Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ανουβις και χριστό-φορος

H κρατική εκκλησία λατρεύει ένα σκυλόμορφο "άγιο" σαν άγιο Χριστό-φορο.   
Οι δικαιολογίες είναι είτε οτι ήταν πολύ..άσχημος(!), είτε ότι κατάγονταν από φυλή.. κανιβάλλων!  
 Στην αρχαία Αίγυπτο ο σκυλόμορφος "θεός" Ανουβις ηταν ο οδηγός των νεκρών στον κάτω κόσμο και κύριος του θανάτου.

Στην "ορθόδοξη" εκκλησία  ο Χριστόφορος  ηταν ο οδηγός που περνούσε τους οδοιπόρους απο κάποιο χείμαρρο που δεν είχε γέφυρα..
ο παραλληλισμός του "θεού" με τον "άγιο" και του οδηγού στον θάνατο(χείμαρρο) ειναι οφθαλμοφανής. 
Προτρέπουν λοιπόν τους πιστούς να προσκυνούν τον μετενομασμένο θεό του θανάτου . 
Και το χειρότερο είναι ότι τον ονομάζουν Χριστο-φορο , επειδή  λέει  μετέφερε και τον Χριστό πάνω απο τον "χείμαρρο" (θάνατο) στην απέναντι "πλευρά" .  Στούς νεκρούς ..!   
Δηλαδή έμμεσα όχι μόνο λατρεύουν τον θεό του θανάτου , αλλά ασεβούν και με τον αναστημένο Χριστο. 
Παραπάνω δημόσια έκθεση  σαν προσκύνημα(;) του συγκεκριμένου δαίμονα και σε προτεσταντική χώρα..
Τι να πούμε; Υπομονή..