Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

οι σταυροφόροι και το ναρκοεμπόριο

Σχεδόν το 90% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου  εξάγεται πλέον από το κατεχόμενο απο ΗΠΑ και ΝΑΤΟ Αφγανιστάν. Η καλλιέργεια της παπαρούνας είχε σχεδόν μηδενιστεί πριν την εισβολή των (προτεσταντών καθολικών και ορθοδόξων) σταυροφόρων. Να θυμίσουμε οτι η καταχρεωμένη χώρα μας συμμετείχε στρατιωτικά στην κατοχή της πολύπαθης αυτής γής.

ποιοί ευθύνονται για την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής ηρωίνης ; Tα συμπεράσματα δικά σας..