Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί πιστεύω ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν από τη Μεγάλη Θλίψη.


Η προσμονή της Αρπαγής

Συχνά με ρωτάνε να εξηγήσω ή να υπερασπιστώ την άποψή μου ότι η εκκλησία θα αρπαχτεί πριν από τη Μ. Θλίψη. Γι’ αυτό το θέμα, ένα σωρό εδάφια και σκέψεις τριγυρίζουν στο κεφάλι μου.

Για άλλη μια φορά, θα προσπαθήσω να οργανώσω στο μυαλό μου το γεγονός και την απόδειξη ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν την Μ. Θλίψη. Είστε ευπρόσδεκτοι σ’ αυτό το ταξίδι!

Ξεκινώντας από τη βάση, τα θεμελιώδη.

Η πεποίθησή μου ότι η Αρπαγή της εκκλησίας θα γίνει πριν την Μ. Θλίψη, στηρίζεται στο θεμέλιο των παρακάτω αρχών:


A) Η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού

Ο κανόνας των 66-βιβλίων που ονομάζεται Αγία Γραφή είναι το ακλόνητο, αλάνθαστο, μήνυμα του Θεού για την ανθρωπότητα, όπου εξηγεί τους σκοπούς και τα σχέδιά Του για όλες τις εποχές (Β’ Τιμ.γ:16-17, Β’ Πέτρ.α:20-21). Κανένα άλλο έγγραφο δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε σαν αξιόπιστο, ούτε εκ μακρόθεν δεν μπορεί να φτάσει τις απαιτήσεις αυθεντικότητας, που η Αγία Γραφή επιτυγχάνει τόσο εύκολα.

B) Η Βίβλος πρέπει να ερμηνεύεται κατά γράμμα

Ο Θεός εννοεί αυτό που λέει και λέει αυτό που εννοεί. Ο Θεός θέλει τα δημιουργήματά Του να γνωρίζουν ξεκάθαρα το θέλημά Του. Ενώ ο Θεός αρέσκεται σε γραφικές περιγραφές και παραβολές, σχεδόν πάντα ακολουθεί μια εξήγηση ή το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται το θέμα δίνει την εξήγηση. Ως εκ τούτου, η πνευματικοποίηση του κειμένου, δεν έχει θέση στην ερμηνεία των Γραφών. Οποιαδήποτε εσχατολογική άποψη, πρέπει στη συνέχεια να αγνοηθεί, αν βασίζεται στην επιθυμία του αναγνώστη να πνευματικοποιήσει τη Βίβλο σε κάθε αιθέρια έννοια που επιθυμεί. Πάρτε την Αγία Γραφή με την απλή λογική της έννοια.

Γ) Η εκκλησία και ο Ισραήλ είναι δύο ξεχωριστά πράγματα

Ο Ισραήλ δεν είναι η εκκλησία και η εκκλησία δεν είναι ο Ισραήλ. Ο πιστός του Χριστού γίνεται μέλος της εκκλησίας, είτε είναι Εβραίος, είτε Εθνικός (Ρωμ.α:16), αλλά ένα μέλος της Εκκλησίας δεν γίνεται τύπος του πνευματικού Ισραήλ. Οι υποσχέσεις του Θεού στον Ισραήλ ατομικά και σαν έθνος δεν είναι οι ίδιες, όπως για τη νύφη του Χριστού, την εκκλησία.

Δ) Η χιλιετής Βασιλεία είναι 1.000 πραγματικά χρόνια

Η Αγία Γραφή περιγράφει μια μελλοντική, κυριολεκτική, χρονική περίοδο 1.000 χρόνων. Ο σκοπός αυτής της χρονικής περιόδου είναι να αποκτήσει ο Ιησούς Χριστός ένα επίγειο Βασίλειο το οποίο θα διοικεί και θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του (Γεν.ιγ:14-17, ιε:5, 18-21, Β’ Σαμ.ζ:16-19, Ης.ι:21-22; ια:1-2, Ιερ.κγ:5-8, λ:22, λα:31-34, Ιεζ.ια:18-20, λδ:24, λς:24-28, Μιχαίας ζ:19-20, Ωσηέ γ:5, Ρωμ.ια:26-29).

