Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Μελετώντας για τις εξετάσεις!


Έχεις δοκιμάσει ποτέ να δώσεις εξετάσεις χωρίς να διαβάσεις; Δεν είναι καλή ιδέα.

Μελετάμε όταν πρόκειται να δώσουμε εξετάσεις, ακολουθούμε συνταγές, ελέγχουμε οδηγίες, αναζητούμε τις πινακίδες στον δρόμο και διαβάζουμε τις οδηγίες για κάθε τι.

Κατά τον ίδιο τρόπο, περιμένουμε από τους γιατρούς, τους δασκάλους, τους υδραυλικούς κ.λπ. να είναι καλά καταρτισμένοι. Οι υπεύθυνοι άνθρωποι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις οδηγίες επειδή θέλουν να κάνουν ό,τι κάνουν με σύνεση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Συγχώρεση και Άφεση.


Κάποιοι διδάσκουν ότι συγχώρεση και άφεση είναι δύο διαφορετικά γεγονότα, που το πρώτο συμβαίνει όταν κάποιος μετανοεί και το δεύτερο στο βάπτισμα στο νερό.

Σύμφωνα μ’ αυτή την διδασκαλία, στην μετάνοια ο Θεός δέχεται την απολογία του ανθρώπου αποκαθιστώντας τον σε προσωπική σχέση, και στο βάπτισμα αφαιρεί τον κατάλογο και τον μισθό των αμαρτιών του παρελθόντος.

Ωστόσο, οι δύο αυτές λέξεις χρησιμοποιούνται μέσα στη Γραφή εναλλακτικά.

Στην Παλαιά Διαθήκη, η συγχώρεση ήταν συνδεδεμένη με τη θυσία εξιλέωσης. Ο Ισραηλίτης δεν χρειαζόταν μόνο να ομολογήσει την αμαρτία του και να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, αλλά έπρεπε να προσφέρει και αιματηρή θυσία προκειμένου να συγχωρεθεί κι αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από τα παρακάτω εδάφια: Λευιτ.δ:13-35, ε:7-18, ς:1-7, ιθ:22,  Αριθ.ιε:22-28 και Δευτ.κα:1-8.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Ευχαριστώ σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι


Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Χριστό αλλά ποτέ δεν θα ήθελαν να γίνουν μέλη της εκκλησίας επειδή είναι βαθιά πνευματικά άτομα και μπορούν να διακρίνουν ότι όλοι αυτοί που ανήκουν σε κάποια εκκλησία, είναι ανάξιοι τους.

Είναι πολύ δημοφιλές για τους ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι τους αρέσει ή πιστεύουν στον Ιησού, αλλά δεν τους αρέσουν οι Χριστιανοί.

Σίγουροι για τη δικαιοσύνη τους, κρίνουν επικριτικά όλους τους Χριστιανούς σαν υποκριτές:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Instrumental Acoustic Worship - Classic Guitar Hymns - 2 Hours of Finger...


 

Κήρυγμα


 

Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.


Εβρ.ι:35-37
 Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν.
 Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.


Οικονομικά βάρη – ανεργία – κούραση – ασθένειες – άνθρωποι δεν πιστεύουν - ψευδοδιδάσκαλοι….

Β’ Τιμ.γ:1 Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί·

Στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε δύο χαρακτήρες, τον Κάϊν και τον Λάμεχ που αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν τον Θεό, αλλά τις ορέξεις της σάρκας τους. Έφτιαξαν λοιπόν μουσικά όργανα, μαζεύτηκαν σε πόλεις και άρχισαν να διασκεδάζουν, να το ρίχνουν έξω βρε παιδί μου….

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Δεν είναι απλά μια δημόσια ομολογία.


Αυτοί που δεν πιστεύουν ότι στο βάπτισμα συγχωρούνται οι αμαρτίες, υποστηρίζουν ότι είναι μια απλή δημόσια ομολογία πίστης, μια ανακοίνωση ότι οι αμαρτίες έχουν ήδη συγχωρεθεί, ή μια διακήρυξη ένωσης με την ορατή εκκλησία.

Ωστόσο, πολλές βιβλικές αναφορές δείχνουν ότι δεν είναι πρώτιστα μια δημόσια διακήρυξη ή σημείο πνευματικού γεγονότος του παρελθόντος.

Ο Αιθίοπας ευνούχος βαπτίστηκε καταμεσής της ερήμου, χωρίς να υπάρχει κανείς να παρακολουθεί την βάπτιση (Πράξ.η:26-39). Ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους βαπτίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα από τον Παύλο και τον Σίλα, που μόλις είχαν μαστιγωθεί βάναυσα (Πράξ.ις:25-33).

Αν το βάπτισμα ήταν μια απλή δημόσια τελετή κι όχι άμεση ανάγκη, σίγουρα θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι ο Παύλος κι ο Σίλας να συνέλθουν λίγο από τις πληγές τους, ή τουλάχιστον μέχρι το πρωί.

