Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ;
Μιλάμε για νέα αποκάλυψη! Πώς μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός ότι το 2ο πρόσωπο της Τριάδας γεννήθηκε από το 3ο πρόσωπο της Τριάδας και όμως ονομάζεται Υιός του 1ου προσώπου της Αγίας Τριάδας; Οι τριαδικοί λένε, ο Θεός Πατέρας είναι ο πατέρας του Ιησού, αλλά ο Θεός Άγιο Πνεύμα έκανε τη γέννηση. Μα, αυτός που γεννά είναι ο πατέρας. Πώς μπορούν να θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο γεννήτωρ του Γιου και στη συνέχεια να αρνούνται ότι Αυτός που γέννησε είναι ο Πατέρας; Η αλήθεια του θέματος είναι ότι αποδίδουν την πατρότητα στο «τρίτο πρόσωπο». Δεν ξέρω κανέναν που θα μπορούσε να ισχυριστεί πατρότητα, όταν το σπέρμα τοποθετήθηκε στη μήτρα από κάποιον άλλο. Παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε, δεν αναφέρομαι σε τίποτα το υποτιμητικό για την Βιβλική ιστορία. Το πρόβλημα είναι με τους τριαδικούς που δεν θέλουν να δουν την μονότητα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός, ο Πατέρας, που είναι Πνεύμα, (Ιωάν.δ:24) είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι’ αυτό στον Ιωήλ β:28, ο Θεός είπε «θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα», και όταν αυτό συνέβη την πεντηκοστή, ο λόγος του Θεού λέει ότι «επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πράξ.β:1-17). Γι’ αυτό και το Άγιο Πνεύμα ήρθε στην Μαριάμ (Λουκ.α:35, Ματθ.α:20). Δεν πιστεύουμε ότι ήταν ένα πρόσωπο, αλλά ένα Πνεύμα. Αυτός που «επήλθε» στην Μαριάμ, ήταν ο Θεός, ο Πατέρας, επειδή ο Πατέρας είναι ο γεννήτωρ. Ο Ιησούς είχε ένα Πατέρα και ο Πατέρας ήταν ο Θεός, που είναι το Άγιο Πνεύμα.

Τώρα πραγματικά, οι τριαδικοί θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι Χριστιανοί είναι γεννημένοι με τον ίδιο τρόπο που το Άγιο Πνεύμα γέννησε τον Χριστό; Όταν ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο ότι κάποιος πρέπει να γεννηθείς εξ ύδατος και πνεύματος και αυτό το συσχετίζουν με την κυριολεκτική γέννηση του Υιού του Θεού, τότε είναι δυνατό να έχουν περισσότερα προβλήματα από ό, τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.

Δεν μπορώ να θυμηθώ πού η γέννηση του Χριστού (Λουκ.α:35, Ματθ.α:18-20) και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:1-4, Ιωάν.γ:5) είναι παράλληλες αναφορές. Ίσως χρειάζεται περισσότερη φώτιση σχετικά με αυτό το θέμα. Ο Ιησούς ονομάζεται Υιός Θεού, γιατί γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στη μήτρα της Μαριάμ. Αυτός που γεννά είναι ο πατέρας.

Ιωάν.ιδ:26 ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

Είναι σαφές ότι οι όροι Πατέρας και Άγιο Πνεύμα είναι απλά δύο διαφορετικές περιγραφές του ενός Θεού. Οι δύο όροι περιγράφουν το ίδιο ον, αλλά τονίζουν τους διαφορετικούς ρόλους που κατέχει. Υποτίθεται ότι αυτό το εδάφιο είναι απόδειξη τριών προσώπων στη θεότητα, αλλά δεν είναι!

Πρέπει να καταλάβετε ότι αν Μαριάμ γέννησε τον θεό υιό, αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του γιου ήταν θεός. Έτσι, έχετε την Μαριάμ να είναι η μητέρα θεού, Θεός γέννησε θεό!