Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 08 - Η σημασία των αριθμών στη Βίβλο

Καθώς μελετάμε τη Γραφή, εντυπωσιαζόμαστε από τη σημασία που έχουν οι αριθμοί στο λόγο του Θεού. Κάθε λεπτομέρεια των Γραφών είναι σημαντική κι αυτό γίνεται φανερό απ’ τη μελέτη των αριθμών.

Ας προσέξουμε, όμως, να μην δώσουμε περισσότερη σημασία σ’ αυτή τη μελέτη απ’ ό,τι ο Θεός θέλει.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίξουμε διδασκαλία πάνω στη σημασία που έχουν οι αριθμοί μέσα στην Αγία Γραφή.  Είναι αρκετό ν’ αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός έχει δώσει ένα συγκεκριμένο νόημα σε κάθε αριθμό. Μια τέτοια αναγνώριση θα μας βεβαιώσει ότι Ένας έγραψε τη Γραφή.
 
Α. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑ

Αυτός ο αριθμός είναι στοιχειώδης, πρωταρχικός, πρώτος. Όλοι οι άλλοι αριθμοί εξαρτώνται από το ένα. Προηγείται και παράγει όλους τους άλλους αριθμούς.

Ο αριθμός ένα, είναι ο αριθμός του Θεού. Χωρίς Αυτόν τίποτε δεν θα υπήρχε!

Ο αριθμός ένα μπορεί να σταθεί μόνος του, ανεξάρτητα απ’ όλους τους άλλους. Ο Θεός είναι ανεξάρτητος, εμείς είμαστε εξαρτώμενοι.

Ο Θεός είναι ο ένας που έχει λύση για κάθε πρόβλημα. Ο λόγος Του μας δόθηκε σαν το ένα Βιβλίο, το μοναδικό Βιβλίο.

Β. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΟ

Αυτός ο αριθμός έχει να κάνει με διαίρεση και χώρισμα. Φανερώνει ότι υπάρχει κάποια διαφορά.

Ο Θεός χώρισε, διαίρεσε τη νύχτα από τη μέρα. Η ανθρώπινη φυλή είναι διαιρεμένη σε δύο κατηγορίες, τους σωσμένους και τους μη σωσμένους.  Ο πρώτος Αδάμ έπεσε κι ο δεύτερος Αδάμ έφερε τη σωτηρία.

Υπάρχουν πολλά δύο μέσα στη Γραφή:
 
Παλαιά και Καινή Διαθήκη
Νόμος και χάρη
Στενή και φαρδιά πύλη
Κάιν και Αβελ
Ισμαήλ και Ισαάκ
Σάρκα και πνεύμα, κτλ.

Γ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑ

Ο αριθμός τρία είναι αριθμός ενότητας, επιδοκιμασίας και πληρότητας.  Υπάρχει μια τρίπτυχη δοκιμασία για τον άνθρωπο: η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου. Υπάρχουν τρεις εχθροί του ανθρώπου: ο κόσμος, η σάρκα και ο διάβολος. Ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα.

Τρεις είναι οι μαρτυρούντες επί της γής, το πνεύμα, το ύδωρ και το αίμα.

Δ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ

Αυτός είναι ο αριθμός της δημιουργίας. Σχετίζεται  ιδιαίτερα με τη γη. Την τέταρτη μέρα, η υλική δημιουργία είχε ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν τέσσερις κατευθύνσεις: Βοράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Υπάρχουν τέσσερις εποχές.

Στην παραβολή του σπορέα έχουμε τεσσάρων ειδών χώμα: παρά την οδόν, πετρώδες, ακανθώδες, καλό. Υπάρχουν τέσσερα ευαγγέλια που περιγράφουν τη ζωή του Κυρίου μας πάνω στη γη.

Ε. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕ

Ο αριθμός πέντε συμβολίζει τη χάρη του Θεού.  Οι στύλοι στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου απείχαν 5 πήχεις ο ένας απ’ τον άλλο και είχαν ύψος 5 πήχεις.

Στον ΗΣ.θ:6 δίνονται πέντε τίτλοι στον Κύριό μας: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας, Άρχων ειρήνης.

