Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Της καρδιάς τίνος τα ζητήματα;

Ψαλμ.λζ:4 και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.

Είναι ωραίο να αναγνωρίζει κανείς ότι όλα τα πράγματα στη ζωή είναι ευλογία από τον Θεό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα ευλογήσει παράλογα ή κενόδοξα αιτήματα. Αντ’ αυτού, θα αλλάξει τις επιθυμίες...

Μπορεί να πάρεις μια μετάθεση, που για διάφορους λόγους, δεν σου αρέσει. Σίγουρα αυτό είναι μια απογοήτευση, αλλά καθώς το κουβεντιάζεις και προσεύχεσαι γι’ αυτό, αρχίζεις να βλέπεις το χέρι του Θεού. Και τότε ενθουσιάζεσαι! 

Ο Θεός έχει αντικαταστήσει τις επιθυμίες της καρδιάς σου με τις επιθυμίες της καρδιάς Του.

Και αυτή είναι η υπόσχεση σε αυτό το εδάφιο — πρώτα ευφραινόμαστε εν Κυρίω, στα σχέδιά Του, στις σκέψεις Του και στους σκοπούς Του. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας..., επειδή επιθυμίες μας έχουν γίνει οι δικές Του επιθυμίες.