Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 31

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οδοιπορία στον Μωάβ

Στο δρόμο για τη Χαναάν, θα συναντήσουμε εχθρούς. Ο διάβολος θα ξεσηκώσει ολόκληρους λαούς.
κα:1-3 Οι σωστοί πιστοί, όταν έρχονται μάχες και εμπόδια στη ζωή τους, παίρνουν πιο πολύ δύναμη.
Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις για να βγάζει περισσότερη πίστη και αφιέρωση σ’ εμάς.
Ο διάβολος νομίζει ότι με τις μάχες που μας κάνει θα κερδίσει, όμως στους δίκαι­ους θα χάσει γιατί πάντα χάνει. Και λίγο να κερδίσει, να αιχμαλωτίσει μερικά πράγματα μετά ο πιστός παίρνει τέτοια δύναμη, που καταστρέφονται όλα τα έργα του Σατανά. Ορμά = Καταστροφή.


κα:4-6 το μάνα, το θαύμα αυτό που ο Θεός έκανε μόνο γι’ αυτό το λαό, ο σαρκικός άνθρωπος το ονομάζει «αηδία».
Όταν γογγύζουμε στο Θεό, είναι σαν να πετάμε το κάλυμμα από πάνω μας, την εξουσία του Θεού, και έτσι ο διάβολος έρχεται με όλη την λύσσα του.
όφεις φλογερούς κυριολεκτικά είναι: χασεραφείμ που σημαίνει «φλέγοντες» είχαν δηλ. τέτοιο δηλητήριο που όταν τους δάγκαναν δημιουργούσαν φλόγωση σ' όλο το σώμα.
Ο Θεός το επέτρεψε γιατί η καρδιά τους ήταν σε μια συνεχή στάση γογγυσμού, παράπονου, ολιγοπιστίας και απείθειας. Το κάνει αυτό ο Θεός στο λαό Του (να επιτρέπει δυνατά χαστούκια για να συνετιστεί).

κα:7-9 Μετά απ’ αυτό που έγινε, έβαλαν μυαλό.
Πολλοί κάνουν το λάθος και λένε ότι το φίδι συμβολίζει το Χριστό που σταυρώ­θηκε για μάς. Όμως, πουθενά μέσα στο λόγο του Θεού, ο Χριστός δεν συμβολίζεται με φίδι.
Εδώ  ο όφις συμβολίζει την αμαρτία και τον διάβολο που κρίνονται εν Χριστώ επάνω στο σταυρό με αποτέλεσμα τη σωτηρία και την αιωνια ζωή όλων αυτών.
Ο χαλκός συμβολίζει την κρίση (το θυσιαστήριο ήταν φτιαγμένο από χαλκό) και η κρίση του Θεού ικανοποιήθηκε όσον αφορά την αμαρτία, πάνω στο σταυρό. Εκεί συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό, μέσω του Χριστού.
εμβλέπων σημαίνει κοιτάζω με προσήλωση και είναι η ίδια Εβραϊκή λέξη που χρη­σιμοποιεί το Πνεύμα του Θεού στο Ζαχ.ιβ:10
Αν σε «δαγκάσει κανένα φίδι» μη ξεχάσεις να κοιτάξεις το Χριστό, κι Εκείνος θα πάρει το βάρος σου.

κα:10-35 Μάχες με τους δυο βασιλείς Σηών και Ωγ. Η παλιά γενιά σιγά-σιγά πε­θαίνει, και ο Θεός γυμνάζει λίγο-λίγο τους νεώτερους με μάχες και νίκες για να έχουν πίστη για περισσότερα.