Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Αυτοί που ομολογούν το Χριστό.Μια ειλικρινής ομολογία βασισμένη όμως σε μια λανθασμένη άποψη για τον Χριστό, δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει κανείς να πιστέψει και να υπακούσει στο Ευαγγέλιο. Ψευδοπροφήτες και αιρετικοί ομολογούν πίστη στο Χριστό, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Σύμφωνα με τον Ιησού, κάποιοι θα τον ομολογήσουν ειλικρινά, θα πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, θα κάνουν θαύματα στο όνομά Του, αλλά δεν θα σωθούν γιατί δεν υπάκουσαν στο λόγο Του (Ματθ.ζ:21-27). Πολλοί θα ομολογούν ότι Τον γνωρίζουν κι ότι απόλαυσαν την παρουσία Του, αλλά δεν θα σωθούν (Λουκ.ιγ:25-27).
Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ένα βαθμό πίστης στο Χριστό, αλλά δεν έχουν υπακούσει ακριβώς στο Ευαγγέλιο;

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν ανταποκριθεί σ’ ένα μέτρο στο λόγο του Θεού κι ότι ο Θεός έχει ασχοληθεί μαζί τους. Ο Θεός θέλει να τους οδηγήσει σε όλη την αλήθεια κι αν αυτοί συνεχίσουν να ακολουθούν το λόγο Του και το Πνεύμα Του, θα σωθούν. Δεν πρέπει να μειώνουμε οποιαδήποτε γνήσια εμπειρία μπορεί να είχαν με τον Κύριο. Αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν ν’ ακολουθούν το λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι αποστολικοί πιστοί, δεν έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος σύμφωνα με το Ιωάν.γ:5 και Πράξ.β:38.
Ο Απολλώς είναι ένα καλό βιβλικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων (Πράξ.ιη:24-28). Ήταν ευφράδης άνθρωπος, δυνατός στις Γραφές, είχε πιστέψει και ήταν θερμός κατά το πνεύμα. Δίδασκε επιμελώς τα πράγματα του Κυρίου και μιλούσε με παρρησία στις συναγωγές, αλλά ήξερε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Όταν ο Ακύλας και η Πρίσκιλα τον άκουσαν, τον πήραν κατά μέρος και του εξήγησαν τα πράγματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Προφανώς τον δίδαξαν το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτά ακριβώς τα πράγματα δίδαξε και ο Παύλος σε 12 μαθητές του Ιωάννη στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.
Απ’ αυτή την αναφορά βλέπουμε ότι μπορεί κάποιος να έχει βαθιά γνώση των Γραφών, πιθανόν μια δυναμική διακονία και πνευματικό ζήλο, αλλά παράλληλα να μην είναι αναγεννημένος. Βασικά, τέτοιοι άνθρωποι είναι οι Πεντηκοστιανοί και γενικά όλοι οι Διαμαρτυρόμενοι. Παρά τις έγκυρες θρησκευτικές τους εμπειρίες με το Θεό, έχουν ανάγκη να οδηγηθούν σε περισσότερη αλήθεια.
Ίσως, ένας τρόπος για να περιγράψει κανείς την κατάστασή τους, είναι να πει ότι βρίσκονται στο στάδιο της σύλληψης, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η νέα γέννηση. Ο λόγος έχει σπαρθεί και σαν αποτέλεσμα έχει πραγματοποιηθεί η σύλληψη (Λουκ.η:11  Α’ Πέτρ.α:23), αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα η πραγματική γέννα. Βρίσκονται στο διαπλαστικό στάδιο να γίνουν Χριστιανοί και χρειάζονται να οδηγηθούν σε ολόκληρη την αλήθεια ώστε να έχουν μια φυσιολογική, υγιή γέννα.