Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Αιχμάλωτοι της δουλειάς τους και στις διακοπές οι έλληνες εργαζόμενοι..


Συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους, ακόμη και κατά την περίοδο των διακοπών τους, ήταν (όσοι εργαζόμενοι μπόρεσαν να κάνουν φέτος διακοπές), απαντώντας σε τηλέφωνα και τσεκάροντας emails και στη διάρκεια της άδειάς τους.

Για την ακρίβεια, περίπου ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους, το 53%, δηλώνει ότι ο εργοδότης τους περιμένει από εκείνους να είναι διαθέσιμοι και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο τηλέφωνο ή να απαντούν σε email

Ωστόσο, το 43% δήλωσε ότι επιλέγει να χειριστεί θέματα, που αφορούν τη δουλειά, κατά το διάστημα των διακοπών τους γιατί τους αρέσει να κρατούν επαφή και το 49% παρατηρεί και τους συναδέλφους τους να κάνουν το ίδιο.

Πάντως, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Workmonitor της Randstad, οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν ότι σε περίοδο διακοπών μπορούν αρκετά εύκολα να αποσυνδεθούν από τα θέματα δουλειάς και σε ποσοστό 48% νιώθουν πίεση από το γεγονός ότι πρέπει να απαντούν σε τηλέφωνα και email κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η διαχείριση προσωπικών θεμάτων στο χώρο εργασίας αποτέλεσε, επίσης, σημείο ενδιαφέροντος της έρευνας, με το 47% των Ελλήνων να δηλώνει ότι, μερικές φορές, χειρίζονται προσωπικά θέματα σε ώρες γραφείου.