E) 7 πραγματικά χρόνια θλίψης

Ο Θεός έχει αποταμιεύσει ένα επερχόμενο χρονικό διάστημα για να εκχύσει την οργή Του ενάντια στον αμαρτωλό κόσμο, να μαζέψει τον Ισραήλ πίσω στα εδάφη τους, να τους αναγκάσει να αναγνωρίσουν τον Ιησού σαν τον Μεσσία τους, και για τον Μεσσία να επιστρέψει και να αγωνιστεί για το πιστό υπόλοιπο (Δευτ.δ:26-31, Ης.ιγ:6-13, ιζ:4-11, Ιερεμ. λ:4-11, Ιεζ.κ:33-38, Δαν.θ:27, ιβ:1. Ζαχ.ιδ:1-4, Ματθ.κδ:9-31). Αυτή η χρονική περίοδος αρχίζει με μια διαθήκη μεταξύ του Ισραήλ και του Αντίχριστου (Δαν.θ:27). Η διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης είναι εφτά χρόνια και περιγράφεται με ποικίλους τρόπους: «μιά εβδομάδα» (Δαν.θ:27), «καιρός και καιροί και ήμισυ καιρού» (Αποκ.ιβ:14), ή δύο περιόδους «χιλίων διακοσίων εξήκοντα ημέρών» (Αποκ.ια:3) ή δύο περιόδους «42 μηνών» (Αποκ.ια:2, ιγ:5).

ΣΤ) Ο Ιησούς θα επιστρέψει στη Γη

Η Βίβλος λέει ο Ιησούς θα επιστρέψει φυσικά στη γη (Ζαχ.ιδ:1-21, Ματθ.κδ:29-31, Μάρκ.ιγ:24-27, Λουκ.κα:25-27, Αποκ.ιθ). Ο Ιησούς επιστρέφει για να νικήσει τους εχθρούς Του, να εγκαθιδρύσει το θρόνο Του, να αποκαταστήσει τον Ισραήλ κυβερνώντας «εν ράβδω σιδηρά» και να μοιραστεί την εξουσία Του με όσους νίκησαν εν Αυτώ (Ματθ.ιθ:28, κε:31, Πράξ.α:3-6, Αποκ.β:26-27, γ:21).

Ζ) Η Βίβλος διδάσκει την Αρπαγή

Η Α’ Θεσς.δ:17 μιλά για ένα συμβάν που ονομάζεται «η αρπαγή», από το ρήμα αρπάζω που σημαίνει «αφαιρώ, αποσπώ δια της βίας εν σπουδή». «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». Ο Παύλος δηλώνει ότι η έννοια της αρπαγής έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των πιστών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (Α’ Θεσσ.δ:18). Άλλες αναφορές της Καινής Διαθήκης για την αρπαγή είναι Ιωάν.ιδ:1-4. Α’ Κορ.ιε:51-58 και Α’ Θεσ.δ:13-18.

Αυτές οι θεμελιώδεις δηλώσεις σχετικά με την Αγία Γραφή και την ερμηνεία της, παρέχουν το θεμέλιο για να αναλύσουμε τους λόγους που πιστεύω ότι η Αγία Γραφή διδάσκει την αρπαγή της εκκλησίας πριν από τη Μεγάλη θλίψη.

 1) Η Αγία Γραφή περιγράφει την Αρπαγή και την Δεύτερη Έλευση σαν διαφορετικά γεγονότα.

