Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Το Δείπνο του Κυρίου
Συσσωρεύουμε λάθη σε βάρος μας, αλλά μεταδίδουμε και λάθη στους γύρω που μας συμβουλεύονται. Αγρύπνια και ανοιχτή καρδιά στις υποδείξεις του Αγίου Πνεύματος είναι η πιο ασφαλής τοποθέτηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που βρίσκονται στα θεμέλια της πίστης μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:12-13 Αύξηση της ανομίας
Στο Ματθ.κδ:9-14, ο Ιησούς μιλάει για την πνευματική κατάσταση κατά το πρώτο μισό της επταετούς περιόδου της Θλίψης. Δεν είναι ωραίο θέαμα. Δεδομένου ότι οι πιστοί θα διωχθούν και θα θανατωθούν, θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση στους πιστούς, ειδικά στους Εβραίους πιστούς να αποστατήσουν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


«ΤΟΞΙΚΟΙ» ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ


Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εις πολλά πταίομεν άπαντες (Ιάκ.γ:2).

Αυτό το άρθρο είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δείξει τις πτυχές της ζωής μας που δεν είναι παράλληλες με το ευαγγέλιο και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε μια εκκλησία που πραγματικά θα δοξάζει τον Ιησού Χριστό!

Υπάρχουν κάποιοι «τοξικοί» Χριστιανοί που έχουν την ιδιότητα και ικανότητα να επηρεάζουν ολόκληρες εκκλησίες σήμερα.

Ίσως να αναγνωρίσουμε κάποια σημεία στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ναι, καλό είναι να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε!

Να λοιπόν οι τοξικοί τύποι Χριστιανών:

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:9-13 Μίσος για τους Εβραίους πιστούςΜατθ.κδ:10-13 Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς, και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

Ο Ιησούς προχωρεί στην περιγραφή του πρώτου μισού της Θλίψης, με στόχο τα μέσα της επταετούς περιόδου (Ματθ.κδ:15). Σε αυτή την ενότητα ο Κύριός μας περιγράφει την πνευματική κατάσταση των Εβραίων μέσα στην γη του Ισραήλ (Ματθ.κδ:10-13). Η πνευματικότητά τους δεν είναι καλή, από την πλευρά του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Πως γίνεσαι μαθητής του Χριστού

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν τους ρωτήσεις με ποιον θέλουν να περάσουν την αιωνιότητα, με τον Ιησού ή με το Σατανά, απαντούν ότι διαλέγουν τον Ιησού.


Για να περάσεις την αιωνιότητα με τον Ιησού, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα:

·   Πρέπει να ζητήσεις από τον Ιησού να σε σώσει. Αυτό συμβαίνει όταν Του ζητήσεις να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες σου και το κάνεις μέσα απ’ την καρδιά σου. Το θέμα δεν είναι να ψιθυρίσεις μερικά άσκοπα λόγια και να συνεχίσεις τη «χαρούμενη» ζωή σου. Στο βάθος κάθε επίκλησης για συγχώρεση βρίσκονται τύψεις. Εάν έχεις τύψεις για την αμαρτωλή σου κατάσταση και μετανοήσεις, ο Θεός θα σε συγχωρέσει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:14 Το ευαγγέλιο της ΒασιλείαςΜατθ.κδ:14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

Καθώς η ομιλία του Κυρίου μας πλησιάζει τα μέσα της επταετούς θλίψης, το εδ.14 εγείρει μια σειρά ερμηνευτικών ζητημάτων. Τι ακριβώς σημαίνει «το ευαγγέλιον της βασιλείας;» Είναι αυτή η διακήρυξη ακόμα ένα μελλοντικό γεγονός; Τι σημαίνει «προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη»; Τι σημαίνει «τότε θέλει ελθεί το τέλος;».

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:9 Εβραϊκός προσανατολισμός


 
Ματθ.κδ:9 Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.

Αφού μίλησε για ένα παγκόσμιο σενάριο, ο Ιησούς στρέφεται τώρα σε προσωπικές συνέπειες που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της 70ης εβδομάδας του Δανιήλ, γνωστή σαν η Θλίψη. Στην πραγματικότητα, ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη «θλίψη» για πρώτη φορά στην ομιλία Του. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από αυτό το απόσπασμα, καθώς σχετίζεται με τις διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο λόγο του Κυρίου μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;Γίνεται κανείς χριστιανός με την αναγέννηση δια της πίστεως και της υπακοής στο μήνυμα του Ευαγγελίου.

Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας είναι ο θάνατος, η ταφή κι η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού (Α’ Κορ.ιε:1-4).

Αυτοί που ρώτησαν να μάθουν τί πρέπει να κάνουν την ημέρα της Πεντηκοστής, άκουσαν ότι πρέπει να μετανοήσουν, να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών κι ότι θα λάβαιναν μετά το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38).

Ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμ.ς:3,4 εξήγησε πώς η μετάνοια και το βάπτισμα είναι σημεία υπακοής στο μήνυμα του Ευαγγελίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Σηκώθητι...


Κήρυγμα


Ματθ.κδ:7 λιμοί και σεισμοίΤώρα που είδαμε το πρώτο μισό του Ματθ.κδ:7, θα εξετάσουμε το δεύτερο μισό του εδαφίου που λέει, «ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατἆ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» (7-8). Τι γίνεται με τους λιμούς και τους σεισμούς;

ΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ

Είπαμε και υποστηρίξαμε προηγουμένως, ότι το Ματθ.κδ:4-14 καλύπτει το πρώτο μισό της επταετούς περιόδου Θλίψης. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι το «βδέλυγμα της ερήμωσης» (Ματθ.κδ:15) συμβαίνει στα μέσα της επταετίας (Δαν.θ:24-27), τα γεγονότα πριν από το εδ.15 θα συμβούν στο πρώτο μισό της Θλίψης. Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τη συσχέτιση των μεγάλων γεγονότων του Ματθ.κδ:4-8 με τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες της Αποκ.ς:1-8. Αυτό θα σήμαινε ότι οι λιμοί και οι σεισμοί του Ματθ.κδ:7 αναφέρονται σε μελλοντικό χρόνο (Αποκ.ς:5-8), και όχι σε οποιαδήποτε γεγονότα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2.000 ετών ούτε για οτιδήποτε στις μέρες μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Το πείραμα απέτυχε
Ποιο πείραμα; Το πείραμα του «Εύκολου Ευαγγελίου», της «Πλατιάς Οδού» αντί της «Στενής Οδού» της σωτηρίας, δηλαδή χωρίς μετάνοια και καταδίκη του παλαιού ανθρώπου και της αμαρτωλής ζωής. Μ’ άλλα λόγια, το πείραμα της φτηνής και εύκολης πίστης.

Γιατί έγινε αυτό το πείραμα; Επειδή οι εκκλησίες ήθελαν να γεμίσουν τα θρανία τους, ήθελαν τα παιδιά τους να παραμείνουν στην εκκλησία και να βοηθήσουν άλλους νέους να έρθουν στις συνάξεις, χωρίς να αισθάνονται άσχημα. Ήταν μια προσπάθεια να κρατήσουμε τους ανθρώπους στις εκκλησίες μας και να μην τους αφήσουμε να χαθούν, ακολουθώντας άλλους δρόμους. Θέλαμε να έχουμε τις εκκλησίες μας γεμάτες – όχι επειδή θέλαμε να γεμίσουμε τον ουρανό με λυτρωμένους ανθρώπους, αλλά για να κάνουμε επίδειξη, να ικανοποιήσουμε την περηφάνια και τον εγωισμό μας και να νιώθουμε ευλογημένοι, έχοντας γύρω μας πολλούς ανθρώπους που να αισθάνονται καλά και να είναι ευτυχισμένοι.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:6-7 αλλά δεν είναι έτι το τέλος.
Το Ματθ.κδ:6 λέει, «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος».

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Δεδομένου ότι οι πόλεμοι και οι φήμες των πολέμων πρέπει να γίνουν, υπάρχει μια τάση να πιστεύουμε ότι το τέλος σηματοδοτείται από αυτούς, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, αυτή η προειδοποίηση έχει αγνοηθεί σε όλη την ιστορία της εκκλησίας. Πολύ συχνά πολλοί πίστευαν ότι λόγω των στρατιωτικών συγκρούσεων, το τέλος έχει έρθει. Με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στον οποίο εμπλέκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ορισμένοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να σκεφτούν ότι αυτό είναι ένα σημάδι του τέλους. Αν και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο τέλος της οικονομίας της εκκλησίας, δεν είναι για τον λόγο αυτό. Που αναφέρεται το «δεν είναι έτι το τέλος;».

