Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΚαληνύχταΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΘΕΟΣ.

Ιωάν.κ:28 “Ο Κύριός μου και Θεός μου”

Ρωμ.θ:5 “Θεός ευλογητός εις τους αιώνας”

Τίτ.β:13 “του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού”

Εβρ.α:8 “προς δε τον υιόν ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος”

Α’ Ιωάν.ε:20 “ούτος εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος”

Ιούδας 25 “μόνω Θεώ σωτήρι ημών”

Εάν ο Ιησούς δεν ήταν ο Θεός, τότε δεν θα υπήρχε και αυτή η καταπληκτική μαρτυρία της Αγίας Γραφής γι’ αυτή την ένδοξη αλήθεια. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη θεότητά Του όταν τόσα πολλά εδάφια Τον ονομάζουν Θεό;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ
Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

Α’ Πέτρ.β:5 “Και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός,ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας.”

Ο απόστολος Πέτρος περιέγραψε την Εκκλησία σαν ένα άγιο ιεράτευμα που προσφέρει πνευματικές θυσίες. Σ’ αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε μερικές απ’ τις πνευματικές θυσίες που η Εκκλησία προσφέρει στον Κύριο.

Β. ΠΡΟΣΕΥΧΗ

1. Η σημασία της προσευχής

Η προσευχή δεν έχει ανάγκη να υπερτονιστεί. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε τις προσευχές των αγίων σαν θυμίαμα πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο, μπροστά στο θρόνο (Αποκ.ε:8, η:3). Η μεγαλύτερη αμαρτία της Εκκλησίας είναι η έλλειψη προσευχής, η οποία οδηγεί στην ψυχρότητα, την αδιαφορία και την απιστία. Η προσευχή είναι το δυνατότερο όπλο της Εκκλησίας. Κινεί το Θεό προς τον άνθρωπο και τον άνθρωπο προς το Θεό. Ο Θεός δεν ευλογεί τεχνικές και μεθόδους, αλλά ευλογεί μία εκκλησία που προσεύχεται.

Καλημέρα


Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ  Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ.

Γέν.γ:8 “Και ήκουσαν την φωνήν του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από ΠΡΟΣΩΠΟΥ του Κυρίου του Θεού....”

Έξοδ.λγ:20 “Και είπε, δεν δύνασαι να ίδης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ διότι άνθρωπος δεν θέλει με ιδεί και ζήσει”

Εβρ.α:1-3 “Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού τον οποίον έθεσεν κληρονόμον πάντων, δι’ ού έκαμε και τους αιώνας όστις ών απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ”

Ακόμα: Ψαλμ.ις:11, ρμγ:7 Θρήν.γ:35 Ζαχ.ζ:2


Το βιβλίο των αριθμών 33ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

κγ:1 Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Βαλαάμ δεν είχε μέσα του ξεκαθαρισμένα τα πράγματα του Θεού. Ποτέ ο Θεός δεν ήθελε 7 θυσιαστήρια, αλλά ένα, γιατί αυτό το ένα θυσιαστήριο συμβολίζει την κρίση του Θεού που ικανοποιήθηκε πάνω στο Χριστό. Μία κρίση, μια θυσία, ένα θυσιαστήριο, ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Τα 7 θυσιαστήρια έχουν να κάνουν με την ειδωλολατρία που κάθε θεός είχε το θυσιαστήριο του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μπορούν να σε εντοπίσουν οπουδήποτε στον κόσμο!


Η ασυγχώρητη από τους Ρωμαίους παρθενία των Χριστιανών και η ποινή του δημόσιου βιασμού

Γιατί οι Ρωμαίοι αντιμετώπισαν την παρθενία των γυναικών που ασπάστηκαν το Χριστιανισμό ως μέγα εχθρό. Ο δήμιος αναλάμβανε την εκτέλεση του δημόσιου βιασμού τους ή ακόμη και ο ίδιος ο αυτοκράτορας

Πολλές φορές οι ιστορικοί έχουν αναρωτηθεί γιατί η Ρώμη, ενώ ακολούθησε απαρέγκλιτα μια πολιτική ανεξιθρησκίας έναντι των κατακτημένων λαών, με την πολυθεΐα να είναι το επίσημο θρησκευτικό της καθεστώς, αντιμετώπισε με τόση βαρβαρότητα το χριστιανισμό. Επί τρεις αιώνες οι χριστιανοί κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, δέχτηκαν στα κορμιά τους καυτή πίσσα και λάδι, ρίχτηκαν στις αρένες και στα θηρία.


Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η “βασιλεία του Θεού” σημαίνει πρωταρχικά την κυβέρνηση του Θεού, την θεία βασιλική εξουσία. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη “βασιλεία του Θεού” και στη “βασιλεία των ουρανών”. Αυτοί οι όροι είναι διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας ιδέας. Υπάρχει ένα εχθρικό βασίλειο, “το βασίλειο αυτού του κόσμου”, το οποίο βρίσκεται κάτω από σατανικό έλεγχο. Ο σκοπός της βασιλείας του Χριστού είναι να καταστρέψει όλες τις εχθρικές δυνάμεις και να υποτάξει τα πάντα κάτω απ’ το νόμο του Θεού. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Οταν όλα υποταχτούν κάτω απ’ την εξουσία και την κυριαρχία του Πατέρα, ο ρόλος του Υιού θα έχει εκπληρώσει τον σκοπό του.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Α. Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ.

Γεν.α:1 “Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την γήν”

Ιωάν.α:3 “πάντα δι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν”

Εβρ.ια:3 “Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων.”

Το Σύμπαν δεν προϋπήρχε αιώνια, ούτε και φτιάχτηκε από υπάρχουσα ύλη. Η προέλευσή του δεν είναι εξελικτική από το άπειρο αλλά καλέστηκε στην ύπαρξη με διαταγή του Θεού. Η δημιουργία καταγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Η θεωρία της εξέλιξης όπως διδάσκεται στα σχολεία μας είναι αναληθής, δεν μπορεί να αποδειχθεί, και σκοπεύει να καταστρέψει την πίστη στο λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε, και ο κόσμος ήρθε στην ύπαρξη, δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016


25 εδάφια που πρέπει να διαβάσουν οι άντρες

Άντρες. Αφήστε κάτω τα τηλέφωνά σας. Κλείστε την τηλεόραση. Πιάστε τη Γραφή σας.

Το ξέρετε ότι προβλέπεται ένας μέσος Έλληνας να καταναλώνει 12 ώρες τη μέρα στα μέσα ενημέρωσης; Smart phones, tablet, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο... υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να μας απασχολούν στη ζωή μας.

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 Α. Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ορισμός των ιδιοτήτων περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του Θεού. Όπως το νερό είναι υγρό και η φωτιά ζεστή, έτσι ο Θεός είναι αιώνιος, αμετάβλητος, άγιος κ.λ.π. Αυτές οι ιδιότητες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις φυσικές και τις ηθικές ιδιότητες.

Στη σειρά αυτή των μαθημάτων δεν θα γίνει προσπάθεια διευρυμένης μελέτης για το θέμα των θείων ιδιοτήτων. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις ιδιότητες που αναφέρονται πιο συχνά.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ


Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ
 
Ιωάν.δ:24  “Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αλήθεια δει προσκυνείν.”
 
Πράξ.ζ:48-49αλλ’ ούχ ο ύψιστος εν χειροποιήτοις κατοικεί, ... ο ουρανός μοι θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου
 
Α’ Βασ.η:27  “Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσωσι”.
 

Προς Ρωμαίους (018)

Ορισμός της σώζουσας πίστης

Επειδή πολλοί έχουν ερμηνεύσει τη διδασκαλία της δικαίωσης δια πίστεως με τέτοιο τρόπο που να σημαίνει «μια εύκολη πίστη», είναι σημαντικό, όπως έχουν τα πράγματα, να εξηγήσουμε καθαρά ποια είναι η σώζουσα πίστη σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, πολύ σύντομα, θα εδραιώσουμε κάποια θέματα κλειδιά που έχουν να κάνουν με τη σώζουσα πίστη.
 

Ας γίνουμε ευγνώμονες….

Κολ.γ:15 Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη εν ταις καρδίαις υμών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα· και γίνεσθε ευγνώμονες.

Ο Θεός, ό, τι κι αν κάνουμε, δεν σηκώνει το χέρι Του. «Ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθ.ε:45)!

Ποιος θα ήθελε να έχει την εμπειρία να σηκώσει ο Θεός το χέρι Του από τη ζωή του;

Kαλημέρα


Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Υπομονή, αυτή η άγνωστη!
Εσείς πόσες φορές την ημέρα κλείνετε τα μάτια και λέτε «Θεέ μου, ας βρω λίγη υπομονή»; Πολλές, ε;

Είναι η αλήθεια ότι η υπομονή όσο πάει τείνει να γίνει είδος υπό εξαφάνιση. Το γιατί παραμένει άγνωστο προς το παρόν αλλά τα αποτελέσματα είναι εμφανή όπου και αν γυρίσουμε το κεφάλι μας. Μην πάτε μακριά, δείτε στο δρόμο πώς οδηγούμε ή πώς αντιδράμε αν κάτι που παραγγείλουμε έχει καθυστερήσει. Για να μην μιλήσουμε για τη δουλειά μας.

