Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 23 - Τα οφέλη της βάπτισης με Πνεύμα Άγιο  • Tο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος μας κάνει μέλη της εκκλησίας.

Α’ Κορ.ιβ:13  - Εφες.α:22, 23. Οι περισσότεροι δάσκαλοι της Βίβλου συμφωνούν με αυτό και διδάσκουν ότι η εκκλησία γεννήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν χρειάστηκε το Άγιο Πνεύμα για να σχηματιστεί η εκκλησία, σίγουρα θα χρειαστεί η ίδια εμπειρία για να προστεθεί ένα μέλος στην εκκλησία!  • Με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος σφραγιζόμαστε.

Ο Παύλος γράφει στην εκκλησία της Εφέσου ότι αφού πίστεψαν, σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα της επαγγελίας (α:13) και αναφέρεται εδώ στις Πράξ.ιθ:1-6 όπου βρήκε κάποιους μαθητές που ήξεραν μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα στο πλαίσιο της διακονίας του.


  • Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ο αρραβώνας της κληρονομιάς μας:

Η Εφες.α:14 διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.


  • Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η δική μας ανάπαυση του Σαββάτου:

Στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος βρίσκουμε ανάπαυση στις ψυχές μας. Ησ.κγ:11-12 - Ματθ.ια:28,30.


  • Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη μας!

Ο Κύριος είναι το Πνεύμα Β’ Κορ.γ:17. Το Ιερεμ.κγ:6 μας διδάσκει ότι ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Ως εκ τούτου, το να είσαι βαπτισμένος με Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ότι έχεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι είναι η μόνη δικαιοσύνη που είναι αποδεκτή από τον Θεό (Ρωμ.ι:4).


  • Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι το «λάδι» που μας επιτρέπει να μπούμε στο δείπνο του γάμου (Ματθ.κε:10).
  •  Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι το ένδυμα γάμου (Αποκ.ιθ:8).

Στο Ματθ.κβ:12 ο Ιησούς μας δίνει την παραβολή ενός ανθρώπου που βρέθηκε σε γαμήλιο δείπνο χωρίς να είναι ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΥΜΑ ΓΑΜΟΥ. Όταν ρωτήθηκε πώς μπόρεσε να μπει μέσα, έμεινε άφωνος (χωρίς δικαιολογία).

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι είναι τόσο σημαντικό, κάθε πιστός να είναι βαπτισμένος με το Άγιο Πνεύμα, είναι απαραίτητο να κρατάμε ψηλά τα πρότυπα του Θεού και να παρακινούμε τους ανθρώπους να πληρωθούν με το Άγιο Πνεύμα.
Αφού συζητήσαμε αυτά τα εφτά οφέλη από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που μας αναφέρουν οι Γραφές, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλά, πολλά άλλα οφέλη που μπορεί να απολαύσει ο βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο.

Έχουμε «χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον», όπως μας λέει ο Πέτρος (Α’ Πέτρ.α:8). Είναι κάτι που η γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει, κατανοούμε λοιπόν γιατί είπε ότι είναι «χαρά ανεκλάλητος». Ο Παύλος γράφει, επίσης, ότι «ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού» (Ρωμ.ε:2).

Ο άνθρωπος που γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα είναι τόσο ενθουσιασμένος κάποιες φορές, που δεν μπορεί να ελέγξει την ευλογία, χωρίς να δώσει διέξοδο με κάποια εξωτερική έκφραση, έτσι, τον βλέπουμε να έχει τόση δύναμη που το σώμα του σείεται από την ευλογία. Τώρα, είναι σε θέση να λατρέψει τον Κύριο με όλο του το είναι.

Μπορεί να είναι λατρεία του Κυρίου σε γλώσσες. Κι αυτό, είναι μια έκφραση χαράς που μόνο όσοι είναι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος μπορούν να γνωρίζουν.

Μετά, υπάρχει η χαρά που παίρνει κάποιος όταν ομολογεί κάτω από το  χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα, όταν η δύναμη του Θεού να πάνω σε κάποιον, είναι όμορφο για την ψυχή να συμμετάσχει στα δρόμενα μέσα στη συνάθροιση. Όταν κάποιος/α ψάλει εν Πνεύματι, είναι τόσο υπέροχο και είναι πραγματικά θαυμάσια η προσευχή, όταν το Πνεύμα του Κυρίου αναπαύεται στην συνάθροιση. Μπορείς να μείνεις όλη τη νύχτα σε προσευχή.

Μετά, είναι η υψηλότερη των κλήσεων, το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός θέλει όταν κάποιος κηρύττει αυτό το ευαγγέλιο, να είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα

Το Ευαγγέλιο, που είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού, δεν κηρύχτηκε μέχρι που οι μαθητές γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος είναι ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύττεται με ανθρώπινη δύναμη και σοφία, «αλλά με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως» (Α’ Κορ.β:4). Διαπιστώνουμε ότι όταν κηρύττεται κατ’ αυτό τον τρόπο, φέρνει αποτελέσματα. Κάθε συνάθροιση που αφήνει το Άγιο Πνεύμα να έχει τον έλεγχο, θα φέρει αποτελέσματα για τη Βασιλεία.

Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την κίνηση του Πνεύματος του Θεού στη συνάθροιση. Ας είμαστε πάντα σε προσευχή, ώστε το Άγιο Πνεύμα να έχει πλήρη ελευθερία κίνησης στις συναθροίσεις μας, ώστε να μπορούμε συνεχώς να δρέπουμε τα οφέλη που μας ανήκουν σε αυτή την οικονομία του Αγίου Πνεύματος