Η Αγία Γραφή βλέπει την Αρπαγή (Ιωάν.ιδ:1-4, Α’ Κορ.ιε:51-58, Α’ Θεσ. δ:13-18) και τη Δεύτερη Έλευση (Ζαχ.ιδ:1-21, Ματθ.κδ:29-31, Μάρκ.ιγ:24-27, Λουκ.κα:25-27, Αποκ.ιθ) σαν ξεχωριστά γεγονότα, διότι όταν συγκρίνονται τα εδάφια, περιγράφουν δύο πολύ διαφορετικά σενάρια:

Αρπαγή
Οι πιστοί συναντούν τον Ιησού στο μεσουράνημα
Δεύτερη Έλευση
Ο Ιησούς επιστρέφει στο όρος των Ελαιών για να συναντήσει τους πιστούς στη γη
Αρπαγή
Το όρος των Ελαιών είναι ανέγγιχτο
Δεύτερη Έλευση
Το όρος χωρίζεται, δημιουργώντας μια κοιλάδα ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
Αρπαγή
Τα σώματα των ζωντανών πιστών γίνονται ένδοξα
Δεύτερη Έλευση
Τα σώματα των ζωντανών πιστών παραμένουν τα ίδια.
Αρπαγή
Οι πιστοί πηγαίνουν στον ουρανό
Δεύτερη Έλευση
Οι δοξασμένοι πιστοί έρχονται από τον ουρανό, οι πιστοί στη γη παραμένουν στη γη
Αρπαγή
Ο κόσμος δεν κρίνεται, συνεχίζει να ζει στην αμαρτία
Δεύτερη Έλευση
Ο κόσμος κρίνεται και εγκαθιδρύεται δικαιοσύνη
Αρπαγή
Απεικονίζει την απελευθέρωση της εκκλησίας από την οργή
Δεύτερη Έλευση
Απεικονίζει την απελευθέρωση των πιστών που υπέμειναν την οργή
Αρπαγή
Δεν προηγούνται ενδείξεις
Δεύτερη Έλευση
Πολλά σημεία προηγούνται
Αρπαγή
Αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη
Δεύτερη Έλευση
Αποκάλυψη και στις δύο Διαθήκες
Αρπαγή
Ασχολείται μόνο με σωσμένους
Δεύτερη Έλευση
Ασχολείται με πιστούς και μη πιστούς
Αρπαγή
Ο Σατανάς παραμένει ελεύθερος
Δεύτερη Έλευση
Ο Σατανάς δένεται και ρίπτεται στην Άβυσσο.

Δεδομένου ότι η Αρπαγή και η Δεύτερη Έλευση είναι σαφώς διαφορετικά γεγονότα που δεν συμβαίνουν την ίδια στιγμή, αυτό αποκλείει το σενάριο της Αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη.

2) Η Αρπαγή περιγράφεται σαν να μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


Από την άλλη πλευρά, η Δεύτερη Έλευση, ακολουθεί πολλά γεγονότα, όπως την άνοδο του Αντίχριστου (Αποκ.ιβ:13-17, Ζαχ.ιγ:7-9), μια συνθήκη με το Ισραήλ (Δαν.θ:27), την ανοικοδόμηση του εβραϊκού ναού (Ματθ.κδ:15, Β’ Θες.β:3-4, Αποκ.ια:1-2), καθώς και πληγές, κρίσεις και διωγμούς που θανατώνουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης (Αποκ.ς-ιη). Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρει αυτά τα γεγονότα ότι συμβαίνουν στη διάρκεια της επταετούς θλίψης, που η Αποκάλυψη αποκαλύπτει ότι προηγείται της Δεύτερης Έλευσης.

Επειδή η Αρπαγή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και στην Δεύτερη Έλευση προηγούνται τόσα πολλά σημεία, η Αρπαγή και η Δεύτερη Έλευση πρέπει να είναι διαφορετικά συμβάντα. Η αρπαγή πρέπει να γίνει πριν τα 7 χρόνια της θλίψης, επειδή οι Χριστιανοί καλούνται να περιμένουν την επιστροφή του Κυρίου και όχι σημεία όπως τον ερχομό του Αντίχριστου. Μόλις αρχίσουν τα σημάδια, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των επτά ετών προς το τέλος, με την επιστροφή του Χριστού κατά τη Δεύτερη Έλευση.

Η επικείμενη επιστροφή του Ιησού, απορρίπτει οποιαδήποτε άλλη άποψη που σχετίζεται με την Αρπαγή να συμβαίνει στη μέση ή στο τέλος της θλίψης.

3) Η Αρπαγή και η εκβολή του κωλύοντα συμβαίνουν την ίδια στιγμή.