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ
Α. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ

Δευτ.ς:4Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος.”

Ησ.μδ:6-8 “Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος, και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός .......εκτός εμού υπάρχει Θεός; βεβαίως δεν υπάρχει βράχος δεν γνωρίζω ουδένα.”

Ησ.με:5  “Εγώ είμαι ο Κύριος, και δεν είναι άλλος δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός.”

Ιάκ.β:19 “συ πιστεύεις ότι εις έστιν Θεός, καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσιν και φρίττουσιν.

Α’ Τιμ.β:5 “Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.”

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ


Α. Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ

Γεν.α:1 “Εν αρχή εποίησεν ο Θεός “.
 
Ρωμ.α:19-20 “...Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι..”
 
Ο Θεός δεν προσπαθεί να αποδείξει τις αλήθειες της Βίβλου, ούτε επιχειρηματολογεί με την ανθρωπότητα.
 

Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί...


Γιατί πιστεύω ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν από τη Μεγάλη Θλίψη.


Η προσμονή της Αρπαγής

Συχνά με ρωτάνε να εξηγήσω ή να υπερασπιστώ την άποψή μου ότι η εκκλησία θα αρπαχτεί πριν από την Θλίψη. Γι’ αυτό το θέμα, ένα σωρό εδάφια και σκέψεις τριγυρίζουν στο κεφάλι μου.

Για άλλη μια φορά, θα προσπαθήσω να οργανώσω στο μυαλό μου το γεγονός και την απόδειξη ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν την Θλίψη. Είστε ευπρόσδεκτοι σ’ αυτό το ταξίδι!

Ξεκινώντας από τη βάση, τα θεμελιώδη.

Η πεποίθησή μου ότι η Αρπαγή της εκκλησίας θα γίνει πριν την Θλίψη, στηρίζεται στο θεμέλιο των παρακάτω αρχών:

Κ α λ η μ έ ρ α

Στο δρόμο για το σχολείο

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Εσύ, σε ποια εκκλησία ανήκεις;


Είναι σημαντικό να ξέρεις που ανήκεις!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η λέξη «εκκλησία» στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει «την συγκέντρωση αυτών που έχουν καλεστεί έξω από...» Ο όρος αυτός αναφέρεται:
1.  Σ’ ολόκληρο το σώμα των Χριστιανών μιας πόλης (Πράξ.ια:22, ιγ:1).
2.  Σε μία συνάθροιση (Α’ Κορ.ιδ:19,35, Ρωμ.ις:5).
3.  Σε όλο το σώμα του Χριστού πάνω στη γη (Εφεσ.ε:32).

            Η σημασία των παρακάτω όρων είναι:
1.  Εκκλησία - το καθαυτό σώμα, που απαρτίζεται από αναγεννημένους πιστούς.
2.  Χριστεπώνυμος κόσμος – «δηλωμένοι» Χριστιανοί όλων των δογμάτων.
3.  Μαχόμενη Εκκλησία - η Εκκλησία που είναι ακόμα στη γη.
4.  Θριαμβεύουσα Εκκλησία - η Εκκλησία στον ουρανό.

Ποιος είναι Χριστιανός;Γίνεται κανείς χριστιανός με την αναγέννηση δια της πίστεως και της υπακοής στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας είναι ο θάνατος, η ταφή κι η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού (Α’ Κορ.ιε:1-4). Αυτοί που ρώτησαν να μάθουν τί πρέπει να κάνουν την ημέρα της Πεντηκοστής, άκουσαν ότι πρέπει να μετανοήσουν, να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών κι ότι θα λάβαιναν μετά το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38). Ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμ.ς:3,4 εξήγησε πώς η μετάνοια και το βάπτισμα είναι σημεία υπακοής στο μήνυμα του Ευαγγελίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Καληνύχτα


Μου αρέσει να είμαι παντρεμένος
  •  «Δεν υπάρχει πιο αξιαγάπητη, φιλική και γοητευτική σχέση,  συντροφιά ή παρέα από ένα καλό γάμο». Μαρτίνος Λούθηρος
  •  «Πρώτα ερωτευόμαστε. Αυτό είναι το συναρπαστικό μέρος. Μετά μαθαίνουμε να αγαπάμε. Αυτό είναι το δύσκολο μέρος. Τελικά, μας αρέσει απλά να μας αγαπάνε. Και αυτό αδιαμφισβήτητα είναι το καλύτερο μέρος». Michael Leach

Πράγματα που οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάνουν καλύτερα από τους γονείς


 
1. Έχουν τεράστια υπομονή και μηδενική γκρίνια
Δεν θα ακούσετε ποτέ την γιαγιά ή τον παππού να παραπονιούνται ότι το εγγόνι τους κούρασε, ότι δεν έφαγε ή ότι δεν έκανε ό,τι του είπαν. Οι στιγμές μαζί του είναι για εκείνους πραγματική γιορτή!