Οι μαθητές του Ιωάννη είχαν ήδη βαπτιστεί μία φορά κι είχαν κάνει δημόσια ομολογία, αλλά το χριστιανικό βάπτισμα είναι τόσο σημαντικό που ο Παύλος τους βάπτισε στο όνομα του Ιησού (Πράξ.ιθ:1-5). Ο Κορνήλιος και οι οικιακοί του έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και μίλησαν με γλώσσες σαν σημείο προς όλους όσους βρισκόταν εκεί, παρόλα αυτά ο Πέτρος τους διέταξε να βαπτιστούν στο νερό (Πράξ.ι:47-48).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Εθισμός


Το animated βίντεο "Nuggets" του Γερμανικού animation στούντιο Film Bilder, παρουσιάζει με αλληγορικό τρόπο τον εθισμό στις ναρκωτικές ουσίες και το καταστροφικό τους αποτέλεσμα.
Το αρχικό δέλεαρ, το αδιέξοδο που ακολουθεί, και το σχεδόν αναπόφευκτο τέλος. 

Κήρυγμα


 

Πνευματική περιτομή.


Ο Παύλος σύγκρινε το βάπτισμα με την περιτομή που έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη:

«εις τόν οποίον καί περιετμήθητε μέ περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες τό σώμα τών αμαρτιών τής σαρκός διά τής περιτομής τού Χριστού, συνταφέντες μετ' αυτού εν τώ βαπτίσματι, διά τού οποίου καί συνανέστητε διά τής πίστεως τής ενεργείας τού Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ τών νεκρών. Καί εσάς, όντας νεκρούς εις τά αμαρτήματα καί τήν ακροβυστίαν τής σαρκός σας, συνεζωοποίησε μετ' αυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τά πταίσματα» (Κολ.β:11-13).

Αυτά τα εδάφια αναφέρονται στο βάπτισμα στο νερό και το Πνεύμα, δηλαδή την ταφή του παλαιού ανθρώπου και την ανάσταση του νέου εν Χριστώ.

Το βάπτισμα στο νερό είναι μια πνευματική περιτομή που μας ξεχωρίζει από την αμαρτία, αποκόπτει τον έλεγχο της αμαρτωλής φύσης, με επακόλουθο την συγχώρεση των αμαρτιών. Το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα αποτελειώνει την διαδικασία της περιτομής με την μετάδοση νέας πνευματικής ζωής.

Η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το μέσο με το οποίο κάθε Εβραίος άντρας γινόταν μέλος της Ιουδαϊκής θρησκείας και κληρονόμος των υποσχέσεων του Θεού προς τον Αβραάμ.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Το «πλύσιμο» των αμαρτιών.

 Στις Πράξ.κβ:16 λέει: «Καί τώρα τί βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι καί απολούσθητι από τών αμαρτιών σου, επικαλεσθείς τό όνομα τού Κυρίου».

Ο Θεός μας «πλένει» και μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας στο βάπτισμα, όταν επικαλούμαστε το όνομά Του.

«…αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά τού ονόματος τού Κυρίου  Ιησού καί διά τού Πνεύματος τού Θεού ημών» (Α΄Κορ.ς:11).

Πολλοί σχολιαστές βλέπουν αυτό το εδάφιο σαν άλλη μία αναφορά της συγχώρησης των αμαρτιών που συμβαίνει όταν κάποιος βαπτίζεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Αναγεννιέται κάποιος με το βάπτισμα;


Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι πουθενά η Γραφή δεν διδάσκει κάτι τέτοιο, γιατί το νερό και η τελετουργία δεν έχουν από δικού τους καμία σώζουσα δύναμη. Το βάπτισμα στο νερό δεν είναι μια μαγική πράξη. Δεν έχει καμία πνευματική αξία, εκτός αν συνοδεύεται από συνειδητή πίστη και μετάνοια.

Το βάπτισμα είναι σημαντικό, μόνο επειδή ο Θεός το όρισε έτσι. Ο Θεός θα μπορούσε να είχε διαλέξει να συγχωρεί τις αμαρτίες χωρίς το βάπτισμα, αλλά στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης διάλεξε να το κάνει κατά την ώρα του βαπτίσματος.

Οι ενέργειές μας κατά το βάπτισμα δεν προμηθεύουν ούτε κερδίζουν την σωτηρία. Ο Θεός από μόνος Του μας απαλλάσσει από τις αμαρτίες, ακριβώς επειδή ο Χριστός με τον θάνατό Του πλήρωσε γι’ αυτές. Όταν εμείς υπακούμε και βαπτιζόμαστε στο νερό σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο Θεός τιμά την υπακοή της πίστης μας και συγχωρεί τις αμαρτίες μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Έχει να κάνει ο τρόπος με τον οποίο βαπτίζεται κάποιος;

 


Ο καθένας πρέπει να χρησιμοποιήσει τον Βιβλικό τρόπο για πολλούς λόγους:

1)  Το βάπτισμα είναι μια Βιβλική εντολή, που σημαίνει ότι πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τον Βιβλικό τρόπο. Καταλαβαίνοντας την σπουδαιότητα που δίνει η Βίβλος στο βάπτισμα στο νερό, πρέπει να το κάνουμε ακριβώς όπως το περιγράφει.

