Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ο ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙΑ΄Τιμ.γ:16 Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.

Ο Θεός φανερώθηκε στη σάρκα του Ιησού Χριστού. Πού είναι το εδάφιο που λέει ότι ο Θεός φανερώθηκε σε τρία πρόσωπα;
Ειλικρινά τρομάζω όταν ακούω κήρυκες να λένε ότι κηρύττουν το αληθινό ευαγγέλιο και την ίδια στιγμή να απογυμνώνουν την θεότητα του Χριστού, απλά επειδή οι Γραφές δεν συμφωνούν με τις προκατειλημμένες ιδέες της ομάδας τους. Βεβαιώνουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός και στη συνέχεια, επιχειρούν να διαψεύσουν την θεότητά Του λόγω της άρνησης να πιστέψουν ό, τι ο Ιησούς είπε σχετικά με τον Πατέρα. Η θεότητα που κατοικούσε στον Χριστό, ήταν του Πατέρα (Ιωάν.ιδ:9-10) και αυτό τον έκανε Θεό. Έτσι, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προτείνουν μια εναλλακτική λύση.

Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φανέρωσε τον Χριστό με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί; Το Α’ Τιμ.γ:16 ασχολείται με την φανέρωση του Θεού, με το γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση με την θεότητα, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. 

Αυτό είναι το μυστήριο που οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ο Ιησούς, άνθρωπος ων, μπορούσε να είναι ο Θεός την ίδια στιγμή. Νόμιζαν ότι μια τέτοια ιδέα ήταν βλασφημία (Ιωάν.ι:33, ε:18, Ματθ.κς:64-65, Λουκ.ε:20-26).

Θα πρέπει να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Α’ Τιμ.γ:16 σαν απόδειξη της θεότητας του Χριστού, επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο απόστολος Παύλος φανέρωσαν τον Ιησού στον κόσμο; Υπάρχει μια τριαδική «λογική» που λέει: (1) ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φανέρωσε τον Ιησού, όμως ο Ιωάννης δεν ήταν ο Ιησούς. (2) ο Παύλος φανέρωσε τον Χριστό, αλλά ο Παύλος δεν ήταν ο Χριστός. (3) ο Θεός φανερώθηκε στον Ιησού, όμως ο Ιησούς δεν ήταν ο Θεός. Χωρίς λόγια!