πάντα ας γίνωνται ευσχημόνως και κατά τάξιν.Η γυναίκα τοποθετήθηκε σε θέση υποταγής στο σύζυγό της μετά την «πτώση»:


Γέν.γ:16 Προς δε την γυναίκα είπε, Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει.


Οι μελέτες της NASA δωρεάν στο Διαδίκτυο

Η NASA ανακοίνωσε ότι όλες οι έρευνές της που έχουν χρηματοδοτηθεί με κρατικά κονδύλια θα είναι δωρεάν προσβάσιμες στο Διαδίκτυο μέσω της νέας πύλης Pubspace.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη, διεθνή τάση προς τη λεγόμενη "ανοιχτή" γνώση. 

Kαλημέρα


Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Καληνύχτα


Ευθανασία και Βίβλος


Τι πρέπει να γνωρίζει σήμερα κάποιος που θέλει να έχει μια κατά το δυνατόν σαφή εικόνα για το όλο ζήτημα της ευθανασίας, από βιβλική άποψη; Ακούει, διαβάζει, βλέπει στην καθημερινή ειδησεογραφία πολλά και διάφορα κι αναρωτιέται τι στάση πρέπει να κρατήσει. Πιστεύουμε πως η στάση του πιστού, του συνειδητού χριστιανού απέναντι στην ευθανασία, μπορεί να καθοριστεί από την απάντηση που θα δεχτεί, με βάση πάντα τη Βίβλο, πάνω στα ερωτήματα που ακολουθούν:

Η μέτρια κατανάλωση κρασιού προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματαΌλες οι χώρες της βόρειας Ευρώπης, που δεν ακολουθούν τη μεσογειακή δίαιτα, παρουσιάζουν υψηλή θνησιμότητα, που οφείλεται σε παθήσεις της στεφανιαίας νόσου. Αυτό είναι γνωστό και από την περίφημη μελέτη των 7 χωρών του Ancel Keys (το 1958), στην οποία συμμετείχε από την Ελλάδα και το Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 Αντίθετα, τόσο στην νότιο Γαλλία (που ακολουθούν τη μεσογειακή δίαιτα), όσο και στη βόρεια Γαλλία (που δεν ακολουθούν τη μεσογειακή δίαιτα, αλλά την δίαιτα των βορείων Ευρωπαίων), παρουσιάζεται χαμηλή θνησιμότητα, που οφείλεται σε παθήσεις της στεφανιαίας νόσου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

Οι επτά φιάλες ή πληγές και οι επτά σάλπιγγες αναφέρονται στο ίδιο γεγονός από διαφορετική όμως άποψη. Αναφέρονται στη έκχυση της κρίσης του Θεού πάνω στη γη όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα.

Στο κεφ.ε είδαμε ότι υπήρχε ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες. Και είδαμε ότι το Αρνίο πλησίασε στο θρόνο και πήρε το βιβλίο. Ήταν ο μόνος άξιος να πάρει το βιβλίο και να ανοίξει τις 7 σφραγίδες του. Έχουμε λοιπόν επτά σφραγίδες. Η σειρά των γεγονότων είναι η εξής:

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Καληνύχτα


Το βιβλίο των αριθμών 32ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι προφητείες του ΒΑΛΑΑΜ και η αμαρτία του Ισραήλ.

Πολλές φορές ο διάβολος όταν δεν μπορεί να μας νικήσει κατά μέτωπο (με την αλήθεια) θα έρθει με δολοπλοκίες (ψέμα, διαβολή)

Ο ΑΡΑΔ ο Χαναναίος, ο ΣΗΩΝ ο Αμορραίος και ο ΩΓ της Βασάν νικήθηκαν από τον Ισραήλ. Ήταν εχθροί που φαινόταν. Τώρα όμως παρουσιάζεται ένας πονηρότερος, ο Βαλάκ που έρχεται με πανουργίες εναντίον του λαού του Θεού.

Άγιοι ή αμαρτωλοί;

Οι χριστιανοί είναι αμαρτωλοί;

Πριν μερικά χρόνια κυκλοφορούσε ένα δημοφιλές χριστιανικό σλόγκαν:

«Οι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, είναι συγχωρεμένοι».