Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Εβρ.α:3)Εβρ.α:3 όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς,
Κάτι ανάλογο στις μέρες μας, είναι μια φωτογραφία. Εφόσον οι τριαδικοί πιστεύουν ότι ο Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα που συνθέτουν την θεότητα, αναρωτιέμαι γιατί ποτέ δεν τους βλέπουμε σωματικά να «τριγυρνάνε» μαζί; Κάθε φορά που βλέπουμε τον Θεό, η «φωτογραφία» δείχνει πάντα ένα και όχι τρεις (Γέν.κη:12-16, λβ:24-32, Έξοδ.κδ:9-11, Ιεζεκ.α:26-28). Κάθε εικόνα ή όραση του Θεού που εμφανίζει περισσότερα από ένα πρόσωπα, είναι είδωλο. Ο Θεός ποτέ δεν φανερώθηκε σε περισσότερες από μία υποστάσεις.

Ο Υιός του Θεού δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο στη θεότητα, αλλά είναι η ορατή φανέρωση του Πατέρα κατά σάρκα (Κολ.α:15). Το Εβρ.α:3 ταυτίζει τον Ιησού με τον Πατέρα. Είναι η ακριβής αντιπροσώπευση του Πατέρα. Ο αόρατος Θεός (Πατέρας) φανερώθηκε στην ορατή σάρκα του Γιου (Α’ Τιμ.γ:16, Ης.θ:6, Ιωάν.α:1,14). Ο Θεός έκανε ένα ακριβές ομοίωμα του εαυτού Του σε σάρκα, αποτύπωσε την φύση Του στη σάρκα, ήρθε ο Ίδιος σ’ αυτή τη σάρκα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν τα Τον δουν και να Τον γνωρίσουν. Είναι η ακριβής έκφραση του Πνεύματος του Θεού στη σάρκα.
Θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ότι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο «χαρακτήρ της υποστάσεως» του Πατέρα, όπως παραδέχονται, δεν είναι η ουσία του Πατέρα και ως εκ τούτου ο Πατέρας. Οι Χριστιανοί δεν είναι ο «χαρακτήρ της υποστάσεως» του Θεού, η «ακριβής αναπαράσταση της φύσης ή της ουσίας Του» στη σάρκα. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε όπως έκανε ο Ιησούς, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» (Ιωάν.ιδ:9). Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο της Βίβλου που να λέει ότι σε οποιονδήποτε Χριστιανό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά και ο κόσμος είναι πλήρης εν αυτώ.