2)     Ο Ιησούς βαπτίστηκε με καταβύθιση, σαν παράδειγμα που κι εμείς πρέπει ν΄ ακολουθήσουμε. Αν Αυτός, που δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί, υπάκουσε σ’ αυτό τον τρόπο πόσο μάλλον πρέπει εμείς να υπακούσουμε. Αν πρέπει να βαπτιστούμε, γιατί να μην το κάνουμε όπως ο Ιησούς και οι απόστολοι!

3)     Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος βαπτίσματος, έχει προέλθει από εξωβιβλικές παραδόσεις και η παράδοση είναι φτωχό υποκατάστατο της Βιβλικής διδασκαλίας. Ο Ιησούς κατέκρινε δριμύτατα την παράδοση, όταν αυτή έγινε αιτία παρέκκλισης από τον λόγο του Θεού. Είπε στους Φαρισαίους:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Η εντολή του Χριστού.

Λίγο πριν την ανάληψή Του, ο Ιησούς έδωσε εντολή στους μαθητές Του να πάνε σ’ όλο τον κόσμο, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να κάνουν μαθητές, και να τους βαπτίζουν (Ματθ.κη:19). Ήθελε όλοι οι πιστοί να βαπτίζονται και υποσχέθηκε σωτηρία σε όσους πίστευαν και βαπτιζόταν (Μάρκ.ις:16).

«Οι δέ Φαρισαίοι καί οι νομικοί ηθέτησαν εις έαυτούς τήν βουλήν τού Θεού, μή βαπτισθέντες υπ' αυτού» (Λουκ.ζ:30).

Το ίδιο μπορούμε κι εμείς να θεωρηθούμε ένοχοι αυτής της αμαρτίας, αν αρνηθούμε το βάπτισμα του Κυρίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Heavenly Harp Instrumental 😌 Ειρηνική άρπα μουσική υπόκρουση για χαλάρωση


 

Κήρυγμα


 

Τέλειοι... αν και Ατελείς


Πολλές φορές, διαβάζοντας τον λόγο του Θεού, πέφτουμε σε κάποια εδάφια της Βίβλου όπου υπάρχουν οι λέξεις ΤΕΛΕΙΟΣ και ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ:

Ματθ.ε:48 εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

(Βέβαια, στο κριτικό κείμενο, χρησιμοποιείται η λέξη "έσεσθε" αντί "εστέ", και αυτό κάνει όλη την διαφορά!!)

Ματθ.ε:48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειος ἐστιν.

Ιακ.α:4 Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

Όμως, αυτός ο στόχος, δηλαδή το να μπορέσει κανείς να γίνει ΤΕΛΕΙΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ, ή ΕΙΣ ΜΗΔΕΝ ΕΛΛΕΙΠΗΣ, είναι ακατόρθωτος, αφού δεν είμαστε παρά αδύναμοι άνθρωποι και τελικά δεν είναι αυτό ακριβώς που ζητά ο Θεός.

Θα πρέπει να καταλάβουμε:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Η βάπτιση του Χριστού.


Ο ίδιος ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Εφόσον όμως ο Χριστός ήταν χωρίς αμαρτία (Εβρ.δ:15), ξέρουμε ότι δεν βαπτίστηκε επειδή μετάνιωσε για κάτι ή εις άφεσιν  αμαρτιών

Αντίθετα, βαπτίστηκε για να φανερωθεί στον Ισραήλ σαν ο Μεσσίας, Αυτός που θα βάπτιζε με Άγιο Πνεύμα, σαν ο Γιος του Θεού (Ιωάν.α:31-34). Προσφέρθηκε να βαπτιστεί για να «εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» όπως είπε στον Ιωάννη (Ματθ.γ:15).

(1) Ο Χριστός βαπτίστηκε για να συστηθεί δημόσια και να εγκαινιάσει την διακονία Του.

(2) Μ’ αυτή την πράξη ο Ιησούς επιδοκίμασε το βάπτισμα του Ιωάννη και το μήνυμά του για μετάνοια, βάπτισμα στο νερό και βάπτισμα με το Πνεύμα.

(3) Ο Ιησούς μας πρόσφερε παράδειγμα για να ακολουθήσουμε. Ο ίδιος δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί, αλλά το έκανε για μας. Αν ο αναμάρτητος Χριστός βαπτίστηκε, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να το κάνουμε! Αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού (Ρωμ.η:29), πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τα βήματά Του και στο βάπτισμα.

Κ α λ η μ έ ρ α