Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

παγανισμός και ορθοδοξία

εδώ μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία το χριστουγεννιάτικο δένδρο και το  γνωστό ξωτικό santa claus ..