Στη Β’ Θεσσαλονικείς, η εκκλησία στην Θεσσαλονίκη φοβόταν λόγω μιας λανθασμένης άποψης ότι είχαν ήδη μπει στην ημέρα του Κυρίου (Μ. θλίψη) και είχαν χάσει την Αρπαγή. Ο απόστολος Παύλος τους διαβεβαίωσε ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι να εκβληθεί η δύναμη που τον συγκρατεί, έτσι ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας.

Επειδή η φανέρωση του Αντίχριστου συμπίπτει με την έναρξη της θλίψης των 7 ετών που ξεκινά με την συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ (Δαν.θ:27), ο κωλύων πρέπει να εκβληθεί πριν από τη Μ. θλίψη. Είναι η εκκλησία που πρέπει να θεωρηθεί σαν ο κωλύων που εκβάλλεται. Επομένως, η Αρπαγή και η εκβολή της εκκλησίας συμπίπτουν στην αρχή των επτά ετών.

4) Η μεγάλη θλίψη είναι για την απολύτρωση του Ισραήλ.

Το Ιερεμ.λ:7 περιγράφει την Μ. θλίψη σαν «καιρό της στενοχωρίας του Ιακώβ» — πόσο απαίσια θα είναι εκείνη η ημέρα! Καμία προηγούμενη δεν θα μοιάζει με αυτήν. Θα είναι στεναχωρία για τον Ιακώβ, «πλην θέλει σωθή εξ αυτής».

Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, του οποίου το αρχικό ακροατήριο ήταν οι Εβραίοι, ο Ιησούς εξηγεί στους Εβραίους μαθητές Του πως θα είναι η ζωή στη διάρκεια της Επταετίας. Στη μάχη του Αρμαγεδώνα, είναι ο κόσμος που έρχεται κατά του Ισραήλ. Τα δύο τρίτα των Εβραίων θανατώνονται σ’ αυτή τη μάχη. Τα εδάφια αυτά και άλλα, δείχνουν ότι η θλίψη προορίζεται για την απολύτρωση του Εβραϊκού λαού.

Γιατί είναι οι Εβραίοι το αντικείμενο των διώξεων στη διάρκεια της Μ. θλίψης; 

Πρώτον, γιατί ο Σατανάς μισεί τον εβραϊκό λαό γιατί έδωσε στον κόσμο τις Γραφές και τον Μεσσία, καθώς και γιατί θέλει να ματαιώσει τις υποσχέσεις του Θεού στους Εβραίους. 

Δεύτερον, οι Εβραίοι πρέπει να πέσουν τόσο χαμηλά, ώστε απεγνωσμένα να επικαλεστούν το Μεσσία τους «Διότι σας λέγω, δεν θέλετε με ιδεί εις το εξής, εωσού είπητε, Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» (Ματθ.κγ:39, Λουκ.ιγ:35). 

Η Μ. θλίψη, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για την απολύτρωση του Ισραήλ, που έχει σαν αποτέλεσμα την τιμωρία των ασεβών. Η εκκλησία δεν ταιριάζει σε αυτό το σενάριο, και γι’ αυτό αφήνεται έξω από τους σκοπούς της θλίψης. Θα πρέπει να εκβληθεί — να αρπαχτεί — πριν από την έναρξη της θλίψης.

5) Η Μ. Θλίψη δεν είναι για την εκκλησία.

Στην περίοδο της Μ. Θλίψης, εκχέεται η οργή του Θεού πάνω στον άπιστο κόσμο, και όχι σ’ αυτούς που είναι σωσμένοι με την ανάσταση του Χριστού και αρπάζονται — η εκκλησία. Ναι, οι πιστοί έχουν υποφέρει καθ’ όλη την ανθρώπινη ιστορία, αλλά υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρονικό διάστημα (όπως ο κατακλυσμός) ξεχωριστό, που ονομάζεται η ημέρα του Κυρίου, τότε που εκχέεται η οργή του Θεού. Οι διωγμοί και οι δοκιμασίες των Χριστιανών, είναι κάτι διαφορετικό από την θλίψη της ημέρας του Κυρίου.

