Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;
Ματθ.ις:13-20, ο Ιησούς ρωτάει τους μαθητές Του, ποιος νομίζουν ότι είναι.

Όταν κάνουμε τον Ιησού Σωτήρα και Κύριο, δεν μπορούμε να λέμε γι’ Αυτόν αυτά που λέει ο πολύς κόσμος. Θα πρέπει να εγκολπωθούμε  τον αμετάβλητο χαρακτήρα Του, τις αρχές και την ηθική Του (Εβρ.ιγ:8).

Οφείλουμε καθημερινά να εκζητούμε την οδηγία Του, αντί να κάνουμε τα σχέδιά μας και μετά να ζητάμε τις ευλογίες Του (Ιάκ.δ:13-14).


Πρέπει να λέμε το πλήρες Ευαγγέλιο, χωρίς να ντρεπόμαστε για τα  «δύσκολα μέρη» που μιλάνε για την αμαρτία και την οργή του Θεού (Γαλ.α:9-10).

Στο Ματθ.ις:13-20, ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές Του, ποιος οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν.

Αυτοί, επανέλαβαν τις δημοφιλείς παρανοήσεις των ημερών τους. (Πάντα υπάρχουν μη-βιβλικές απόψεις για τον Ιησού που κυκλοφορούν – Β’ Κορ.ια:4).

Οι άνθρωποι πάντα θα λένε ο καθένας ότι τον βολεύει για το Χριστό. Ο Συμεών είχε πει στην Μαρία πως θα είναι «σημείο αντιλεγόμενο» (Λουκ.β:34).

«Αλλά τι γίνεται με σας;» ρώτησε. «Ποιος λέτε ότι είμαι;»

Ο χαρακτήρας του Ιησού ορίζεται σαφώς στην Αγία Γραφή, και είναι ακριβώς αυτός, δεν είναι μόνο τα εύκολα ή δημοφιλή μέρη. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε μόνο τις ευλογίες Του χωρίς να αποδεχόμαστε και τις απαιτήσεις Του (Ιωάν.η:24, Ρωμ.θ:5, Μάρκ.ιβ:29).

Σήμερα, ρωτάει τον καθένα μας, το ίδιο που ρώτησε τους μαθητές τότε:

«Αλλά τι γίνεται με σένα;» «Ποιος λες ότι είμαι

Ο Πέτρος, με αποκάλυψη, απάντησε σωστά, και ονομάστηκε «Μακάριος»!

Εσύ ξέρεις τι σημαίνει: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος»;

Αν πούμε κι εμείς μαζί με τον Πέτρο, «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος», αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες για τη ζωή μας σαν άτομα, συνέπειες για τον κόσμο όλο.

Με τόσα που ακούμε για το Χριστό, είναι αναγκαίο να έχουμε βεβαιότητα μέσα μας για την αλήθεια. Ποια είναι αλήθεια; Η αλήθεια υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και διδάσκει πως ο Χριστός είναι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί. Είναι η τέλεια αποκάλυψη του Πατέρα Θεού και γι' αυτό είναι επαρκής. Αν αμφιταλαντεύομαι ως προς ...το μυστήριο του Θεού Πατέρα και του Χριστού (Κολ.β:2) τότε έχω πρόβλημα.

Γράφει ο Παύλος, «Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη» (Α΄ Τιμ.γ:16).

Αυτή είναι η  καρδιά του μυστηρίου: Ομολογουμένως, αναντίρρητα, αδιαμφισβήτητα είναι η φανέρωση του Θεού εν υιώ. Ο Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος και  μας έδειξε τον Πατέρα.

Όταν λοιπόν ο Πέτρος απάντησε: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος», ουσιαστικά έλεγε: «Συ είσαι ο Θεός που φανερώθηκες στο πρόσωπο του Γιου σου, Ιησού Χριστού»!

Και γι’ αυτή την απάντηση ονομάστηκε «Μακάριος».