αν ένα έργο Θεού δεν συνεχίζει, ποτέ δεν ήταν έργο Θεού».

Τι λέει ο Παύλος σ' αυτό το άτομο; Λέει: Δοκίμαζε τον εαυτό σου. Κάνε ένα τεστ.

Εξετάζετε τους εαυτούς σας! Δεν είναι κάτι που μπορεί να παίζει κανείς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σε ανησυχήσει για μια μέρα. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Είναι καλά η ψυχή σου; Αν εξετάζεις τον εαυτό σου μέσα στο φως της Γραφής, θα βρεθείς πλήρης και ολοκληρωμένος, αναγεννημένος, κρατημένος από τη δύναμη του Θεού;

Είναι καιρός να κάνεις ένα τεστ και να σταματήσεις να βασίζεσαι στα συναισθήματά σου και να σταματήσεις να βασίζεσαι σε ό,τι σου λέει ο καθένας και να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους ανθρώπους που αποκαλούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς, επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων, που αποκαλούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς, είναι χαμένοι.

Εξέτασε τον εαυτό σου. Πάρε το λόγο του Θεού και δες τι λέει για τον αληθινό Χριστιανό και εξέτασε τον εαυτό σου σ' αυτό το φως. Αν βρεθείς ελλιπής, μετανόησε και πίστεψε. Ρίξε τον εαυτό σου στο έλεος του Θεού. Κράξε σ' Εκείνον μέχρι να γίνει ένα έργο.

Αυτός ο ανόητος Χριστιανισμός: «Επαναλάβετε αυτά τα λόγια μετά από μένα». Όχι, πρέπει να περιμένεις τον Κύριο. Πρέπει να κράζεις σ' Εκείνον μέχρι το έργο να γίνει. Ένα αληθινό έργο, ένα τελειωμένο έργο, ένα πλήρες έργο.