Στους αληθινούς πιστούς στον Χριστό, στην περίοδο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών, που εκπροσωπούνται από την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δίδεται μια υπόσχεση στην Αποκ.γ:10, «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης». 

Ο Παύλος δηλώνει στην Α’ Θες.α:10, «και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής». 

Ακόμα, στην Α’ Θες.ε:9 λέει, «διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». 

Ρωμ.ε:9 λέει, «Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού». 

Εφες.ε:6 «Μηδείς ας μη σας απατά με ματαίους λόγους· επειδή διά ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας». 

Κολ.γ:4 λέει, «όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη». 

Ξανά και ξανά, γραφή διαβεβαιώνει ότι η εκκλησία δεν είναι προορισμένη να γευτεί την οργή του Θεού.

6) Η οργή του Θεού περιλαμβάνει και τα 7 χρόνια της Μ. Θλίψης.

Η άποψη ότι η Αρπαγή θα συμβεί στο μέσο της Μ. θλίψης, βασίζεται στην Α’ Κορ.ιε:52, όπου λέει ότι η Αρπαγή θα συμβεί «εν τη εσχάτη σάλπιγγι». Η άποψη της Αρπαγής στο μέσο της Θλίψις, νομίζει ότι αυτή η σάλπιγγα είναι η τελευταία από τις επτά σάλπιγγες στην Αποκ.ια. Γιατί από τις 114 αναφορές για σάλπιγγες στην Αγία Γραφή, μόνο αυτές οι δύο προσδιορίζονται σαν μία και η αυτή, αψηφώντας Βιβλικές μελέτες πάνω στο θέμα; Τα συμφραζόμενα δείχνουν σαφώς ότι η τελευταία σάλπιγγα του Α’ Κορ.ιε ηχεί για τους πιστούς, ενώ οι επτά σάλπιγγες της Αποκάλυψης η, θ και ια σαλπίζουν για τους άπιστους. Οι σάλπιγγες της Αποκάλυψης, επομένως, δεν μπορεί να έχουν καμία σημασία για την εκκλησία.

Η άποψη της Αρπαγής πριν από την έκχυση της οργής, βλέπει την εκκλησία να αρπάζεται λίγο πριν εκχυθούν στη γη οι φιάλες της οργής του Θεού (Αποκ.ις) που συμβαίνει κατά τα δεύτερα 3 ½ χρόνια της θλίψης. Οι φιάλες, θεωρούνται από αυτή την άποψη ότι είναι η οργή του Θεού, ενώ οι σφραγίδες των πρώτων 3 ½ χρόνων θεωρούνται οργή ανθρώπου και του Σατανά. Αλλά, δεν είναι ο ίδιος ο Ιησούς που ανοίγει τις σφραγίδες με τις ανάλογες κρίσεις κατά την έναρξη της θλίψης; Στην Αποκ.ιε:1 μας λέει ότι οι 7 χρυσές φιάλες που δόθηκαν στους αγγέλους από ένα εκ των τεσσάρων ζώων, είναι οι τελευταίες πληγές με τις οποίες τελειώνει η οργή του Θεού, δεν ξεκινάει με αυτές.

Επειδή αυτές οι κρίσεις προετοιμάζονται από τον ίδιο τον Ιησού, στην αρχή της θλίψης, ολόκληρη η 7ετής περίοδος πρέπει να είναι η οργή του Θεού, από την οποία εξαιρείται η εκκλησία.

7) Η Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη, αφήνουν την εκκλησία έξω από τη Μ. θλίψη.

Ο σκοπός της Μ. Θλίψης - να εκχυθεί η οργή του Θεού στη γη όπως στον κατακλυσμό (Ης.κδ:22, Σοφ.γ:8, Α’ Θεσ.ε:3, Β’ Θεσ.β:12) και να φέρει τον εβραϊκό λαό στο σημείο να δεχτεί τον Ιησού σαν Μεσσία (Ματθ.κγ:39, Λουκ.ιγ:35) - αναφέρεται από την Παλαιά Διαθήκη και την Αποκάλυψη για τους άπιστους και τον Εβραϊκό λαό. Σε καμία Βιβλική αναφορά σχετικά με τη Μ. Θλίψη/την ημέρα του Κυρίου, δεν μπορεί να βρεθεί η εκκλησία.