Ο Ιησούς πήρε πέντε ψωμιά και τάισε 5000 κόσμο.
 
Τα χαρίσματα της διακονίας είναι πέντε.

Ζ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΙ

Αυτός είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Φανερώνει τη θλιβερή κατάσταση της ανθρώπινης ατέλειας.

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη ημέρα. Ο Ναβουχοδονόσορ έστησε μια εικόνα που είχε ύψος 60 πήχες, 6 πήχες φάρδος. Έξι διαφορετικές μελωδίες παίζονταν για ν’ αναγγείλουν την ώρα της λατρείας της εικόνας.
Ο αριθμός του αντίχριστου είναι 666 (ΑΠΟΚ.ιγ:18).

Η. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΤΑ

Αυτός ο αριθμός δηλώνει θεία πληρότητα, τελειότητα. Είναι ένας απ’ τους τέλειους αριθμούς.

Στην Αποκάλυψη υπάρχουν εφτά εκκλησίες, εφτά σφραγίδες, εφτά σάλπιγγες, εφτά προσωπικότητες, εφτά φιάλες, εφτά κρίσεις,  εφτά καινούρια πράγματα.

Υπάρχουν εφτά καλύτερα πράγματα στην προς Εβραίους. Ο Ιησούς είπε εφτά λόγους στο σταυρό. Ο Θεός αναπαύτηκε την έβδομη μέρα. Εμείς πρέπει να συγχωρούμε εβδομικοντάκις εφτά φορές.

Θ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΤΩ

Είναι ο αριθμός της ανάστασης. Η όγδοη μέρα είναι μια καινούρια αρχή. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι ημέρα ανάστασης. Οχτώ άνθρωποι σώθηκαν από τον κατακλυσμό. Ένα Εβραιόπουλο έπρεπε να περιτμηθεί την όγδοη ημέρα.

Ο Δαβίδ ήταν ο όγδοος γιος του Ιεσσαί και ο Σολομών ο όγδοος γιος του Δαβίδ.  Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης είναι οχτώ: Ματθαίος, Μάρκος, Ιωάννης, Λουκάς, Ιάκωβος, Πέτρος, Παύλος, Ιούδας.

Ι. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΕΑ

Ο αριθμός αυτός είναι αριθμός κρίσης και σημαίνει ότι κάτι είναι τελεσίδικο.

Ο Ιησούς  καρφώθηκε στο σταυρό στις 09.00 και πέθανε την ενάτη ώρα της ημέρας.

Στους Γαλ.ε:22,23 έχουμε τα 9 χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος, τα οποία φανερώνουν πληρότητα κι ότι δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Επίσης, υπάρχουν τα εννέα χαρίσματα του Πνεύματος, όπως βλέπουμε στην Α’ Κορ.ιβ:8-10

Κ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΚΑ

Ο αριθμός δέκα είναι άλλος ένας τέλειος αριθμός. Αναφέρεται στη θεία τελειότητα και την ανθρώπινη υπευθυνότητα.

Το ανθρώπινο σώμα έχει πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι, δέκα συνολικά. Τα δέκα δάχτυλα του ποδιού συμβολίζουν την ευθύνη του ανθρώπου για πνευματικό βάδισμα.

Στις δέκα εντολές βλέπουμε  την πληρότητα των απαιτήσεων του Θεού

Η πληρότητα της κρίσης του Θεού φαίνεται στις δέκα πληγές. Η οικονομική υποχρέωση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό είναι να Του δίνει το ένα δέκατο.

Λ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΕΚΑ

Είναι αριθμός αταξίας κι ατέλειας. Έχει να κάνει με την αταξία που υπάρχει λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όταν ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο, έμειναν έντεκα απόστολοι  και δημιουργήθηκε αταξία κι ατέλεια.

Μ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑ

Αναφέρεται στην τέλεια κυβέρνηση και το νόμο. Ο Κύριός μας διάλεξε δώδεκα αποστόλους. Υπήρχαν δώδεκα φυλές στο λαό Ισραήλ.

Η Νέα Ιερουσαλήμ έχει δώδεκα θεμέλια και εκτείνεται σε 12.000 στάδια.