Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Πολύ αργά...

Και τον/την ρωτάς, πως ξέρεις ότι έχεις σωθεί. Και σου απαντά: «Λοιπόν, απλά ξέρω ότι το ξέρω.» Τους λες ότι  Υπάρχει οδός, ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον (Παρ.ιδ:12). Και σε κοιτάζουν περίεργα, και χαμογελάνε!!


Άλλοι λένε: «Λοιπόν, ξέρω μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μου ότι είμαι σωσμένος». Η Βίβλος λέει ότι  Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν;
(Ιερ.ιζ:9).


Η διαφθορά της ξεπερνά τη γνώση. Θέλεις λοιπόν στ' αλήθεια να εμπιστευτείς έναν νου που είναι λάθος; Θέλεις πραγματικά να εμπιστευτείς μία καρδιά που είναι διεφθαρμένη;


Κάποιοι άλλοι, με όλη την άνεση, ομολογούν: "Λοιπόν, ξέρω ότι είμαι σωσμένος γιατί ο κήρυκας μου είπε ότι είμαι σωσμένος." 

Από πότε οι άνθρωποι έχουν τέτοια εξουσία; Κι έπειτα το χειρότερο απ' όλα: «Ξέρω ότι είμαι σωσμένος γιατί έχω βαδίσει με το Θεό».