Πηγή: news.in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/Γαλλικό