Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Η ΑΜΑΡΤΙΑ
Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ;

Α’ Ιωάν.γ:4 Αμαρτία είναι η ανομία.

Α’ Ιωάν.ε:17 Πάσα αδικία είναι αμαρτία.

Ρωμ.ιδ:23 πάν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία.

Ιάκ.δ:17 εις τον όστις εξεύρει να κάμνη το καλόν, και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία.

Ιωάν.ις:9 περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ.

Παρ.κα:4 Το επηρμένον όμμα και η αλαζών καρδία, ο λύχνος των ασεβών, είναι αμαρτία.

Παρ.κδ:9 Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣΑ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Ο Γραφή διδάσκει ότι ο διάβολος υπάρχει. Πολλοί μπορεί να διδάσκουν ότι ο διάβολος είναι μια απρόσωπη δύναμη ή μια επιρροή ή τάση προς το κακό. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας ζωντανός πραγματικός διάβολος που είναι ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος.

Η δύναμή του και η επιρροή του δεν πρέπει ποτέ να υποτιμηθούν. Αν και δεν επιθυμούμε να γνωριστούμε μαζί του, ωστόσο πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα για τον εχθρό μας. Η γνώση των κινήτρων του, των διανοημάτων και τακτικών του θα μας βοηθήσει στη μάχη μας ενάντια στην αμαρτία ώστε να μπορέσουμε να νικήσουμε.

Προφανώς δημιουργήθηκε σαν αρχάγγελος μεγάλης ομορφιάς, σοφίας και δύναμης.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ

1. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα.

Κολ.α:16 Επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι, τα πάντα δι’ αυτού και δι’ αυτόν εκτίσθησαν.

Η Γραφή καθαρά μας διδάσκει την ύπαρξη των αγγέλων. Οι άγγελοι είναι οι πρεσβευτές του Θεού και ανήκουν στην ουράνια αυλή και εξουσία Του. Είναι πάρα πολλοί σε αριθμό και το θέλημά τους είναι να υπηρετούν τέλεια το Θεό. Το πλεονέκτημά τους απέναντι στους ανθρώπους είναι ότι αυτοί είναι οι ουράνιοι οικοδεσπότες και πρέσβεις του Θεού. Ωστόσο όταν ο άνθρωπος αναγεννάται ανεβαίνει πάνω απ’ τους αγγέλους, απολαμβάνει την υπηρεσία τους, και τελικά θα τους κρίνει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΌταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, όπως συχνά συμβαίνει, όταν ο δρόμος στον οποίο βαδίζεις είναι γεμάτος με εμπόδια, όταν το εισόδημά σου είναι μικρό και τα χρέη σου μεγάλα, όταν θέλεις να γελάσεις, αλλά μονάχα αναστεναγμοί ανεβαίνουν στο στόμα σου, όταν οι φροντίδες σε πιέζουν ασφυκτικά, ξεκουράσου για λίγο, αν χρειάζεται, αλλά ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ.

Η ζωή έχει παράξενα γυρίσματα, όπως βλέπουμε τόσο συχνά στη ζωή μας με την πείρα που έχουμε.

Πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει τον αγώνα, τη στιγμή ακριβώς που θα μπορούσε να τον κερδίσει, αν επέμενε λίγο ακόμα.

Μην τα παρατάς όσο κι αν σου φαίνεται ότι τα βήματά σου είναι πολύ αργά. Μπορεί να κερδίσεις την τελευταία στιγμή.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Α. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.

Ιωάν.ις:13  “όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, οδηγήσει υμάς εν τη αλήθεια πάση”.

Α’ Κορ.β:10  “ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του πνεύματος το γαρ πνεύμα πάντα ερευνά, και τα βάθη του Θεού”

Α’ Κορ.β:14  “Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού ......  πνευματικώς ανακρίνεται”

Β’ Πέτρ.1:21 “ου γαρ θελήματα ανθρώπου ηνέχθη προφητεία ποτέ, αλλά υπό πνεύματος αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι.”