Η όλη ιδέα της εκκλησίας ήταν ένα μυστήριο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί ήταν επικεντρωμένοι στο έθνος Ισραήλ. Το ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι γραμμένο για τους Εβραίους, στους οποίους ο Ιησούς απευθύνεται στο Ματθ.κδ. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο καλύπτει την περίοδο της εκκλησίας, αλλά μετά, δεν υπάρχει καμία αναφορά της εκκλησίας μέχρι μετά την επταετία/ημέρα του Κυρίου (κεφάλαια ς-ιη). Στο κεφάλαιο ιθ, η εκκλησία επιστρέφει στα Βιβλικά κείμενα και δεν την βρίσκουμε να υποφέρει, αλλά μάλλον γιορτάζει με τον Χριστό στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου και ετοιμάζεται να επιστρέψει με τον Ιησού στη γη.

8) Η εκκλησία είναι απασχολημένη αλλού, στη διάρκεια της Επταετίας.

Κατά τη διάρκεια της επταετούς Μ. Θλίψης, η Βίβλος αναφέρει ότι η εκκλησία θα είναι απασχολημένη με τρεις γεγονότα. Κανένα από τα τρία δεν έχει να κάνει με ταλαιπωρίες σ’ έναν κόσμο που καταστρέφεται.

Το πρώτο γεγονός που η εκκλησία της Αρπαγής θα συμμετάσχει, είναι μια κρίση από τον Θεό - η κρίση των δίκαιων. Αυτή η κρίση των έργων δεν είναι για να καθορίσει το αιώνιο μέλλον, αλλά να προσδιορίσει τα βραβεία (Β’ Κορ.ε:10, Αποκ.ιθ:6-9).

Το δεύτερο γεγονός είναι το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Σ’ αυτή τη γιορτή γιορτάζεται ο πνευματικός γάμος της νύφης του Χριστού - της εκκλησίας – με τον Σωτήρα της. Στην Αποκ.ιθ:7-9 διαβάζουμε αυτή την υπέροχη γιορτή, «Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν. Και εδόθη εις αυτήν να ενδυθή βύσσινον καθαρόν και λαμπρόν· διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των αγίων». (Το «βύσσινον καθαρόν και λαμπρόν» συμβολίζει τις δίκαιες πράξεις των αγίων). «Και λέγει προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου»! Και πρόσθεσε, «Ούτοι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού».

Το τρίτο γεγονός ακολουθεί το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου, και είναι η προετοιμασία της Εκκλησίας να ακολουθήσει τον Βασιλιά των βασιλιάδων στη μάχη του Αρμαγεδδώνα στο τέλος της θλίψης. Αυτό το γεγονός είναι η Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού (Ζαχ.ιδ:1-21, Ματθ.κδ:29-31, Μάρκ.ιγ:24-27, Λουκ.κα:25-27, Αποκ.ιθ:11-21). 

Η Αποκ.ιθ:14 προσδιορίζει την εκκλησία σαν «τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ» που «ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν», που τους δόθηκε στο πρώτο γεγονός – την κρίση των δίκαιων. Η εκκλησία και αγγελικές δυνάμεις ακολουθούν τον Βασιλιά των βασιλιάδων στη Δεύτερη Έλευση στη γη, αλλά μόνο ο Ιησούς θα εμπλακεί στη μάχη κατά την οποία με το λόγο Του νικά τα στρατεύματα των Εθνών στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ.

9) Η Βίβλος δείχνει ότι ο Θεός θα διαφυλάξει τους δίκαιους από την οργή Του.

