Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η λέξη «εκκλησία» στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει «την συγκέντρωση αυτών που έχουν καλεστεί έξω από...» Ο όρος αυτός αναφέρεται:
1.  Σ’ ολόκληρο το σώμα των Χριστιανών μιας πόλης (Πράξ.ια:22, ιγ:1).
2.  Σε μία συνάθροιση (Α’ Κορ.ιδ:19,35, Ρωμ.ις:5).
3.  Σε όλο το σώμα του Χριστού πάνω στη γη (Εφεσ.ε:32).

            Η σημασία των παρακάτω όρων είναι:
1.  Εκκλησία - το καθαυτό σώμα, που απαρτίζεται από αναγεννημένους πιστούς.
2.  Χριστεπώνυμος κόσμος – «δηλωμένοι» Χριστιανοί όλων των δογμάτων.
3.  Μαχόμενη Εκκλησία - η Εκκλησία που είναι ακόμα στη γη.
4.  Θριαμβεύουσα Εκκλησία - η Εκκλησία στον ουρανό.


Β. ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ.

1.  Αδελφότητα - Η Εκκλησία είναι μια πνευματική αδελφότητα ή κοινωνία στην οποία όλες οι κοινωνικές τάξεις καταργούνται.
2.  Πιστοί - το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η πίστη στον Ιησού.
3.  Αγιοι - ξεχωρισμένοι από τον κόσμο κι αφιερωμένοι στο Θεό.
4.  Εκλεκτοί (εκλεγμένοι) - εκλεγμένοι απ’ το Θεό.
5.  Μαθητές (σπουδαστές ή ακόλουθοι) - αυτοί που ακολουθούν τις διδασκαλίες του Ιησού.
6.  Χριστιανοί (σαν το Χριστό) - ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής τους.
7.  «Οι εκ της οδού ταύτης» (Πραξ.θ:2) - ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής.

Γ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εφεσ.δ:4-5 “Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεως σας, εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα.”

Α’ Κορ.ιβ:12-13 “Διότι καθώς το σώμα είναι εν, και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα,...είτε δούλοι είτε ελεύθεροι.”

Υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησιαστικοί οργανισμοί και δόγματα, αλλά η Εκκλησία είναι μόνο μία.

Η Εκκλησία είναι μία και δεν εξαρτάται από τόπους ή αποστάσεις. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ιαπωνία ή στην Ινδία. Είναι η ίδια Εκκλησία, το ίδιο σώμα, άσχετα από το που κατοικούν τα μέλη της εδώ στη γη.

Η Εκκλησία είναι μία, ανεξάρτητα από φυλή και εθνικότητα. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές φυλές και εθνικότητες, αλλά αυτό δεν έχει καμιά επίδραση πάνω στην Εκκλησία. Οταν κάποιος βαπτίζεται μέσα στο σώμα, γίνεται ένα μέλος της μίας Εκκλησίας, είτε είναι Ιουδαίος ή Εθνικός.

Η Εκκλησία είναι μία μέσα στο χρόνο. Τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν σήμερα ανήκουν στην ίδια Εκκλησία των αποστόλων. Είναι η μοναδική και ίδια Εκκλησία, ανεξάρτητα απ’ το αν τα μέλη της ζουν σήμερα, ή έχουν πεθάνει εν Κυρίω, ή έζησαν την εποχή των αποστόλων, στη διάρκεια του Μεσαίωνα, στις ημέρες των μεταρρυθμιστών, ή θα ζήσουν αυτές τις μέρες που πλησιάζουν.

Δ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εφεσ.α:22-23 “Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος.”

Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όχι μία οργάνωση. Υπάρχει μία ζωτική σχέση ανάμεσα στο Χριστό και την Εκκλησία, όπως ακριβώς συνδέεται το κεφάλι με το υπόλοιπο σώμα. Δεν μπορούμε να ανήκουμε στην Εκκλησία όπως θα ανήκαμε σ’ ένα πανεπιστήμιο ή σ’ οποιονδήποτε ανθρώπινο οργανισμό. Θα πρέπει να είμαστε μέτοχοι της ζωής του Χριστού πριν ακόμα γίνουμε μέλη της Εκκλησίας Του. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα, αλλά αποτελείται από εκατομμύρια ζωντανά κύτταρα. Με τον ίδιο τρόπο, το σώμα του Χριστού είναι ένα, αλλά αποτελείται από εκατομμύρια αναγεννημένες ψυχές. Μέσα στις αρτηρίες και τις φλέβες της Εκκλησίας σφύζει η ζωή και η παρουσία του Ιησού.

Ε. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Α’ Κορ.γ:16-17 “Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; Εάν τις φθείρει τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε εσείς.”

Α’ Κορ.ς:19  “Η δεν εξεύρετε, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;”

Ναός είναι ο χώρος όπου ο πανταχού παρών Θεός, κατοικεί, ένα μέρος όπου ο λαός Του μπορεί πάντοτε να Τον βρίσκει “σπίτι”. Στην Π.Δ ο Θεός κατοικούσε στη Σκηνή του Μαρτυρίου και στο Ναό. Στην Κ.Δ. ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς (Πραξ.ιζ:24). Η Εκκλησία είναι το κατοικητήριό Του πάνω στη γη.

