Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Εσύ, σε ποια εκκλησία ανήκεις;


Είναι σημαντικό να ξέρεις που ανήκεις!


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ
33 μ.Χ.
Ιερουσαλήμ
Ιησούς Χριστός
Εκκλησία του Ιησού Χριστού
606 μ.Χ.
Ρώμη
Boniface ΙΙΙ
Ρωμαιοκαθολική
1520 μ.Χ.
Γερμανία
Martin Luther
Λουθηρανή
1534 μ.Χ.
Αγγλία
Henry Vill
Επισκοπική
1536 μ.Χ.
Ελβετία
John Calbin
Πρεσβυτεριανή
1550 μ.Χ.
Ολλανδία
Robert Brown
Αυτόνομη (Congregational)
1607 μ.Χ.
Αγγλία
John Smyth
Βαπτιστική
1739 μ.Χ.
Αμερική
John Wesley
Μεθοδιστές
1830 μ.Χ.
Αμερική
Joseph Smith
Μορμόνοι
1830 μ.Χ.
Αμερική
William Miller
Αντβεντιστές 7ης ημέρας
1866 μ.Χ.
Αμερική
Mary Baker Eddy
Χριστιανική επιστήμη
1872 μ.Χ.
Αμερική
Charles Russell
Μάρτυρες του Ιεχωβά
1871 μ.Χ.
Αμερική
Stephen Munford
Εκκλησία του Θεού