Το να είναι κάποιος χριστιανός, σημαίνει ότι πρέπει να υπομείνει βάσανα και δοκιμασίες από τους ανθρώπους (Ιωάν.ις:33, Φιλιπ.α:27, Α’ Θεσ.γ:3, Α’ Πέτρ.δ:12-13). Αλλά, η Αγία Γραφή έχει πολλά παραδείγματα ανθρώπων που εναπόθεσαν την πίστη τους στο Θεό και απαλλάχτηκαν από την οργή του Θεού. Ο Νώε και η οικογένειά του φυλάχτηκαν από τον κατακλυσμό που σαν οργή του Θεού χρησιμοποιήθηκε για να κρίνει και να καθαρίσει τη γη. Ο Λωτ, η γυναίκα του και οι δύο κόρες του παρακινήθηκαν να εγκαταλείψουν τα Σόδομα και Γόμορρα, πριν ο Θεός κάψει τις πόλεις με φωτιά και θειάφι. Οικογένεια του Η οικογένεια της Ραχάβ φυλάχτηκε όταν ο στρατός του Ιησού εισέβαλε στην Ιεριχώ.

Θα μπορούσαν οι πιστοί να προστατευτούν ως εκ θαύματος στη διάρκεια της Επταετίας, όπως οι Ισραηλίτες κατά τη διάρκεια των πληγών στην Αίγυπτο; Ναι, οι 144.000 Ισραηλίτες στην Αποκ.ζ & ιδ, για παράδειγμα, θα προστατευτούν κατ’ εντολή του Θεού. Αλλά, η σφαγή των πιστών στη διάρκεια της Επταετίας θα είναι τόσο τεράστια, που σίγουρα δεν είναι κάτω από οποιαδήποτε ειδική προστασία (Αποκ.ζ:9-17, κ:4).

10) Η άποψη της Αρπαγής πριν την επταετία δεν είναι τόσο καινούρια ώστε να μην εκτιμάται

Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι η άποψη της αρπαγής πριν τη Μ. Θλίψη είναι «πάρα πολύ νέα» για να θεωρηθεί βιώσιμη. Οι επικριτές θα μείνουν στην προέλευση της σύγχρονης πριν την Αρπαγή άποψης που πιστώνουν την ίδρυσή της στον Τζον Νέλσον Ντάρμπυ (1800-1882). Όμως, είναι ιστορικά ακριβής αυτή η εκτίμηση; Πράγματι, δεν είναι.

“Πολλοί συγγραφείς της αποστολικής εκκλησίας όπως ο Βαρνάβας (100-105), ο Παππίας (περ. 60-130), ο Ειρηναίος (120-202), έγραψαν για την επικείμενη επιστροφή του Ιησού Χριστού, το βασικό επιχείρημα της θέσης  ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν την επταετία. Με την θέση αυτή φαίνεται να συμφωνούν και συγγραφείς που η καθολική εκκλησία αποδέχεται σαν πατέρες όπως ο Ιουστίνος ο μάρτυρας (110-195), ο Τερτυλλιανός (145-220),ο Ιππόλυτος (περ. 185-236), ο Κυπριανός (200-250), και ο Λακτάντιος (260-330)..”

Η Βιβλική αλήθεια καθορίζεται από την Αγία Γραφή, και όχι πώς αυτή η διδασκαλία έχει κατανοηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της εκκλησιαστικής ιστορίας.

Κλείνοντας:

Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σ’ αυτό το νοερό ταξίδι σχετικά με το γιατί πιστεύω στην Αρπαγή της εκκλησίας πριν από τη Μ. Θλίψη. 

Ελπίζω όλα αυτά είτε να επιβεβαίωσαν είτε να προκάλεσαν ορισμένες από τις εσχατολογικές ιδέες σας. 

Έχετε υπόψη σας όμως, ότι η άποψη που έχει κάποιος για τα εσχατολογικά, δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία της σωτηρίας. Αυτό που θα γιορτάσουμε και θα χαρούμε είναι ότι η σωτηρία θα μας οδηγήσει μια μέρα προς τα πάνω, για να είμαστε με τον Κύριο και Σωτήρα Ιησού Χριστό για πάντα.