Ζ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εφεσ.ε:32 “Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και εκκλησίας.

Β’ Κορ.ια:2 “Επειδή σας ηρραβώνισα με ένα άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν.”

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νυμφίος. Η Εκκλησία είναι η εκλεκτή νύμφη. Η Εκκλησία τώρα ετοιμάζει τον εαυτό της για να γίνει η γυναίκα του Αρνίου. Σύντομα θα ετοιμαστεί και ο γάμος του Αρνίου θα λάβει χώρα (Αποκ.ιθ:7). Γι’ αυτό το θαυμαστό γεγονός η Εκκλησία ετοιμάζεται και περιμένει γεμάτη χαρά κι ανυπομονησία.

Η. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ματθ.ις:18 “Και εγώ δε σοι λέγω, Οτι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής.”

Οταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, χρησιμοποίησε μελλοντικό χρόνο, “θέλω οικοδομήσει”. Αυτό μας φανερώνει ότι η Εκκλησία Του δεν είχε ακόμη οικοδομηθεί, αν και είχε γύρω Του μαθητές και οπαδούς. Οσο καιρό ο Ιησούς ήταν στη γη, η ύπαρξη της εκκλησίας ήταν μελλοντική.

Η Εκκλησία γεννήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στο ανώγειο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Η ύπαρξη της ήταν προφητεία της Παλιάς Διαθήκης και υπόσχεση του Ιησού. Ωστόσο, παρέμενε μυστήριο μέχρις ότου αποκαλύφθηκε με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος.

Οταν ο Ιησούς υποσχέθηκε την Εκκλησία, είπε ακόμα ότι το μέλλον της θα ήταν σίγουρο και καθορισμένο. Καμία εξουσία δεν θα ήταν ικανή να την ανατρέψει και κανένας διωγμός δεν θα μπορούσε να την καταστρέψει. “Και πύλες άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής”.

Ποιο είναι το θεμέλιό της; Ο Παύλος είπε ότι είναι χτισμένη πάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό (Εφεσ.β:20). Στο Ματθ.ις:18 ο Ιησούς αναφέρεται στην ομολογία του Πέτρου για την θεότητά Του, “ Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος”. Ο Πέτρος είχε λάβει αυτή την μεγάλη αλήθεια σαν αποκάλυψη από το Θεό. Αυτή ήταν η πέτρα πάνω στην οποία η εκκλησία του Χριστού θα χτιζόταν. Το θεμέλιο δεν ήταν ο Πέτρος, αλλά η ομολογία του Πέτρου, η αλήθεια για τη θεότητα του Ιησού.

Θ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πραξ.β:1-4 “Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω...καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.”

Κολ.α:24-27 “....υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η εκκλησία...όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης.”

Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, μέσα στην οποία κατοικεί το Πνεύμα του ίδιου του Ιησού. Το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ’ αιώνων και γενεών τώρα αποκαλύπτεται. Ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. “Ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης.” Την ίδια στιγμή, κάθε μέλος μπορεί να είναι “εν Χριστώ”. “Διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα” (Α’Κορ.ιβ:13).

Οσο ο Ιησούς ήταν εδώ στη γη, η Εκκλησία δεν μπορούσε να υπάρξει. Ο Ιησούς έπρεπε να αναληφθεί στους ουρανούς και να επιστρέψει σαν ο Παράκλητος για να έρθει η Εκκλησία στην ύπαρξη. Δεν δημιουργήθηκε με ανθρώπινους, σαρκικούς τρόπους, ούτε ήταν ανθρώπινη οργάνωση, η Εκκλησία γεννήθηκε. Οπως ένα μωρό, μια ανθρώπινη ύπαρξη, γεννιέται σ’ αυτό τον κόσμο, έτσι κι η Εκκλησία, σαν ζωντανός οργανισμός, ήρθε στην ύπαρξη.

Πότε συνέβη αυτό; Μπορεί να δοθεί μια μόνο απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα: η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Οι 120 πιστοί (Πραξ.α:15) ήταν τα αρχικά μέλη της. Οταν το Αγιο Πνεύμα ήρθε σαν βίαιος, δυνατός άνεμος και πλήρωσε όλους αυτούς, τότε βαπτίστηκαν σ’ ένα σώμα που είναι η Εκκλησία.

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α’ Κορ.ιβ:13 “Διότι ημείς πάντες διά τους ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα.”

Τα μέλη βαπτίζονται μέσα στο σώμα και αναγεννιούνται. Ολοι όσοι είναι αναγεννημένοι και ζουν μια άγια ζωή είναι μέλη. Μια μελέτη στον Ιωάν.γ:3-6 και Πραξ.β:38 μας φανερώνει τους απαραίτητους όρους για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας.

Το φυσικό σώμα του Χριστού βίωσε το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση για να μας χαρίσει τη σωτηρία. Με τον ίδιο τρόπο το μυστικό σώμα του Χριστού (η Εκκλησία) θα πρέπει να έχει την εμπειρία του θανάτου (μετάνοια), της ταφής (βάπτισμα στο νερό στ’ όνομα του Ιησού) και της ανάστασης (Αγιο Πνεύμα) για να λάβει την σωτηρία.