Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (12)
4. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ


Ο λόγος του Θεού έχει εκπληρωθεί στην επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη. Αυτό το γεγονός των εσχάτων ημερών μας φανερώνει ότι ζούμε στις μέρες που ο Κύριος θα επιστρέψει για να παραλάβει την εκκλησία Του.

Γένεση ιβ   Γένεση ιε   Γένεση ιη   Ρωμαίους ια:1-2 Ιεζεκιήλ λς:35 Ησαΐας κζ:6   Ιεζεκιήλ λη & λθ  Ιερεμίας λ:1-12


«Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών, και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων, και σας φέρει εις την γην υμών» Ιεζ.λς:24


Κάποιοι από μας, έχουμε παρακολουθήσει ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα όλων των εποχών, την επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Όποιος δεν πιστεύει στα θαύματα, δεν πιστεύει στην πραγματικότητα. Οι Εβραίοι επέστρεψαν και το κράτος του Ισραήλ εγκαθιδρύθηκε. Λίγες χώρες έχουν να ομολογήσουν τόσα θαύματα όπως αυτή, γιατί αυτό το γεγονός είναι μια κατ’ ευθείαν εκπλήρωση των προφητικών γραφών στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Ίσως, το θέμα του διασκορπισμού και της επιστροφής του έθνους Ισραήλ, να έχει απασχολήσει τον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός. Η εκπλήρωση αυτής της προφητείας σε παραμικρές λεπτομέρειες, αποδεικνύει δύο μεγάλες αλήθειες, που ποτέ δεν πρέπει να παραβλέψουμε: Œ Η Βίβλος είναι απόλυτα θεόπνευστη και αληθινή στην παραμικρή της λεπτομέρεια  Η επιστροφή του Ιησού για την εκκλησία Του είναι προ των πυλών.

Η κατά γράμμα ερμηνεία της Γραφής είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε το λόγο του Θεού. Η Γραφή, στα πρωτότυπα κείμενά της, ήταν μια κατευθείαν αποκάλυψη από το Θεό. Η πνευματικοποίηση κάθε εδαφίου της Γραφής, είναι επικίνδυνη μέθοδος ερμηνείας του λόγου του Θεού. Καθώς μελετάμε την επιστροφή των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας, για άλλη μια φορά θα αναγκαστούμε να παραδεχτούμε ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη και αληθινή σε κάθε της λεπτομέρεια.

Ποιοι είναι οι Ιουδαίοι; Ο όρος Ιουδαίος δεν υπήρχε πριν από την εποχή του Ιερεμία. Αρχικά, αναφερόταν σε κάποιον που ανήκε στη φυλή του Ιούδα. Αργότερα η έννοια της λέξης αποδόθηκε σε κάθ’ ένα που ανήκε στην Εβραϊκή φυλή, όπου κι αν βρισκόταν πάνω στο πρόσωπο της Γης.

Δεν θα ξεφύγουμε από το στόχο μας, παρασυρόμενοι σε συλλογισμούς για την ταυτότητα των 10 βόρειων φυλών.  Πρέπει να δεχτούμε ότι ο Θεός ξέρει ποιοι είναι αυτοί και που βρίσκονται. Η Βίβλος αναφέρει καθαρά στον προφητικό της λόγο ότι συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι φυλές στο μάζεμα του έθνους Ισραήλ. Όταν μιλάμε για επιστροφή των Ιουδαίων, αναφερόμαστε σ΄ ολόκληρη την Εβραϊκή φυλή, τους απογόνους του βόρειου και νότιου βασιλείου.