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Συγχωρεί ή ξεχνά;Όταν ο Θεός συγχωρεί, ξεχνάει. Αν πας πίσω την επόμενη μέρα και πεις, Θυμάσαι την αμαρτία που έκανα, Κύριε; Θα πει, Όχι.

Έχω ακούσει αυτή τη δήλωση αμέτρητες φορές και ίσως να την έχω πει κι εγώ κάποιες φορές. Αλλά, όπως πολλά δημοφιλή χριστιανικά συνθήματα, είναι άλλη μια παρεξήγηση επειδή απομονώνουμε εδάφια της Γραφής από το γενικό πνεύμα του λόγου του Θεού.

Όταν η Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν θυμάται πλέον τις αμαρτίες μας (Εβρ.η:12), αυτό σημαίνει ότι δεν τις μετράει πλέον εναντίον μας και τις αντιμετωπίζει πάντα σαν συγχωρεμένες.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΤο Άγιο Πνεύμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις πνευματικές αλήθειες, μας παρουσιάζει εικόνες από τη φυσική ζωή (παραβολές).

Η διαδικασία που απαιτείται για να γίνουμε παιδιά του Θεού, ονομάζεται ΓΕΝΝΗΣΗ.

Παραβάλλεται ακόμα με τη βλάστηση του καλού σπόρου που σπέρνει ο γεωργός.

Όσοι έχουν δεχτεί το Χριστό πρόσφατα, ονομάζονται ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΒΡΕΦΗ που πρέπει να «αυξήσωσι» (Α’ Πέτρ.β:2  Εφες.δ:15).

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:4-5 ΨευδομεσσίεςΜετά την κύρια προειδοποίηση του Χριστού για τη θρησκευτική αποστασία (Ματθ.κδ:4-5), στρέφει τώρα την προσοχή στα γεωπολιτικά γεγονότα. Ο Ιησούς είπε: «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Ματθ.24:6-8). Δεδομένου ότι έχουμε δει προηγούμενα ότι τα εδ.4-14 αναφέρονται στο πρώτο μισό της Θλίψης, προκύπτει ότι αυτά τα γεγονότα θα συμβούν κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, και θα αντιστοιχούν με τις κρίσεις των σφραγίδων της Αποκ.ς.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ζαχαρίας θ:9 - 10


Όταν ο Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ για τελευταία φορά δημόσια πριν το πάθος Του, και Τον υποδέχτηκε ο λαός με αλαλαγμούς και χαρά, το έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ενσυνείδητα να εκπληρώσει την προφητεία του Ζαχαρία:

Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ· ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σέ· αυτός είναι δίκαιος και σώζων· πραΰς και καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου. (Ζαχ.θ:9).

Έστειλε, λοιπόν δύο μαθητές Του να φέρουν ένα πουλάρι για να ανέβει πάνω του, και ο Ματθαίος πολύ απλά μας λέει, Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος… Και μετά αναφέρει την προφητεία, …που είπε: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΰς και καθήμενος επί όνου και πώλου υιού υποζυγίου». (Ματθ.κα:4-5).

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Πήρες ποτέ ένα δώρο που το ήθελες πάρα πολύ;

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εμείς δεν κάνουμε εκπτώσεις!

Εμείς δίνουμε δωρεάν, Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού:

Α' Κορ.ιε:1-4 Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, διά του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς,

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:3 Η προφητεία του Χριστού για το 70 μ.Χ.Καθώς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα ερωτήματα των μαθητών στην επί του όρους ομιλία (Ματθ.κδ-κε, Μάρκ.ιγ, Λουκ.κα), θέλω να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την πρώτη ερώτηση. Αφού παρατήρησε τον Ναό, ο Χριστός είπε στους μαθητές: «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφεθή εδώ λίθος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή» (Ματθ.κδ:2). Οι μαθητές ρωτούν τον Ιησού: «πότε θέλουσι γείνει ταύτα,...» (κδ:3). Έτσι, το πρώτο ερώτημα αφορά την καταστροφή του Ναού το 70 μ.Χ.