Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Ανεκλάλητη χαρά!Φιλιπ.δ:4, Ανεκλάλητη χαρά εν Χριστώ, ευθυμία μέσα στη φυλακή.

Είχες ποτέ σου τόση πολύ χαρά που να μην μπορείς να την κρατήσεις; Μια γέννηση, ένας γάμος, ένα καινούριο σπίτι, αυτοκίνητο, μια επαγγελματική ευκαιρία.....

Στους Φιλίππους, ο Παύλος είχε τόσο πολύ χαρά που δεν μπορούσε να την κρατήσει. Σ’ ένα σημείο γράφει:


Φιλ.δ:4 Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε.

Ποιες ήταν οι περιστάσεις που τον έκαναν να χαρεί τόσο πολύ όταν έγραφε αυτό το γράμμα; Ένα ιδιαίτερο βραβείο; Βρέθηκε με όλη του την οικογένεια;  Ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον; Τίποτα απ’ όλα αυτά. Ο Παύλος ήταν στην φυλακή και κάποιοι «Χριστιανοί» αδελφοί είχαν κάνει άσχημα πράγματα γι’ αυτόν (α:15,16).

Ολόκληρη η ζωή του Παύλου, χαρακτηριζόταν από σοβαρές δοκιμασίες (Β’ Κορ.ια:23-33), αλλά αυτός ήταν πάντα χαρούμενος εν Χριστώ.

Η επιστολή προς Φιλιππησίους είναι ένα σπουδαίο βιβλίο για να διαβάσει κανείς. Γιατί να μην υπογραμμίσεις τις λέξεις «χαρά», «Χαίρε», και «ευτυχής» την επόμενη φορά που θα το διαβάσεις; Θα αποκτήσεις νέες γνώσεις σχετικά με την έννοια της χαράς.

Δεν είναι σαν να έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός ένα τόσο χαρούμενο βιβλίο από το κελί μιας φυλακής;

«αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον» (Α’ Πέτρ.α:8).