Δίχως το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία των Γραφών. Κατά συνέπεια, μόνο αυτός που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου μπορεί να διδάξει το λόγο του Θεού. Κάτι άλλο που γίνεται φανερό εδώ είναι ότι άν υπάρχει διαφορετική γνώμη στην ερμηνεία της Βίβλου, τότε και οι δύο γνώμες δεν μπορεί να είναι σωστές. Το Άγιο Πνεύμα θα φανερώσει το ίδιο πράγμα στο κάθε πρόσωπο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥΌταν ανοίγουμε τις καρδιές μας στο Θεό, ο Κύριος δεν θ' αργήσει να μας αγγίξει. Η απάντηση του Θεού καθορίζεται από το πόσο Τον θέλουμε και κατά πόσο έχουμε παραχωρήσει τον εαυτό μας σ' Εκείνον για να μπορέσει να μας πλησιάσει.
Η ένταση και η επιμονή στην εκζήτηση είναι σημαντικοί παράγοντες για μία ενδεχόμενη συνάντηση με το Σωτήρα. Μπορεί κάποιος να προσκαλεί τον Ιησού στη ζωή του, όμως το ρόλο τον παίζει η θέρμη και η δίψα που έχει για Εκείνον και όχι οι ρητορική, έντεχνη και θορυβώδης προσευχή.
Ερχόμαστε τώρα στο σημείο, όπου καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία ειλικρινή δίψα για το Θεό, αλλά η καρδιά μας είναι ξερή και απλά ζούμε μια ξερή θρησκευτική ζωή. Μπορεί να έχεις μια πολύ καλή σχέση με την εκκλησία σου ή να διακονείς ανάμεσα στους αδελφούς, όμως αυτό δεν είναι εκείνο που θέλει πρώτα απ' όλα να δει ο Θεός στη ζωή σου.
Για να έρθει η παρουσία του Θεού χρειάζεται να υπάρχει το απαραίτητο σκεύος, που θα Τον επιθυμήσει όσο τίποτα άλλο πάνω σ' αυτό τον κόσμο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Ο ΘΕΟΣ ΣΑΝ Η ΠΗΓΗ
Α. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Ο Θεός είναι Πνεύμα και υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα (Εφεσ.δ:4). Η ονομασία “Άγιο Πνεύμα” χρησιμοποιείται για να ονομάσει άλλη  μία εκδήλωση του Θεού, μια πιο βαθιά σχέση που εργάζεται στις καρδιές και τις ζωές των ανθρώπων.

Ο άνθρωπος έχει πνεύμα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει  επικοινωνία με τον Θεό. Mε τον ίδιο τρόπο, ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο σαν Πνεύμα Άγιο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Χωρίς τύψεις
Φροντίζοντας τους άλλους.

Όταν η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία χωρίστηκαν, μια Γερμανίδα έστελνε τακτικά πακέτα στους συγγενείς της στην Ανατολική Γερμανία όπου η ζωή ήταν δύσκολη.

Προέβλεψε το μέλλον: «μια μέρα θα είναι ελεύθεροι, και όταν τους δω, θέλω να θυμούνται ότι νοιαζόμουν γι’ αυτούς».

Είναι εύκολο να ξεχάσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη όταν είμαστε άνετα και τρώμε καλά, αλλά εμείς οι Χριστιανοί πρέπει να προβλέπουμε το μέλλον.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ
Α. ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ

Η λανθασμένη διδασκαλία ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα στη θεότητα αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Υπάρχει αντίφαση και σύγχυση στο δόγμα αυτό που μορφώθηκε από ανθρώπους στα πρώτα χρόνια της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Ο λόγος είναι ότι δεν βασίζεται στην Αγία Γραφή αλλά στη φύση της λογικής του ανθρώπου. Θα αναφέρουμε μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες από τους τριαδικούς.