Άλλες αναρτήσεις της Επιστολής, πάνω σ' αυτό το θέμα: 
(η χρονολογική σειρά είναι αντίθετη από την αριθμητική)

1) Φαίνεται η Αρπαγή σ’ αυτό το εδάφιο; http://epistoligr.blogspot.gr/2016/06/blog-post_67.html#more

2) Βιβλική απόδειξη για την Αρπαγή πριν τη Μ. Θλίψη. http://epistoligr.blogspot.gr/2016/06/blog-post_47.html

3) Η Αρπαγή της εκκλησίας  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/06/blog-post_79.html

4) Οι άγιοι της θλίψης  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/04/blog-post_0.html

5) H αρπαγή της εκκλησίας θα γίνει πριν από την 7χρονη Μ. Θλίψη. http://epistoligr.blogspot.gr/2016/04/h-7.html

6) Ο προορισμός της εκκλησίας  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/04/blog-post_38.html

7) Η Αρπαγή της εκκλησίας  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_67.html

8) Η αρπαγή της εκκλησίας  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_21.html

9) Αρπαγή vs Δεύτερη Έλευση  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/03/vs.html

10) Αποκατάσταση  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_81.html

11) Η υπόσχεση για επιστροφή  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/02/blog-post_43.html

12) Αρπαγή και Παλαιά Διαθήκη  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_636.html

13) Δεν μπορεί ο Θεός να αποτρέψει τη Μεγάλη Θλίψη, να μην έρθει ο Αντίχριστος;  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_742.html

14) Ο ερχομός του Κυρίου  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_33.html

15) Οι παραβολές  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_99.html

16)  Οι εκλεκτοί που θα συνάξει ο Ιησούς στο τέλος της Μεγ. Θλίψης είναι η εκκλησία της αρπαγής ή κάποιοι άλλοι;   http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_79.html

17) Οι λόγοι που η Αρπαγή θα γίνει πριν τη Μεγάλη Θλίψη.  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_66.html

18) Εσχατολογικά - Η σειρά των πραγμάτων.  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_34.html

19) Τα 4 ζώα  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/4.html

20) 24 πρεσβύτεροι  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/24.html

21) Η δεύτερη έλευση του Χριστού.  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_97.html

22) Η Αρπαγή  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_60.html

23) Η έσχατη σάλπιγγα  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_24.html

24) Η γυναίκα στην Αποκάλυψη ιβ  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_90.html

25) Αρπαγή ή Δεύτερη έλευση;  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_47.html

26) Γιατί η εκκλησία δεν θα περάσει μέσα από τη Μεγάλη Θλίψη.  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_98.html

27) Διδάσκει η Βίβλος ότι η αρπαγή θα γίνει στο μέσο της Μ. Θλίψης ή πριν την έκχυση της οργής του Θεού; (2)  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/2.html

28) Διδάσκει η Βίβλος ότι η αρπαγή θα γίνει στο μέσο της Μ. Θλίψης ή πριν την έκχυση της οργής του Θεού; (1)  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_53.html

29) Πότε θα γίνει η Αρπαγή;  http://epistoligr.blogspot.gr/2016/01/blog-post_63.html

30) Αποκάλυψη  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/11/normal-0-false-false-false-el-x-none-x.html

31)  Έσφαλε ο απόστολος Παύλος;  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/05/blog-post_46.html

32)  Η εκκλησία θα περάσει από τη Μεγάλη θλίψη; Η Βιβλική απάντηση είναι - ΟΧΙ!  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/03/blog-post_2.html

33)  Ανάσταση - Αρπαγή - Μεγάλη Θλίψη  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/02/blog-post_92.html

34) Σκιές της Παλαιάς Διαθήκης για την Αρπαγή πριν τη Μεγ. Θλίψη  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/02/blog-post_59.html

35) 7η σάλπιγγα - Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/02/7.html

36) Η εκκλησία δεν θα περάσει μέσα από τη Μεγάλη Θλίψη (απάντηση σε δημοσίευμα)  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/02/blog-post_39.html

37) Η εκκλησία δεν θα περάσει μέσα από τη Μεγάλη Θλίψη.  http://epistoligr.blogspot.gr/2015/02/blog-post_66.html

38) Αναζητώντας την αλήθεια  http://epistoligr.blogspot.gr/2014/11/blog-post_59.html