Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ;
Οι τριαδικοί αδυνατούν να εξηγήσουν ακριβώς ποιος ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Ήταν ο Πατέρας Θεός, ή ο Ιησούς, σαν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, που ανέστησε τον εαυτό Του από τον τάφο; Ένας νεκρός Θεός ανέστησε τον εαυτό του; Σίγουρα δεν πιστεύουν ότι δύο πρόσωπα ανέστησαν τον Ιησού από τον τάφο. Αν ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού, ο Χριστός εσκεμμένα μας εξαπατά στο Ιωάν.β:19-21; Αν ο Ιησούς ανέστησε τον εαυτό Του, μήπως ο Πατέρας Θεός καυχήθηκε για κάτι που δεν μπορούσε να κρατήσει;


Κάθε τριαδικός, θα πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του, να αναρωτηθεί πόσο πολύ Θεός είναι ο Ιησούς; Ο Ιησούς είναι ένα μέρος της θεότητας, ή όλη η θεότητα είναι μέσα στον Ιησού (Κολ.β:9), όπως διδάσκει ο μονοθεισμός; Αν ο Ιησούς είναι ένα πρόσωπο και είναι Θεός, και ο Πατέρας είναι ένα άλλο πρόσωπο και είναι Θεός, και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άλλο πρόσωπο και είναι επίσης Θεός, τότε αυτό που έχετε είναι τρία ξεχωριστά και διαφορετικά πρόσωπα. Καθένα από αυτά τα πρόσωπα, είτε είναι πλήρης Θεός, οπότε έχουμε τρεις θεούς που είναι τριθεϊσμός, ή καθένα από τα πρόσωπα είναι το ένα τρίτο του Θεού, οπότε μόνο και τα τρία μαζί αποτελούν ένα πλήρη Θεό. Όπως είπα και πριν, ποιος έχει ακούσει για θεό ένα τρίτο; Έτσι, όταν διδάσκουν ότι ο Ιησούς είναι ένα μέρος της θεότητας και κάθε μέρος είναι το ένα τρίτο του Θεού, τότε ενώ ο Ιησούς ήταν στον τάφο, η θεότητα ήταν μόνο κατά τα δύο-τρίτα πλήρης.

Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ο Θεός ανέστησε το σώμα (Πράξ.β:24). Το Πνεύμα του Θεού ανέστησε την σάρκα (Α’ Πέτρ.γ:18). Σας εμπιστεύομαι το γεγονός, ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε η προσωπική αντωνυμία «Εγώ» σε σχέση με τον εαυτό Του σαν ο Πατέρας (Ιωάν.β:19-21).

Συλλογισμός, είναι μια δήλωση της λογικής, που αποτελείται από μία κύρια και μία δευτερεύουσα πρόταση και ένα συμπέρασμα. Αν η κύρια και η δευτερεύουσα πρόταση είναι σωστές, τότε το συμπέρασμα πρέπει να είναι σωστό. Η Γραφή δηλώνει: (1) ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς (Γαλ.α:1), (2) ο Ιησούς είπε σχετικά με το νεκρό σώμα Του ότι σε τρεις ημέρες «ΕΓΩ» θα το αναστήσω (Ιωάν.β:19-21), (3) ως εκ τούτου, ο Ιησούς, σαν ο Πατέρας, ανέστησε το σώμα Του από τον τάφο.

Ας το προσπαθήσουμε από μια διαφορετική σκοπιά: (1) ο Πατέρας ανέστησε το σώμα του Ιησού από τους νεκρούς (Γαλ.α:1), (2) ο Ιησούς είναι ο πατέρας (Ιωάν.ιδ:9, Ης.θ:6), (3) ως εκ τούτου, ο Ιησούς, σαν ο Πατέρας ανέστησε το σώμα Του από τους νεκρούς (Ιωάν.β:19-21).