1.   Ποιος ήταν ο Πατέρας του μωρού στη φάτνη της Βηθλεέμ;
  •    Ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα;
  •    Ο Χριστός σαν παιδί είχε δύο πατέρες;


2.   Πώς μπορεί ο Πατέρας να είναι μεγαλύτερος του Υιού εάν υποτίθεται ότι και οι δύο είναι ίσοι;
  •      “ο πατήρ μείζον (μεγαλύτερος) μου έστιν” (Ιωάν.ιδ:28)
  •    Ο Θεός προσεύχεται; Πώς μπορεί να είναι Θεός και να χρειάζεται την προσευχή;

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Θαμπή εικόναΤον καιρό της πρώτης εκκλησίας, οι μοναδικοί καθρέφτες ήταν δεξαμενές νερού ή κομμάτια από γυαλισμένο μέταλλο. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που η Α’ Κορ.ιγ:12 λέει ότι η κατανόησή μας για τη ζωή είναι σαν την αντανάκλαση ενός από αυτούς τους αρχαίους καθρέφτες.

   1. Το περιβάλλον μας, οι παρανοήσεις και οι εμπειρίες μας βλάπτουν την αντίληψή μας.

    2. Η ανήθικη κουλτούρα μας στρεβλώνει την άποψή μας.

   3. Το ότι είμαστε άνθρωποι, περιορίζει την εικόνα που έχουμε για κάτι.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Εβρ.β:14   “Επεί ουν τα παιδιά κεκοινώνηκεν αίματος και σαρκός, και αυτός παραπλησίως μετέχειν των αυτών, ίνα δια του θανάτου καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τουτ’ έστιν τον διάβολον.”

Βλέπουμε την τέλεια ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Ήταν ο Θεός και τέλειος άνθρωπος.  Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη τέλειος στη θεότητα, επειδή δεν υπάρχουν βαθμίδες τελειότητας στο Θεό. Υπάρχουν όμως βαθμίδες τελειότητας στον άνθρωπο. Επομένως, λέμε ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός και τέλειος άνθρωπος.

Ο Ιησούς ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά εκφράσεις όπως, “η Μαρία ήταν η μητέρα του Παντοδύναμου Θεού” και ότι “το αίμα στο Γολγοθά ήταν το αίμα του Θεού” είναι λανθασμένες. Υπάρχει κάποια αλήθεια που έχει να κάνει μ’ αυτές τις τοποθετήσεις, ότι ο Θεός φανερώθηκε στην σάρκα η οποία γεννήθηκε και η οποία αργότερα πέθανε, και ότι ο ενσαρκωμένος λόγος ήταν ο Θεός.  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Παντοδύναμος Θεός θα μπορούσε ποτέ να γεννηθεί ή να πεθάνει. Δεν υπάρχει κανένα εδάφιο που να αποδεικνύει ότι η σάρκα του Ιησού δεν ήταν ίδια με τη δική μας, εκτός από το αναμφισβήτητο γεγονός ότι ήταν αναμάρτητος. Οι Γραφές το ξεκαθαρίζουν ότι ο Ιησούς μετείχε σε σάρκα και αίμα όπως και τα  παιδιά Του (Εβρ.β:14). Το εδάφιο αυτό αποδεικνύει ότι ο Πατέρας, το Αιώνιο Πνεύμα, φανέρωσε τον Εαυτό Του σε σάρκα με σκοπό να σώσει τα παιδιά Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΣΑΡΚΙ
Α. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΑΡΚΑ

Ιωάν.α:14 “Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν”

Αυτή είναι η σωστή Βιβλική ορολογία. Ο Θεός δεν μπορούσε να γεννηθεί από τη Μαρία, αλλά φανέρωσε τον Εαυτό Του στη σάρκα που γεννήθηκε από την Μαρία. Το σώμα αυτό που γεννήθηκε ήταν ο ενσαρκωμένος λόγος. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει δύο πρόσωπα, γιατί ο λόγος ήταν ο Θεός.

Β. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ

Μιχαίας ε:2 “Και σύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να είναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ”.

Η Βηθλεέμ είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Παλαιστίνης, και όσο οι Εθνικοί την είχαν υπό τον έλεγχό τους, ονομάζονταν Εφραθά. Η Βηθλεέμ και Εφραθά συνδέονται άμεσα με τη γέννηση του Ιησού. Αυτό δείχνει ότι τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Εθνικοί καλέστηκαν μαζί στο σχέδιο της απολύτρωσης.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Υπομονή μέσα στα παθήματα


Ιακ.ε:7 - 11

«Ο Θεός μέλλει να σε κτυπήση, τοίχε ασβεστωμένε» (Πράξ.κγ:3). Αυτά τα λόγια ανήκουν στον απόστολο Παύλο «εν βρασμώ ψυχής», όταν κατά την ανάκρισή του από το συνέδριο των Ιουδαίων διέταξε ο αρχιερέας ένα δούλο να τον χτυπήσει στο στόμα.
Νομίζω πως όλοι μας θα δείξουμε σαν άνθρωποι κατανόηση στον απόστολο Παύλο, ειδικά από τη στιγμή που βρισκόταν ουσιαστικά υπό διωγμό, και ιδιαίτερα γιατί όλοι έχουμε νοιώσει την πίεση από τα προβλήματα και τις θλίψεις. Και αυτή η πίεση μπορεί πολύ εύκολα να μας κάνει να χάσουμε την υπομονή μας. Θυμηθείτε τον Ιώβ, «Είθε να χαθή η ημέρα καθ' ην εγεννήθην, και η νυξ καθ' ην είπον, Εγεννήθη αρσενικόν» (Ιώβ γ:3). Ποιος από μας άραγε μπορεί να κατηγορήσει τον Ιώβ ότι ξέφυγε εδώ;

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


ΒΙΒΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ


Ένας εύκολος και σίγουρος τρόπος να προσελκύσεις μεγάλα πλήθη είναι να υποσχεθείς τη θεραπεία του σώματος. Κι ύστερα απ’ όλα, ποιος δεν θα  ήθελε να έχει καλή υγεία και ελπίδα να ζήσει ως τα βαθιά γεράματα;  Η αρρώστια όμως, ο πόνος και ο θάνατος έχουν ρίξει τη βαθιά σκιά τους πάνω στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αν και τα σύγχρονα φάρμακα μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πιο υγιές σώμα και μακρύτερη ζωή, η άνθρώπινη αδυναμία μας τελικά θα μας καταβάλει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΘΕΟΣ.

Ιωάν.κ:28 “Ο Κύριός μου και Θεός μου”

Ρωμ.θ:5 “Θεός ευλογητός εις τους αιώνας”

Τίτ.β:13 “του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού”

Εβρ.α:8 “προς δε τον υιόν ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος”

Α’ Ιωάν.ε:20 “ούτος εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος”

Ιούδας 25 “μόνω Θεώ σωτήρι ημών”

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Κήρυγμα


Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ.

Γέν.γ:8 “Και ήκουσαν την φωνήν του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από ΠΡΟΣΩΠΟΥ του Κυρίου του Θεού....”

Έξοδ.λγ:20 “Και είπε, δεν δύνασαι να ίδης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ διότι άνθρωπος δεν θέλει με ιδεί και ζήσει”

Εβρ.α:1-3 “Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού τον οποίον έθεσεν κληρονόμον πάντων, δι’ ού έκαμε και τους αιώνας όστις ών απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ”

Ακόμα: Ψαλμ.ις:11, ρμγ:7 Θρήν.γ:35 Ζαχ.ζ:2

Κ α λ η μ έ ρ α